ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Pușcă Corneliu Andy

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: andypusca@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Pușcă Corneliu Andy

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în străinătate

Munteanu Cristinel, Pușcă Corneliu Andy, 'The Issue of Adultery in a Novel by Camil Petrescu. Some Prejudices and Their Legal Implications from 100 Years Ago', Andy Pușcă, Constantin Sandache, Fănel Teodorașcu (Eds.), Sexism _ Topical Issues. Case Studies. Perspectives, pp.122-133, Editura Lambert Academic Publishing, SaarbrŁcken, 12 pag., 2016

Carte publicată în străinătate - Editor sau coordonator

Pușcă Corneliu Andy, Sandache Cristian, Teodorașcu Fănel, 'Sexism _ Topical Issues. Case Studies. Perspectives', pp.1-100, Editura Lambert Academic Publishing, SaarbrŁcken, 100 pag., 2016

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Barbu Ioan Ciochina, Salceanu Constantin, Pușcă Corneliu Andy, Roșu Angelica, 'Impactul politicilor de tip anticriză asupra economiei reale', Capitolul VI, pp.211-286, Editura Pim, Iași, ISBN:978-606-13-0439-4, 76 pag., 2011

Pușcă Corneliu Andy, Popa Daniela Aurelia, 'Dreptul comunicării, Ediție Revizuită', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-269-0, 100 pag., 2011

Pușcă Corneliu Andy, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Tureac Cornelia, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Sistemul pensiilor în România după 1989, în volumul Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.23-30, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 8 pag., 2011

Pușcă Corneliu Andy, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Maftei Jana, Pocora Monica, Staicu Angelica Daniela, 'Linii strategice ale incluziunii tinerilor în context european și românesc', pp.135-143, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-44-4, 9 pag., 2011

Pușcă Corneliu Andy, Duret Gabriela Nicoleta, Costache Mirela Paula, 'Drept Roman I', pp.1-150, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-081-8, 150 pag., 2010

Pușcă Corneliu Andy, 'Drept civil. Partea generală (III)', pp.1-300, 2010

Pușcă Corneliu Andy, Duret Gabriela Nicoleta, Costache Mirela Paula, 'Drept Roman II', pp.1-150, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-081-8, 150 pag., 2010

Pușcă Corneliu Andy, 'Drept roman', pp.1-349, Editura Prouniversitaria, ISBN:978-606-533-171-6, 349 pag., 2010

Pușcă Corneliu Andy, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Tureac Cornelia, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Sistemul pensiilor în România după 1989', Studiu privind costurile îmbunătătirii sperantei de viată în România, pp.23-30, Editura Zigotto, ISBN:978-606-8085-86-9, 8 pag., 2010

Pușcă Corneliu Andy, Popa Daniela Aurelia, 'Dreptul comunicării', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-198-3, 100 pag., 2010

Popescu-Slăniceanu Ion, Pușcă Corneliu Andy, Enescu Cosmin Ionuț, Petrovszki Diana Marilena, 'Contencios administrativ', pp.1-138, 2009

Pușcă Corneliu Andy, Popescu-Slăniceanu Ion, Petrovszki Diana Marilena, 'Drept civil. Partea generală. Persoanele. Curs pentru facultățile de Științe Administrative', pp.1-200, 2009

Popescu-Slăniceanu Ion, Pușcă Corneliu Andy, Enescu Cosmin Ionuț, 'Drept administrativ', pp.1-218, 2009

Pușcă Corneliu Andy, Popescu Ion, 'Drept civil. Partea generală. Persoanele. Curs pentru Facultățile de Administrație Publică', pp.1-256, 2008

Pușcă Corneliu Andy, 'Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil', pp.1-488, 2008

Chebac Neculina, Pușcă Corneliu Andy, Ionescu Romeo Victor, Pripoaie Rodica, ș.a., 'Management performant în mediul de afaceri gălățean', pp.1-348, Editura E.D.P., București, ISBN:978-973-30-2422-4, 348 pag., 2008

Capotă Valentina, Pușcă Florentina, Capotă Maria Monica, Anghel Aurica Păun, Pușcă Corneliu Andy, 'Contracte economice. Manual pentru clasa a XI-a', pp.1-96, 2007

Pușcă Corneliu Andy, 'Drept civil. Curs pentru Facultățile de Administrație Publică', pp.1-232, 2007

Pușcă Corneliu Andy, 'Contractul de asigurare', pp.1-271, 2007

Pușcă Corneliu Andy, 'Drept civil român. Partea generală', pp.1-202, 2006

Pușcă Corneliu Andy, 'Drept civil român. Persoanele fizice și persoanele juridice', pp.1-329, 2006

Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'Drept constituțional și instituții publice', pp.1-646, 2006

Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'Drept constituțional comparat', pp.1-430, 2004

Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'Sistemul jurisdicțional de protecție a drepturilor omului', pp.1-238, 2004

Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'Drept internațional public. Curs pentru Departamentul de Frecvență Redusă', pp.1-413, 2004

Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'Drept constituțional și instituții politice', pp.1-397, 2003

Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'Drept internațional public', pp.1-362, 2003

Popescu Radu, Pușcă Corneliu Andy, 'Eutanasia', pp.1-92, 2002

Pușcă Corneliu Andy, 'Aplicarea directă a tratatelor intemaționale în dreptul intern românesc. Principiul self-executing', pp.1-152, 2002

Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'Protecția juridică a drepturilor omului', pp.1-211, 2002

Pușcă Corneliu Andy, 'Regimul juridic al proprietății publice în Romania', pp.1-120, 2001

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator

Pușcă Corneliu Andy, Nuță Florian Marcel, Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'ECONOMIC DEVELOPMENT MODELS OF EMERGING COUNTRIES', pp.1-470, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-0-0, 470 pag., 2019

Pușcă Corneliu Andy, Pușcă Benone, Ioan Cătălin Angelo, Teodorașcu Fănel, 'FOREIGN DIRECT INVESTMENT _ key factor for the economic development of emerging countries', pp.1-476, Editura Danubius University Press, Galati, 476 pag., 2018

Pușcă Corneliu Andy, Pușcă Benone, Teodorașcu Fănel, Sandache Cristian, 'Galați-Brăila - Trecut. Actualitate. Perspective', pp.1-163, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-450-2, 163 pag., 2017

Carte publicată în alte edituri (cu ISBN)

Pușcă Corneliu Andy, 'Universitatea Danubius: să scriem o pagină nouă, împreună', pp.1-13, 2012

Pușcă Corneliu Andy, 'Plan strategic 2012-2015', pp.1-18, 2012

Pușcă Corneliu Andy, 'Contractul de asigurare', 2006

Pușcă Corneliu Andy, 'Acțiunea principiului self-executing în aplicarea drepturilor omului', 2001

Pușcă Corneliu Andy, 'Proprietatea publică', 1999

Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact

Pușcă Corneliu Andy, 'Should We Share Rights and Obligations with Artificial Intelligence Robots?', Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, pp.412-419, DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-030-51005-3_33, Editura Springer, Cham, ISBN:978-3-030-51005-3, 8 pag., 2020

Pușcă Corneliu Andy, 'Legal Aspects on the Implementation of Artificial Intelligence', EAI Endorsed Transactions on Creative Technologies, pp.1-7, DOI:https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.13-7-2018.164174, 2020

Caganova Dagmar, Nikolic Predrag K., Pușcă Corneliu Andy, PospŪ_il Richard, 'Editorial: Current Challenges of Smart Cities and Internet of Things', Mobile Networks and Applications, pp.1-2, DOI:https://doi.org/10.1007/s11036-019-01404-6, 2019

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Nuță Florian Marcel, Pușcă Corneliu Andy, Nuță Alina Cristina, 'Scientific Production _ a Quantitative Assessment Based on Scopus Entries', Euroeconomica, Nr.1, Vol.39, ISSN:1582-8859, pp.128-133, factor de impact REPEC:.07, 2020

Pușcă Corneliu Andy, 'Human Relationships and International Relations: _Danubius University_ of Galati and Its Credo', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.12, ISSN:2065-0272, pp.70-74, 2019

Pușcă Corneliu Andy, Munteanu Cristinel, 'Types of Justice in Mihail Sadoveanu_s Hanu Ancuței', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.14, ISSN:1844-8062, pp.5-15, 2018

Pușcă Corneliu Andy, Munteanu Cristinel, 'Types of Justice in Camil Petrescu_s Jocul ielelor/Game of fairies', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.14, ISSN:1844-8062, pp.1-10, 2018

Munteanu Cristinel, Pușcă Corneliu Andy, 'Types of Justice in Camil Petrescu_s Jocul ielelor', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.14, ISSN:1844-8062, pp.158-164, 2018

Nuță Alina Cristina, Pușcă Corneliu Andy, 'Journal of Public Administration, Finance and Law', Nr.11, ISSN:2285 _ 2204, pp.113-120, 2017

Pușcă Corneliu Andy, Munteanu Cristinel, '_O ACHITARE PĂTIMAȘ COMENTATĂ_. PEDEPSIREA ADULTERULUI CA ACT DE JUSTIȚIE PERSONALĂ ÎNTR-UN ROMAN DE CAMIL PETRESCU', Studii si cercetari stiintifice. Seria Filologie, Nr.37, pp.181-191, 2017

Stancu Radu, Pușcă Corneliu Andy, 'Short Legal Study on _British Exit_', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.13, ISSN:1844-8062, pp.24-38, 2017

Nuță Alina Cristina, Pușcă Corneliu Andy, 'An assessement of distance learning education platform options and opportunity', Journal of Public Administration, Finance and Law, Nr.11, ISSN:2285 _ 2204, pp.113-120, 2017

Pușcă Corneliu Andy, 'The minor immigrant and the effects of juvenile migration in Europe', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.11, ISSN:1844-8062, pp.5-16, 2015

Nuță Alina Cristina, Nuță Florian Marcel, Chirilă Viorica, Roman Angela, Pușcă Corneliu Andy, 'Testing the Relationship between Public Expenditure and Economic Growth in Romania', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.11, ISSN:2065-0175, pp.86-102, factor de impact REPEC:.065, 2015

Bogdan Alexandru, Pușcă Corneliu Andy, Trandafir Mariana, Marinescu Emanuel Ștefan, Străteanu Amalia Gianina, Ipate Iudith, 'New Integrative, Cross-border and Transnational Approaches for a Carpatho-Danubiano-Pontic Transdisciplinary Mega Project Based on Horizon 2020 and the European Strategy for Bio-Economy 2030. Innovative Eco-bio-geo-economic Solutions and Legislative-Financial Synergies', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.4, ISSN:2284 _ 5224, pp.214-222, 2014

Bogdan Alexandru, Pușcă Corneliu Andy, Trandafir Mariana, Marinescu Emanuel Ștefan, Străteanu Amalia Gianina, Ipate Iudith, 'New Challenges and Opportunities for Putting into Value the Diversity of the Danube Territorial Capital, as a _European Axis_ in light of Bio-Resources Supply during 2030-2050, in the context of Global Demographic Projections for 2100', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.4, ISSN:2284 _ 5224, pp.207-213, 2014

Pușcă Corneliu Andy, Pîrju Ionel Sergiu, 'The Integrative Role of Danube River in Central and Eastern Europe', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.3, ISSN:2284 _ 5224, pp.7-16, 2013

Pușcă Corneliu Andy, Ionescu Romeo Victor, 'The Future of the Higher Education_s Quality under the Impact of the Real Socio-Economic Environment. A Romanian Point of View on the Academic Curricula_s Standardization', Euroeconomica, Nr.2, Vol.32, ISSN:1582-8859, pp.39-45, factor de impact REPEC:.07, 2013

Pușcă Corneliu Andy, Pîrju Ionel Sergiu, 'Romania and the Anglo-Saxon Cluster', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.6, ISSN:2065-0272, pp.47-56, 2013

Pușcă Corneliu Andy, Fălticeanu Constantin, 'The Application of Total Quality System in Universities', Euroeconomica, Nr.1, Vol.27, ISSN:1582-8859, pp.79-85, factor de impact REPEC:.07, 2011

Modiga Georgeta, Pușcă Corneliu Andy, Turtureanu Anca Gabriela, 'Concept of executive and public administration in the main contemporary systems', International Journal of Management Cases, pp.1-11, 2011

Modiga Georgeta, Pușcă Corneliu Andy, Pușcă Florentina, 'Financial policy _ component part of the state_s economic policy', International Journal of Management Cases, pp.1-10, 2011

Tureac Cornelia, Pușcă Corneliu Andy, Andronic Bogdan, Filip Alin, 'Using the System of Money Management within the AUD-USD parity', International Journal of Management Cases (IJMC), Nr.1, Vol.14, ISSN:1741-6264, pp.126-133, 2011

Pușcă Corneliu Andy, Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Filip Alin, 'Gold evolution and analysis on the commodity exchange', International Journal of Management Cases, pp.71-78, 2011

Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'LE MANDAT PARLEMENTAIRE EN ROUMANIE', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.3, ISSN:1844-8062, pp.11-21, 2007

Pușcă Corneliu Andy, 'REFLET DES TRAIT…S INTERNATIONAUX DANS LA L…GISLATION INTERNE', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.2, ISSN:1844-8062, pp.58-68, 2006

Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'LE SYST»ME EUROP…EN DE PROTECTION DES DROITS DE L_HOMME', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.2, ISSN:1844-8062, pp.11-20, 2006

Pușcă Corneliu Andy, 'L_EUTHANASIE. PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.1, ISSN:1844-8062, pp.85-90, 2005

Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'La protection juridique des droits de l_homme en Roumanie', Le Droit International Notre Avenir, pp.23-39, 2002

Articol în alte reviste de specialitate din străinătate

Pușcă Corneliu Andy, Munteanu Cristinel, 'Mihail Sadoveanu și căutarea dreptății. Forme ale justiției în Hanu Ancuței', Limba Romana, Revista de stiinta si cultura, Chisinau, Nr.5-6, pp.236-247, 2017

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Pușcă Corneliu Andy, 'Asigurarea de răspundere civilă', Danubius Universitas, pp.16-31, 2006

Pușcă Corneliu Andy, 'Contractul asigurator de raspundere civila al detinatorilor de autovehicule pentru daune produse tertilor in strainatate', Danubius Universitas, pp.19-21, 2005

Pușcă Corneliu Andy, 'Evoluția asigurărilor și a contractului de asigurare pe plan internațional', Danubius Universitas, pp.3-6, 2003

Pușcă Corneliu Andy, 'Scurt istoric al asigurărilor în România', Danubius Universitas, pp.1-3, 2003

Pușcă Corneliu Andy, 'Scurt istoric al Uniunii Economice si Monetare', Euroeconomica, pp.9-12, factor de impact REPEC:.07, 2002

Pușcă Corneliu Andy, 'Piața unică a asigurărilor în Uniunea Europeană', Tribuna Economică, pp.29-30, 2002

Pușcă Corneliu Andy, 'Reflectarea tratatelor internaționale în legislația internă', Revista de Filozofie și Drept, pp.120-128, 2002

Pușcă Corneliu Andy, 'Obiectul dreptului de proprietate publică', Pax Aura Mundi, pp.18-21, 2000

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Nuță Alina Cristina, Pușcă Corneliu Andy, 'Distance learning in Romania - an overview', OOFHEC2019: the Online, Open and Flexible Higher Education Conference, pp.1-10, 2019

Pușcă Corneliu Andy, Pîrju Ionel Sergiu, 'REDEFINING THE MANAGEMENT OF PERFORMANCE ORIENTATION IN THE ROMANIAN HIGHER EDUCATIONAL SYSTEM', INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION, PRAGUE, pp.1-7, DOI:10.12955/cbup.v7.1371, 2019

Pușcă Corneliu Andy, 'Romanian Higher Education after the EU integration', pp.1-5, 2018

Nuță Alina Cristina, Pușcă Corneliu Andy, 'An assessement of distance learning education platform options and opportunity', International Conference on European Financial Regulation, EUFIRE, pp.1-5, 2017

Szopa Piotr, Pușcă Corneliu Andy, 'Information Tools of the Effectiveness of Distribution Process in the Modern Enterprise', Current Problems of Maintenance od Electrical Equipment and Management, pp.533-538, 2014

Pușcă Corneliu Andy, 'Romanian Higher Education - Challenges and Opportunities of the Entrepreneurial Universities', Proceedings of 4th Global Advancements of Universities and Colleges. Zhenzhou, China: Huanghe College of Science and Technology, pp.170-180, 2014

Nuță Florian Marcel, Pușcă Corneliu Andy, 'Models of research administration. A Romanian case study', WCLTA, Bruxelles, 25-28 octombrie 2012, pp.1-5, 2012

Popa Anișoara, Pușcă Corneliu Andy, 'Internationalization of the Romanian Higher Education: Challenges and Readjustments Strategies', 2nd Annual Conference of Global Advancement of Universities and Colleges, Voronezh State University in Voronezh, Russia, May, 23-25, 2012, pp.1-5, 2012

Nuță Florian Marcel, Pușcă Corneliu Andy, 'Models of research administration. A Romanian case study', Procedia - Social and Behavioral Sciences, pp.1-5, 2012

Popa Anișoara, Pușcă Corneliu Andy, 'Internationalization of the Romanian Higher Education', Proceedings of International Conference _Glogal Advancement of Universities and Colleges, pp.25-29, 2012

Pușcă Corneliu Andy, 'The Challenges and Prospects of Private Universities in Romania', Proceedings of 2011 International Conference on Global Advancement of Private Universities & Colleges, 2011

Postolache Florin, Pușcă Corneliu Andy, Ariton Viorel, 'Sakai CLE, An Effective Way to Bring Technology Into the _Classroom_', Proceedings of INTED 2011 - _International Technology, Education and Development Conference, pp.1-22, 2011

Filip Luminița Maria, Pușcă Corneliu Andy, Filip Luminița Maria, Trandafir Mariana, Pădure Gabriela, 'Using financial management to adopt long-term funding', Proccedings of 2-nd International Conference on Financial Theory and E ngineering (ICFTE 2011), pp.602-606, 2011

Filip Alin, Pușcă Corneliu Andy, Filip Luminița Maria, Trandafir Mariana, Pădure Gabriela, 'The use of profitability analysis of business within the commercial companies - Profitability analysis of a bussiness', 2nd International Conference on Financial Theory and Engineering (ICFTE 2011), Shangai _ China, 11-13 martie 2011, IEEE catalog number CFP1149M-ART, pp.597-601, ISBN:978-4244-9543-6, 2011

Filip Alin, Pușcă Corneliu Andy, Filip Luminița Maria, Trandafir Mariana, Pădure Gabriela, 'The use of profitability analysis of business within the commercial companies', Proceedings of 2011 International Conference on Economics Business and Marketing Management, pp.602-606, 2011

Tureac Cornelia, Pușcă Corneliu Andy, Filip Alin, 'Reporting and registration the accountacy of the fee on added value', Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings, pp.985-986, 2011

Pușcă Corneliu Andy, 'Content development for VIC Virtual Incubator Platform - UCLAN UK (VirIncCreate project)', University of Lancashire, Creative Bias, UK, 2008

Petac E., Ariton Viorel, Petac D., Pușcă Corneliu Andy, Tomescu Silvia, 'Questionnaires and outcomes on ICT qualifications in Romanian ICT and non-ICT companies', leonardo da Vinci EUQuaSIT project, meeting in Prague, Czech Republic, 2003

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Pușcă Corneliu Andy, Andronic Bogdan, Tureac Cornelia, 'Analysis of Futures Contract on Shares at the Monetary Financial and Commodities Exchange Sibiu', Proceedings of The 10th European Conference on Research Methods for Business and Management Studies, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Nuță Alina Cristina, Nuță Florian Marcel, Pușcă Corneliu Andy, 'Entrepreneurial university _ the new step to the future labour market', International Conference _EU Financial Regulation_, EUFIRE, Iasi Romania, pp.1-10, 2019

Postolache Florin, Pușcă Corneliu Andy, Bumbaru Severin, Tomescu Silvia, 'Similarities and Differences Regarding e-Learning concept between Institutions. Danubius Online - Survey Case Study', Proceedings of 7th International Scientific Conference _eLearning and Software for Education, pp.426-431, 2011

Pușcă Corneliu Andy, Pușcă Florentina, 'Cadrul legislativ român în prevenirea și combaterea manipulării genetice', Perspectivele dreptului românesc în Europa Tratatului de la Lisabona, pp.326-332, 2010

Bumbaru Severin, Pușcă Corneliu Andy, Postolache Florin, 'Teaching with technology Danubius University Case Study', Proceedings of 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in Higher Education ISQM 2010, pp.55-64, 2010

Pușcă Corneliu Andy, 'Asigurarea de răspundere civilă pentru poluarea mediului', Volumul Sesiunii Științifice _Integrarea europeană și dreptul românesc_ a Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, pp.130-133, 2006

Pușcă Corneliu Andy, 'Ocrotirea drepturilor și libertăților cetățenilor - o prioritate a administrației publice europene. Aspecte speciale privind inviolabilitatea persoanei', Volumul Sesiunii internaționale de comunicări Științifice _Administrația publică în perspectiva integrării europene_, pp.115-121, 2006

Pușcă Corneliu Andy, 'Reforma funcției publice în statele UE', Analele Institutului Ștefan Lupașcu Din Iași, pp.99-108, 2006

Pușcă Corneliu Andy, 'Forme de asigurare în legislația și practica din România', Volumul Sesiunii internaționale de comunicări științifice _Dreptul românesc și integrarea europeană_, pp.1-10, 2005

Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'Sistemul european de protectie a drepturilor omului', Reformele administrative și judiciare în perspectiva integrarii europene, pp.531-539, 2005

Pușcă Corneliu Andy, 'Asigurarea de viață', Dezvoltarea regională și echilibrul structural al economiei naționale, pp.191-193, 2004

Ariton Viorel, Petac E., Petac D., Pușcă Corneliu Andy, Tomescu Silvia, 'Case Studies and Expert Interviews in Romanian Companies', Leonardo da Vinci EUQuaSIT project, meeting in Galati, Romania, 2003

Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'Protecția juridică a drepturilor omului', Volumul Conferinței _Administrația publică în spațiul european - prezent și perspectivă, pp.1-211, 2002

Petac E., Ariton Viorel, Pușcă Corneliu Andy, Tomescu Silvia, 'Statistics of Information and Communications Technology in Romania', Leonardo da Vinci EUQuaSIT project, meeting in Constanța, Romania, 2001

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Pușcă Corneliu Andy, Scripnic Victoria, 'The Protection Granted to Refugees in Romania', EIRP 2017, Nr.1, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.1-5, 2017

Scripnic Victoria, Pușcă Corneliu Andy, 'Functional Regimes in the Domain of Human Rights', EIRP 2017, Nr.1, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.1-5, 2017

Ana-Maria Teodora Andronic, Pușcă Corneliu Andy, Popa Anișoara, 'Analyses on the possible Brexit, through the Lisbon Treat', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.498-505, 2016

Pușcă Corneliu Andy, 'International Legislation Specific to the Minor Immigrant', EIRP 2016, pp.123-133, 2016

Lupșan Gabriela, Pușcă Corneliu Andy, Modiga Georgeta, Pușcă Florentina, Tureac Cornelia, Pocora Monica, 'Impactul aderării asupra sistemului public de pensii', pp.1-6, Editura Zigotto, Galați, 6 pag., 2010

Pușcă Corneliu Andy, 'Controversial issues of maternity substitution', Proceedings of 4th International Conference on Europeean Integration - Realities and Perspectives. Galați, pp.382-388, 2009

Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'Președintele Romaniei', EIRP Proceedings, pp.29-30, 2008

Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'Mandatul parlamentar în România', EIRP Proceedings, pp.3-9, 2007

Pușcă Corneliu Andy, 'Contractul de asigurare de viață', Volumul Conferinței Internaționale _Integrarea europeană - realități și perspective_ a Universității Danubius din Galați, pp.115-121, 2006

Pușcă Corneliu Andy, 'Răspunderea civilă pentru poluarea mediului înconjurător', Analele Universității Danubius, pp.137-140, 2004

Pușcă Corneliu Andy, 'Evoluția contractului de asigurare în România', Analele Universității Danubius, pp.261-266, 2002

Pușcă Corneliu Andy, 'Proprietatea publică de la origini și până în prezent', Analele Universității Danubius, pp.1-10, 2000

Citare în carte publicată în editură străină

Jana Maftei, 'Reglementarea juridică a activității consulare în dreptul internațional public', 2005, http://www.cnaa.acad.md/thesis/3077/ pentru: Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'Drept internațional public', 2003

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

Coman P. Varvara _ Licuța, 'PRINCIPALELE DREPTURI CIVILE ȘI POLITICE REGLEMENTATE DE CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI', EIRP 2011, pp.198-203, 2011 pentru: Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'Drept internațional public', 2003

Varvara Licuța COMAN, 'PROTECȚIA DREPTURILOR OMULUI LA CONSILIUL EUROPEI', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.86-93, 2011 pentru: Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'Drept internațional public', 2003

Citare în articol revistă cotată ISI

Radulescu M, Serbanescu L, Sinisi, C., 'Consumption vs. Investments for stimulating economic growth and employment in the CEE Countries _ a panel analysis', Economic Research-Ekonomska Istra_ivanja, Nr.1, Vol.32, 2019, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2019.1642789 pentru: Nuță Alina Cristina, Nuță Florian Marcel, Chirilă Viorica, Roman Angela, Pușcă Corneliu Andy, 'Testing the Relationship between Public Expenditure and Economic Growth in Romania', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.11, 2015

Bin Li, Tuo Li, Man Yu, Bin Chen, 'Can equalization of public services narrow the regional disparities in China? A spatial econometrics approach', China Economic Review, Vol.44, pp.67-78, DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.chieco.2017.03.010, factor de impact:1.116, scor relativ de impact:1.186, 2017, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043951X17300500 pentru: Nuță Alina Cristina, Nuță Florian Marcel, Chirilă Viorica, Roman Angela, Pușcă Corneliu Andy, 'Testing the Relationship between Public Expenditure and Economic Growth in Romania', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.11, 2015

Citare în articol din revistă indexata BDI

Vasile BOGHIAN, 'DIMENSIUNI EUROPENE ALE FUNCTIEI PUBLICE ȘI STATUTULUI FUNCȚIONARULUI PUBLIC DIN ROMÂNIA', pp.354-360, 2019, http://scholar.google.ro/scholar_url?url=http://www.journalarjass.com/index.php/ARJASS/article/download/30137/56540&hl=ro&sa=X&d=12889440594967175290&scisig=AAGBfm2Zp3XTd9Sot17DiT99J5f1CzN8rw&nossl=1&oi=scholaralrt&hist=xwyDTlQAAAAJ:17189543213080522394:AAGBfm1R9XATDhneBAVZyCW_80uJow-p0w pentru: Popescu-Slăniceanu Ion, Pușcă Corneliu Andy, Enescu Cosmin Ionuț, 'Drept administrativ', 2009

Ileana Cosmina, Pitulice; Lidia Cristina, Manea, 'Accounting education and its place in the Romanian economic education literature', Accounting and Management Information Systems, Nr.1, Vol.14, pp.36-59, 2015, https://search.proquest.com/openview/7855ca31750496ece02eaf4a20430785/1?pq-origsite=gscholar&cbl=136194 pentru: Pușcă Corneliu Andy, Ionescu Romeo Victor, 'The Future of the Higher Education_s Quality under the Impact of the Real Socio-Economic Environment', Euroeconomica, Nr.2, Vol.32, 2013

Autocitare

Florin POSTOLACHE, 'CREATIVE AND DYNAMIC REUSE OF THE RESOURCES INTO A COLLABORATIVE LEARNING ENVIRONMENT', Mircea cel Batran_ Naval Academy Scientific Bulletin, Nr.2, Vol.xix, pp.533-538, 2016 pentru: Bumbaru Severin, Pușcă Corneliu Andy, Postolache Florin, 'Teaching with technology Danubius University Case Study', Proceedings of 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in Higher Education ISQM 2010, 2010

Florin POSTOLACHE, Andy PUSCA, Severin Bumbaru, 'SAKAI CLE, AN EFFECTIVE WAYS TO BRING TECHNOLOGY INTO THE "CLASSROOM"', Danubius University, Research Center, pp.1-22, 2015 pentru: Bumbaru Severin, Pușcă Corneliu Andy, Postolache Florin, 'Teaching with technology Danubius University Case Study', Proceedings of 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in Higher Education ISQM 2010, 2010

Florin POSTOLACHE, 'ACHIZIȚIA ȘI STRUCTURAREA CUNOȘTINȚELOR ÎN SISTEMELE IT VIRTUALIZATE', pp.1-136, Editura Zigotto Galați, 136 pag., 2012 pentru: Bumbaru Severin, Pușcă Corneliu Andy, Postolache Florin, 'Teaching with technology Danubius University Case Study', Proceedings of 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in Higher Education ISQM 2010, 2010

Florin POSTOLACHE, 'DIAGNOZA DEFECTELOR. ABORDĂRI PRIVIND ALOCAREA DINAMICĂ ȘI ECHILIBRAREA ÎNCĂRCĂRII RESURSELOR ÎN SISTEMELE IT VIRTUALIZATE.', pp.1-134, Editura Zigotto Galați, 134 pag., 2012 pentru: Bumbaru Severin, Pușcă Corneliu Andy, Postolache Florin, 'Teaching with technology Danubius University Case Study', Proceedings of 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in Higher Education ISQM 2010, 2010

Florin POSTOLACHE, 'CONTRIBUȚII LA ACHIZIȚIA ȘI STRUCTURAREA CUNOȘTINȚELOR ÎN SISTEME INTELIGENTE PENTRU DIAGNOZA DEFECTELOR', pp.1-222, 2011 pentru: Bumbaru Severin, Pușcă Corneliu Andy, Postolache Florin, 'Teaching with technology Danubius University Case Study', Proceedings of 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in Higher Education ISQM 2010, 2010

Florin Postolache, Mihaela Postolache, Alin Constantin Filip, Alina Beatrice Raileanu, 'New technological trend in educational management', European Integration - Realities and Perspectives, Vol.6, pp.518-524, 2011 pentru: Bumbaru Severin, Pușcă Corneliu Andy, Postolache Florin, 'Teaching with technology Danubius University Case Study', Proceedings of 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in Higher Education ISQM 2010, 2010

Florin Postolache, Viorel Ariton, Florentina Loredana Tache, Cătălin Năchilă, Alin Constantin Filip, 'Intelligent Agents in Knowledge Acquisition and Structuring for the Fault Diagnosis of Virtualized Systems', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, ISSN:2065-0175, pp.141-161, factor de impact REPEC:.065, 2010 pentru: Bumbaru Severin, Pușcă Corneliu Andy, Postolache Florin, 'Teaching with technology Danubius University Case Study', Proceedings of 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in Higher Education ISQM 2010, 2010

Pușcă, Benone, 'La Sťparation des Pouvoirs de l'Etat', Acta Universitatis Danubius. Juridica, ISSN:1844-8062, pp.1-6, 2008 pentru: Pușcă Benone, Pușcă Corneliu Andy, 'Drept constituțional și instituții publice', 2006

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - 2020

Loc: 1

Punctaj: 818

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2020

Loc: 1

Punctaj: 818

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2019

Loc: 4

Punctaj: 50

Situat în top 4%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - 2020

Loc: 1

Punctaj: 818

Situat în top 4%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2020

Loc: 1

Punctaj: 818

Situat în top 4%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2019

Loc: 1

Punctaj: 50

Situat în top 4%

Revistele stiintifice ale universit„tii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Should We Share Rights and Obligations with Artificial Intelligence Robots? /...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania