ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Popa Florentina

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Popa Florentina

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Popa Florentina, 'Social media and Interpersonal Communication', Comunicarea interpersonală _ repere psihologice și educative, Iași, pp.1-10, Editura ARS LONGA, 10 pag., 2018

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Popa Florentina, 'STRATEGII DE COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE UTILIZATE DE ASOCIAȚIA EUROREGIUNEA _SIRET-PRUT-NISTRU_ ÎN ACTIVITĂȚILE ȘI PROIECTELE TRANSFRONTALIERE', COMMUNICATION STRATEGIES AND PUBLIC RELATIONS USED IN THE ONLINE ENVIRONMENT BY THE ASSOCIATION OF _SIRET-PRUT-NISTRU_ EUROREGION IN CROSS-BORDER ACTIVITIES AND PROJECTS, pp.424-431, 2019

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Popa Florentina, 'Internal Communication during the Crisis. Case Study - Suceava County Hospital', EIRP 2020, pp.296-303, 2020

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Internal Communication during the Crisis. Case Study - Suceava County Hospita...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania