ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Savenco Iulian Georgel

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: iuliansavenco@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Savenco Iulian Georgel

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Pușcă Benone, Savenco Iulian Georgel, 'Drept constituțional și instituții politice I. Curs ID/FR', pp.1-130, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-374-1, 130 pag., 2015

Pușcă Benone, Savenco Iulian Georgel, 'Drept constituțional și instituții politice II. Curs ID/FR', pp.1-120, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-375-8, 120 pag., 2015

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Savenco Iulian Georgel, 'Bureaucracy _ Angel or Demon?', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.3, ISSN:2068 - 5459, pp.103-111, 2011

Savenco Iulian Georgel, 'LES SYSTÈMES TRADITIONNELS CONCERNANT LA FONCTION PUBLIQUE DANS L_UNION EUROPÉENNE', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.3, ISSN:1844-8062, pp.133-137, 2007

Savenco Iulian Georgel, 'BRÈVES CONSIDÉRATIONS CONCERNANT LE LIEN ENTRE LA CITOYENNETÉ NATIONALE ET LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.2, ISSN:1844-8062, pp.167-174, 2006

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Bocănială Tache, Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Pocora Monica, Savenco Iulian Georgel, 'The use of computer Technology in Preventing and Fighting Crime', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-5, 2011

Savenco Iulian Georgel, Lupșan Gabriela, Bocănială Tache, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Gîscă Cristian, 'The Implementation of e-Gouvernment Concept in Romania', Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22st International DAAAM Symposium, 23-26th November 2011, Vienna, Austria, ISSN:1726-9679, pp.997-998, Editura Katalinic, B., ISBN:978-3-901509-83-4, 2 pag., 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Savenco Iulian Georgel, 'Civil Servants Liability', EIRP Procedings, pp.1-5, 2015

Savenco Iulian Georgel, 'Political Party Funding in Romania-One Step Forward, Two Steps Back?', EIRP Procedings, pp.1-5, 2015

Savenco Iulian Georgel, 'Restriction of certain rights and freedoms in the Romanian Constitution', EIRP Procedings, pp.103-107, 2014

Savenco Iulian Georgel, 'CETĂȚENIA EUROPEANĂ, DEPENDENTĂ DE CETĂȚENIA NAȚIONALĂ?', EIRP Procedings, pp.222-228, 2011

Savenco Iulian Georgel, 'REGLEMENTĂRI CONSTITUȚIONALE ȘI LEGALE PRIVIND FUNCȚIA PUBLICĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ', EIRP Procedings, pp.107-110, 2011

Savenco Iulian Georgel, 'CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND SISTEMELE DE FUNCȚIE PUBLICĂ DIN UNIUNEA EUROPEANĂ', EIRP Procedings, pp.77-80, 2011

Savenco Iulian Georgel, 'The British Civil Service', EIRP Procedings, pp.318-322, 2010

Savenco Iulian Georgel, 'L'Egalité de Chance-le Principe Fondamental de l'accès à la Fonction Publique', EIRP Procedings, pp.114-118, 2010

Citare în carte publicată în editură străină

C Julmi, 'Atmosphären in Organisationen: wie Gefühle das Zusammenleben in Organisationen beherrschen', books.google.com, 2015 pentru: Savenco Iulian Georgel, 'Bureaucracy _ Angel or Demon?', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.3, 2011

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

T Bocănială, 'Improving the Regulatory Framework for the Legal Status of Applicants for International Protection in the Context of the implementation of Relocation Mechanisms', European Integration-Realities and Perspectives, 2016 pentru: Savenco Iulian Georgel, 'Bureaucracy _ Angel or Demon?', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.3, 2011

T Bocaniala, 'Considerations on the Improvement of the Legal Framework Necessary for Preventing and Combating Violence against Women in the European Union', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2015 pentru: Savenco Iulian Georgel, 'Bureaucracy _ Angel or Demon?', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.3, 2011

J Maftei, 'Some Aspects of Citizenship from the Perspective of International Law', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2015 pentru: Savenco Iulian Georgel, 'BRÈVES CONSIDÉRATIONS CONCERNANT LE LIEN ENTRE LA CITOYENNETÉ NATIONALE ET LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.2, 2006

Citare în articol din revistă indexata BDI

T Bocaniala, 'Risk Analysis and Its Role in Securing Waters from the EU External Border', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2015 pentru: Savenco Iulian Georgel, 'Restriction of certain rights and freedoms in the Romanian Constitution', EIRP Procedings, 2014

T Bocaniala, 'Risk Analysis and Its Role in Securing Waters from the EU External Border', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2015 pentru: Savenco Iulian Georgel, 'Bureaucracy _ Angel or Demon?', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.3, 2011

T Bocaniala, 'Risk Analysis and Its Role in Securing Waters from the EU External Border', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2015 pentru: Savenco Iulian Georgel, 'BRÈVES CONSIDÉRATIONS CONCERNANT LE LIEN ENTRE LA CITOYENNETÉ NATIONALE ET LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.2, 2006

O Rosales, 'The Effect of the NAFTA in Crime', ttu-ir.tdl.org, 2013 pentru: Bocănială Tache, Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Pocora Monica, Savenco Iulian Georgel, 'The use of computer Technology in Preventing and Fighting Crime', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, 2011

K Bozhinova, 'Développement d'un dispositif de formation autonomisant en français des relations européennes', Synergies Espagne, 2012 pentru: Savenco Iulian Georgel, 'LES SYSTÈMES TRADITIONNELS CONCERNANT LA FONCTION PUBLIQUE DANS L_UNION EUROPÉENNE', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.3, 2007

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitãtii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Bureaucracy _ Angel or Demon? / Acta Universitatis Danubius. Administratio

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania