ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Pușcaciu Rose Marie

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice

Departamentul: Finanțe și Administrarea Afacerilor

e-mail: rosemarie.puscaciu@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Pușcaciu Rose Marie

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Pușcaciu Rose Marie, 'Antreprenoriat', pp.1-150, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-509-7, 150 pag., 2018

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Rose Marie, 'Servicii internaționale', pp.1-140, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-492-2, 140 pag., 2018

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Rose Marie, 'Comercializarea serviciilor internaționale', pp.1-390, Editura Arionda, Galați, ISBN:978-973-99515-3-8, 390 pag., 2014

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Afaceri și antreprenoriat', pp.1-268, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-05-5, 268 pag., 2011

Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Pușcaciu Rose Marie, 'Piețe de capital. Teorie, probleme si teste grilă', pp.1-341, Editura Zigotto Galați, ISBN:978-606-8085-36-4, 341 pag., 2010

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Macroeconomie', pp.1-133, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-094-8, 133 pag., 2010

Tureac Cornelia, Pușcaciu Rose Marie, 'Asigurări comerciale', pp.1-113, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-066-5, 113 pag., 2010

Pripoaie Rodica, Pușcaciu Rose Marie, 'Statistică Economică DIDFR', pp.1-152, Editura Universitară _Danubius_ Galați, ISBN:978-606-533-191-4, 152 pag., 2010

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Microeconomie', pp.1-128, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-028-3, 128 pag., 2009

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Rose Marie, 'Some Considerations on Management of the Maritime Transportation', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.8, ISSN:2284-9459, pp.60-69, factor de impact REPEC:.014, 2019

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Rose Marie, 'Tax Havens - a Compromise between Legality and Morality', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.179-193, factor de impact REPEC:.065, 2018

Pușcaciu Rose Marie, Pușcaciu Viorica, 'Risk and Competition - the Largest Virtues of the Financial-Banking Market', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.299-311, factor de impact REPEC:.065, 2018

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Entrepreneurship in Terms of Sustainable Development', Knowledge Horizons - Economics, Nr.1, Vol.8, ISSN:2069-0932, pp.177-180, 2016

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Rose Marie, Pop Iuliana, 'Clusters, Innovation and Entrepreneurship at the Danube', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.6, ISSN:2284 _ 5224, pp.216-225, 2016

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Symmetries and Asymmetries in the Sustainable Development of European Union versus Romania', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.12, ISSN:2065-0175, pp.255-264, factor de impact REPEC:.065, 2016

Pușcaciu Rose Marie, 'Commercial Activity or Banking Competition?', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.11, ISSN:2065-0175, pp.140-150, factor de impact REPEC:.065, 2015

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, Pușcă Florentina, Pușcaciu Rose Marie, 'Economic and Juridical Aspects of the Oil Transport with VLCC Ships', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.5, ISSN:2284 _ 5224, pp.166-176, 2015

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Rose Marie, 'Peculiarities of the Danube Business Environment in the Context of the Sustainable Development', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.5, ISSN:2284 _ 5224, pp.123-133, 2015

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Globalization - Different approaches', Euroeconomica, Nr.2, Vol.33, ISSN:1582-8859, pp.145-150, factor de impact REPEC:.07, 2014

Pușcaciu Viorica, Mihalache Mirela, Pușcaciu Rose Marie, 'Stacked Affairs _ versus MLM', Knowledge Horizons - Economics, Nr.3, Vol.6, ISSN:2069-0932, pp.58-61, 2014

Pușcaciu Viorica, Mihalache Mirela, Pușcaciu Rose Marie, 'Transport and Environment', Knowledge Horizons - Economics, Nr.3, Vol.6, ISSN:2069-0932, pp.96-99, 2014

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'The Analyse of the freight rates for the oil ships with big sizes', Euroeconomica, Nr.3, Vol.31, ISSN:1582-8859, pp.89-96, factor de impact REPEC:.07, 2012

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Clasic and modern in the location theory', Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară _Ion Ionescu de la Brad_, Vol.56, ISSN:1454-7368, pp.47-51, 2011

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Current Market Trends Maritime Transport Services', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.76-83, factor de impact REPEC:.065, 2011

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Krugman's Model with Various Values of the Costs of Transport - Under Maple Software', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.19-27, factor de impact REPEC:.065, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Extentions of Krugman's model', 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM, Albena, Bulgaria, pp.1-5, ISBN:978-954-91818-1-4, 2011

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, Vasile Dragoș, Pușcaciu Rose Marie, 'Evolution of comparative economic indicators of Romania and Bulgaria to the European Union contries', 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM, Albena, Bulgaria, pp.1-5, ISBN:978-954-91818-1-4, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Rose Marie, 'ROBOR - a _Thumbscrew_ of the Romanian Financial System?', EIRP 2019, pp.294-303, 2019

Pușcaciu Rose Marie, Pușcaciu Viorica, 'Human Capital Flight, or the Luxury of Indifference?', EIRP 2018, Vol.13, pp.191-199, 2018

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Aspects of the Economic Crisis in the Romanian Health System', EIRP 2018, Vol.13, pp.181-190, 2018

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Road Traffic in Romania in European Context - an Economic and Social Approach. Part 2', EIRP 2017, Nr.1, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.335-343, 2017

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Road Traffic in Romania in European Context - an Economic and Social Approach. Part 1', EIRP 2017, Nr.1, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.326-334, 2017

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Rose Marie, 'Economic Growth along the Danube', Danubius International Conferences, 7th International Conference The Danube - Axis of European Identity, pp.1-5, 2017

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Claw-back Tax - a Fang of Romanian Health System, or a Moral Duty?', EIRP 2016, pp.306-317, 2016

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Rose Marie, 'Demographic Challenge - Economic and Social Aspects in Romania', EIRP 2016, pp.223-236, 2016

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Claw-back Tax - a Fang of Romanian Health or a Moral Duty?', EIRP Proceedings, Vol.11, ISSN:2067 _ 9211, pp.317-328, 2016

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Rose Marie, 'Quantitative Aspects of the Gap between Romania and the European Union', International Conference _European Integration - Realities and Perspectives_, Danubius University, Galați, ISSN:2067-9211, pp.527-535, 2015

Pușcaciu Rose Marie, 'An Incursion in the Economic Theory of Location', 9th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius Universitiy, Galați, ISSN:2067-9211, pp.223-230, 2014

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, Mihalache Mirela, Pușcaciu Viorica, 'Historical and Contemporary Aspects of the Market for the Cargo Traffic carried on the Romanian Ports', International Conference _European Integration - Realities and Perspectives_, Danubius University, Galați, ISSN:2067-9211, pp.215-222, 2014

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Quantitative and Qualitative Aspects of Maritime Transport Services', International Conference _European Integration - Realities and Perspectives_, Danubius University, Galați, ISSN:2067-9211, pp.565-571, 2012

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Fundamental Relations in Monopolistic Competition of Dixit-Stiglitz Type', International Conference _European Integration - Realities and Perspectives_, Danubius University, Galați, ISSN:2067-9211, pp.216-225, 2010

Citare în carte publicată în editură străină

pentru: Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Globalization - Different approaches', Euroeconomica, Nr.2, Vol.33, 2014

Citare în articol din revistă indexata BDI

CC Ngwakwe, 'Analysis of the Relationship between Bond Value and Share Value in the Security Market', Acta Universitatis Danubius. _conomica, ISSN:2065-0175, factor de impact REPEC:.065, 2018 pentru: Pușcaciu Rose Marie, 'Commercial Activity or Banking Competition?', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.11, 2015

IJC RodrŪguez, 'Impactos econůmicos de la salida del mercado de Mexicana de Aviaciůn', cise.uadec.mx, 2017 pentru: Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'The Analyse of the freight rates for the oil ships with big sizes', Euroeconomica, Nr.3, Vol.31, 2012

D Purba, 'The Economics Perspective of The Practice of MMM-Indonesia', AFEBI Islamic Finance and Economic Review, 2017 pentru: Pușcaciu Viorica, Mihalache Mirela, Pușcaciu Rose Marie, 'Stacked Affairs _ versus MLM', Knowledge Horizons - Economics, Nr.3, Vol.6, 2014

E Olstedt, S ÷berg, 'Koordineringsfaktorers pŚverkan pŚ en fŲrsŲrjningskedja', diva-portal.org, 2017 pentru: Pușcaciu Viorica, Mihalache Mirela, Pușcaciu Rose Marie, 'Transport and Environment', Knowledge Horizons - Economics, Nr.3, Vol.6, 2014

JR Neethling, 'A comparative analysis of business owner's perceptions of the creation of an enabling developmental environment in the Sedibeng Municipal region', North-West University (South Africa), 2016 pentru: Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Clasic and modern in the location theory', Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară _Ion Ionescu de la Brad_, Vol.56, 2011

pentru: Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Globalization - Different approaches', Euroeconomica, Nr.2, Vol.33, 2014

Autocitare

FD Puscaciu, R Puscaciu, 'Quantitative and qualitative aspects of maritime transport services', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2012 pentru: Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Current Market Trends Maritime Transport Services', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, 2011

AC PUSCA, CE TUREAC, 'GOLD EVOLUTION AND ANALYSIS ON THE COMMODITY EXCHANGE', ingentaconnect.com, 2012 pentru: Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Pușcaciu Rose Marie, 'Piețe de capital. Teorie, probleme si teste grilă', Editura Zigotto Galați, ISBN:978-606-8085-36-4, 341 pag., 2010

CE Tureac, G Padure, AC Filip, 'Evolution of the Mutual Funds from Alpha Bank', journals.usamvcluj.ro, 2011 pentru: Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Pușcaciu Rose Marie, 'Piețe de capital. Teorie, probleme si teste grilă', Editura Zigotto Galați, ISBN:978-606-8085-36-4, 341 pag., 2010

CE Tureac, B Andronic, AG Turtureanu,..., 'Using the system of money management within the EURUSD parity', cabdirect.org, 2011 pentru: Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Pușcaciu Rose Marie, 'Piețe de capital. Teorie, probleme si teste grilă', Editura Zigotto Galați, ISBN:978-606-8085-36-4, 341 pag., 2010

Top 30%

Revistele stiintifice ale universit„tii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

ROBOR - a _Thumbscrew_ of the Romanian Financial System? / EIRP 2019

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania