ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Stancu Radu

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Stancu Radu

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Stancu Radu, Pușcă Corneliu Andy, 'Short Legal Study on _British Exit_', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.13, ISSN:1844-8062, pp.24-38, 2017

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Stancu Radu, 'ACTUALITATEA LEGISLATIVĂ NAȚIONALĂ ȘI EUROPEANĂ PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR', Danubius Universitas, Nr.2, Vol.1, ISSN:2668-0084, pp.89-93, 2019

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Stancu Radu, 'The Consequences of the Covid-19 Pandemia on the Performance of Contracts: Short Comparison between China, French and Romanian Civil Law', EIRP 2020, pp.13-22, 2020

Stancu Radu, 'Proprietatea intelectuala in context juridic', Ziua Caritii si a Drepturilor de autor, Universitatea _DANUBIUS_ din Galați, pp.1-10, 2019

Stancu Radu, 'The European Union strategy on maritime saftey and the environment', 9th International Conference The Danube - Axis of European Identity Danubius University of Galati, pp.1-10, 2019

Stancu Radu, 'The Notions of Blockchain and Smart Contract from the Point of view of the Intellectual Property Right', EIRP 2018, Vol.13, pp.102-107, 2018

Top 30%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2019

Loc: 1

Punctaj: 70

Situat în top 4%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

The Consequences of the Covid-19 Pandemia on the Performance of Contracts: Sh...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania