ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Susanu Neaga

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Susanu Neaga

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Susanu Neaga, 'Perspective psihologice în studiul persoanelor, victime ale traficului de ființe umane', pp.1-272, Editura _Sf.Ierarh Nicolae_, Braila, ISBN:978-606-30-1976-0, 272 pag., 2018

, 'Specificul căsătoriei la tinerii de etnie rromă', Conferința APEH. Univ. _Danubius_ Galati, pp.1-9, 2016

Carte publicată în alte edituri (cu ISBN)

, 'Consiliere in asistenta sociala', pp.1-135, Editura Sf.Ierarh Nicolae, Braila, ISBN:78-606-577-685-2, 135 pag., 2011

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Susanu Neaga, 'Cooperation between Mind, Body and Soul during Trauma', New Trends in Psychology, Nr.1, Vol.3, ISSN:2668-0696, pp.85-88, 2021

Susanu Neaga, 'Active-Participatory Methods Used to Make Progress in Educating Students', New Trends in Psychology, Nr.1, Vol.3, ISSN:2668-0696, pp.72-78, 2021

Susanu Neaga, 'Effects of the Pandemic on the Human Psychology and Behavior', New Trends in Psychology, Nr.1, Vol.3, ISSN:2668-0696, pp.89-92, 2021

Susanu Neaga, 'Traficul de ființe umane, o realitate a lumii contemporane - un fenomen cu factori determinanți multiple', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, ISSN:2065-0272, pp.1-10, 2020

Susanu Neaga, 'The Role of Creativity in the Structure of the Human Personality', New Trends in Psychology, Nr.2, Vol.2, ISSN:2668-0696, pp.72-82, 2020

Susanu Neaga, 'Instructive-Educational Strategies of Stimulating Creativity at the Small School', New Trends in Psychology, Nr.1, Vol.2, ISSN:2668-0696, pp.73-84, 2020

Simion Alexandra, Susanu Neaga, 'Behavior and Attitudes of Parents with Children Diagnosed with Autism', New Trends in Psychology, Nr.1, Vol.2, ISSN:2668-0696, pp.66-72, 2020

Nicolae Marius, Susanu Neaga, 'Aggressive behaviors in Small Schoolchildren', New Trends in Psychology, Nr.1, Vol.2, ISSN:2668-0696, pp.52-56, 2020

Susanu Neaga, 'Traffic of Human Beings, a Reality of the World Contemporary - A Phenomenon with Multiple Determinants', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.2, Vol.12, ISSN:2065-0272, pp.96-105, 2019

Susanu Neaga, 'The Group of Friends as Factor of Socialization and Juvenile Delinquency', New Trends in Psychology, Nr.1, Vol.1, ISSN:2668-0696, pp.101-110, 2019

, 'Învățământul incluziv și incluziunea socială', Analele Universității _Dunărea de Jos_, Fascicula XX; Sociologie, Vol.V, ISSN:1842 _ 6492, pp.215-227, 2010

Articol în alte reviste de specialitate din țară

, 'Studiu comparativprivind dimensiune comportamentală a coping-ului, la cadrele didactice care lucrează în școlala specială și cadrele didactice din școala de masă', _Interferente Didactice Brailene_, CSEI Braila, ISSN:2247-3823, pp.1-10, 2014

, 'Program de consiliere individuala _ Studiu de caz', _Interferențe Didactice Brailene_ CSEI, Nr.2, Vol.II, ISSN:2247-3823, pp.99-109, 2013

, 'Maturizarea emoționlă emptică la cadrede didactice care lucrează cu elevi cu CES', Simpozionul si concursul international _Metode traditionale si modern folosite in activitatea didactica_, Fetesti- Ialomita, pp.48-48, ISBN:978-606-8171-24-1, 2012

, 'Portret - robot al tinerelor fete victime ale traficului de ființe umane', _Aplicații în asistenta socială_, în cadrul POSDRU 2007-2013, derulat de Univ. _George Bacovia_, pp.73-91, ISBN:976-606-92493-2-1, 2011

, 'Importanța dezvoltării afectivității și comunicării la copiii cu CES', Volumul Simpozionului Național _Sprijinul tău de azi mă ajută să devin indpendent mâine_ organizat de ISJ- CJRAE- Scoala Specială, pp.117-120, ISBN:978-973-88481-2-2, 2010

, 'Metafora și poveștile în terapia copilului', Perspective, ISSN:1841- 2319, pp.1-5, Editura ISJ- CJRAE, 5 pag., 2010

, 'Identificarea intereselor profesionale prin aplicarea chestionarului Holland', Revista Simpozionului Național _Trăiește sănătos în secolul XXI_ desfășurat la Grupul Școlar Ind. _C.D.Nenițescu_ , ISJ Braila, Supliment al revistei de științe Pasiunea mea_, ISSN:2066-477X, pp.53-55, 2010

, 'Maturizarea psihologică pentru școlaritate, proba verbala', _Școala Brăileană_ ISJ, CCD, Braila, pp.1-4, Editura Școala Braileană, 4 pag., 2010

, 'Efecte și costuri psihosociale asupra victimelor traficului de persoane', Volumul, _Studii și practici în ocupații de asistență socială_ ,POSDRU 2007-2013, derulat de Univ. _George Bacovia_, pp.193-208, ISBN:978-606-13-0088-4, 2010

, 'Dimensiunea motivațională a învățării', Perspective, ISSN:1841- 2319, pp.66-74, Editura ISJ- CJRAE, 9 pag., 2009

, 'Educația incluzivă _ program de monitorizare și intervenție psihologică pentru integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă', Simpozionul Național _Sprijinul tau de azi ma ajută sa devin independent mâine_, Braila, pp.1-3, ISBN:978-973-88481-2-2, 2009

, 'Importanta inteligenței emoționale în actul educațional', Perspective, ISSN:1841- 2319, pp.13-18, Editura ISJ-CJRAE, 6 pag., 2008

, 'Cuvântul .... carte de vizita', Revista _La început a fost cuvântul, ISSN:1844 -0304, pp.1-3, Editura Brăila, 3 pag., 2008

, 'Relațiile dintre copiii cu părinții plecați și reprezentanții lor legali/nelegali', Perspective, ISSN:1841- 2319, pp.43-48, 2007

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Susanu Neaga, 'Importanța psihoterapiei suportive pentru bolnavii de cancer și familiile lor', Volumul Conferinței de Psihiatrie și Săntate Mintală, _Galatia_ 2019, Univ. Dunărea de Jos, Galați, pp.1-10, 2019

, 'Profilul psiho-afectiv la preadolescenții cu: intelect normal, deficiență mintala medie și deficență mintala severă', Volumul Simpozionului național cu participare internațională , Kreatikon, ediția aVIII-a , Univ. _Petre Andrei_, ISSN:2068-1372, pp.614-617, 2011

, 'Creativitatea, metodă de integrare și socializare a elevilor cu CES. Studiu comparativ', Conferința Națională cu Participare Internațională, _Consilierea școlară între provocări și paradigme_, Univ. _OVIDIUS_, pp.179-186, ISBN:978-606-92060-9-6, 2010

, 'Specificul manifestărilor creative la școlarii mici cu deficiență mintală', Volumul_Simpozionului național cu participare internațonală, Kreatikon, editia a-VII-a Iași, Univ. _Petre Andrei", pp.443-447, 2010

, 'Stresul post-traumatic la persoanele traficate', Congresul Internațional de Psihologie Cercetare Psihologică Modernă. Direcții și Perspective, pp.53-58, Editura Sibiu, ISBN:978-973-749-755-0, 6 pag., 2009

, 'Autonomia personală și integrarea socială a copiilor cu CES', Simpozionul Internațional _Creativitate și Inovația în Învățământul Special_ Proiectul _Diferiți dar egali_ editia I, ISSN:1583-5529, pp.1-6, Editura ISJ _ CCD, Caransebeș, 6 pag., 2009

, 'Personalitatea și afectivitatea componenete ale vieții psihice', Simpozionul Național _Sprijinul tău de azi mă ajută să devin independent mâine_ , ediția I, pp.1-7, ISBN:978-973-88481-2-2, 2008

, 'Relația familie-școală-psiholog școlar', Simpozionul Național Kretikon, Univ. _Petre Andrei_ Iași, pp.318-325, ISBN:978-973-730-468-1, 2008

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Susanu Neaga, 'The Psychanalitical Approach of Personality', EIRP 2020, pp.341-349, 2020

Susanu Neaga, 'Cognitive- Behavioral Interventions in Depressive-Anxious Disorder Case Study', EIRP 2019, pp.1-10, 2019

Susanu Neaga, 'Cognitive- Behavioral Interventions in Depressive-Anxiety Disorder. Case Study', EIRP 2019, pp.334-341, 2019

Susanu Neaga, 'The Family Environment and its Influence on the Children_s Delinquent Behavior', EIRP 2018, Vol.13, pp.304-310, 2018

, 'The Relationship Between Self-Esteem and Social Conformism at Roma People Teenagers', EIRP 2017, ISSN:2067 - 9211, pp.433-436, 2017

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - 2021

Loc: 4

Punctaj: 60

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2021

Loc: 2

Punctaj: 60

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2019

Loc: 3

Punctaj: 95

Situat în top 3%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2021

Loc: 1

Punctaj: 60

Situat în top 3%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Cooperation between Mind, Body and Soul during Trauma / New Trends in Psychology

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania