ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Asist.univ.drd. Șorcaru Sergiu-Lucian

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

Statistici

Rapoarte privind activitatea Asist.univ.drd. Șorcaru Sergiu-Lucian

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

, 'Romania as Participant in the Globalization Process', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.6, ISSN:2284 _ 5224, pp.250-270, 2016

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

, Vlădescu Sergiu, 'Brexit's Influence on the FDI in the European Area', EIRP Proceedings, Vol.12, ISSN:2067 _ 9211, pp.361-367, 2017

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Brexit's Influence on the FDI in the European Area / EIRP Proceedings

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania