ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Asist.univ.dr. Rusu Minodora-Ioana

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

Statistici

Rapoarte privind activitatea Asist.univ.dr. Rusu Minodora-Ioana

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Rusu Minodora-Ioana, 'Removal of Assets under Seizure', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.14, ISSN:1844-8062, pp.1-10, 2018

Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'Obligativitatea transpunerii în legea română a dispozițiilor instrumentelor juridice adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală. Cele două modalități adoptate de legiuitorul român', Curierul judiciar, Nr.9, ISSN:1454-9840, pp.443-445, 2016

Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'Obligativitatea transpunerii in legea romana a dispozitiilor instrumentelor juridice adoptate la nivelul Uniunii Europene in domeniul cooperarii jjudiciare internationale in materie penala. cele doua modalitati adoptate de legiuitorul roman', Curierul judiciar, Nr.9, ISSN:1454-9840, pp.443-445, 2016

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, Bîrzu Gheorghe Bogdan, 'Contribuția României la dezvoltarea cooperării judiciare internaționale în materie penală, adusă prin adoptarea convențiilor de extrădare de la sfârșitul secolului al XIX _ lea și începutul secolului trecut', Conferința națională cu participare internațională DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE _ Evoluție, Tendințe și Perspective, Ediția a IV-a 2018, pp.1-10, 2018

Rusu Ion, Niță Nelu, Rusu Minodora-Ioana, Gheorghe-Bogdan Bîrzu, 'Infractiunile contra sigurantei publice in noul Cod penal. Consideratii generale. Opinii critice', , Conferinta nationala cu participare internationala, DEVIANTA SI CRIMINALITATE, evolutie, tendinte si perspective, vol. II, Editia a II-a, Editori coordonatori: Ovidiu Predescu, Constantin Duvac, Mihaela Alida Tomita, Ion Rusu, Nelu Nita, Marius Ciprian Bogea, Nicoleta Elena Buzatu, pp.383-397, Editura Universul Juridic, București, 15 pag., 2017

Rusu Ion, Niță Nelu, Rusu Minodora-Ioana, Bîrzu Gheorghe Bogdan, 'Infracțiunile contra siguranței publice în noul Cod penal. Considerații generale. Opinii critice și propuneri de lege ferenda', Lucrările conferinței naționale cu participare internațională _Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective_, pp.383-396, Editura Universul Juridic, București, 14 pag., 2016

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Rusu Minodora-Ioana, 'Passing Illegal Liberty in the Romanian Law', EIRP 2017, Nr.1, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.1-5, 2017

Rusu Minodora-Ioana, 'Facilitation of Illegal Stay in Romania', Danubius International Conferences, 7th International Conference The Danube - Axis of European Identity, pp.1-5, 2017

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori), 'Explicațiile noului Cod penal. Volumul IV. (Articolele 257-366)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2016 pentru articolul: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Rusu Minodora-Ioana, 'Practica judiciară în materie penală, Drept penal, Partea specială (coord.Boroi Alexandru)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2014

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.81-81, Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 pentru articolul: Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'Observații critice referitoare la aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în scopul executării lor în Uniunea Europeană', Dreptul, Nr.2, 2010

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.49-49, Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 pentru articolul: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'The judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union. EU Judicial Cooperation', LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012

Citare în articol revistă cotată ISI

Ioana-Minodora Rusu, 'The right information within the criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, Nr.special issue, Vol.6, ISSN:2247-7195, pp.139-150, 2016 pentru articolul: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'The judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union. EU Judicial Cooperation', LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012

Bogdan Bîrzu, 'The right to interpretation and translation Within criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.6, ISSN:2247-7195, pp.137-147, 2016 pentru articolul: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'The judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union. EU Judicial Cooperation', LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012

Citare în articol din revistă indexata BDI

Bogdan Bîrzu, 'Prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offenses and other serious crimes by using passenger name record. (PNR) DATA. Critical Opinions. De lege ferenda proposals', Perspectives of business law Journal, Nr.1, Vol.5, ISSN:2286-0649, pp.195-195, 2016 pentru articolul: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'The judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union. EU Judicial Cooperation', LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012

Minodora-Ioana Rusu, 'Providing information and support to victims of crime in the European Union. Some critical opinions', pp.93-93, 2016 pentru articolul: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'The judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union. EU Judicial Cooperation', LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012

Bogdan Bîrzu, 'Participation in criminal proceedings of crime victims in the European Union. Critical opinions and proposals de lege ferenda', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:2285-0171, pp.77-77, 2016 pentru articolul: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'The judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union. EU Judicial Cooperation', LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012

M.-I. Balan-Rusu, 'The constitutiv Content of the Crime of Refusal or Evasion from Collecting Biological Samples in the Romanian Criminal Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.11, ISSN:1844-8062, pp.25-28, 2015 pentru articolul: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Rusu Minodora-Ioana, 'Practica judiciară în materie penală, Drept penal, Partea specială (coord.Boroi Alexandru)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2014

M.-I. Bălan-Rusu, 'Recunoașterea condamnărilor în cadrul unui proces penal într-un stat membru al Uniunii Europene', Dreptul, Nr.5, ISSN:1018-0435, pp.211-211, 2012 pentru articolul: Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'Observații critice referitoare la aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în scopul executării lor în Uniunea Europeană', Dreptul, Nr.2, 2010

M.-I. Balan-Rusu, 'The Fight against Terrorism and Cross-Border Crime in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.8, ISSN:1844-8062, pp.69-69, 2012 pentru articolul: Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'Observații critice referitoare la aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în scopul executării lor în Uniunea Europeană', Dreptul, Nr.2, 2010

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2017

Loc: 4

Punctaj: 76

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2016

Loc: 4

Punctaj: 120

Situat în top 4%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Decembrie 2021

Nou!

Contribuția României la dezvoltarea cooperării judiciare internaționale în m...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania