ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Roșu Angelica

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: rosuangelica@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Roșu Angelica

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Roșu Angelica, ',Drept european al concurenței, ID-FR', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-135-5, 100 pag., 2011

Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Maftei Jana, Roșu Angelica, Goga Gina Livioara, Pocora Monica, 'Cauzele excluziunii sociale și grupurile afectate', pp.17-35, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-75-8, 19 pag., 2011

Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Maftei Jana, Roșu Angelica, Goga Gina Livioara, Pocora Monica, 'Analiza nevoilor tinerilor din perspectiva ocupării', pp.7-39, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-44-4, 33 pag., 2011

Roșu Angelica, 'Drept comercial, II, ID-FR', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-135-8, 100 pag., 2011

Roșu Angelica, 'Drept comercial, I, ID-FR', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-135-8, 100 pag., 2011

Barbu Ioan Ciochina, Salceanu Constantin, Pușcă Corneliu Andy, Roșu Angelica, 'Impactul politicilor de tip anticriză asupra economiei reale', Capitolul VI, pp.211-286, Editura Pim, Iași, ISBN:978-606-13-0439-4, 76 pag., 2011

Roșu Angelica, ș.a., 'Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România', pp.1-50, ISBN:978-606-8085-86-9, 2010

Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Maftei Jana, Roșu Angelica, Goga Gina Livioara, Pocora Monica, 'Evolutiile seculare, pe termen lung si pe termen scurt ale populatiei Romaniei; prognoza pana in 2014 pe baza tendintelor pe termen scurt; procesul de schimbare graduala (shifting) a variabilei explicative si proiectii ale evolutiei populatiei pana in anul 2040', pp.13-22, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 10 pag., 2010

Roșu Angelica, 'Drept comercial. Curs universitar', pp.1-362, Editura Pro Universitaria, București, ISBN:978-973-129-556-5, 362 pag., 2010

Roșu Angelica, 'Drept comercial', pp.1-491, Editura Pro Universitaria, București, ISBN:978-973-129-556-5, 491 pag., 2010

Roșu Angelica, 'Drept comercial, I, ID-FR', pp.1-151, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-135-8, 151 pag., 2010

Roșu Angelica, 'Medierea - mijloc alternativ de soluționare a litigiilor comerciale internaționale. Medierea în România', pp.1-472, Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-973-127-259-7, 472 pag., 2010

Roșu Angelica, 'Drept comercial, II, ID-FR', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-135-8, 100 pag., 2010

Roșu Angelica, 'Drept european al concurenței, ID-FR', pp.1-113, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-135-5, 113 pag., 2010

Roșu Angelica, 'Drept european al concurenței. Curs universitar', pp.1-185, Editura Pro Universitaria, București, ISBN:978-973-129-615-9, 185 pag., 2010

Roșu Angelica, 'Drept comercial, II, ID-FR', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, 100 pag., 2009

Roșu Angelica, 'Drept comercial, I, ID-FR', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, 100 pag., 2009

Roșu Angelica, 'Drept comercial, II, ID-FR', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, 100 pag., 2008

Roșu Angelica, 'Drept comercial, I, ID-FR', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, 100 pag., 2008

Roșu Angelica, 'Drept european al concurenței, ID-FR', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, 100 pag., 2008

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Roșu Angelica, 'Exclusion from the Procedure for the Award of the Public Procurement Contracts of the Candidate/Tenderer Convicted/Investigated for Committing an Offence', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.13, ISSN:1844-8062, pp.24-37, 2017

Roșu Angelica, 'A(n) (Im)Possible Interpretation on Article 145, Paragraph (2), Second Thesis, Civil Procedure Code', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.12, ISSN:1844-8062, pp.13-21, 2016

Roșu Angelica, 'About the Effects of Sustaining the Inadmissibility Exception for a Counterclaim', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.11, ISSN:1844-8062, pp.17-23, 2015

Roșu Angelica, '_The Good Conduct Guarantee_ and other Measures Comprised in GEO no. 51/2014 Amending and Supplementing GEO no. 34/2006', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.10, ISSN:1844-8062, pp.31-43, 2014

Cristea Silvia, Roșu Angelica, 'Status of enterpreneur _ natural person', CKS _ eBook, ISSN:2068-7796, pp.1-5, 2011

Roșu Angelica, 'The Advantages and Disadvantages of Arbitration as a Way of Solving International Commercial Disputes, in Mediation-Alternative Dispute Resolution of International Commercial Disputes', "Universul Juridic, pp.117-119, 2010

Staicu Angelica Daniela, Roșu Angelica, 'Analysis on judicial practice regarding precursory complaints', Agora International Journal of Juridical Sciences, Nr.II, ISSN:2067-7677, pp.1-5, 2010

Roșu Angelica, Staicu Angelica Daniela, 'Settlement of disputes between consumers and business operators by alternative means', Agora International Journal of Juridical Sciences, Nr.II, ISSN:2067-7677, pp.1-5, 2010

Roșu Angelica, 'Mediation _Voluntary or Mandatory Procedure', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.6, ISSN:1844-8062, pp.121-126, 2010

Roșu Angelica, 'Dispute Settlement through Banking Mediation', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.6, ISSN:1844-8062, pp.48-55, 2010

Roșu Angelica, 'La Prorogation de Compťtence dans les Litiges Commerciaux Internationaux. La Litispendance et la Connexitť', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:1844-8062, pp.122-127, 2009

Roșu Angelica, 'QUELQUES ASPECTS RELATIFS A L_INSTITUTION DE LA SCISSION D_UNE PARTIE DU PATRIMOINE D_UNE SOCI…T… SELON LA R…GLEMENTATION DE LA LOI NO. 31/1990 MODIFI…E PAR LA LOI NO. 441/2006', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.3, ISSN:1844-8062, pp.98-104, 2007

Roșu Angelica, 'MOYENS ALTERNATIFS DE R»GLEMENT DES LITIGES: REALIT…S, PERSPECTIVES ET ENJEUX EUROP…ENS', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.2, ISSN:1844-8062, pp.121-130, 2006

Roșu Angelica, 'LA MULTIPLICATION DES ECHANGES INTERNATIONAUX DANS LE CONTEXTE DE LA GLOBALISATION', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.1, ISSN:1844-8062, pp.155-160, 2005

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Roșu Angelica, 'Discuții în legătură cu termenul de prescripție a dreptului de a solicita despăgubiri la instanța civilă, subsecvent unei ordonanțe de clasare a procurorului', Dreptul, Nr.12, ISSN:1018-0435, pp.1-5, Editura Uniunea Juriștilor din România, București, 5 pag., 2015

Roșu Angelica, 'Cât de _admisibilă_ poate fi o cerere (reconvențională) inadmisibilă?', pp.1-5, 2015

Roșu Angelica, 'Discuții în legătură cu incertitudinea dreptului de acces la o instanță imparțială al ofertantului declarat câștigător în procedura achiziției publice', Dreptul, Nr.10, ISSN:1018-0435, pp.1-5, Editura Uniunea Juriștilor din România, București, 5 pag., 2013

Roșu Angelica, 'Respectarea principiului confidențialității în medierea comercială internațională', Revista de Drept Comercial, Nr.3, ISSN:1220-8515, pp.57-63, Editura Lumina Lex, București, 7 pag., 2010

Roșu Angelica, 'Desemnarea mediatorului în litigiile comerciale internaționale (I)', Revista de Drept Comercial, Nr.9, ISSN:1220-8515, pp.69-76, Editura Lumina Lex, București, 8 pag., 2010

Roșu Angelica, 'Desemnarea mediatorului în litigiile comerciale internaționale (II)', Revista de Drept Comercial, Nr.10, ISSN:1220-8515, pp.67-78, Editura Lumina Lex, București, 12 pag., 2010

Roșu Angelica, 'Finalizarea medierii comerciale. Natura și forța juridică a acordului', Revista de Drept Comercial, Nr.7-8, ISSN:1220-8515, pp.77-89, Editura Lumina Lex, București, 13 pag., 2009

Roșu Angelica, 'Aspecte teoretice și practice ale constatării nulității clauzei penale dintr-un contract de împrumut comercial', Revista de Drept Comercial, Nr.9, ISSN:1220-8515, pp.43-52, Editura Lumina Lex, București, 10 pag., 2007

Roșu Angelica, 'Concilierea _ mijloc alternativ de soluționare a litigiilor de comerț internațional (III) Procedura concilierii. Particularități ale concilierii organizate de ICSID', Revista de Drept Comercial, Nr.2, ISSN:1220-8515, pp.44-65, Editura Lumina Lex, București, 22 pag., 2006

Roșu Angelica, 'Concilierea _ mijloc alternativ de soluționare a litigiilor de comerț internațional (II) Evoluția reglementărilor în materie. Aspecte de drept comparat', Revista de Drept Comercial, Nr.1, ISSN:1220-8515, pp.64-73, Editura Lumina Lex, București, 10 pag., 2006

Roșu Angelica, 'Modificările și completările legii societăților comerciale (Legea nr. 31/1990, republicată) în lumina Legii nr. 302/24 octombrie 2005', Revista de Drept Comercial, Nr.5, ISSN:1220-8515, pp.55-68, Editura Lumina Lex, București, 14 pag., 2006

Roșu Angelica, 'Constituția pentru Europa și securitatea cetățenilor', Revista de Drept Comunitar, Nr.1, ISSN:1583-977X, pp.182-182, Editura Rosetti, București, 1 pag., 2005

Roșu Angelica, 'Concilierea _ mijloc alternativ de soluționare a litigiilor de comerț internațional (I) Considerații generale. Noțiune. Definiție. Natura juridică a raporturilor dintre conciliator și parte', Revista de Drept Comercial, Nr.12, ISSN:1220-8515, pp.79-93, Editura Lumina Lex, București, 15 pag., 2005

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Roșu Angelica, 'Dezvoltarea mijloacelor alternative de soluționare a disputelor. Cauze', Sesiunea Științifică ,,Teorii și practici ale guvernării democratice_, Chișinău - Republica Moldova, 23-24 octombrie 2010, pp.1-5, 2010

Roșu Angelica, 'Medierea _ o alternativă la justiție sau justiție alternativă?', Sesiunea Științifică ,,Teorii și practici ale guvernării democratice_, Chișinău - Republica Moldova, 23-24 octombrie 2010, pp.1-5, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Roșu Angelica, Cristea Silvia, Gavrilă Simona, 'Export Credit Insurance, Another Form of State Aid?', Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium, Nr.1, Vol.22, ISSN:1726-9679, pp.967-969, Editura B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria, EU, ISBN:978-3-901509-83-4, 3 pag., 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Roșu Angelica, 'About Recourse within Recourse: Opinions, Solutions, Jurisprudence', WLC 2016 - World LUMEN Congress. Logos Universality Mentality Education Novelty 2016 | LUMEN 15th Anniversary Edition, pp.1-10, 2016

Postolache Mihaela, Staicu Angelica Daniela, Lupșan Gabriela, Roșu Angelica, 'LEGAL IMPLICATIONS REGARDING THE USE OF E-LEARNING PLATFORMS IN ROMANIA', 7th International Scientific Conference _eLearning and Software for Education_ - eLSE, ISSN:2066-026X, pp.1-6, 2011

Staicu Angelica Daniela, Roșu Angelica, 'LEGAL AND CRIMINAL REGULATIONS IN FINANCIAL LAW- TAX', 11th International Conference Financial and Monetary Stability in Emerging Countries, pp.594-601, 2010

Roșu Angelica, Staicu Angelica Daniela, 'THE OBLIGATION OF INDIVIDUALS TO PAY VAT ON REAL ESTATE TRANSACTIONS', 11th International Conference Financial and Monetary Stability in Emerging Countries, pp.529-534, 2010

Roșu Angelica, 'Finalizarea medierii comerciale. Natura și forța juridică a acordului', Sesiunea de Comunicări Științifice cu tema _Reglementări recente în dreptul afacerilor_, desfășurată la Academia de Studii Economice, București, 12 decembrie 2008, pp.1-5, Editura ASE București, ISBN:978-606-505-181-2, 5 pag., 2009

Roșu Angelica, 'The ICC ADR Rules', 4th International Conference AMIS 2009, 18-19 iunie 2009, Conferința organizată de Academia de Studii Economice București, pp.1-5, Editura ASE, ISBN:978-606-505-236-9, 5 pag., 2009

Roșu Angelica, 'The Settlement of Business Disputes trough ADR Methods', 1st International Conference _Exploration, Education and Progress in the Third Millennium_ 2009, 24-25 aprilie 2009, Conferința organizată de Facultatea de Drept a Universității _Dunărea de Jos_ din Galați, Nr.1, Vol.I, ISSN:2066-7019, pp.1-5, Editura Galați University Press, 5 pag., 2009

Roșu Angelica, 'Aspecte privind instituția desprinderii unei părți din patrimoniul societății în reglementarea Legii nr. 31/1990 modificată prin Legea nr. 441/2006', Sesiunea de Comunicări Științifice cu tema _Modificări aduse Legii nr. 31/1990 prin Legea nr. 441/2007_, desfășurată la Academia de Studii Economice, București, martie 2007, pp.1-5, 2007

Roșu Angelica, 'Recente modificări ale legii societăților comerciale (Legea nr. 31/1990, republicată) în lumina Legii nr. 302/ 2005', Sesiunea de Comunicări Științifice, desfășurată la Academia de Studii Economice, București, 2006, pp.1-5, 2006

Roșu Angelica, 'Influențele dreptului comunitar al mediului asupra dreptului român', Sesiunea de Comunicări Științifice cu tema _Armonizarea legislației românești cu legislația comunitară_, desfășurată la Academia de Studii Economice, București, 2005, pp.1-5, 2005

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Roșu Angelica, 'An Appeal Against a Judgment of the Court of Appeal - Labor Disputes and Social Security Section is Admissible?', EIRP 2020, ISSN:2067 - 9211, pp.463-474, 2020

Roșu Angelica, 'About the Just Cause of the Revocation of a Mandate Contract', EIRP 2016, pp.79-83, 2016

Roșu Angelica, 'Electronic Commerce_An International Phenomenon, Generating Commercial Litigations', EIRP Procedings, pp.277-280, 2012

Roșu Angelica, 'Alternative Dispute Resolution_Justice without Trial?', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.281-284, 2012

Roșu Angelica, Gavrilă Petrina Simona, 'The Review of Decisions Issued by the Administrative Court, as per Art. 21 Paragraph (2) in Law no. 554/2004. Admissibility Conditions', EIRP Procedings, pp.95-100, 2011

Roșu Angelica, 'AVANTAJELE MIJLOACELOR ALTERNATIVE DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR COMERCIALE', EIRP Procedings, pp.325-329, 2011

Gavrilă Petrina Simona, Roșu Angelica, 'The Implications of the Modernization of International Transactions: INCOTERMS 2010', EIRP Procedings, pp.713-718, 2011

Roșu Angelica, 'MIJLOACE ALTERNATIVE DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR: REALITĂȚI, PERSPECTIVE ȘI MIZE EUROPENE', EIRP Procedings, pp.157-166, 2011

Roșu Angelica, 'NATURA JURIDICĂ A MIJLOACELOR ALTERNATIVE DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR', EIRP Procedings, pp.319-324, 2011

Gavrilă Simona, Roșu Angelica, 'The Implications of Modernization in the International Trade Transactions', Conferința Internațională _Integrare Europeană _ Realități și Perspective - 13-14 mai 2011, ISSN:2067-9211, pp.1-5, Editura Didactică și Pedagogică, 5 pag., 2011

Roșu Angelica, 'MULTIPLICAREA RAPORTURILOR DE COMERȚ INTERNAȚIONAL ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII', EIRP Procedings, pp.300-303, 2011

Roșu Angelica, Gavrilă Simona, 'Review of the Administrative Court Decision, Pursuant to Art. 21 of Law No. 554/2004. Conditions of Eligibility', Conferința Internațională _Integrare Europeană _ Realități și Perspective - 13-14 mai 2011, ISSN:2067-9211, pp.1-5, Editura Didactică și Pedagogică, București, 5 pag., 2011

Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Maftei Jana, Roșu Angelica, Goga Gina Livioara, Pocora Monica, 'Evoluțiile seculare, pe termen lung și pe sermen scurt ale populației României', pp.1-6, Editura Zigotto, Galați, 6 pag., 2010

Roșu Angelica, 'International Regulations Dealing with Alternative Dispute Resolution for International Commercial Disputes', EIRP Procedings, pp.443-449, 2010

Roșu Angelica, 'The Various forms of Alternative Dispute Resolution (ADR) in International Commercial Disputes', EIRP Procedings, pp.437-442, 2010

Roșu Angelica, 'Soluționarea litigiilor de comerț internațional pe calea arbitrajului', Analele Universității ,,Danubius_ din Galați, pp.1-5, Editura Fundației Academice Danubius Galați, ISBN:973-8409-78-0, 5 pag., 2005

Citare în carte publicată în editură străină

RV Cupido, 'Online Dispute Resolution: An African Perspective', International Workshop on Law and Politics..., 2016 pentru: Roșu Angelica, 'Electronic Commerce_An International Phenomenon, Generating Commercial Litigations', EIRP Procedings, 2012

Citare în articol din revistă indexata BDI

Daniel-Mihail ȘANDRU, 'COMMERCIAL ARBITRATION IN PUBLIC PROCUREMENT. EXPERIENCES OF THE INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT ATTACHED TO THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROMANIA', SSRN Electronic Journal, Nr.3, Vol.XX, pp.71-85, 2017, https://www.researchgate.net/publication/320345207_COMMERCIAL_ARBITRATION_IN_PUBLIC_PROCUREMENT_EXPERIENCES_OF_THE_INTERNATIONAL_COMMERCIAL_ARBITRATION_COURT_ATTACHED_TO_THE_CHAMBER_OF_COMMERCE_AND_INDUSTRY_OF_ROMANIA_Daniel-Mihail_SANDRU/references pentru: Roșu Angelica, 'The Advantages and Disadvantages of Arbitration as a Way of Solving International Commercial Disputes, in Mediation-Alternative Dispute Resolution of International Commercial Disputes', "Universul Juridic, 2010

E FuchsovŠ, P Baume, 'Implementation of a sample measure within the concept of shared values', Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis, 2017 pentru: Gavrilă Petrina Simona, Roșu Angelica, 'The Implications of the Modernization of International Transactions: INCOTERMS 2010', EIRP Procedings, 2011

R Bergami, 'International Delivery Risks: The Case of Delivered Duty Paid in Australia', Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis, 2016 pentru: Gavrilă Petrina Simona, Roșu Angelica, 'The Implications of the Modernization of International Transactions: INCOTERMS 2010', EIRP Procedings, 2011

A Sandu, 'Mediation-Communicative Action and Philosophical Practice', Romanian Journal for Multidimensional..., 2014 pentru: Roșu Angelica, 'Medierea - mijloc alternativ de soluționare a litigiilor comerciale internaționale. Medierea în România', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-973-127-259-7, 472 pag., 2010

M Costache, 'Some Considerations on the Liability of Principal for Acts of the Agent', Acta Universitatis Danubius. Juridica, ISSN:1844-8062, 2012 pentru: Roșu Angelica, 'Medierea - mijloc alternativ de soluționare a litigiilor comerciale internaționale. Medierea în România', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-973-127-259-7, 472 pag., 2010

Autocitare

A Rosu, 'Mediation-Voluntary or Mandatory Procedure', Acta Universitatis Danubius. Juridica, ISSN:1844-8062, 2010 pentru: Roșu Angelica, 'Medierea - mijloc alternativ de soluționare a litigiilor comerciale internaționale. Medierea în România', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-973-127-259-7, 472 pag., 2010

A Rosu, 'Dispute Settlement through Banking Mediation', Acta Universitatis Danubius. Juridica, ISSN:1844-8062, 2010 pentru: Roșu Angelica, 'Medierea - mijloc alternativ de soluționare a litigiilor comerciale internaționale. Medierea în România', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-973-127-259-7, 472 pag., 2010

Top 30%

Revistele stiintifice ale universit„tii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

An Appeal Against a Judgment of the Court of Appeal - Labor Disputes and Soci...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania