ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Tureac Cornelia

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

e-mail: tureaccornelia@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Tureac Cornelia

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Dragomir Georgeta, Tureac Cornelia, 'Economie monetară și financiară, curs, ediție revizuită și adăugită', pp.1-170, Editura Universitară Danubius Galați, ISBN:978-606-533-331-4, 170 pag., 2014

Tureac Cornelia, 'CULEGERE CU APLICATII SI STUDII DE CAZ IN MANAGEMENT', pp.1-212, Editura Zigotto Galati, ISBN:978-606-8303-79-6, 212 pag., 2012

Tureac Cornelia, 'AUDITUL SI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE', pp.1-230, Editura Zigotto Galati, ISBN:978-606-8303-76-5, 230 pag., 2012

Tureac Cornelia, 'MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE', pp.1-287, Editura Zigotto Galati, ISBN:978-606-8303-19-2, 287 pag., 2011

Tureac Cornelia, 'Evaluarea economica si financiara a afacerii', pp.1-216, Editura Universitara Danubius, Galati, ISBN:978-606-533-283-6, 216 pag., 2011

Modiga Georgeta, Tureac Cornelia, Ilie Alina Madalina, Filip Luminița Maria, Pocora Monica, Matei Dorin, 'Tendințe noi în politica ocupării', pp.197-206, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-75-8, 10 pag., 2011

Pușcă Corneliu Andy, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Tureac Cornelia, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Sistemul pensiilor în România după 1989, în volumul Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.23-30, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 8 pag., 2011

Tureac Cornelia, 'Managementul proiectelor', pp.1-305, Editura Zigotto Galati, ISBN:978-606-8303-22-2, 305 pag., 2011

Tureac Cornelia, 'Management', pp.1-100, Editura Universitară Danubius Galați, ISBN:978-606-533-072-6, 100 pag., 2010

Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Pușcaciu Rose Marie, 'Piețe de capital. Teorie, probleme si teste grilă', pp.1-341, Editura Zigotto Galați, ISBN:978-606-8085-36-4, 341 pag., 2010

Tureac Cornelia, 'Piete de capital', pp.1-96, Editura Universitară Danubius Galați, ISBN:978-606-433-069-6, 96 pag., 2010

Tureac Cornelia, Pușcaciu Rose Marie, 'Asigurări comerciale', pp.1-113, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-066-5, 113 pag., 2010

Pușcă Corneliu Andy, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Tureac Cornelia, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Sistemul pensiilor în România după 1989', Studiu privind costurile îmbunătătirii sperantei de viată în România, pp.23-30, Editura Zigotto, ISBN:978-606-8085-86-9, 8 pag., 2010

Tureac Cornelia, 'Management strategic', pp.1-130, Editura Universitară Danubius Galați, ISBN:978-606-533-166-2, 130 pag., 2010

Tureac Cornelia, Bordean Ioan, 'Management în administrația publică', pp.1-298, Editura Didactică și Pedagogică Bucuresti, ISBN:978-973-30-2459-0, 298 pag., 2009

Tureac Cornelia, 'Management strategic', pp.1-125, Editura Universitară Danubius Galati, ISBN:978-973-1746-85-2, 125 pag., 2008

Tureac Cornelia, 'Piețe de capital', pp.1-121, Editura Universitară Danubius Galați, ISBN:978-973-1746-87-6, 121 pag., 2008

Tureac Cornelia, 'Asigurari comerciale', pp.1-169, Editura Universitară Danubius Galati, ISBN:978-973-1746-86-9, 169 pag., 2008

Tureac Cornelia, 'Management strategic _ Tratat', pp.1-540, Editura Didactică și Pedagogică Bucuresti, ISBN:978-973-30-2406-4, 540 pag., 2008

Tureac Cornelia, 'Management', pp.1-116, Editura Fundatiei Academice Danubius Galati, ISBN:978-973-1746-69-2, 116 pag., 2008

Tureac Cornelia, 'Implicațiile deciziei strategice în IMM', pp.1-327, Editura Didactică și Pedagogică București, ISBN:978-973-30-2009-7, 327 pag., 2007

Tureac Cornelia, 'Management', pp.1-197, Editura Fundației Academice Danubius Galați, ISBN:978-973-1746-48-7, 197 pag., 2007

Tureac Cornelia, 'Managementul serviciilor', pp.1-271, Editura Fundației Academice Danubius Galați, ISBN:978-973-1746-49-4, 271 pag., 2007

Tureac Cornelia, 'Gestiunea Financiară a firmei', pp.1-78, Editura Fundației Universității Dunărea de Jos Galați, ISBN:973-8352-71-1, 78 pag., 2002

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator

Tureac Cornelia, 'Dictionar Economic - coord.', pp.1-218, Editura Didactică și Pedagogică București, ISBN:978-973-30-2054-7, 218 pag., 2008

Carte publicată în alte edituri (cu ISBN)

Tureac Cornelia, 'Studiul activităților economice', pp.1-219, Editura Mongabit Galați, ISBN:973-8246-06-7, 219 pag., 2001

Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact

Tureac Cornelia, Pădure Gabriela, Filip Alin, 'THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE ORGANIZATION OF THE MANAGEMENT STYLE AT THE REGIONAL BRANCH CF GALATI', Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca Horticulture - Economics and Management, Nr.68, ISSN:1843-5254, pp.280-280, 2011

Trandafir Mariana, Tureac Cornelia, 'Developments in key macroeconomic indicators and the fallout from the financial crisis in Romania', Metalurgia Internațional, Nr.5, Vol.XV, ISSN:1582-2214, pp.144-148, 2010

Tureac Cornelia, Grigore Aurica, 'Strategies of tourism development in rural area', Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca Horticulture - Economics and Management, Nr.65, ISSN:1843-5254, pp.377-381, 2008

Grigore Aurica, Tureac Cornelia, 'Touristic arrangement of the farms from the mountainous region', Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca Horticulture - Economics and Management, Nr.65, ISSN:1843-5254, pp.156-161, 2008

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, 'The Analysis of the Evolution of Tax Revenues in EU Member States during 2009-2013', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.113-123, factor de impact REPEC:.065, 2014

Tureac Cornelia, 'The Role and Implications of the Added Value as an Indicator of Financial Performance', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.26-36, factor de impact REPEC:.065, 2014

Dragomir Georgeta, Tureac Cornelia, 'Analysis of the Level and Structure of the Romanian State Budget Revenues during 2009-2013', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.149-159, factor de impact REPEC:.065, 2014

Oncioiu Ionica, Tureac Cornelia, 'The Evolution of SMEs during 2008-2013 and the Analysis of their Impact on Economic Crisis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.208-218, factor de impact REPEC:.065, 2014

Păuna Dan, Dilă Dumitru, Tureac Cornelia, 'Ethics in the Institution of Consumers_ Protection', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.5-18, factor de impact REPEC:.065, 2014

Păuna Dan, Tureac Cornelia, 'The employees' opinion about top management at the Berlin Ltd. distribution', Manager Journal, Universitatea din Bucuresti, pp.72-78, 2014

Tureac Cornelia, Oncioiu Ionica, 'The Cost Analysis of a Start-up Company in the Information Technology Domain', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.114-122, factor de impact REPEC:.065, 2014

Păuna Dan, Tureac Cornelia, 'Accommodation facilities positioning', Euroeconomica, Nr.2, Vol.33, ISSN:1582-8859, pp.39-47, factor de impact REPEC:.07, 2014

Tureac Cornelia, Oncioiu Ionica, 'Using the Model of Rationalization and Approaching Group Decision within the SMEs in Romania', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.82-88, factor de impact REPEC:.065, 2014

Tureac Cornelia, Padure Gabriela, 'Research Study on the Migration of Clients on Banking Market', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.72-78, factor de impact REPEC:.065, 2013

Păuna Dan, Tureac Cornelia, 'Dynamics of Air Passenger Transportation in Eastern Romania', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.247-254, factor de impact REPEC:.065, 2013

Tureac Cornelia, Trandafir Mariana, Păuna Dan, 'Comparative analysis of the opportunities created through CRM within Raiffeisen Bank Romania', Metalurgia International, Nr.8, Vol.XVIII, ISSN:1582-2214, pp.1-5, 2013

Tureac Cornelia, Păuna Dan, 'The role of Leadership inside organizations in the context of globalization', Manager Journal, Facultatea de Administratie și Afaceri, Universitatatea București, Nr.17, ISSN:1453-0503, pp.180-187, 2013

Tureac Cornelia, 'Structural Analysis of Human Resources within a Company', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.79-87, factor de impact REPEC:.065, 2013

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, 'Tourist Industry Recovers from World Economic Crisis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.176-185, factor de impact REPEC:.065, 2012

Tureac Cornelia, 'The Importance of Identifying the Quality of Services within a Company', Euroeconomica, Nr.5, Vol.30, ISSN:1582-8859, pp.49-58, factor de impact REPEC:.07, 2011

Tureac Cornelia, Pripoaie Rodica, Turtureanu Anca Gabriela, Filip Alin, Ilie Alina Madalina, 'ENERGIA SOLARĂ, O SURSĂ INEPUIZABILĂ PENTRU VASTE DOMENII DE ACTIVITATE', Ecoterra, Nr.26, ISSN:1584-7071, pp.125-130, 2011

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Ilie Alina Madalina, 'Considerations of Health Tourism in Braila', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.227-236, factor de impact REPEC:.065, 2011

Pușcă Corneliu Andy, Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Filip Alin, 'Gold evolution and analysis on the commodity exchange', International Journal of Management Cases, pp.71-78, 2011

Tureac Cornelia, Pădure Gabriela, Filip Alin, 'Evolution of the Mutual Funds from Alpha Bank', Bulletin UASVM Horticulture, Nr.68, Vol.2, ISSN:1843-5254, pp.229-236, 2011

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Ivan Maria Alexandra, Filip Alin, 'Ecotourism - the Main Form of Tourism Exploitation of Protected Natural Areas', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.69-77, factor de impact REPEC:.065, 2011

Tureac Cornelia, Pușcă Corneliu Andy, Andronic Bogdan, Filip Alin, 'Using the System of Money Management within the AUD-USD parity', International Journal of Management Cases (IJMC), Nr.1, Vol.14, ISSN:1741-6264, pp.126-133, 2011

Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Turtureanu Anca Gabriela, Filip Alin, Pădure Gabriela, 'Analiza opiniei turiștilor din zona Moeciu prin metoda chestionarului', Lucrari stiintifice ,Seria Zootehnie, Nr.16, Vol.56, ISSN:1454-7368, pp.56-61, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iași, 6 pag., 2011

Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Turtureanu Anca Gabriela, Filip Alin, Pădure Gabriela, 'Using the system of money management within the EUR/USD parity', Lucrari stiintifice ,Seria Zootehnie, Nr.16, Vol.55, ISSN:1454-7368, pp.48-52, 2011

Tureac Cornelia, Ilie Alina Madalina, Pripoaie Rodica, Crețu Carmen Mihaela, Filip Alin, Turtureanu Anca Gabriela, 'Utilizarea energiilor regenerabile în zonele rurale', Ecoterra, Nr.26, ISSN:1584-7071, pp.131-136, 2011

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Pripoaie Rodica, Crețu Carmen Mihaela, Filip Alin, Ilie Alina Madalina, 'MODELE DE INTERDEPENDENȚĂ A ELEMENTELOR CIRCULAȚIEI APEI FREATICE', Ecoterra, Nr.26, ISSN:1584-7071, pp.143-148, 2011

Tureac Cornelia, Pripoaie Rodica, Turtureanu Anca Gabriela, Filip Alin, Ilie Alina Madalina, 'EFICIENȚA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI ECOLOGICĂ A ENERGIEI EOLIENE', Ecoterra, Nr.26, ISSN:1584-7071, pp.137-142, 2011

Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Turtureanu Anca Gabriela, Filip Alin, Pădure Gabriela, 'FOLOSIREA SISTEMULUI DE MONEY MANAGEMENT IN CADRUL PARITATII EUR-USD', Lucrari stiintifice ,Seria Zootehnie, Nr.15, Vol.53, ISSN:1454-7368, pp.265-275, 2011

Turtureanu Anca Gabriela, Curteanu V., Filip Alin, Tureac Cornelia, 'Agricultural policies curently run by Romania in this crisis conditions', University Agricultural Sciences And Veterinary Medicine Bucharest, Faculty Management, economic engineering in agriculture and rural development, SCIENTIFIC PAPERS, Series _Management, economic engineering in agriculture and rural development_, Nr.3, Vol.10, ISSN:1844-5640, pp.343-349, 2010

Tureac Cornelia, Bordean Ioan, Turtureanu Anca Gabriela, Pădure Gabriela, 'The Analysis of leader_s profile from emotional intelligence perspective', University Agricultural Sciences And Veterinary Medicine Bucharest, Faculty Management, economic engineering in agriculture and rural development, SCIENTIFIC PAPERS, Series _Management, economic engineering in agriculture and rural development_, Nr.2, Vol.10, ISSN:1844-5640, pp.239-244, 2010

Turtureanu Anca Gabriela, Curteanu V., Filip Alin, Tureac Cornelia, 'The creation and developmentof SMEs in rural areas', University Agricultural Sciences And Veterinary Medicine Bucharest, Faculty Management, economic engineering in agriculture and rural development, SCIENTIFIC PAPERS, Series _Management, economic engineering in agriculture and rural development_, Nr.3, Vol.10, ISSN:1844-5640, pp.349-353, 2010

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Trandafir Mariana, Butucescu Codruța Ligia, Ilie Alina Madalina, Ivan Maria Alexandra, 'General Considerations Regarding the Reserves and Consumption of Energetic Resources', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.6, ISSN:2065-0175, pp.36-42, factor de impact REPEC:.065, 2010

Tureac Cornelia, Bordean Ioan, Turtureanu Anca Gabriela, 'Micro-Farm For Growing Up Laying Hens', Lucrari stiintifice ,Seria Zootehnie, Nr.15, Vol.53, ISSN:1454-7368, pp.265-275, Editura Ion Ionescu de la Brad Iasi, 11 pag., 2010

Tureac Cornelia, Bordean Ioan, Turtureanu Anca Gabriela, Pădure Gabriela, 'Guideline of the romanian village towards tourism', University Agricultural Sciences And Veterinary Medicine Bucharest, Faculty Management, economic engineering in agriculture and rural development, SCIENTIFIC PAPERS, Series _Management, economic engineering in agriculture and rural development_, Nr.3, Vol.10, ISSN:1844-5640, pp.337-342, 2010

Bordean Ioan, Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, 'Influence of the management and leadership styles on the activities rezults of an agricultural society', Lucrari stiintifice ,Seria Zootehnie, Nr.15, Vol.53, ISSN:1454-7368, pp.81-87, Editura Ion Ionescu de la Brad Iasi, 7 pag., 2010

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Ivan Maria Alexandra, 'The Opportunity of Developing the Urban Tourism During the Economic Crisis, Round Table discussion on _The Effects of the Present Crisis on Global Economy_', Annals of Ovidius University, Economic Sciences Series, Nr.2, Vol.X, 2010

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Butucescu Codruța Ligia, Ilie Alina Madalina, Ivan Maria Alexandra, 'General Considerations Regarding the Industrial Activity of ArcelorMittal Galati on the Environment', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.6, ISSN:2065-0175, pp.71-82, factor de impact REPEC:.065, 2010

Bordean Ioan, Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, 'The Criteria and Principles of Sustainable Development in Terms of Changing the Quality of It', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.5, ISSN:2065-0175, pp.50-57, factor de impact REPEC:.065, 2009

Tureac Cornelia, Bordean Ioan, Pădure Gabriela, 'Innovation on the medicinal products market for animal treatment', University Agricultural Sciences And Veterinary Medicine Bucharest, Faculty Management, economic engineering in agriculture and rural development, SCIENTIFIC PAPERS, Series _Management, economic engineering in agriculture and rural development_, Nr.2, Vol.9, ISSN:1844-5640, pp.153-155, 2009

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Bordean Ioan, Modiga Georgeta, 'Corporate Social Responsibility and Sustainable Development', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.5, ISSN:2065-0175, pp.111-118, factor de impact REPEC:.065, 2009

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Grigore Aurica, 'General Considerations on Leisure Services', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.5, ISSN:2065-0175, pp.77-82, factor de impact REPEC:.065, 2009

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Turtureanu Adrian, 'The Marketing on the market of products of veterinary usage. Prospects of agriculture and rural areas development', University Agricultural Sciences And Veterinary Medicine Bucharest, Faculty Management, economic engineering in agriculture and rural development, SCIENTIFIC PAPERS, Series _Management, economic engineering in agriculture and rural development_, Nr.2, Vol.9, ISSN:1844-5640, pp.29-33, 2009

Bordean Ioan, Tureac Cornelia, Grigore Aurica, 'Communication management in SMEs', University Agricultural Sciences And Veterinary Medicine Bucharest, Faculty Management, economic engineering in agriculture and rural development, SCIENTIFIC PAPERS, Series _Management, economic engineering in agriculture and rural development_, Nr.2, Vol.9, ISSN:1844-5640, pp.25-28, 2009

Tureac Cornelia, Bordean Ioan, Turtureanu Adrian, Grigore Aurica, 'Employment and vocational integration', Studia Universitaria, ISSN:1584-2339, 2009

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Turtureanu Anca Gabriela, 'Models, methods and Decisional Techniques. Prospects of Agriculture and Rural Areas Development', University Agricultural Sciences And Veterinary Medicine Bucharest, Faculty Management, economic engineering in agriculture and rural development, SCIENTIFIC PAPERS, Series _Management, economic engineering in agriculture and rural development_, Nr.2, Vol.9, ISSN:1844-5640, pp.155-158, 2009

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, 'Treasury Flows Overview', European Financial and Accounting Journal, Nr.3, Vol.4, ISSN:1802-2197, pp.64-77, 2009

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, 'Types and Forms of Tourism', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.4, ISSN:2065-0175, pp.92-103, factor de impact REPEC:.065, 2008

Grigore Aurica, Tureac Cornelia, 'The Income of Meat Products in Galati County', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.4, ISSN:2065-0175, pp.169-179, factor de impact REPEC:.065, 2008

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Bordean Ioan, 'General considerations on rural tourism', Analele Stiințifice ale Universității Al.I. Cuza Iași, Vol.55, ISSN:0379 _ 7864, pp.200-228, Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_ Iași, 29 pag., 2008

Tureac Cornelia, 'THE MANAGEMENT OF COMMUNICATION', Euroeconomica, Nr.2, Vol.19, ISSN:1582-8859, pp.56-69, factor de impact REPEC:.07, 2007

Grigore Aurica, Tureac Cornelia, 'THE ECONOMIC EFFICIENCY ASPECTS OF GROCERY PRODUCTS IN GALATI REGION', Euroeconomica, Nr.2, Vol.19, ISSN:1582-8859, pp.71-79, factor de impact REPEC:.07, 2007

Tureac Cornelia, 'GENERAL CONSIDERATIONS ON THE INFLUENCE OF PRICES ON BUSINESS', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.2, ISSN:2065-0175, pp.153-160, factor de impact REPEC:.065, 2006

Tureac Cornelia, 'BANKING RISKS AND THEIR MANAGEMENT', Euroeconomica, Nr.2, Vol.17, ISSN:1582-8859, pp.35-42, factor de impact REPEC:.07, 2006

Tureac Cornelia, 'THE COMPONENTS OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.1, ISSN:2065-0175, pp.77-91, factor de impact REPEC:.065, 2005

Articol în alte reviste de specialitate din străinătate

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, 'International and european in the accounting system of Romania', European Financial and Accounting Journal, Nr.4, ISSN:1802-2197, pp.50-66, Editura University of Economics Prague, 17 pag., 2009

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Tureac Cornelia, Bordean Ioan, 'Contribuții La Elaborarea Sistemului De Monitorizare A Deșeurilor Și Strategii De Dezvoltare Durabilă', Environment&Progress, ISSN:1584-6733, pp.271-276, 2009

Tureac Cornelia, Bordean Ioan, 'Aspecte Privind Starea Principalilor Factori Naturali Și Dezvoltarea Durabilă În România', Environment&Progress, ISSN:1584-6733, pp.265-270, 2009

Tureac Cornelia, Grigore Aurica, 'Utilizarea modelului probit în analiza reacției fermierilor la politica de promovare a fermelor organice în România', Environment&Progress, Nr.12, ISSN:1584-6733, pp.479-485, 2008

Tureac Cornelia, Grigore Aurica, 'Analiza reacției fermierilor la politica de promovare a fermelor organice în România utilizând modelul probit', Environment&Progress, Nr.12, ISSN:1584-6733, pp.473-478, 2008

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Tureac Cornelia, Pușcă Corneliu Andy, Filip Alin, 'Reporting and registration the accountacy of the fee on added value', Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings, pp.985-986, 2011

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Postolache Florin, Ivan Maria Alexandra, Filip Alin, 'Assessment of economical efficiency of using the potential of production in the agricultural sector and economic argumentation of its optimal dimensions', CIOSTA Conference 2011, Efficient and safe production processes in sustainable agriculture and forestry, pp.1-5, 2011

Modiga Georgeta, Tureac Cornelia, Filip Alin, 'Strategii de management al instituțiilor publice', 8th Circle Conference 2011 _ Dubrovnik - CROATIA 26-29. 04. 2011, pp.1-5, ISBN:978-953-6025-40-4, 2011

Modiga Georgeta, Tureac Cornelia, Filip Alin, 'Instrumente juridice în materia asistenței judiciare', 8th Circle Conference 2011 _ Dubrovnik - CROAȚIA 26-29. 04. 2011, pp.1-5, ISBN:978-953-6025-40-4, 2011

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Filip Alin, 'The Strategy concerning the fruit marketing from the North East region of Romania', CIOSTA Conference 2011, Efficient and safe production processes in sustainable agriculture and forestry, pp.1-5, 2011

Filip Luminița Maria, Andronic Bogdan, Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Trandafir Mariana, Filip Alin, 'The Financial Market Of The Cross-Selling Insurers From Romania', International Conference on Economics and Finance (ICEF), SoSReS, Izmir _Turcia, pp.1-6, 2011

Postolache Florin, Tureac Cornelia, Ariton Doinița, Filip Alin, 'Assessment of exchange transactions in AUDUSD parity by technical and fundamental analysis', pp.1-11, 2011

Tureac Cornelia, Modiga Georgeta, Filip Alin, Pripoaie Rodica, Crețu Carmen Mihaela, 'USING THE SYSTEM OF MONEY MANAGEMENT WITHIN THE FOREX MARKET', Proceedings of the 12th International Conference on Finance and Risk, University of Economics in Bratislava, Slovakia, pp.395-402, ISBN:978-80-225-3089-7, 2010

Marinescu Emanuel Ștefan, Filip Alin, Curteanu V., Tureac Cornelia, Marinescu Liviu Mihail, Postolache Florin, 'Framework of Danubius Online Collaboration and Learning Environment', Proceedings of the 6th International Seminar on Quality Management in Higher Education, Vol.II, pp.1-6, ISBN:978-973-662-566-4, 2010

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Bălău Mădălina, Filip Alin, Grecu Eugenia, 'Organization and Implementation the Technologies of Anti-crisis Management to a Commercial Society', UNIVERSITY of ECONOMICS in BRATISLAVA FACULTY OF NATIONAL ECONOMY FINANCE DEPARTMENT - 12th International Scientific Conference of Finance Department - FINANCE AND RISK, pp.402-411, ISBN:978-80-225-3089-7, 2010

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, 'The long- lasting tourism _ the basis of the development of the rural mountain areas of Romania', The 2009 International Conference on Tourism, _Sustainable tourism within High Risk areas of environmental crisis_ - organized by Faculty of Economy _ University of Messina and the Department of Tourism and Services _ AES of Bucharest, pp.1-8, ISBN:978-88-96116-20-3, 2009

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, 'The social tourism _ is it a new tendency during the world economic crisis?', The 2009 International Conference on Tourism, _Sustainable tourism within High Risk areas of environmental crisis_ - organized by Faculty of Economy _ University of Messina and the Department of Tourism and Services _ AES of Bucharest, pp.1-8, ISBN:978-88-96116-20-3, 2009

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Bordean Ioan, Pădure Gabriela, 'The influence of external an internal factors în the management activity of the bank risk', University of Economics in Bratislava Faculty of National Economy Finance Department - 10th International Scientific Conference of Finance Department - Finance and Risk, pp.634-640, ISBN:978-80-225-2745-3, 2008

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, 'Relauching Opportunities for the Romanian Rural Tourism', First International Conference on Social Sciences" International Conference on Social Sciences (ICSS) Organized by the Social Sciences Research Society (SOSRES) _zmir, Turkey, Vol.2, pp.235-243, ISBN:978-605-5741-01-3, 2008

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, 'Profitable pricing Decisions', First International Conference on Social Sciences" International Conference on Social Sciences (ICSS) Organized by the Social Sciences Research Society (SOSRES) _zmir, Turkey, Vol.5, pp.75-82, ISBN:978-605-5741-04-4, 2008

Bordean Ioan, Tureac Cornelia, Pădure Gabriela, 'Approaches of Management Styles', UNIVERSITY of ECONOMICS in BRATISLAVA FACULTY OF NATIONAL ECONOMY FINANCE DEPARTMENT - 10th International Scientific Conference of Finance Department - FINANCE AND RISK, pp.71-76, ISBN:978-80-225-2745-3, 2008

Tureac Cornelia, 'Strategii decizionale la nivel de firma', Dezvoltarea afacerilor in Euroregiunea Siret-Prut-Nistru:realizari si perspective_, CHISINAU, CEP USM, pp.88-95, ISBN:978-9975-70-750-3, 2008

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Pripoaie Rodica, Dragomir Georgeta, Gheorghe Ștefan, 'The management of the water resources sustainable use in the plain areas', 12th International Scientific Conference : Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2012, Vol.IV, ISSN:1314- 2704, pp.1169-1176, 2012

Tureac Cornelia, Filip Alin, Pădure Gabriela, 'THE APPLICATION OF EVIEWS SERIES AND REGRESSION MODEL ON THE AVERAGE HOURLY INCOME LEVEL', 12th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, S G E M 2 0 12 Albena Resort| Bulgaria, Vol.IV, ISSN:1314- 2704, pp.1113-1120, 2012

Tureac Cornelia, Filip Alin, Pădure Gabriela, 'ORIENTATION OF BANKS TOWARDS THE SMES CUSTOMERS, CASE STUDY APPLIED AT GARANTI BANK GALATI', 12th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, S G E M 2 0 12 Albena Resort| Bulgaria, Vol.IV, ISSN:1314- 2704, pp.1059-1066, 2012

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Gheorghe Ștefan, Dragomir Georgeta, Crețu Carmen Mihaela, Pripoaie Rodica, 'THE IMPORTANCE OF THE TOURISTIC BRAND IN THE SUSTAINABLE TOURISM EVOLUTION', 12th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo - SGEM 2012 (Surveying Geology & mining Ecology Management), ISSN:1314-2704, pp.1161-1168, 2012

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Modiga Georgeta, Ivan Maria Alexandra, Filip Alin, 'Environmental quality in residential areas in the city of Galati, Romania', 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo - SGEM 2011 (Surveying Geology & mining Ecology Management), ISSN:1314-2704, pp.1049-1055, 2011

Grecu E., Tureac Cornelia, Epure Melinda Laura, 'THE EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL POLICY', The 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo-SGEM 2011 ( Surveying Geology&mining Ecology Management), ISSN:1314-2704, pp.677-684, 2011

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, Nicolau Mihaela, Tureac Cornelia, Radu R.I., Tomescu Silvia, 'Studies on Water Quality Discharged into the Lower Danube', Conference Proceedings of the 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-conference SGEM 2011, pp.631-638, 2011

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Negruț Vasilica, Grecu Eugenia, Pădure Gabriela, Ivan Maria Alexandra, 'STRATEGIC ASSUMPTIONS OF WASTE MANAGEMENT SYSTEM', 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo - SGEM 2011 (Surveying Geology & mining Ecology Management), ISSN:1314-2704, pp.1-6, 2011

Nicolau Mihaela, Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Andronic Bogdan, Necșulescu Ecaterina, Tomescu Silvia, 'The Dynamic of Environmental Expenditure of Enterprises and Public Authorities under the European Regulation and the Pressure of Financial Crisis: Evidence from Romania', Conference Proceedings of the 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-conference SGEM 2011, pp.1167-1174, 2011

Pușcă Corneliu Andy, Andronic Bogdan, Tureac Cornelia, 'Analysis of Futures Contract on Shares at the Monetary Financial and Commodities Exchange Sibiu', Proceedings of The 10th European Conference on Research Methods for Business and Management Studies, 2011

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Pripoaie Rodica, Boboc Luciana, Vîrlan Gabriela, Filip Alin, 'TOURISM AND WORKFORCE OCCUPATION IN ROMANIA', 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo - SGEM 2011 (Surveying Geology & mining Ecology Management), ISSN:1314-2704, pp.1-6, 2011

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Boboc Luciana, Grecu Eugenia, Pădure Gabriela, Bălău Mădălina, 'ACTIVITIES MANAGEMENT ON CONDITION MONITORING OF ENVIRONMENTAL FACTORS', 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo - SGEM 2011 (Surveying Geology & mining Ecology Management), ISSN:1314-2704, pp.1-6, 2011

Marchis Gabriela, Tureac Cornelia, Necșulescu Ecaterina, Andronic Bogdan, Ionescu Romeo Victor, 'Management Information Systems based on Costs', International Conference on Economics Business and Marketing Management _ EBMM, pp.558-562, Editura IEEE Catalogue Number CFP 1149M-ART - Zhang Ming, ISBN:978-4244-9543-6, 5 pag., 2011

Tureac Cornelia, Grecu E., Epure-Stam M.I., 'THE CHALLENGE FOR REGIONAL DEVELOPMENT', Procedings of the 7 International Conference on Management of Technological Changes, 1-3 septembrie 2011, Alexandroupolis, Greece, vol II MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL CHANGES, pp.161-164, ISBN:978-960-99486-1-6, 2011

Grecu E., Tureac Cornelia, 'THE ENVIRONMENTAL POLICIES BENCHMARKING', The 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo-SGEM 2011 ( Surveying Geology&mining Ecology Management), ISSN:1314-2704, pp.1197-1202, 2011

Marchis Gabriela, Tureac Cornelia, Necșulescu Ecaterina, Andronic Bogdan, Ionescu Romeo Victor, 'Anti-Crisis Management in the Autonomous Local Public Administration', International Conference on Economics Business and Marketing Management _ EBMM, pp.554-557, Editura IEEE Catalogue Number CFP 1149M-ART - Zhang Ming, ISBN:978-4244-9545-0, 4 pag., 2011

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Boboc L., Pădure Gabriela, Pripoaie Silviu, 'Integrated Management of environmental policy in the waste collection companies', 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo - SGEM 2011, ISSN:1314-2704, pp.435-442, 2011

Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Turtureanu Anca Gabriela, Grecu E., 'Management of organizational communication in the conditions of Changing', Procedings of the 7 International Conference on Management of Technological Changes, 1-3 septembrie 2011, Alexandroupolis, Greece, vol I Management of technological changes, Vol.I, pp.337-340, ISBN:978-960-99486-2-3, 2011

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Negruț Vasilica, Pripoaie Rodica, Crețu Carmen Mihaela, Modiga Georgeta, 'ENVIRONMENTAL RECOVERY IN THE ECOTOURISM RESOURCES IN ROMANIA', 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo - SGEM 2011 (Surveying Geology & mining Ecology Management), ISSN:1314-2704, pp.1-6, 2011

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Bordean Ioan, Pripoaie Rodica, Modiga Georgeta, Pușcă Florentina, 'WASTE MANAGEMENT IN ROMANIA-BRAILA COUNTY', 10th I N T E R N A T I O N A L M U L T I D I S C I P L I N A R Y, S C I E N T I F I C G E O C O N F E R E N C E & EXPO, MODERN MANAGEMENT OF MINE PRODUCING, GEOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION/ S G E M 2 0 1 0, pp.851-857, ISBN:954-91818-1-2, 2010

Turtureanu Anca Gabriela, Dragomir Georgeta, Tureac Cornelia, Bordean Ioan, Modiga Georgeta, Pădure Gabriela, 'Trends of globalization in the academic and postgraduate education in the touristic domain', 6th International Seminar QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION _ QMHE2010, pp.1-6, 2010

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Crețu Carmen Mihaela, Grigore Aurica, Modiga Georgeta, Trandafir Mariana, 'TRANSBOUNDARY POLLUTION _ CASE OF NATURAL EASTERN BORDER OF ROMANIA - PRUT RIVER', 10th I N T E R N A T I O N A L M U L T I D I S C I P L I N A R Y, S C I E N T I F I C G E O C O N F E R E N C E & EXPO, MODERN MANAGEMENT OF MINE PRODUCING, GEOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION/ S G E M 2 0 1 0, pp.1-6, ISBN:954-91818-1-2, 2010

Postolache Florin, Ariton Viorel, Tureac Cornelia, Filip Alin, 'Loading and Dynamic Allocation Mathematical Method of Complex System Resources', 15th IBIMA Conference Proceeding on Knowledge Management and Innovation: A Business Competitive Edge Perspective, American University in Cairo, Egypt, pp.1420-1430, ISBN:978-0-9821489-4-5, 2010

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Bordean Ioan, Grigore Aurica, Modiga Georgeta, Pripoaie Rodica, 'ECOLOGICAL FOOD PRODUCTS - GENERAL CONSIDERATIONS ON GREEN MARKETING', 10th I N T E R N A T I O N A L M U L T I D I S C I P L I N A R Y, S C I E N T I F I C G E O C O N F E R E N C E & EXPO, MODERN MANAGEMENT OF MINE PRODUCING, GEOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION/ S G E M 2 0 1 0, pp.529-535, ISBN:954-91818-1-2, 2010

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, Turtureanu Anca Gabriela, Andronic Bogdan, 'RESULTS IN IMPLEMENTING THE BOLOGNA PROCESS IN HIGHER EDUCATION', 6th International Seminar QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION _ QMHE2010, pp.1-5, 2010

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, Tureac Cornelia, 'Water quality discharged into the lower Danube and the costs associated with drinking water supply', 38th International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 22-26 February 2010, University of Zagreb Faculty of Agriculture, ISSN:1333-2651, pp.59-66, 2010

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Grigore Aurica, 'Optimization of production branches joint in agricultural last county from Romania in order to increase their profitability', 38th International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 22-26 February 2010, University of Zagreb Faculty of Agriculture, ISSN:1333-2651, pp.27-36, 2010

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, Trandafir Mariana, Necșulescu Ecaterina, Tureac Cornelia, Dragomir Carmen Marina, 'Efficiently sistem management for purifyng polluted water into an industrual plant', Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2010, pp.559-566, ISBN:10:954-91818-1-2, 2010

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Bordean Ioan, Grigore Aurica, Modiga Georgeta, 'The development of sustainable health tourism in the salty lakes areas', 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference& EXPO Surveying Geology & mining Ecology Management, Albena, Bulgaria, pp.1-8, ISBN:954-91818-1-2, 2009

Tureac Cornelia, Grigore Aurica, 'The innovation managementin smes on the market of veterinary use products', Management of Technological Changes_ Alexandroupolis Greece, sept. 2009, Vol.2, pp.621-623, ISBN:978-960-89832-6-7, 2009

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Bordean Ioan, Grigore Aurica, Modiga Georgeta, 'Considerations on the issue of Braila Plain water resources quality', 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO Surveying Geology & mining Ecology Management, Albena, Bulgaria, pp.1-8, ISBN:954-91818-1-2, 2009

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Bordean Ioan, Grigore Aurica, Modiga Georgeta, 'The sustainable tourism promoted by small and medium enterprises _ basis of the tourism development', 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO Surveying Geology & mining Ecology Management, Albena, Bulgaria, pp.1-8, ISBN:978-954-91818-1-4, 2009

Grigore Aurica, Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, 'The decision making process in smes', 6th International Conference on Management of Technological Changes, September 3th_5th, 2009, Alexandroupolis, Greece, pp.485-488, ISBN:978-960-89832-8-1, 2009

Tureac Cornelia, Grigore Aurica, Turtureanu Anca Gabriela, 'Marketing Strategies On The Market Of Veterinary Use Products Apg. lied To Smes', 6th International Conference on Management of Technological Changes, September 3th _ 5th, 2009, Alexandroupolis, Greece, pp.625-628, ISBN:978-960-89832-8-1, 2009

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, 'Braila plain-implications of water resources quality on environment', 8th International Scientific Conference Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2008, pp.67-75, ISBN:954-91818-1-2, 2008

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, 'Braila plain_resources management', 8th International Scientific Conference Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2008, pp.75-83, ISBN:954-91818-1-2, 2008

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Păuna Dan, Tureac Cornelia, 'Strategy Of Turnover From Within The Thomson Logistik Ltd By Using The Comparative Method', Conferința Științifică Internațională Progrese în Teoria Deciziilor Economice în Condiții de Risc și Incertitudine, Strat, ICADED 2013,Iasi, Institutul de Cercetări Economice și Sociale _Gh. Zane_, Academia Română-Filiala Iași, pp.1-5, Editura Tehnopress, Iasi, ISBN:978.973.702.678, 5 pag., 2013

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, Tureac Cornelia, Necșulescu Ecaterina, 'Risks in the Financial and Economic Environment _ Meanings, Theories and Current Positions', Conferința științifică internațională Progrese în teoria deciziilor economice în condiții de risc și incertitudine. Sisteme fuzzy în economie, 16 sept. 2011, Zilele Academice Ieșene, Editia a XXVI-a, Academia Româna, filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale _Gh. Zane_ Iași, Vol.XVIII, pp.83-92, Editura Tehnopress, Iași, ISBN:978-973-702-948-5, 10 pag., 2012

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Filip Alin, 'Analiza evoluției aurului prin analiza tehnică', Conferința științifică internațională Progrese în teoria deciziilor economice în condiții de risc și incertitudine. Sisteme fuzzy în economie, 16 sept. 2011, Zilele Academice Ieșene, Editia a XXVI-a, Academia Româna, filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale _Gh. Zane_ Iași, Vol.XIII, pp.174-184, Editura Tehnopress, Iași, ISBN:978-973-702-863-1, 11 pag., 2011

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Filip Alin, 'Analiza impactului marketingului asupra consumatorului individual', Conferința Științifică Internațională Progrese în Teoria Deciziilor Economice în Condiții de Risc și Incertitudine, Strat, ICADED 2013,Iasi, Institutul de Cercetări Economice și Sociale _Gh. Zane_, Academia Română-Filiala Iași, Vol.XIII, pp.30-41, Editura Tehnopress, Iași, ISBN:978-973-702-863-1, 12 pag., 2011

Filip Luminița Maria, Dragomir Georgeta, Tureac Cornelia, 'Exploitation the global forces and pauper world', 11th International Conference - _Financial and monetary stability in emerging countries_, Theoretical and Applied Economics, July 2011, Conferinta FFABV _ București, pp.756-762, 2011

Grecu Eugenia, Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Bordean Ioan, Filip Alin, 'THE ENVIRONMENTAL AREA PROJECT _ECOLLOGICAL DEPOSIT OF TIMISOARA_', _ECOLOGICAL PERFORMANCE IN A COMPETITVE ECONOMY_, 3rd edition, 11-12 November 2010, Bucharest, Romania, Proceedings PEEC 2010, ISSN:1582- 2559, pp.1-5, 2010

Tureac Cornelia, Filip Alin, Bordean Ioan, 'The Role and Place of the Anti-crisis Management in the System of Public Administration Management', Annals of Ovidius University, Economic Sciences Series, Nr.2, Vol.X, pp.1-5, 2010

Grecu E., Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Bordean Ioan, Filip Alin, 'Presentation of the environmental project ecollogical area deposit of Timisoara', Conferința Internațională, Performanța ecologică într-o economie competitivă, 11-12 noiembrie 2010 (PEEC 2010), A.S.E., București, publicată în Supplement of _Quality - access to success_ Journal, Vol.II, ISSN:1582-2559, pp.104-106, 2010

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 2002

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 550

Situat în top 5%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - toata cariera

Loc: 1

Punctaj: 7987

Situat în top 3%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - toata cariera

Loc: 1

Punctaj: 4093

Situat în top 3%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - toata cariera

Loc: 1

Punctaj: 2002

Situat în top 3%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - toata cariera

Loc: 1

Punctaj: 550

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2016

Loc: 3

Punctaj: 140

Situat în top 3%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2016

Loc: 1

Punctaj: 140

Situat în top 3%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

The Importance of Communication and Information Securement. Cambridge Analyti...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania