ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Prof.univ.dr. Pușcaciu Florin Dan

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor

Departamentul: Administrarea Afacerilor

e-mail: fdpuscaciu@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Prof.univ.dr. Pușcaciu Florin Dan

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Rose Marie, 'Comercializarea serviciilor internaționale', pp.1-390, Editura Arionda, Galați, ISBN:978-973-99515-3-8, 390 pag., 2014

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Afaceri și antreprenoriat', pp.1-268, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-05-5, 268 pag., 2011

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Macroeconomie', pp.1-133, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-094-8, 133 pag., 2010

Pușcaciu Florin Dan, 'Macroeconomie', pp.1-133, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-094-8, 133 pag., 2009

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Microeconomie', pp.1-128, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-028-3, 128 pag., 2009

Pușcaciu Florin Dan, 'Economia întreprinderii', pp.1-125, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-538-094-8, 125 pag., 2008

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'Relații financiare internaționale', pp.1-298, Editura Zigotto, Galați, ISBN:973-87236-4-7, 298 pag., 2005

Pușcaciu Florin Dan, 'Comerț internațional', pp.1-315, Editura Didactică și Pedagogică RA, București, ISBN:973-30-2551-8, 315 pag., 2004

Pușcaciu Florin Dan, Muntean Mihaela, 'Expediții și tehnici vamale', pp.1-225, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, ISBN:973-30-1330-7, 225 pag., 2002

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'TENDINȚE ACTUALE ÎN TRANSPORTURILE MARITIME INTERNAȚIONALE', coord. Dan Popescu, _Integrarea euro-atlantică și dezvoltarea economică_, pp.1-5, Editura Economia, București, 5 pag., 1999

Carte publicată în alte edituri (cu ISBN)

Pușcaciu Florin Dan, 'Comerț internațional', pp.1-275, Editura Galateea, Galați, ISBN:2004973-95566-8-X, 275 pag., 2004

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, Zaharia Marian, 'Relații economice internaționale - vol. II', pp.1-387, Editura OMNIA UNI S.A.S.T., Brașov, ISBN:973-94-78-42-5, 387 pag., 2002

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, Zaharia Marian, 'Relații economice internaționale - vol. I', pp.1-415, Editura OMNIA UNI S.A.S.T., Brașov, ISBN:973-9478-41-7, 415 pag., 2002

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, 'Economie polítică', pp.1-478, Editura OMNIA UNI S.A.S.T., Brașov, ISBN:973-9478-79-4, 478 pag., 2002

Pușcaciu Florin Dan, 'Sisteme monetare comparate - Note de curs', pp.1-273, Editura Galați, 273 pag., 2001

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, 'Prețuri și concurență', pp.1-310, Editura Evrika, Brăila, ISBN:973-8052-32-7, 310 pag., 2001

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'Monedă-credit', pp.1-193, Editura Evrika, Brăila, ISBN:973-8052-73-4, 193 pag., 2001

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, 'Sisteme monetare comparate', pp.1-273, Editura Evrika, Braila, ISBN:973-8053-78-3, 273 pag., 2001

***, Pușcaciu Florin Dan, 'Economie-teste grilă pentru adminterea în învățământul economic - ediția IV', pp.1-100, Editura Universitatea Dunărea-de-Jos, Galați, 100 pag., 2000

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'Tranzacții valutar-financiare internaționale', pp.1-225, Editura Evrika, Brăila, ISBN:973-8052-30-0, 225 pag., 2000

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'Politici comerciale', pp.1-162, Editura Evrika, Brăila, ISBN:973-8052-34-3, 162 pag., 2000

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, Stoianovici Mihaela, 'Relații economice internaționale', pp.1-300, Editura Evrika, Brăila, ISBN:973-8052-33-5, 300 pag., 2000

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, 'Relații valutare internaționale', pp.1-206, Editura Evrika, Brăila, ISBN:973-8052-33-5, 206 pag., 2000

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, 'Transporturi maritime', pp.1-208, Editura Arionda, Galați, ISBN:973-99515-3-8, 208 pag., 1999

***, Pușcaciu Florin Dan, 'Economie-teste grilă pentru adminterea în învățământul economic - ediția III', pp.1-100, Editura Universitatea Dunărea-de-Jos, Galați, 100 pag., 1999

Pușcaciu Florin Dan, 'Managementul transporturilor internaționale', pp.1-206, Editura Latina, Galați, ISBN:973-98414-8-1, 206 pag., 1999

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'Transporturi internaționale', pp.1-192, Editura Arionda, Galați, ISBN:973-99515-4-6, 192 pag., 1999

Pușcaciu Florin Dan, 'Managementul serviciilor în transporturi', pp.1-202, Editura Latina, Galați, ISBN:973-98414-1-6, 202 pag., 1999

***, Pușcaciu Florin Dan, 'Economie-teste grilă pentru adminterea în învățământul economic - ediția II', pp.1-100, Editura Universitatea Dunărea-de-Jos, Galați, 100 pag., 1998

Caraiani Gheorghe, Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, 'Transporturi și expediții internaționale', pp.1-300, Editura Universitatea Constantin Brâncoveanu, Brăila, 300 pag., 1994

Dicționar publicat în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'Integrarea Euro-atlantică și dezvoltarea economică', Studii economice, Colecția Temper, pp.1-228, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:973-590-165-X, 228 pag., 1999

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Symmetries and Asymmetries in the Sustainable Development of European Union versus Romania', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.12, ISSN:2065-0175, pp.255-264, factor de impact REPEC:.065, 2016

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Entrepreneurship in Terms of Sustainable Development', Knowledge Horizons - Economics, Nr.1, Vol.8, ISSN:2069-0932, pp.177-180, 2016

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, 'Paradox of plenty or resources curse?', Knowledge Horizons - Economics, Nr.3, Vol.7, ISSN:2069-0932, pp.239-243, 2015

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, Pușcă Florentina, Pușcaciu Rose Marie, 'Economic and Juridical Aspects of the Oil Transport with VLCC Ships', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.5, ISSN:2284 _ 5224, pp.166-176, 2015

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Globalization - Different approaches', Euroeconomica, Nr.2, Vol.33, ISSN:1582-8859, pp.145-150, factor de impact REPEC:.07, 2014

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'The Analyse of the freight rates for the oil ships with big sizes', Euroeconomica, Nr.3, Vol.31, ISSN:1582-8859, pp.89-96, factor de impact REPEC:.07, 2012

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'Peculiar Aspects on the Market of the Maritime Transport', Euroeconomica, Nr.2, Vol.31, ISSN:1582-8859, pp.178-184, factor de impact REPEC:.07, 2012

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Clasic and modern in the location theory', Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară _Ion Ionescu de la Brad_, Vol.56, ISSN:1454-7368, pp.47-51, 2011

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Krugman's Model with Various Values of the Costs of Transport - Under Maple Software', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.19-27, factor de impact REPEC:.065, 2011

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Current Market Trends Maritime Transport Services', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.76-83, factor de impact REPEC:.065, 2011

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'The core-periphery model including the comercial costs of agricultural good', Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară _Ion Ionescu de la Brad_, Nr.56, ISSN:1454-7368, pp.1-5, 2010

Pușcaciu Florin Dan, 'Theoretical Ground over the Cobweb Model', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.4, ISSN:2065-0175, pp.18-24, factor de impact REPEC:.065, 2008

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, 'THEORETICAL CONSIDERATION UPON THE PATTERN CENTER-PERIPHERY OF KRUGMAN TYPE', Euroeconomica, Nr.1, Vol.18, ISSN:1582-8859, pp.14-22, factor de impact REPEC:.07, 2007

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'EXTENSION THROUGH ANALOGY A USEFUL METHOD IN THE STUDY OF DISPARITIES', THE ANNALS OF "DUNĂREA DE JOS" UNIVERSITY OF GALAȚI FASCICLE I, Economics and Applied Informatics, Vol.XII, ISSN:1584-0409, pp.107-112, 2006

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, 'CONSIDERATII TEORETICE ASUPRA MODELULUI CENTRU-PERIFERIE DE TIP KRUGMAN', Euroeconomica, Nr.1, Vol.16, ISSN:1582-8859, pp.18-25, factor de impact REPEC:.07, 2006

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'THE ELUDATION OF A CRITIC ON THE CORE-PERIPHERY MODEL - THE ANALYTIC SOLUTION', THE ANNALS OF "DUNĂREA DE JOS" UNIVERSITY OF GALAȚI FASCICLE I, Economics and Applied Informatics, Vol.XI, ISSN:1584-0409, pp.1-6, 2005

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'THE RELATIONS BETWEEN COST-SPEED OF THE MEAN OF TRANSPORT AND CREDIT OF THE SOLD GOODS', Analele Universității _Dunărea-de-Jos_, Galați, 2000, pp.1-5, 2000

Pușcaciu Florin Dan, 'THE INTERNATIONAL MARKET FOR SECOND-HAND SHIPS', Analele Universității _Dunărea-de-Jos, Galați_, 1999, pp.1-5, 1999

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Pușcaciu Florin Dan, 'REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ', Mercur, Nr.21, pp.1-1, 2001

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'TENDINȚE ÎN COMERȚUL MONDIAL, IMPLICAȚII ASUPRA ECONOMIEI ROMÂNIEI', Mercur, Nr.323, pp.1-1, 1997

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'EUROPA _ ASPIRAȚIE ECONOMICĂ ȘI CIVILIZAȚIE', Mercur, Nr.323, pp.1-1, 1997

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'THE IMPACT OF THE TRANSPORT COSTS OVER THE INTERNATIONAL TRADE', Analele Universității _Dunărea-de-Jos_, Galați, 1996, pp.1-5, 1996

Pușcaciu Florin Dan, 'TENDINȚE ACTUALE ÎN DEZVOLTAREA TRANSPORTURILOR INTERNAȚIONALE ȘI IMPACTUL LOR ÎN ECONOMIA MONDIALĂ', Mercur, Nr.264-266, pp.1-3, 1995

Pușcaciu Florin Dan, 'PRIVATIZAREA _ CALE DE INTEGRARE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ', Mercur, Nr.218, pp.1-1, 1994

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'BRĂILA ÎNTRE TRADIȚIE ȘI CONTEMPORANEITATE', Mercur, Nr.244, pp.1-1, 1994

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'MIHAIL MANOILESCU _ CREATOR DE TEORIE COMERCIALĂ', Mercur, Nr.244, pp.1-1, 1994

Pușcaciu Florin Dan, 'CONCEPTE ALE ECONOMIEI DE PIAȚĂ', Mercur, Nr.193, pp.1-1, 1993

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Pușcaciu Florin Dan, 'THEORY AND PRACTICE IN TRANSPORT ECONOMICS', Universitatea _Economică_, Pireus, iunie 2003, pp.1-5, 2003

Pușcaciu Florin Dan, 'INTERNATIONAL TRADE BETWEEN THEORY AND PRACTICE FROM A ROMANIAN POINT OF VIEW', Universitatea _Economică_, Pireus, iunie 2003, pp.1-5, 2003

Pușcaciu Florin Dan, 'ISSUES OF TRANSPORT MATTER IN ROMANIA', Universitatea _Economică_, Pireus, pp.1-5, 2000

Pușcaciu Florin Dan, 'THEORY AND PRACTICE IN TRANSPORT ECONOMICS', Conferința europeană pe probleme de transport, Salonic, iunie 2000, pp.1-5, 2000

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, 'Feminine Qualities or Vulnerabilities Attiring Discrimination', LUMEN International Scientific Conference, Chișinău, September 2015, ISSN:2068-0236, pp.1-5, 2015

Pușcaciu Viorica, Mihalache Mirela, Pușcaciu Florin Dan, 'World Fleet and the Price of the Ships', Procedia _ Social and Behavioral Sciences - The Proceedings of 6th World Conference on educational Sciences, Nr.2, Vol.33, ISSN:1877-0428, pp.2873-2878, 2015

Pușcaciu Viorica, Mihalache Mirela, Pușcaciu Florin Dan, 'Spatial Approach on the Romanian Foreign Trade', Procedia _ Social and Behavioral Sciences - The Proceedings of 6th World Conference on educational Sciences, Nr.2, Vol.33, ISSN:1877-0428, pp.2140-2145, 2015

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, 'Equal Opportunities between Reality and Illusion', LUMEN International Scientific Conference, Chișinău, September 2015, ISSN:2068-0236, pp.1-5, 2015

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Extentions of Krugman's model', 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM, Albena, Bulgaria, pp.1-5, ISBN:978-954-91818-1-4, 2011

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, Vasile Dragoș, Pușcaciu Rose Marie, 'Evolution of comparative economic indicators of Romania and Bulgaria to the European Union contries', 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM, Albena, Bulgaria, pp.1-5, ISBN:978-954-91818-1-4, 2011

Pușcaciu Florin Dan, Ghintuială Alexandrina, 'THE CENTRE-PERIPHERICAL MODEL WITH DIFFERENT VALUES OF THE COSTS OF TRANSPORT AT THE INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL GOODS', 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM, Albena, Bulgaria, pp.1-5, ISBN:978-954-91818-1-4, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Pușcaciu Florin Dan, 'ECONOMIA ROMÂNEASCĂ DE LA PLANIFICARE LA COMPETITIVITATE', Simpozion științific internațional organizat de Universitatea _Transilvania_, Brașov, pp.1-5, 2004

Pușcaciu Florin Dan, 'ABORDĂRI IDEATICE ȘI PRAGMATICE ÎN DOMENIUL COSTURILOR DE TRANSPORT', Sesiunea de comunicări științifice Orizont 2001, Universitatea _George Barițiu_, Brașov, pp.1-5, 2001

Pușcaciu Florin Dan, 'CONTRADICȚII CLASICE ÎN TEORIA COMERȚULUI INTERNAȚIONAL', Sesiunea de comunicări științifice Orizont 2000, Universitatea _George Barițiu_, Brașov, pp.1-5, 2000

Pușcaciu Florin Dan, 'DEFICIENȚE ÎN MANAGEMENTUL TRANSPORTURILOR MARITIME ROMÂNEȘTI ÎN PERIOADA POST-DECEMBRISTĂ', Simpozionul Științific Economic, Universitatea _George Barițiu_, Brașov, 2000, pp.1-5, 2000

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'TEORII ACTUALE ALE COMERȚULUI INTERNAȚIONAL', Conferința științifică internațională _ _Integrarea României în structurile euro-atlantice _ relansare și progres economic_, Sibiu, 2000, pp.1-5, 2000

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'LEGĂTURA DINTRE VITEZA NAVELOR ȘI COSTURILE TRANSPORTULUI MARITIM ȘI ALE COMERCIALIZĂRII MĂRFURILOR', la Conferința științifică internațională _ _Integrarea euro-atlantică și relansarea economică_, Universitatea _Lucian Blaga_, Sibiu, 1998, pp.1-5, 1998

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'INTERDEPENDENȚA DINTRE VITEZA MIJLOACELOR DE TRANSPORT, CREDITUL MĂRFURILOR COMERCIALIZATE ȘI COSTUL TRANSPORTULUI', Colocviul internațional _ _Riscul în economia românească_, Universitatea _Dunărea-de-Jos_, Galați, 1998, pp.1-5, 1998

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'REEVALUAREA TEORIEI LOCAȚIEI ÎNTRE TRECUT ȘI CONTEMPORANEITATE', Conferința științifică internațională _Integrarea euro-atlantică și relansarea economică_, Universitatea _Lucian Blaga_, Sibiu, 1997, pp.1-5, 1997

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'SERVICIILE DE TRANPSORT MARITIM ȘI IMPACTUL LOR ASUPRA COMERȚULUI INTERNAȚIONAL', _Dimensiunea europeană a învățământului superior economic din România_, program TEMPUS JEP 9.228/95 (TEMPER), Iași, 1997, pp.1-5, 1997

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'IMPACTUL COSTURILOR DE TRANPSORT ASUPRA COMERȚULUI INTERNAȚIONAL', Revista Camerei de Comerț, Industrii și Agricultură - Simpozionul _ _Integrarea europeană a economiei românești între deziderat și posibilități_, Brăila, 1997, pp.1-5, 1997

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'PRODUCȚIA, ARIA PIEȚEI ȘI COSTURILE DE TRANSPORT', Colocviul internațional _ _Riscul în economia românească_, Universitatea _Dunărea-de-Jos_, Galați, 1997, pp.1-5, 1997

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'COMERȚUL ȘI TRANSPORTUL INTERNAȚIONAL _TRĂSĂTURI ȘI TENDINȚE ÎN TRANSPORTURILE COMUNITĂȚII EUROPENE', Conferința științifică internațională _ _Economia românească _ adaptare, integrare euro-atlantică_, pp.1-5, Editura Continent a Universității _Lucian Blaga_, Sibiu, 5 pag., 1996

Pușcaciu Florin Dan, 'EVOLUȚII CONVERGENTE ȘI DIVERGENTE ÎN COMERȚUL INTERNAȚIONAL', Simpozionul _ _Aspecte teoretice, metodologice și practice ale economiei de piață_, Universitatea _Constantin Brâncoveanu_, Brăila, 1995, pp.1-5, 1995

Pușcaciu Florin Dan, 'COSTUL TRANSPORTULUI, FACTOR ACTIV ÎN EVOLUȚIA COMERȚULUI INTERNAȚIONAL ȘI IMPACTUL LOR ÎN ECONOMIA MONDIALĂ', Colocviul internațional _ _Riscul în economia românească_, Universitatea _Dunărea-de-Jos_, Galați, 1995, pp.1-5, 1995

Pușcaciu Florin Dan, 'TENDENCIES IN THE EVOLUTION OF INTERNATIONAL MARITIME TRANSPORT', Colocviul internațional _ _Riscul în economia românească_, Universitatea _Dunărea-de-Jos_, Galați, 1994, pp.1-5, 1994

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'MANAGEMENTUL TRANSPORTURILOR INTERNAȚIONALE, PARTICULARITĂȚI ROMÂNEȘTI', Simpozionul științific _ _Tradiții și perspective economice_, Universitatea _Constantin Brâncoveanu_, Brăila, 1994, pp.1-5, 1994

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Aspects of the Economic Crisis in the Romanian Health System', EIRP 2018, Vol.13, pp.181-190, 2018

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'A Contested Politician, a Great Venerated Economist - Mihail Manoilescu', EIRP 2018, Vol.13, pp.170-180, 2018

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'Current Confrontations of Romanian Higher Education', EIRP 2017, Nr.1, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.344-355, 2017

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Road Traffic in Romania in European Context - an Economic and Social Approach. Part 2', EIRP 2017, Nr.1, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.335-343, 2017

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Road Traffic in Romania in European Context - an Economic and Social Approach. Part 1', EIRP 2017, Nr.1, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.326-334, 2017

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'Current Confrontations of the Danube Countries', Danubius International Conferences, 7th International Conference The Danube - Axis of European Identity, pp.1-5, 2017

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Rose Marie, 'Demographic Challenge - Economic and Social Aspects in Romania', EIRP 2016, pp.223-236, 2016

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Claw-back Tax - a Fang of Romanian Health or a Moral Duty?', EIRP Proceedings, Vol.11, ISSN:2067 _ 9211, pp.317-328, 2016

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Claw-back Tax - a Fang of Romanian Health System, or a Moral Duty?', EIRP 2016, pp.306-317, 2016

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Rose Marie, 'Quantitative Aspects of the Gap between Romania and the European Union', International Conference _European Integration - Realities and Perspectives_, Danubius University, Galați, ISSN:2067-9211, pp.527-535, 2015

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, Mihalache Mirela, Pușcaciu Viorica, 'Historical and Contemporary Aspects of the Market for the Cargo Traffic carried on the Romanian Ports', International Conference _European Integration - Realities and Perspectives_, Danubius University, Galați, ISSN:2067-9211, pp.215-222, 2014

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Quantitative and Qualitative Aspects of Maritime Transport Services', International Conference _European Integration - Realities and Perspectives_, Danubius University, Galați, ISSN:2067-9211, pp.565-571, 2012

Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, 'Theoretical Ground over the Cobweb Model', International Conference _European Integration - Realities and Perspectives_, Danubius University, Galați, ISSN:2067-9211, pp.393-397, 2011

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Fundamental Relations in Monopolistic Competition of Dixit-Stiglitz Type', International Conference _European Integration - Realities and Perspectives_, Danubius University, Galați, ISSN:2067-9211, pp.216-225, 2010

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'TRANSPORT COSTS AND THEIR IMPACT ON TRAIDING TROUGH SIMULATIONS IN A SPECIFIED DORNBRUCH-FISCHER - SAMUELSON MODEL - 1977', International Conference _European Integration - Realities and Perspectives_, Danubius University, Galați, May 2010, ISSN:2067-9211, pp.380-384, 2010

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'ELUDAREA UNEI CRITICI A MODELULUI CENTRU-PERIFERIE: REZOLVAREA ANALITICĂ', International Conference _European Integration - Realities and Perspectives_, Danubius University, Galați, May 2006, ISSN:2067-9211, pp.341-351, 2006

Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Viorica, 'ABORDĂRI ACTUALE ALE UNOR PARADOXURI DIN TEORIA COMERȚULUI INTERNAȚIONAL', Sesiunea științifică a cadrelor universitare a Universității _Danubius_, Galați, 2000, pp.1-5, 2000

Citare în carte publicată în editură străină

pentru articolul: Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Globalization - Different approaches', Euroeconomica, Nr.2, Vol.33, 2014

Citare în articol din revistă indexata BDI

IJC Rodríguez, 'Impactos económicos de la salida del mercado de Mexicana de Aviación', cise.uadec.mx, 2017 pentru articolul: Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'The Analyse of the freight rates for the oil ships with big sizes', Euroeconomica, Nr.3, Vol.31, 2012

JR Neethling, 'A comparative analysis of business owner's perceptions of the creation of an enabling developmental environment in the Sedibeng Municipal region', North-West University (South Africa), 2016 pentru articolul: Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Clasic and modern in the location theory', Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară _Ion Ionescu de la Brad_, Vol.56, 2011

pentru articolul: Pușcaciu Viorica, Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Globalization - Different approaches', Euroeconomica, Nr.2, Vol.33, 2014

IV Alexa, T Simona-Valeria, 'A Game Theory Approach for Product Specialization in International Trade', Risk in Contemporary, 2012 pentru articolul: Pușcaciu Florin Dan, 'Comerț internațional', Editura Didactică și Pedagogică RA, București, ISBN:973-30-2551-8, 315 pag., 2004

IV Alexa, SV Toma, 'The Correlation between Game Theory and International Trade', arthra.ugal.ro, 2012 pentru articolul: Pușcaciu Florin Dan, 'Comerț internațional', Editura Didactică și Pedagogică RA, București, ISBN:973-30-2551-8, 315 pag., 2004

Autocitare

FD Puscaciu, R Puscaciu, 'Quantitative and qualitative aspects of maritime transport services', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2012 pentru articolul: Pușcaciu Florin Dan, Pușcaciu Rose Marie, 'Current Market Trends Maritime Transport Services', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, 2011

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2017

Loc: 5

Punctaj: 70

Situat în top 5%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Decembrie 2021

Nou!

Aspects of the Economic Crisis in the Romanian Health System / EIRP 2018

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania