ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Tănase Constantin

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: constantin.tanase@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Tănase Constantin

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Tănase Constantin, 'Galați și Brăila _ reperele unei istorii cosmopolite', Galați-Brăila - Trecut. Actualitate. Perspective - coord. Pușcă A., Pușcă B., Teodorașcu F., Sandache C., pp.9-24, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-450-2, 16 pag., 2017

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Tănase Constantin, 'Some Aspects on Multilateral Cooperation for Danube Protection', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.7, ISSN:2284 _ 5224, pp.28-39, 2017

Tănase Constantin, 'International Commission for the Protection of River Danube', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.6, ISSN:2284 _ 5224, pp.143-151, 2016

Tănase Constantin, 'The Judicial Regime of Danube Navigation between 1856- 1919', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.5, ISSN:2284 _ 5224, pp.193-206, 2015

Tănase Constantin, 'Customs of Galati Port at the Beginning of the 20th Century', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.4, ISSN:2284 _ 5224, pp.112-119, 2014

Tănase Constantin, 'Considerations on Maritime and River Courts in the Romanian Judicial System', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.3, ISSN:2284 _ 5224, pp.88-99, 2013

Tănase Constantin, 'Romania_s Participation to the Conclusion of the Convention on the Final Status of the Danube', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.2, ISSN:2284 _ 5224, pp.17-25, 2012

Tănase Constantin, 'About New Rules Governing the Legal Regime of the Danube', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.1, ISSN:2284 _ 5224, pp.113-121, 2011

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Tănase Constantin, 'DESPRE EROAREA JUDICIARĂ', Danubius Universitas, Nr.2, Vol.1, ISSN:2668-0084, pp.94-100, 2019

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Tănase Constantin, 'The Peace Courts in the Romanian Judicial System', EIRP 2020, ISSN:2067 - 9211, pp.475-480, 2020

Tănase Constantin, 'Some Considerations on Criminal Policy and Crime Prevention', EIRP 2017, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.138-145, 2017

Tănase Constantin, 'Legal Nature of Criminal Proceedings Regarding the Length of the Appeal', EIRP 2016, pp.59-65, 2016

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

The Peace Courts in the Romanian Judicial System / EIRP 2020

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania