ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Prof.univ.dr. Rusu Ion

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: av.ionrusu@yahoo.com

Statistici

Rapoarte privind activitatea Prof.univ.dr. Rusu Ion

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în străinătate

Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', pp.1-323, Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS IN THE EUROPEAN UNION', pp.1-264, Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-8484-1300-3, 264 pag., 2012

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Rusu Ion, 'SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE OFFENSE OF DESTRUCTION IN THE ROMANIAN LAW', Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (Editors) - IDENTITY AND DIALOGUE IN THE ERA OF GLOBALIZATION, pp.72-81, Editura Arhipeleag XXI Press, ISBN:978-606-8624-19-8, 10 pag., 2019

Antoniu George, Toader Tudorel, Brutaru Versavia, Danes Stefan, Duvac Constantin, Griga Ioan, Ifrim Ion, Ivan Gheorghe, Rusu Ion, ș.a., 'Coord. Tudorel Toader, George Antoniu, EXPLICAȚIILE NOULUI COD PENAL, Vol. IV, Contributie personala: Titlul VII, Generalitati - pp. 579-596; Titlul VII, Capitolul I - pp. 597-640; Capitolul II - pp. 641-706 si Capitolul III, prim autor, pp. 707-750', pp.1-892, Editura Universul Juridic, București, Academia Română - Institutul de Cercetari Juridice, ISBN:978-606673-341-0, 892 pag., 2016

Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', pp.1-1044, Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

Boroi Alexandru, Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'PRACTICA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ. DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ, Dispozițiile noului Cod penal, Doctrină, jurisprudență relevantă: C.E.D.O., Curtea Constituțională, decizii de îndrumare ale fostului Tribunal Suprem, decizii pronuntate în recursuri în interewsul legii și decizii de speță', pp.1-635, Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-446-2, 635 pag., 2014

Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'INFRACȚIUNILE CONTRA SIGURANȚEI CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICE ÎN DREPTUL PENAL ROM_N', pp.1-372, Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-367-0, 372 pag., 2014

Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', pp.1-618, Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

Rusu Ion, 'INDIVIDUALIZAREA SANCȚIUNILOR DE DREPT PENAL _ Curs master', pp.1-578, Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-973-127-533-8, 578 pag., 2011

Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'LIPSIREA DE LIBERTATE ÎN MOD ILEGAL', pp.1-364, Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-973-127-270-2, 364 pag., 2010

Rusu Ion, 'INFRACȚIUNI SPECIFICE CIRCULAȚIEI ȘI TRANSPORTURILOR FEROVIARE', pp.1-442, Editura Pro Universitaria, București, ISBN:978-973-129-389-9, 442 pag., 2009

Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, Curs master', pp.1-632, Editura C. H. Beck, București, ISBN:978-973-115-392-6, 632 pag., 2008

Rusu Ion, 'PARTENERIATUL POLIȚIE _ COMUNITATE', pp.1-162, Editura Pallas, Focșani, ISBN:973-86262-9-3, 162 pag., 2003

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator

Rusu Ion, Maria-Georgiana TEODORESCU, Rareș ROTARU, Ioana RUSU, Bogdan BÎRZU, Roxana-Maria CHIREAC, 'INFRACȚIUNI PRIVIND DOMENIUL FINANCIAR-BANCAR', pp.1-210, Editura HAMANGIU, București, ISBN:978-606-27-1176-4, 210 pag., 2018

Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - Editor sau coordonator

Rusu Ion, Rusu Ioana, Bîrzu Gheorghe Bogdan, 'Infracțiunile contra siguranței circulației pe drumurile publice în dreptul penal român, Ediția a II-a, revăzută și adăugită', pp.1-423, Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-39-0595-7, 423 pag., 2020

Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact

Rusu Ion, 'Obstructing justice according to the Roanian law. The preexistent elements and the constituent conrants', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.9, ISSN:2247-7195, pp.163-177, 2019

Rusu Ion, 'Obstructing justice according to the Romanian law. The preexistent elements and the constituent content', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.9, ISSN:2247-7195, pp.163-177, 2019

Rusu Ion, 'The enforcement of investigative measures based on the European investigation order in criminal matters. Comparative examination relating to the Romanian law. Critical opinions and de lege ferenda proposals', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.7, ISSN:2247-7195, pp.179-197, Editura ASE, Bucuresti, 19 pag., 2017

Rusu Ion, 'Recognition and enforcement of the European protection order in the Romanian law. Some critical opinions. De lege ferenda proposals', JURIDICAL TRIBUNE, Nr.special issue, Vol.7, ISSN:2247-7195, pp.224-234, 2017

Rusu Ion, 'European investigation order in criminal matters in the European Union. General considerations. Some critical opinions', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.6, pp.56-70, 2016

Rusu Ion, ', Issuance and transmission of the European protection order by the Romanian judicial authorities. Some critical opinions. De lege ferenda proposals', Juridical Tribune, Nr.2, Vol.6, ISSN:2247-7195, pp.282-296, 2016

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Rusu Ion, 'Waiving the criminal posecution according to the decision of the Constitutional Court No. 23/2016', Perspectives of Law and Public Administration, Nr.2, Vol.8, ISSN:2601-7830, pp.305-310, 2019

Rusu Ion, 'Elemente de neconstituționalitate cu privire la art. 318 din Codul de procedură penală', Dreptul, ISSN:1018-0435, pp.159-172, 2019

Rusu Ion, 'Renunciation of criminal prosecution non-constitutionale of the provisions of article 318 par. (16) thesis II of the Cod of criminal procedure', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.15, ISSN:1844-8062, pp.1-10, 2019

Rusu Ion, 'Driving a Vehicle without a Driving License in Romanian Law. The Characterization of the Offense and Comparative Examination in light of the New Envisaged Changes. Critical Opinions and deLege Ferenda Proposals', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.2, Vol.7, ISSN:2285-0171, pp.349-368, 2019

Rusu Ion, 'Compromise of Justice Interests in the Romanian Criminal Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.14, ISSN:1844-8062, pp.1-10, 2018

Rusu Ion, 'TORTURE IN ROMANIAN LAW', Arhipelag XXI Press, pp.72-85, 2018

Rusu Ion, 'De ce dreptul penal al transporturilor?', Dreptul, Nr.10, ISSN:1018-0435, pp.198-228, 2018

Rusu Ion, 'Compromiterea intereselor justiției în legea penală română', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.14, ISSN:1844-8062, 2018

Rusu Ion, 'Drepturile omului reflectate in principalele instrumente juridice internationale. Prezumtia de nevinovatie si dreptul de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale in Uniunea Europeana.Unele opinii critice', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.2, ISSN:1841-6047, pp.98-118, Editura Universul Juridic, București, 21 pag., 2018

Rusu Ion, 'Revenge for Assistence Givern to Justice in the Romanian Criminal Code', ACTA UNIVERSITATIS GEORGE BACOVIA, Juridica, Nr.1, Vol.7, ISSN:2285-0171, pp.59-78, 2018

Rusu Ion, 'Trafficking in Migrants in Romanian Law', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.7, ISSN:2284 _ 5224, pp.1-10, 2017

Rusu Ion, 'Inducerea in eroare a organelor judiciare in conceptia noului Cod penal', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.4, ISSN:1841-6047, pp.86-106, Editura Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 21 pag., 2017

Rusu Ion, 'The constitutive content of the non-compliance of the firearms and ammunition regime offence in the new criminal law', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.1, Vol.6, ISSN:2285-0171, pp.183-211, 2017

Rusu Ion, 'Înșelăciunea privind asigurările în concepția noului Cod penal', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.2, ISSN:1841-6047, pp.11-27, Editura Universul Juridic, București, 17 pag., 2017

Rusu Ion, Niță Nelu, 'Minor Trafficking in the Romanian Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.13, ISSN:1844-8062, pp.14-23, 2017

Rusu Ion, 'Cross-border exchange of information between the member states of the Euroepan Union aimed at preventing and combating violations of traffic rules affecting road safety. Some critical opinions', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:2285-0171, pp.59-74, 2016

Rusu Ion, 'Transferring Sentenced Persons, Held in other Member States of the European Union in order to execute the Sentence or the Measure Involving Deprivation of Liberty in a Penitentiary or Medical Unit in Romania. Critical Reviews', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.12, ISSN:1844-8062, pp.31-47, 2016

Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'Obligativitatea transpunerii in legea romana a dispozitiilor instrumentelor juridice adoptate la nivelul Uniunii Europene in domeniul cooperarii jjudiciare internationale in materie penala. cele doua modalitati adoptate de legiuitorul roman', Curierul judiciar, Nr.9, ISSN:1454-9840, pp.443-445, 2016

Rusu Ion, 'Prezumția de nevinovăție și dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale în Uniunea Europeană. Unele opinii critice', Dreptul, Nr.9, ISSN:1018-0435, pp.132-141, 2016

Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'Obligativitatea transpunerii în legea română a dispozițiilor instrumentelor juridice adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală. Cele două modalități adoptate de legiuitorul român', Curierul judiciar, Nr.9, ISSN:1454-9840, pp.443-445, 2016

Rusu Ion, 'Prezumtia de nevinovatie si dreptul de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale in Uniunea Europeana. Unele opinii critice', Dreptul, ISSN:1018-0435, pp.132-141, 2016

Rusu Ion, 'Freezing and Confiscating the Proceeds of Crime in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.12, ISSN:1844-8062, pp.122-137, 2016

Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei', Revista Universul Juridic, pp.1-10, 2015

Rusu Ion, 'Conținutul constitutiv al infracțiunii de falsificare sau modificare. Ștergerea sau modificarea marcajelor de pe armele letale. Legea penală mai favorabilă', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.1, Vol.4, ISSN:2285-0171, pp.141-150, 2015

Rusu Ion, 'Some Common Issues and the Application of more Favorable Criminal Law for Crimes against the Person according to the New Criminal Code', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.11, ISSN:1844-8062, pp.39-46, 2015

Rusu Ion, 'The Non-compliance of the Nuclear Materials or other Radioactive Matters Regime. The Constitutive Content of the Crime', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.11, ISSN:1844-8062, pp.13-23, 2015

Rusu Ion, 'The Extradition between Serbia and Romania', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.5, ISSN:2284 _ 5224, pp.57-68, 2015

Rusu Ion, 'General aspect regrding offences against road traffic safety in the Romanian criminal law. Some critical viws (Aspecte generale privind infracțiunile contra siguranței circulației pe drumurile publice în dreptuul penal român', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.2, Vol.4, ISSN:2285-0171, pp.443-467, 2015

Rusu Ion, 'Unele considerații în legătură cu termenul de declarare a apelului și motivarea acestuia', Dreptul, Nr.5, ISSN:1018-0435, pp.171-175, 2015

Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Conținutul constitutiv al infracțiunii de punere în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat în dreptul penal român', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.2, Vol.3, ISSN:2285-0171, pp.429-453, 2014

Rusu Ion, 'The Constitutive Content of the Offense of not Complying with the Regime of Explosive Materials in the Romanian Criminal Law', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.4, ISSN:2284 _ 5224, pp.21-26, 2014

Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Unele opinii critice referitoare la competența Curții Constituționale potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituția României', Dreptul, Nr.11, ISSN:1018-0435, pp.63-72, 2014

Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Motive de nerecunoaștere a hotărârilor judecătorești și a deciziilor de probațiune pronunțate într-un stat membru al Uniunii Europene. Opinii critice', Revista de Drept Penal, Nr.4, ISSN:1223-0790, pp.54-62, 2014

Rusu Ion, 'The Constitutive Content of the Operating a Motor Vehicle without a Valid Driver_s License Offense according to the New Criminal Code', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.10, ISSN:1844-8062, pp.54-63, 2014

Rusu Ion, 'Transferul temporar al persoanelor deținute între Uniunea Europeană și Japonia', Revista de Drept Penal, Nr.2, ISSN:1223-0790, pp.119-124, 2014

Rusu Ion, Matei Dorin, 'Offenses of Human Trafficking in the European Union', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.3, ISSN:2284 _ 5224, pp.65-73, 2013

Rusu Ion, 'Accidentul de cale ferată în noul Cod penal', Dreptul, Nr.5, ISSN:1018-0435, pp.80-87, 2013

Rusu Ion, 'The Unfulfillment or the Defective Achievement of Office Duties according to the New Criminal Code. Comparative Examination. Critical Comments', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.9, ISSN:1844-8062, pp.82-88, 2013

Rusu Ion, 'The constitutive content of destruction or false signaling offense in the New Criminal Code', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.2, Vol.2, ISSN:2285-0171, pp.419-444, 2013

Rusu Ion, 'Mitigating Circumstances in the Current and the New Criminal Code. Comparative Examination', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.9, ISSN:1844-8062, pp.96-108, 2013

Rusu Ion, 'Combaterea prin intermediul dreptului penal a abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a acestora și a pornografiei infantile în Uniunea Europeană', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.4, ISSN:1841-6047, pp.109-126, 2012

Rusu Ion, 'Preventing Offenses of Sexual Abuse, Sexual Exploitation of Children and Child Pornography in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.8, ISSN:1844-8062, pp.44-52, 2012

Rusu Ion, 'Prevenirea și soluționarea conflictelor de competență în cadrul procedurilor penale în Uniunea Europeană', Dreptul, Nr.11, ISSN:1018-0435, pp.229-240, 2012

Rusu Ion, 'The Protection of Waters against Pollution Caused by Ships through Criminal Law in the European Union', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.2, ISSN:2284 _ 5224, pp.47-55, 2012

Rusu Ion, 'Observații critice referitoare la infracțiunea de trafic de minori', Dreptul, Nr.4, ISSN:1018-0435, pp.166-180, 2012

Rusu Ion, 'Lupta împotriva crimei organizate în Uniunea Europeană', Dreptul, Nr.5, ISSN:1018-0435, pp.218-227, 2012

Rusu Ion, 'The Recognition of Legal Surveillance Measures as an Alternative to Detention on Remand in European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.8, ISSN:1844-8062, pp.34-55, 2012

Rusu Ion, 'Re-Individualizing the Criminal Sanctions of Deprivation of Liberty in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.7, ISSN:1844-8062, pp.64-77, 2011

Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'The Aquatic Environment Protection through Criminal Law', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.1, ISSN:2284 _ 5224, pp.88-100, 2011

Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Coman Varvara Licuța, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'The suspension dismissal of the president of România and of other heads of state from European Union', Dreptul - Ediția în limba engleză, Nr.2, Vol.I, ISSN:2246-9435, pp.1-10, 2011

Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Aspecte comparative și de drept comparat în legătură cu infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal din noul Cod penal', Dreptul, Nr.1, ISSN:1018-0435, pp.134-149, 2011

Rusu Ion, 'Asistența juridică în materie penală între Uniunea Europeană și Japonia. Observații critice', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.4, ISSN:1841-6047, pp.90-111, 2011

Bălan-Rusu Minodora Ioana, Rusu Ion, 'Particularitățile executării mandatului european de arestare în cazul infracțiunilor transfrontaliere', Dreptul, Nr.9, ISSN:1018-0435, pp.190-203, 2011

Rusu Ion, Negruț Vasilica, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Legal Liability in Environmental Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.7, ISSN:1844-8062, pp.43-55, 2011

Rusu Ion, 'Infracțiunile contra siguranței circulației pe căile ferate în noul Cod penal', Dreptul, Nr.8, ISSN:1018-0435, pp.40-60, 2010

Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Extrădarea activă', Revista de Drept Penal, Nr.3, ISSN:1223-0790, pp.54-64, 2010

Rusu Ion, 'Monitoring the Probation Measures and Alternative Penalties in the European Union. Critical Remarks', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.6, ISSN:1844-8062, pp.23-44, 2010

Rusu Ion, 'The Probation Service in the Context of European Integration. The Supervision of Convicts in the Community. Critical Observations', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.6, ISSN:1844-8062, pp.113-126, 2010

Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Observații critice referitoare la principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în scopul executării lor într-un stat membru al Uniunii Europene', Dreptul, Nr.2, ISSN:1018-0435, pp.223-250, 2010

Rusu Ion, 'Raporturile președintelui cu parlamentul și guvernul. Observații critice', Revista Transilvană de Științe administrative, Nr.1, Vol.25, ISSN:1454-1378, pp.193-214, 2010

Rusu Ion, 'Extrădarea între România și S.U.A. Observații critice', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.4, ISSN:1841-6047, pp.64-91, 2009

Rusu Ion, 'The Extradition Procedure between Romania and the U.S.A Critical Remarks', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:1844-8062, pp.73-89, 2009

Rusu Ion, 'Asistența judiciară penală între România și Statele Unite ale Americii', Revista de Drept Penal, Nr.4, ISSN:1223-0790, pp.135-152, 2009

Rusu Ion, 'Mandatul european de arestare în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2008', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.1, ISSN:1841-6047, pp.17-49, 2009

Rusu Ion, 'Extrădarea pasivă', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.3, ISSN:1841-6047, pp.62-92, 2009

Rusu Ion, 'Transferul de proceduri în materie penală', Dreptul, Nr.6, ISSN:1018-0435, pp.186-197, 2009

Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2006/783/JAI a Consiliului privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a ordinelor de confiscare', Revista Română de Drept Comunitar, Nr.3, ISSN:1583-977X, pp.162-189, 2009

Rusu Ion, 'Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal', Dreptul, Nr.3, ISSN:1018-0435, pp.13-21, 2009

Rusu Ion, 'Considerații referitoare la modul de stabilire a competenței teritoriale în cazul infracțiunii de furt dintr-un vagon de marfă, atunci când autorii nu sunt cunoscuți', Dreptul, Nr.3, ISSN:1018-0435, pp.203-207, 2008

Rusu Ion, 'Considerații în legătură cu Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive', Dreptul, Nr.5, ISSN:1018-0435, pp.15-27, 2008

Rusu Ion, 'Infracțiuni specifice transporturilor feroviare. Aspecte de drept comparat', Dreptul, Nr.11, ISSN:1018-0435, pp.15-27, 2008

Rusu Ion, 'Normele constituționale privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru de către Președintele României', Dreptul, Nr.12, ISSN:1018-0435, pp.198-215, 2008

Rusu Ion, 'Analiză generală și observații critice asupra prevederilor Capitolului I, Titlul VII din Anteproiectul Noului Cod penal. Propuneri de modificare și completare', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.1, ISSN:1841-6047, pp.104-113, 2008

Rusu Ion, 'Legea nr. 289/2005 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional în domeniul transportului pe calea ferată. Analiză generală și observații critice', Dreptul, Nr.5, ISSN:1018-0435, pp.168-180, 2007

Rusu Ion, 'Competența de urmărire penală și judecată a infracțiunilor specifice transporturilor feroviare', Revista de Drept Penal, Nr.4, ISSN:1223-0790, pp.143-149, 2007

Rusu Ion, 'Considerații referitoare la infracțiunile specifice transporturilor feroviare în legislația actuală', Dreptul, Nr.11, ISSN:1018-0435, pp.152-164, 2007

Rusu Ion, 'Propuneri de reformulare a textelor din Noul Cod penal, referitoare la conținutul infracțiunilor privind siguranța circulației pe căile ferate', Dreptul, Nr.2, ISSN:1018-0435, pp.175-181, 2006

Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale', Dreptul, Nr.2, ISSN:1018-0435, pp.9-16, 2006

Rusu Ion, 'Delicte contra exercitării drepturilor politice și cetățenești', Dreptul, Nr.6, ISSN:1018-0435, pp.107-115, 2005

Rusu Ion, 'Percheziția. Ridicarea de obiecte și înscrisuri. Opinii critice, propuneri de lege ferenda', Dreptul, Nr.1, ISSN:1018-0435, pp.232-239, 2005

Rusu Ion, 'Executarea mandatului de aducere. Opinii critice, propuneri de lege ferenda', Dreptul, Nr.6, ISSN:1018-0435, pp.188-195, 2004

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Rusu Ion, 'Furtul în Scop de Folosință în Legea Română', Danubius Universitas, Nr.1, Vol.1, ISSN:2668-0084, pp.98-105, 2019

Rusu Ion, 'http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/Danubius/article/viewFile/5653/4844', Danubius Universitas, Nr.1, Vol.1, ISSN:2668-0084, pp.98-105, 2019

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Rusu Ion, Boroi Alexandru, Goga Gina Livioara, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Preventing and Fighting agaisant Crimes of Illicit Trafficking in Firearms, Ammunition and Explosive Materials in the European Unions', The 17th International Conference The Knowledge-Based Organisaation, KBO 2011, Conferences Proceedings 1 Management and Military Sciences, ISSN:1843-6722, pp.514-519, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Bocănială Tache, Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Pocora Monica, Savenco Iulian Georgel, 'The use of computer Technology in Preventing and Fighting Crime', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-5, 2011

Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Costache Mirela Paula, Bocănială Tache, Matei Dorin, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'The insurance for the Protection of Human Rights Within the Judicial Cooperation in Criminal Matters', Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21 st International DAAAM Symposium, ISSN:1726-9679, pp.1485-1487, Editura DAAAM International, Vienna, Austria, 3 pag., 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Rusu Ion, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Dreptul penal român de la Marea Unire până în prezent', 100 de ani de drept în România, Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Raul Felix Hodoș, Sergiu Golub (coordonatori), pp.355-382, Editura Hamangiu, București, ISBN:978-606-27-1207-5, 28 pag., 2019

Rusu Ion, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Protecția internațională a drepturilor omului în România _ evoluție și jurisprudență recentă', Conferința națională _100 de ani de drept_, Tîrgu-Mureș, 21 octombrie 2018, organizată de Asociația Transilvană pentru Cultură în cadrul Proiectului _100 de ani în 10 zile_ dedicat Centenarului Marii Uniri, pp.86-92, Editura Hamangiu, ISBN:978-606-27-1207-5, 7 pag., 2018

Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, Bîrzu Gheorghe Bogdan, 'Contribuția României la dezvoltarea cooperării judiciare internaționale în materie penală, adusă prin adoptarea convențiilor de extrădare de la sfârșitul secolului al XIX _ lea și începutul secolului trecut', Conferința națională cu participare internațională DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE _ Evoluție, Tendințe și Perspective, Ediția a IV-a 2018, pp.1-10, 2018

Rusu Ion, 'Infracíunile contra infaptuirii justitiei in legislatia romana de la marea unire pana in zilele noastre. Continuitatea incriminarii', Academia Romana, Institutul de Cercetari Juridice Acad. Andrei Radulescu - DREPTUL ROMANESC LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE. DIMENSIUNI SI TENDINTE, pp.437-443, Editura Universul Juridic,Bucuresti, ISBN:978-606-39-0247-5, 7 pag., 2018

Rusu Ion, Niță Nelu, 'Aspecte generale privind infracțiunile contra înfăptuirii justiției, în concepția noului Cod penal român', Conferința națională cu participare internațională DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE _ Evoluție, Tendințe și Perspective, Ediția a III-a 2017, pp.341-352, Editura Universul Juridic, București, 12 pag., 2018

Rusu Ion, 'Torture in romanian law, Mediating, Globalization: Identities in Dialogue', Social Sciences, pp.72-85, Editura Arhipelag XXI Press, 14 pag., 2018

Rusu Ion, 'Kipling or injuring the newborn by the mother in terms of the new criminal code', Literature, discourses, and the power of multicultural dialogue, Section Social Sciences, pp.26-36, Editura Iulian Boldea, Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2017, ISBN:978-606-8624-12-9, 11 pag., 2017

Rusu Ion, 'The violation of domicile offence in theRomanian criminal law', DEBATING GLOBALIZATION. IDENTITY NATION AND DIALOGUE _ Social Sciences, pp.66-72, Editura Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Arhipelag XXI Press/2017, ISBN:978-606-8624-01-3, 7 pag., 2017

Rusu Ion, Niță Nelu, 'Aspecte generale privind infractiunile contra infaptuirii justitiei in conceptia noului Cod penal roman', Conferinta nationala cu participare internationala DEVIANTA SI CRIMINALITATE - Evolutie, Tendinte si Perspective, Vol.III, pp.341-352, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 12 pag., 2017

Rusu Ion, Niță Nelu, Rusu Minodora-Ioana, Gheorghe-Bogdan Bîrzu, 'Infractiunile contra sigurantei publice in noul Cod penal. Consideratii generale. Opinii critice', , Conferinta nationala cu participare internationala, DEVIANTA SI CRIMINALITATE, evolutie, tendinte si perspective, vol. II, Editia a II-a, Editori coordonatori: Ovidiu Predescu, Constantin Duvac, Mihaela Alida Tomita, Ion Rusu, Nelu Nita, Marius Ciprian Bogea, Nicoleta Elena Buzatu, pp.383-397, Editura Universul Juridic, București, 15 pag., 2017

Rusu Ion, Niță Nelu, Rusu Minodora-Ioana, Bîrzu Gheorghe Bogdan, 'Infracțiunile contra siguranței publice în noul Cod penal. Considerații generale. Opinii critice și propuneri de lege ferenda', Lucrările conferinței naționale cu participare internațională _Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective_, pp.383-396, Editura Universul Juridic, București, 14 pag., 2016

Rusu Ion, 'Prevenirea criminalității prin intermediul dreptului penal', Conferința națională cu participare internațională, Universitatea _George Bacovia_ din Bacău, pp.194-202, Editura Universul Juridic, București, 9 pag., 2016

Rusu Ion, 'The Individualization of Criminal Law Sanctions of Deprivation of Liberty for Minors in the Romanian Criminal Law', THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES IN THE QUASI-COERCIVE TREATMENT OF OFFENDERS, pp.208-213, Editura SPECTO, Filo diritto dal 2008, editore, ISBN:978-88-95922-68-3, 6 pag., 2016

Rusu Ion, 'Individualizarea sancțiunilor de drept penal în cazul reținerii circumstanțelor atenuante. Legea penală mai favorabilă. Unele opinii critice', Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice _Acad. Andrei Rădulescu_, Sesiunea anuală de comunicări științifice _ Intrarea în vigoare a noilor coduri. O primă evaluare, Casa Academiei, 15 aprilie 2016, pp.496-505, ISBN:978-606-673-838-5, 2016

Rusu Ion, 'The Recognition and enforcement of the european investigation order in the Uuropen Union', Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity _ 3rd Edition, 2016, Volum - GLOBALIZATION AND NATIONAL IDENTITY. STUDIES ON THE STRATEGIES OF INTERCULTURAL DIALOGUE, SOCIAL SCIENCES, (GIDNI - 3), Editia a III-a, pp.133-147, ISBN:978-606-8624-03-7, 2016

Rusu Ion, 'Offences against patrimony in the new Criminal Code. Comparative examination. Some critical opinions', The Alpha Institutte for Multicultural Studies, Iulian Bodea, Dumitru-Mircea Buda (Editors), CONVERGENT DISCOURSES. EXPLORING THE CONTEXTS OF COMMUNICATION, pp.253-497, Editura Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, ISBN:978-606-8624-17-4, 245 pag., 2016

Rusu Ion, 'Offences resulted by Breach of armes explosive materials regime within the Roumania criminal code. Critical comments', Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity (GIDNI - 2), Editia a II-a, publicat în volumul conferinței Debates on Globalization. Approaching National Identity through Intercultural Dialogue. Studies and Articles. Section: Social Sciences, Tîrgu Mureș, România, pp.211-216, Editura Arhipelag XXI Press, ISBN:987-606-93692-5-8, 6 pag., 2015

Rusu Ion, 'Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe în noul Cod penal', INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE _ACAD. ANDREI RĂDULESCU_ al ACADEMIEI ROM_NE, Conferința internațională _NOUA LEGISLAȚIE PENALĂ _ Etapă importantă în dezvoltarea dreptului român_, 21 martie 2014 _ București, Mediamond International Proceedings Division, Bologna (Italy) sub titulatura _New Criminal Legislation _ important phase in the development of Romanian law_, pp.150-153, Editura Universul Juridic, ISBN:978-606-673-6, 4 pag., 2014

Rusu Ion, 'The educational measures in the new criminal code. Comparative examination. Critical observation', The Fourth International Conference Psiho-Social Perspectives intre Quasi-Coercitive Treatment of Offenders, Social control and vulnerable group, SPECTO _ 2013, pp.499-503, ISBN:979-88-7587-673-9, 2013

Rusu Ion, 'Criminal liability of legal autities in case of human traffiking offenses in the EU. Comparative review. Critical remarks', Criminal represion in tho context of the economic crisis and the maximization of crime at European and global level, A.R.S.P., Mai 9-10 2013 _ Bucharest (Roumania), MEDIMOND International Proceedings, pp.233-236, ISBN:979-88-7587-675-3, 2013

Rusu Ion, 'Eurojust in the Context of Strengthening the Fight agaisant the Forms of Serious Crime in the European Union', Conferince Proceedings 2 of The 19th International Conference The Knowledge _ Based Organization, _Nicolae Bălcescu_ Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, ISSN:1843-6722, pp.643-648, 2013

Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, Coman Varvara Licuța, Steriopol Octavia, 'Fighting Against Terrorism in the European Union by Improving the Judicial Cooperation in Criminal Matters', Conferince Proceedings 1 of The 18th International Conference The Knowledge _ Based Organization, _Nicolae Bălcescu_ Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, pp.359-364, 2012

Rusu Ion, 'Judecata în cazul recunoașterii vinovăției în noul Cod de procedură penală', Conferința cu participare internațională organizată de ACADEMIA ROM_NĂ și ASOCIAȚIA ROM_NĂ DE ȘTIINȚE PENALE cu tema _Noua legislație penală, tradiție, recodificare,reformă, progres juridic, Vol.II, pp.231-235, Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-009-9, 5 pag., 2012

Coman Varvara Licuța, Rusu Ion, Steriopol Octavia, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Human Liberty between Individual Autonomy and Legislative Framework', Conferince Proceedings 1 of The 18th International Conference The Knowledge _ Based Organization, _Nicolae Bălcescu_ Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, pp.628-632, 2012

Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Lipsirea de libertate în mod ilegal. Observații critice', Conferința cu tema Noua legislație penală în discuția membrilor Asociației Române de Științe Penale, Iași, 28-29 octombrie 2011, pp.158-164, Editura Universul Juridic, ISBN:978-973-127-722-1, 7 pag., 2011

Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Accidentul de cale ferată. Observații critice', Conferința cu tema Noua legislație penală în discuția membrilor Asociației Române de Științe Penale, Iași, 28-29 octombrie 2011, pp.175-183, Editura Universul Juridic, ISBN:978-973-127-722-1, 9 pag., 2011

Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, Gîfei Sorin, 'Serviciul de probațiune în contextul integrării europene. Supravegherea în comunitate. Observații critice', Sesiunea de comunicări științifice _ 10 ani de probațiune în Vrancea _ organizată de Tribunalul Vrancea și Universitatea _George Barițiu_ din Brașov _ 18 mai 2010, pp.63-88, Editura Zigoto Galați, ISBN:978-606-8303-16-1, 26 pag., 2010

Rusu Ion, 'Recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești și al deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative în Uniunea Europeană. Observații critice', a XVI-a EDIȚIE A SESIUNII DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE _ REFORME ÎN DREPTUL CIVIL ȘI DREPTUL PENAL ÎN CONTEXTUL EUROPEAN, (23-24 octombrie 2009) _ Universitatea _George Barițiu_ din Brașov, Facultatea de Drept, pp.345-368, Editura Didactică și Pedagogică București, ISBN:978-973-30-2641-9, 24 pag., 2009

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Rusu Ion, 'Some Considerations on Deceit Offense in the Romanian Criminal Law. Implications in Business Law', INTERNATIONAL CONFERENCE, Perspectives of Business Law in the Third Millenium, 24 NOVEMBER 2017, THE BUCHAREST UNIVERSITY OF ECONOMIC STUDIES, BUCHAREST, ROMANIA - Diversity and Interdisciplinarity in Bussiness Law, editori: Adriana Moțatu, Ioana Nely Militaru, ADJURIS International Academic Publisher, Contribution to 7th International Conferince Perspectives of Business Law in the Third Milenium, pp.133-155, Editura ADJURIS International Academic Publisher, ISBN:978-606-94312-2-1, 23 pag., 2017

Rusu Ion, 'The individualization of the criminal law sanctions for minors. Critical observations', INTERNATIONAL CONFERENCE Social Work Perspectives on Quasi-Coercive Treatment of Offenders, 3rd Edition _Violemce among adolescents_ SPECTO 2012, pp.198-202, ISBN:978-88-7587-639-5, 2012

Rusu Ion, 'Supervision of probation measures and alternative sanctions in the European Union. Critical remarks', INTERNATIONAL CONFERENCE Social Work Perspectives on Quasi-Coercive Treatment of Offenders, 3rd Edition _Violemce among adolescents_ SPECTO 2012, pp.361-365, ISBN:978-88-7587-639-5, 2012

Goga Gina Livioara, Pocora Monica, Modiga Georgeta, Rusu Ion, 'The implications of public decisions endorsment from the perspective of transparency principle', The 17th International Scientific Conference Knowledge-Based Organization, , KBO 2011, Conferences Proceedings 1 Management and Military Sciences, 24-26 november 2011, _Nicolae Balcescu_ Land Forces Academy, Sibiu, Romania, ISSN:1843-6722, pp.514-519, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Rusu Ion, 'The constitutive contantof the robberyoffense in the romanian law', EIRP 2019, pp.1-10, 2019

Rusu Ion, 'Asistenta si reprezentarea neloiala - incriminare noua in legea romana', Dunarea Axa Identitatii Europene, pp.1-10, 2018

Rusu Ion, 'Evading Removal Measures On The Romanian Terytori According To The Romanian Law', pp.1-10, 2018

Rusu Ion, 'The Offense of Extortion in Criminal Law', EIRP 2017, Nr.1, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.1-5, 2017

Rusu Ion, 'The Transfer of Sentenced Persons Held in Third Countries, in order to serve the Sentence or the Measure of Deprivation of Liberty in a Penitentiary or a Medical Unit in Romania. Critical Observations', EIRP 2016, pp.36-49, 2016

Rusu Ion, 'The European arrest warrant according to the latest changes and additions', Proceedings of 5th International Conference _ European Integration Realities and Perspectives, Danubius University, Galatz, Romania, 2010

Rusu Ion, 'Recognition and Enforcement of Jugments Passed in the Third Countries on Criminal Law Sanction of Deprivation of Liberty', Procedings, 10th Edition of the International Conference _ European Integration Realities and perspectives, Danubius University, Galați, pp.192-200, 2015

Rusu Ion, 'The Constitutive Content on the Offense of Leaving Post and Working inder the Influence of Alcohol or other Substances accordings to the New Criminal Code', PROCEDINGS, 9thEDITION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE, EUROPEAN INTEGRATION REALITIES AND PERSPECTIVES, ISSN:2067-9211, pp.45-51, Editura Universitară DANUBIUS, 7 pag., 2014

Rusu Ion, 'The Renunciation to Apply the Punishment in the New Criminal Code', PROCEDINGS, 8thEDITION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE, EUROPEAN INTEGRATION REALITIES AND PERSPECTIVES, ISSN:2067-9211, pp.51-56, Editura Universitară DANUBIUS, 6 pag., 2013

Rusu Ion, 'The recognition of Forensinc Psychiatric Expertise in European Union', PROCEDINGS, 7thEDITION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE, EUROPEAN INTEGRATION REALITIES AND PERSPECTIVES, ISSN:2067-9211, pp.100-106, Editura Universitară DANUBIUS, 7 pag., 2012

Rusu Ion, 'Respecting Human Rights during the Execution of the European Arrest Warrant', PROCEDINGS, 7thEDITION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE, EUROPEAN INTEGRATION REALITIES AND PERSPECTIVES, ISSN:2067-9211, pp.107-111, Editura Universitară DANUBIUS, 5 pag., 2012

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 14999

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 8838

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 1990

Situat în top 2%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - toata cariera

Loc: 1

Punctaj: 14999

Situat în top 4%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - toata cariera

Loc: 1

Punctaj: 8838

Situat în top 4%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - toata cariera

Loc: 1

Punctaj: 1990

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - 2019

Loc: 2

Punctaj: 1874

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - 2018

Loc: 4

Punctaj: 575

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - 2017

Loc: 2

Punctaj: 2277

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - 2016

Loc: 1

Punctaj: 3217

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2020

Loc: 4

Punctaj: 18

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2016

Loc: 2

Punctaj: 437

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2019

Loc: 1

Punctaj: 1776

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2018

Loc: 4

Punctaj: 384

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2017

Loc: 1

Punctaj: 1888

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2016

Loc: 1

Punctaj: 1844

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2018

Loc: 1

Punctaj: 153

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2017

Loc: 2

Punctaj: 139

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2016

Loc: 2

Punctaj: 166

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2017

Loc: 2

Punctaj: 250

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2016

Loc: 1

Punctaj: 770

Situat în top 1%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - 2019

Loc: 1

Punctaj: 1874

Situat în top 4%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - 2018

Loc: 1

Punctaj: 575

Situat în top 4%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - 2017

Loc: 1

Punctaj: 2277

Situat în top 4%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - 2016

Loc: 1

Punctaj: 3217

Situat în top 4%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2016

Loc: 1

Punctaj: 437

Situat în top 4%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2019

Loc: 1

Punctaj: 1776

Situat în top 4%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2018

Loc: 1

Punctaj: 384

Situat în top 4%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2017

Loc: 1

Punctaj: 1888

Situat în top 4%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2016

Loc: 1

Punctaj: 1844

Situat în top 4%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2018

Loc: 1

Punctaj: 153

Situat în top 4%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2017

Loc: 1

Punctaj: 139

Situat în top 4%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2017

Loc: 1

Punctaj: 250

Situat în top 4%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2016

Loc: 1

Punctaj: 770

Situat în top 4%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021