ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Asist.univ.dr. Șandru Adriana-Maria

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

Statistici

Rapoarte privind activitatea Asist.univ.dr. Șandru Adriana-Maria

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Șandru Adriana-Maria, Șandru Daniel-Mihail, 'Protectia și securitatea datelor personale în educația digitală', (Protection and security of personal data in digital education), în volum Ciprian Ceobanu, Constantin Cucoș, Olimpius Istrate, Ion-Ovidiu Pânișoară (coord.), Educația digitală, pp.83-95, Editura Polirom, ISBN:978-973-46-8226-3, 13 pag., 2020

Carte publicată în alte edituri (cu ISBN)

, Daniel-Mihail Șandru, 'Probleme care privesc dreptul comercial român în perspectiva aderării la Uniunea Europeană', _România în procesul integrării europene_, pp.1-10, Editura Oscar Print, București, 10 pag., 2001

Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN)

, Daniel-Mihail Șandru, 'Convenția privind legea aplicabilă contractelor de intermediere și reprezentării (Haga)', Ghid Juridic pentru Societățile Comerciale, Nr.1, pp.52-57, 2002

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Șandru Adriana-Maria, 'Tipologii ale invocării dreptului la educație în jurisprudența română', Pandectele române, Nr.2, ISSN:1582-4756, pp.61-70, 2020

Șandru Adriana-Maria, Șandru Mihail-Daniel, 'Reforma protecției datelor din perspectiva Consiliului Europei / New meanings of the data protection regulations given by the Council of Europe', Studii și cercetări juridice, Nr.3, ISSN:2284 - 9394, pp.311-325, 2019

Șandru Adriana-Maria, 'Privire critică asupra jurisprudenței Curții de Justiție a UE referitor la interpretarea art. 8 privind protecția datelor cu caracter personal din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE)', Pandectele Romane, Nr.1, pp.26-33, 2018

Șandru Adriana-Maria, Șandru Daniel-Mihail, 'Dreptul umanitar și protecția datelor personale', Pandectele române, Nr.6, ISSN:1582-4756, pp.58-66, 2018

Șandru Adriana-Maria, 'Inovări și reevaluări în privința drepturilor persoanei vizate în Regulamentul 2016/679', Revista română de drept al afacerilor, Nr.4, ISSN:1583-493X, pp.42-48, 2018

, Daniel-Mihail Șandru, 'Deținătorii acțiunilor de la societățile agricole', Tribuna Economică, Nr.11, pp.61-62, 2002

, 'Obiective instituite prin politica agricolă a Uniunii Europene', Tribuna Economică, Nr.32, pp.1-1, 2001

, 'Politica agricolă în Uniunea Europeană', Tribuna Economică, Nr.30, pp.1-1, 2001

, 'Piața relevantă', Tribuna Economică, Nr.24, pp.1-1, 2001

, Daniel-Mihail Șandru, 'Mijloace pentru desființarea contractului', Tribuna Economică, Nr.10, pp.58-60, 2001

Articol în alte reviste de specialitate din țară

, Daniel-Mihail Șandru, 'Drepturile asociaților în societățile comerciale', Dreptul Privat al Afacerilor, Nr.7-8, pp.5-23, 2003

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Șandru Adriana-Maria, 'Tipologii ale invocării dreptului la educație în jurisprudența română Typologies of the invocation of the right to education in Romanian case- law', EIRP 2020, ISSN:2067 - 9211, pp.1-10, 2020

Șandru Adriana-Maria, Șandru Daniel-Mihail, 'Consecințele lui _îmi place_: Cauza Fashion ID, C-40/17, continuitate și noutate în interpretarea conceptului de operator în dreptul Uniunii Europene', Conferința națională Comunități virtuale în epoca Regulamentului General privind Protecția Datelor, pp.1-10, 2019

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Protectia și securitatea datelor personale în educația digitală / (Protection...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania