ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Teodorașcu Fănel

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

e-mail: teodorascu.fanel@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Teodorașcu Fănel

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în străinătate

Teodorașcu Fănel, 'Arta gazetărească. Trei ipostaze. On the Tolerant Masculinity of the Romanian Language', Andy Pușcă, Constantin Sandache, Fănel Teodorașcu (Eds.), Sexism _ Topical Issues. Case Studies. Perspectives, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2016, pp.113-121, 2016

Teodorașcu Fănel, 'The Image of the Romanian Politician during the Interwar Period', Arsith, Mirela & Iftode, Florin (Eds.), Center and Periphery. Studies of Communication and International Relations, Saarbrücken, pp.96-109, Editura Lambert Academic Publishing, ISBN:978-3-659-68835-5, 14 pag., 2015

Carte publicată în străinătate - Editor sau coordonator

Pușcă Corneliu Andy, Sandache Cristian, Teodorașcu Fănel, 'Sexism _ Topical Issues. Case Studies. Perspectives', pp.1-100, Editura Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 100 pag., 2016

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Teodorașcu Fănel, 'SCHOLARS HAVE NO STEEL ARMS. ON THE _MUSCLES EDUCATION_ IN THE PAST ROMANIAN NEWSPAPERS', Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (Editors) - IDENTITIES IN GLOBALISATION. INTERCULTURAL PERSPECTIVES, pp.142-151, 2020

Teodorașcu Fănel, 'Zona Galați-Brăila în discursul candidaților la alegerile pentru funcția de primar (în municipiile Galați și Brăila) din iunie 2016', Galați-Brăila - Trecut. Actualitate. Perspective - coord. Pușcă A., Pușcă B., Teodorașcu F., Sandache C., pp.112-137, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-450-2, 26 pag., 2017

Pîșleag Țuțu, Teodorașcu Fănel, 'Negociere și mediere în diferendele internaționale', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-390-1, 100 pag., 2016

Teodorașcu Fănel, 'Europa Unită. Planul Briand comentat de presa românească interbelică', pp.1-75, Editura Zigotto, ISBN:978-606-669-149-9, 75 pag., 2015

Teodorașcu Fănel, 'Comunicarea cu presa. Note de curs', pp.1-74, Editura Zigotto, ISBN:978-606-669-142-0, 74 pag., 2015

Teodorașcu Fănel, 'Abuzul de tipar și mistificarea adevărului _ aspecte din istoria publicității românești interbelice', Marian Petcu (coordonator), Studii și cercetări de istorie a publicității, pp.275-296, Editura Tritonic, București, ISBN:978-606-749-037-4, 22 pag., 2015

Teodorașcu Fănel, Arsith Mirela, 'Comunicare și relații publice în organizații politice. Note de curs', pp.1-125, Editura Zigotto, ISBN:978-606-669-095-9, 125 pag., 2014

Teodorașcu Fănel, Arsith Mirela, 'Imaginea publică a liderilor și a instituțiilor. Note de curs', pp.1-161, Editura Zigotto, ISBN:978-606-669-098-0, 161 pag., 2014

Teodorașcu Fănel, 'Arta gazetărească. Trei ipostaze', pp.1-200, Editura Zigotto, ISBN:978-606-669-085-0, 200 pag., 2014

Teodorașcu Fănel, 'Pamfil Șeicaru', pp.1-200, Editura Ars Docendi, București, ISBN:978-973-558-724-6, 200 pag., 2014

Teodorașcu Fănel, 'Pamfil Șeicaru _ un ziarist «de interes național»', Răduț Bîlbîie, Florin Șperlea, Mihaela Teodor (coordonatori), Jurnalismul _ o preocupare a elitei, pp.114-133, Editura Tritonic, București, ISBN:978-606-8536-78-1, 20 pag., 2013

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator

Pușcă Corneliu Andy, Pușcă Benone, Ioan Cătălin Angelo, Teodorașcu Fănel, 'FOREIGN DIRECT INVESTMENT _ key factor for the economic development of emerging countries', pp.1-476, Editura Danubius University Press, Galati, 476 pag., 2018

Pușcă Corneliu Andy, Pușcă Benone, Teodorașcu Fănel, Sandache Cristian, 'Galați-Brăila - Trecut. Actualitate. Perspective', pp.1-163, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-450-2, 163 pag., 2017

Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact

Cmeciu Camelia, Coman Cristina, Pătruț Monica, Teodorașcu Fănel, 'News Media Framing of Preventable Crisis Clusters. Case Study: Newborn Babies Killed in the Fire at a Romanian Hospital', Transylvanian Review of Administrative Sciences, Nr.44, ISSN:2247 _ 8310, pp.42-56, factor de impact:.333, 2015

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Teodorașcu Fănel, 'The Romanian People and Cursing. Some Journalistic Opinions from the Past', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.15, ISSN:2069 _ 0398, pp.86-93, 2021

Teodorașcu Fănel, 'Oratoria la români. Despre talentul oratoric și cuvântul dezonorat în paginile presei românești din trecut.', LIMBA ROMÂNĂ, pp.333-349, 2020

Teodorașcu Fănel, 'Despre haiduci, bandiți și reportajul faptului senzațional în presa românească din trecut', LIMBA ROMÂNĂ, pp.355-375, 2020

Teodorașcu Fănel, 'Despre curaj în presa militară de la începutul secolului al XX-lea', LIMBA ROMÂNĂ, pp.233-240, 2019

Teodorașcu Fănel, 'Jack the Ripper was Romanian and He Killed Children Who Did Not Learn - The Romanian Press and the Whitechapel Murders', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.12, ISSN:2069 _ 0398, pp.138-145, 2018

Teodorașcu Fănel, 'On Prostitution and Prostitutes in the 19th and 20th Centuries Newspapers. A Romanian View', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.2, Vol.12, ISSN:2069 _ 0398, pp.1-14, 2018

Teodorașcu Fănel, 'About Courage in the Romanian Military Press - Săptămâna Războiului/The Week of the War (2 November 1914 - 14 August 1916)', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.11, ISSN:2069 _ 0398, pp.75-82, 2017

Teodorașcu Fănel, 'Murder in Icon Street _ Journalism and Shades of Truth', Saeculum, Universitatea _Lucian Blaga_ din Sibiu, Nr.2, Vol.XVI, ISSN:1221-2245, pp.1-8, 2017

Teodorașcu Fănel, 'The Satanic Cult of Nude - About the Cinematography in Some of the Inter-war Publications in Romania', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.2, Vol.XI, ISSN:2069 _ 0398, pp.1-5, 2017

Teodorașcu Fănel, 'Journalism _ the Oddities of a Profession', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.10, ISSN:2069 _ 0398, pp.126-136, 2016

Teodorașcu Fănel, 'The Shortcomings of the Interwar Romanian Advertising', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.2, Vol.9, ISSN:2069 _ 0398, pp.49-56, 2015

Teodorașcu Fănel, 'A Thematic Approach to Pamfil Seicaru's Conferences', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.2, Vol.8, ISSN:2069 _ 0398, pp.46-53, 2014

Teodorașcu Fănel, 'Controversies on the Publishing of the Newspaper _Curentul_', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.8, ISSN:2069 _ 0398, pp.112-118, 2014

Teodorașcu Fănel, 'Un manifest gazetăresc - Calendarul nostru pe 1918', Hiperboreea, Nr.1, Vol.I, ISSN:2284_5666, pp.82-95, 2014

Teodorașcu Fănel, 'Pamfletul la Pamfil Șeicaru', Analele Universității din Craiova. Seria Comunicare. Media, Nr.1-2, Vol.III, ISSN:2247 _ 1499, pp.172-192, Editura Universitaria, 21 pag., 2013

Teodorașcu Fănel, 'Insights into Pamfil Șeicaru_s Pamphletary Discourse', Styles of Communication, Nr.1, Vol.4, ISSN:2065-7943, pp.137-147, 2012

Teodorașcu Fănel, 'The Journalistic Path of Pamfil Șeicaru (I) from _The Quiver_ to _The Word_', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.5, ISSN:2069 _ 0398, pp.94-104, 2011

Teodorașcu Fănel, 'Private and Public Spaces _ Semiotic Resources of Representing Women', Cultural Perspectives. Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania, Nr.16, pp.115-136, 2011

Teodorașcu Fănel, 'Construirea unui brand jurnalistic _ Curentul', Revista Română de Istorie a Presei, Nr.2, Vol.10, ISSN:1843-0309, pp.62-70, 2011

Gheorghe Mirela, Teodorașcu Fănel, 'Ŕ la recherche de l_âme roumaine: Marthe Bibesco _ «Isvor», «Le Pays des saules»', Mélanges francophones, Galati University Press, Galati, Nr.6, ISSN:1843-8539, pp.189-200, 2011

Teodorașcu Fănel, Gheorghe Mirela, 'Pamfil Șeicaru _ un démon de la presse d_entre-deux-guerres', Communication Interculturelle et Littérature, Nr.4, ISSN:1844-6965, pp.59-63, Editura Europlus, Galați, 5 pag., 2010

Teodorașcu Fănel, 'Judgments and Prejudices on the Journalistic Status of Pamfil Seicaru', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.4, ISSN:2069 _ 0398, pp.95-100, 2010

Teodorașcu Fănel, 'Pamfil Seicaru, un portret în oglinzi paralele', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.3, ISSN:2069 _ 0398, pp.93-100, 2009

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Teodorașcu Fănel, 'Rolul «Școlii De Presă» a lui Pamfil Șeicaru în România Interbelică', Mass-media: între document și interpretare. Studii și cercetări de istorie a presei - Congresul Internațional de Istorie a Presei, Chișinău, 27-28 aprilie 2012, Chișinău, pp.16-23, Editura Centrul Editorial Poligrafic USM, ISBN:978-9975-71-237-8, 8 pag., 2012

Teodorașcu Fănel, 'Rolul _Școlii de Presă_ a lui Pamfil Șeicaru în România Interbelică', Congresul Internațional de Istorie a Presei _Mass-media: între document și interpretare_, 27-28 aprilie 2012, Chișinău, pp.1-5, 2012

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Teodorașcu Fănel, 'The catastrophe in Palota [Balota]. A train accident and two journalistic approaches', The International Scientific Conference _Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity_, Alpha Institute for Multicultural Studies, _Petru Maior_ University of Tîrgu Mureș, _Gheorghe Șincai_ Institute, Romanian Academy, may 2019, Tîrgu Mureș, pp.1-10, 2019

Teodorașcu Fănel, 'The Catastrophe in Palota [Balota]. A Train Accident and Two Journalistic Approaches', Identity and Dialogue in The Era of Globalization. Section: Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology, pp.374-385, Editura Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, ISBN:978-606-8624-19-8, 12 pag., 2019

Teodorașcu Fănel, '"Terrorism in Galati" - The Press and the Lie (Understood as Political Tactic)', Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue, Tîrgu-Mureș, Arhipelag XXI, pp.561-580, ISBN:978-606-8624-01-3, 2017

Teodorașcu Fănel, 'Abuzul de tipar și mistificarea adevărului _ aspecte din istoria publicității românești interbelice', Conferința Internațională _Cultura și Presa în Spațiul European_, Universitatea _Dunărea de Jos_ din Galați _ România, 22-23 mai 2015, pp.1-5, 2015

Teodorașcu Fănel, 'Pamfletul _ arma preferată a gazetarului interbelic', Ion Zainea, Ioan Laza, Beáta Menesi, Carmen Ungur-Brehoi (coordonatori), Presa culturală. Lucrările prezentate la Congresul Național de Istorie a Presei, ediția a VIII-a, Oradea, 2015, pp.395-407, Editura Universității din Oradea, ISBN:978-606-10-1666-2, 13 pag., 2015

Teodorașcu Fănel, 'Maeștri ai discursului polemic - Pamfil Șeicaru', Simpozionul Zilele _Pamfil Șeicaru_, Biblioteca Județeană _V. Voiculescu_ Buzău, 27-28 septembrie 2012, Buzău, pp.1-5, 2012

Teodorașcu Fănel, 'O privire critică asupra modului în care a fost finanțată apariția ziarului _Curentul_', Conferința internațională _Cultura și Presa în Spațiul European_, Universitatea _Dunărea de Jos_ din Galați, pp.1-5, 2011

Teodorașcu Fănel, 'Construirea unui brand jurnalistic _ Curentul', Congresul Național de Istoria Presei, Universitatea _Ovidius_ din Constanța, aprilie 2011, Constanța, pp.1-5, 2011

Teodorașcu Fănel, 'Pamfil Șeicaru _ un demon al presei interbelice românești', Conferința internațională _Cultura și Presa în Spațiul European_, Universitatea _Dunărea de Jos_ din Galați, pp.1-5, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Teodorașcu Fănel, 'The duel in the formerly romanian press - from thrilling to trivial', Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue, pp.269-279, Editura Arhipelag XXI, ISBN:978-606-8624-03-7, 11 pag., 2016

Teodorașcu Fănel, 'Promovarea ziarelor interbelice (eșecul ziarului Calendarul)', Iulian Boldea (Editor), Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives, pp.52-67, Editura Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureș, ISBN:978-606-93691-3-5, 16 pag., 2014

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Teodorașcu Fănel, 'The Meanings of Romanian Patriotism in Three Texts from the Beginning of the 20th Century', EIRP 2019, pp.321-327, 2019

Teodorașcu Fănel, 'Romanian Journalism - a Few Aspects', EIRP 2019, pp.460-475, 2019

Teodorașcu Fănel, 'When the _Weaker Sex_ became the _Beauty symbol_ _ The Feminine Beauty in the Romanian Interwar Press', EIRP 2018, Vol.13, pp.291-296, 2018

Teodorașcu Fănel, 'Bread Crumbs Instead of Lead Bullets _ The Duel in the Journal Furnica/The Ant', EIRP 2017, ISSN:2067 - 9211, pp.428-432, 2017

Teodorașcu Fănel, 'The Briand Plan of European Union Commented by the Interwar Romanian Press', EIRP 2016, pp.1-5, 2016

Teodorașcu Fănel, 'Forms of Pamphlet Discourse in the Romanian Media during the Interwar Period', Proceedings. European Integration - Realities and Perspectives, ISSN:2067-9211, pp.536-543, Editura Universitară Danubius, 8 pag., 2015

Teodorașcu Fănel, 'The Fourth State Power _ Case Study: Pamfil Șeicaru', Proceedings. European Integration - Realities and Perspectives, ISSN:2067-9211, pp.543-549, Editura Universitară Danubius, 7 pag., 2011

Teodorașcu Fănel, 'The Newspaper Editorial Board, the Strength of the Journalistic Success (The Case of Curentul)', Proceedings. European Integration - Realities and Perspectives, ISSN:2067-9211, pp.254-257, Editura Universitară Danubius, 4 pag., 2010

Citare în carte publicată în editură străină

A BALAS, 'CROSSING THE OCEAN: IDENTITY, TEACHING, AND RESEARCH CHALLENGES FOR AN EUROPEAN SCHOLAR IN US UNIVERSITIES', GUEST EDITOR'S INTRODUCTION, academia.edu, 2015 pentru: Cmeciu Camelia, Coman Cristina, Pătruț Monica, Teodorașcu Fănel, 'News Media Framing of Preventable Crisis Clusters. Case Study: Newborn Babies Killed in the Fire at a Romanian Hospital', Transylvanian Review of Administrative Sciences, Nr.44, 2015

Citare în articol din revistă indexata BDI

Tri Aru Wiratno, 'Pamphlet art Painting Based on Social Culture Reality', Int J Recent Sci Res., Nr.4, Vol.9, pp.26059-26062, DOI:10.24327/ijrsr.2018.0904.1983, 2018 pentru: Teodorașcu Fănel, 'Forms of Pamphlet Discourse in the Romanian Media during the Interwar Period', Proceedings. European Integration - Realities and Perspectives, Editura Universitară Danubius, 8 pag., 2015

MR Pop, 'ADVERTISING AND THE ROAD MAP FROM COMMUNISM TO DEMOCRACY', upm.ro, 2017 pentru: Teodorașcu Fănel, 'The Shortcomings of the Interwar Romanian Advertising', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.2, Vol.9, 2015

C NISTOR, R BEURAN, 'CRISIS COMMUNICATION. A TRANSATLANTIC PERSPECTIVE', Online Journal Modelling the New..., 2015 pentru: Cmeciu Camelia, Coman Cristina, Pătruț Monica, Teodorașcu Fănel, 'News Media Framing of Preventable Crisis Clusters. Case Study: Newborn Babies Killed in the Fire at a Romanian Hospital', Transylvanian Review of Administrative Sciences, Nr.44, 2015

PBC DE PRESA, R INTERBELICĂ, 'EUROPA UNITĂ', researchgate.net, 2015 pentru: Teodorașcu Fănel, 'Pamfil Șeicaru', Editura Ars Docendi, București, ISBN:978-973-558-724-6, 200 pag., 2014

Autocitare

Teodorașcu Fănel, 'About Courage in the Romanian Military Press - Săptămâna Războiului/The Week of the War (2 November 1914 -14 August 1916)', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.11, ISSN:2069 _ 0398, pp.75-82, 2017, http://journals.univ-danubius.ro/index.php/communicatio/article/view/4197 pentru: Teodorașcu Fănel, 'Pamfil Șeicaru', Editura Ars Docendi, București, ISBN:978-973-558-724-6, 200 pag., 2014

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2020

Loc: 5

Punctaj: 10

Situat în top 5%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2021

Loc: 5

Punctaj: 32

Situat în top 5%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2019

Loc: 1

Punctaj: 120

Situat în top 1%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2020

Loc: 1

Punctaj: 10

Situat în top 3%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2019

Loc: 1

Punctaj: 120

Situat în top 3%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2017

Loc: 1

Punctaj: 60

Situat în top 3%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

The Romanian People and Cursing. Some Journalistic Opinions from the Past / A...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania