ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Asist.univ.dr. Roman Gianina

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice

Departamentul: Finanțe și Administrarea Afacerilor

Statistici

Rapoarte privind activitatea Asist.univ.dr. Roman Gianina

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Crețu Carmen Mihaela, Constandache Nicoleta, Gheonea Victoria, Roman Gianina, 'CONTABILITATE DE GESTIUNE. TEORIE ȘI APLICAȚII', pp.1-411, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8085-48-7, 411 pag., 2010

Crețu Carmen Mihaela, Constandache Nicoleta, Gheonea Victoria, Roman Gianina, 'BAZELE CONTABILITĂȚII. TEORIE, APLICAȚII PRACTICE SI TESTE GRILĂ', pp.1-409, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8085-46-3, 409 pag., 2010

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Gheonea Victoria, Constandache Nicoleta, Roman Gianina, 'Romanian Health Care Reform in the Context of Economic Crisis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.6, ISSN:2065-0175, pp.43-55, factor de impact REPEC:.065, 2010

Roman Gianina, 'Accounting - a Normative Representation of Economic Reality?', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.6, ISSN:2065-0175, pp.98-105, factor de impact REPEC:.065, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Ghintuială Alexandrina, Necșulescu Ecaterina, Roman Gianina, 'Analysis based on the balance sheet at alfa joint stock company', Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2011, ISSN:1314-2704, pp.965-972, 2011

Ghintuială Alexandrina, Necșulescu Ecaterina, Roman Gianina, 'The impact of qulity management system implementation at SC BETA SA', Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2011, ISSN:1314-2704, pp.1203-1210, 2011

Citare în articol din revistă indexata BDI

S Vogler, A Österle, S Mayer, 'Inequalities in medicine use in Central Eastern Europe: an empirical investigation of socioeconomic determinants in eight countries', equityhealthj.biomedcentral.com, 2015 pentru: Gheonea Victoria, Constandache Nicoleta, Roman Gianina, 'Romanian Health Care Reform in the Context of Economic Crisis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.6, 2010

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Romanian Health Care Reform in the Context of Economic Crisis / Acta Universi...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania