ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Postolache Florin

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice

Departamentul: Finanțe și Administrarea Afacerilor

e-mail: florinpostolache@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Postolache Florin

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Postolache Florin, 'PROGRAMAREA CALCULATOARELOR SI LIMBAJE DE PROGRAMARE. INDRUMAR LABORATOR', pp.1-100, Editura Academiei Mircea cel Batran, Constanta, ISBN:978-606-642-167-6, 100 pag., 2018

Postolache Florin, Ariton Viorel, 'Informatică economică: note de curs', pp.1-268, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-319-2, 268 pag., 2014

Ariton Viorel, Panfiloiu Gheorghe, Postolache Florin, Răileanu Alina, 'Bazele Informaticii - format ID', pp.1-100, Editura Fundatiei Academice Danubius, ISBN:978-606-533-080-1, 100 pag., 2009

Ariton Viorel, Panfiloiu Gheorghe, Postolache Florin, 'Informatică Juridică - format ID', pp.1-100, Editura Fundatiei Academice Danubius, ISBN:978-606-533-127-3, 100 pag., 2009

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Postolache Florin, 'Virtual Infrastructure Approach for SADU Implementation', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.52-62, factor de impact REPEC:.065, 2011

Postolache Florin, 'Framework on Economical Implication and Issues of SADU Implementation', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.139-154, factor de impact REPEC:.065, 2011

Postolache Florin, Ariton Viorel, Tache Florentina Loredana, Năchilă Cătălin, Filip Alin, 'Intelligent Agents in Knowledge Acquisition and Structuring for the Fault Diagnosis of Virtualized Systems', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.6, ISSN:2065-0175, pp.141-161, factor de impact REPEC:.065, 2010

Tache Florentina Loredana, Postolache Florin, Năchilă Cătălin, Ivan Maria Alexandra, 'Consulting in Electronic Commerce', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.6, ISSN:2065-0175, pp.162-169, factor de impact REPEC:.065, 2010

Postolache Florin, Bumbaru Severin, Ariton Viorel, 'Complex systems virtualization in the current_s economical context', Euroeconomica, Nr.3, Vol.26, ISSN:1582-8859, pp.29-50, factor de impact REPEC:.07, 2010

Ariton Viorel, Palade Vasile, Postolache Florin, 'COMBINED DEEP AND SHALLOW KNOWLEDGE IN A UNIFIED MODEL FOR DIAGNOSIS BY ABDUCTION', Euroeconomica, Nr.1, Vol.20, ISSN:1582-8859, pp.33-42, factor de impact REPEC:.07, 2008

Postolache Florin, 'VIRTUAL REALITY-ECONOMICAL ASPECTS IN GRAPHICAL ILLUSTRATIO', Euroeconomica, Nr.1, Vol.18, ISSN:1582-8859, pp.92-100, factor de impact REPEC:.07, 2007

Ariton Viorel, Postolache Florin, 'THE DIAGNOSIS BY ABDUCTION USING HUMAN EXPERT KNOWLEDGE', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.2, ISSN:2065-0175, pp.161-178, factor de impact REPEC:.065, 2006

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Postolache Florin, Ivan Maria Alexandra, Filip Alin, 'Assessment of economical efficiency of using the potential of production in the agricultural sector and economic argumentation of its optimal dimensions', CIOSTA Conference 2011, Efficient and safe production processes in sustainable agriculture and forestry, pp.1-5, 2011

Postolache Florin, Tureac Cornelia, Ariton Doinița, Filip Alin, 'Assessment of exchange transactions in AUDUSD parity by technical and fundamental analysis', pp.1-11, 2011

Postolache Florin, Pușcă Corneliu Andy, Ariton Viorel, 'Sakai CLE, An Effective Way to Bring Technology Into the _Classroom_', Proceedings of INTED 2011 - _International Technology, Education and Development Conference, pp.1-22, 2011

Ariton Viorel, Bumbaru Severin, Postolache Florin, 'Controversial issues on the adult learning and some related aspects of existing learning tools', ICL2010, "13th International Conference on Interactive Computer, Hasselt, Belgium_aided Learning" - International Association of Online Engineering (IAOE),, pp.1193-1200, 2010

Răileanu Alina, Vîrlan Gabriela, Ariton Doinița, Postolache Florin, 'Collaborative Learning And Research Environment On Danubius University Portal Web 3.0 Generation', The VIIIth International Conference _Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century_ CHER 2010, pp.1-4, 2010

Postolache Florin, Bumbaru Severin, Ariton Viorel, 'Knowledge acquisition and structuring for diagnosis in complex virtual systems', International Conference Advances In Engineering And Management, pp.1-4, 2010

Marinescu Emanuel Ștefan, Filip Alin, Curteanu V., Tureac Cornelia, Marinescu Liviu Mihail, Postolache Florin, 'Framework of Danubius Online Collaboration and Learning Environment', Proceedings of the 6th International Seminar on Quality Management in Higher Education, Vol.II, pp.1-6, ISBN:978-973-662-566-4, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Postolache Florin, Ariton Viorel, Tureac Cornelia, Filip Alin, 'Loading and Dynamic Allocation Mathematical Method of Complex System Resources', 15th IBIMA Conference Proceeding on Knowledge Management and Innovation: A Business Competitive Edge Perspective, American University in Cairo, Egypt, pp.1420-1430, ISBN:978-0-9821489-4-5, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Moroianu Corneliu, Postolache Florin, 'MARINE PROPULSION ENGINE BEHAVIOUR USING FOSSIL FUEL AND METHANOL', 1st International Conference on Sustainable Future and Technology Development, 15 October 2018, Bucharest, Romania, pp.1-10, 2018

Postolache Florin, Pușcă Corneliu Andy, Bumbaru Severin, Tomescu Silvia, 'Similarities and Differences Regarding e-Learning concept between Institutions. Danubius Online - Survey Case Study', Proceedings of 7th International Scientific Conference _eLearning and Software for Education, pp.426-431, 2011

Postolache Florin, Arsith Mirela, Drăgănescu Oana, Postolache Mihaela, 'COMMUNICATION RE-BRANDING IN E-LEARNING', 7th International Scientific Conference _eLearning and Software for Education_ - eLSE, ISSN:2066-026X, pp.246-252, 2011

Bumbaru Severin, Pușcă Corneliu Andy, Postolache Florin, 'Teaching with technology Danubius University Case Study', Proceedings of 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in Higher Education ISQM 2010, pp.55-64, 2010

Curteanu V., Postolache Florin, Marinescu Liviu Mihail, Marinescu Emanuel Ștefan, Filip Alin, 'The Transition from Traditional Education to E-Learning', Proceedings of the 6th International Seminar on Quality Management in Higher Education, Vol.II, pp.1-4, ISBN:978-973-662-566-4, 2010

Autocitare

F POSTOLACHE, A PUSCA, S Bumbaru, 'SAKAI CLE, AN EFFECTIVE WAYS TO BRING TECHNOLOGY INTO THE" CLASSROOM', evidentacercetare.univ-danubius.ro, 2017 pentru: Postolache Florin, Arsith Mirela, Drăgănescu Oana, Postolache Mihaela, 'COMMUNICATION RE-BRANDING IN E-LEARNING', 7th International Scientific Conference _eLearning and Software for Education_ - eLSE, 2011

Florin POSTOLACHE, 'CREATIVE AND DYNAMIC REUSE OF THE RESOURCES INTO A COLLABORATIVE LEARNING ENVIRONMENT', Mircea cel Batran_ Naval Academy Scientific Bulletin, Nr.2, Vol.xix, pp.533-538, 2016 pentru: Bumbaru Severin, Pușcă Corneliu Andy, Postolache Florin, 'Teaching with technology Danubius University Case Study', Proceedings of 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in Higher Education ISQM 2010, 2010

Florin POSTOLACHE, Andy PUSCA, Severin Bumbaru, 'SAKAI CLE, AN EFFECTIVE WAYS TO BRING TECHNOLOGY INTO THE "CLASSROOM"', Danubius University, Research Center, pp.1-22, 2015 pentru: Bumbaru Severin, Pușcă Corneliu Andy, Postolache Florin, 'Teaching with technology Danubius University Case Study', Proceedings of 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in Higher Education ISQM 2010, 2010

Florin POSTOLACHE, 'ACHIZIȚIA ȘI STRUCTURAREA CUNOȘTINȚELOR ÎN SISTEMELE IT VIRTUALIZATE', pp.1-136, Editura Zigotto Galați, 136 pag., 2012 pentru: Bumbaru Severin, Pușcă Corneliu Andy, Postolache Florin, 'Teaching with technology Danubius University Case Study', Proceedings of 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in Higher Education ISQM 2010, 2010

Florin POSTOLACHE, 'DIAGNOZA DEFECTELOR. ABORDĂRI PRIVIND ALOCAREA DINAMICĂ ȘI ECHILIBRAREA ÎNCĂRCĂRII RESURSELOR ÎN SISTEMELE IT VIRTUALIZATE.', pp.1-134, Editura Zigotto Galați, 134 pag., 2012 pentru: Bumbaru Severin, Pușcă Corneliu Andy, Postolache Florin, 'Teaching with technology Danubius University Case Study', Proceedings of 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in Higher Education ISQM 2010, 2010

Florin Postolache, Mihaela Postolache, Alin Constantin Filip, Alina Beatrice Raileanu, 'New technological trend in educational management', European Integration - Realities and Perspectives, Vol.6, pp.518-524, 2011 pentru: Bumbaru Severin, Pușcă Corneliu Andy, Postolache Florin, 'Teaching with technology Danubius University Case Study', Proceedings of 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in Higher Education ISQM 2010, 2010

Florin POSTOLACHE, 'CONTRIBUȚII LA ACHIZIȚIA ȘI STRUCTURAREA CUNOȘTINȚELOR ÎN SISTEME INTELIGENTE PENTRU DIAGNOZA DEFECTELOR', pp.1-222, 2011 pentru: Bumbaru Severin, Pușcă Corneliu Andy, Postolache Florin, 'Teaching with technology Danubius University Case Study', Proceedings of 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in Higher Education ISQM 2010, 2010

Florin Postolache, Viorel Ariton, Florentina Loredana Tache, Cătălin Năchilă, Alin Constantin Filip, 'Intelligent Agents in Knowledge Acquisition and Structuring for the Fault Diagnosis of Virtualized Systems', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, ISSN:2065-0175, pp.141-161, factor de impact REPEC:.065, 2010 pentru: Bumbaru Severin, Pușcă Corneliu Andy, Postolache Florin, 'Teaching with technology Danubius University Case Study', Proceedings of 2nd International Conference on Institutional Strategic Quality Management in Higher Education ISQM 2010, 2010

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

PROGRAMAREA CALCULATOARELOR SI LIMBAJE DE PROGRAMARE. INDRUMAR LABORATOR /

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania