ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Prof.univ.dr. Pîșleag Țuțu

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

e-mail: tutu.pisleag@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Prof.univ.dr. Pîșleag Țuțu

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în străinătate

Pîșleag Țuțu, 'The Disagreements in International Relations', Center and Periphery, Studies of Communication and International relations, Lambert Academic Publishing, pp.1-5, ISBN:978-3-659-68835-5, 2015

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Ordinea publică _ imperativ și necesitate democratică', pp.1-100, Editura Sitech, ISBN:978-606-11-6941-2, 100 pag., 2019

Pîșleag Țuțu, Iftode Florinel, 'Securitate regională', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-342-9, 100 pag., 2016

Pîșleag Țuțu, Teodorașcu Fănel, 'Negociere și mediere în diferendele internaționale', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-390-1, 100 pag., 2016

Pîșleag Țuțu, 'Comunicare și negociere', pp.1-100, Editura Sitech, ISBN:973-606-11-4393-1, 100 pag., 2015

Pîșleag Țuțu, Popa Daniela Aurelia, Pîșleag George Antoniu, 'Dreptul Uniunii Europene', pp.1-100, Editura Sitech, Craiova, ISBN:978-606-11-4284-2, 100 pag., 2014

Pîșleag Țuțu, 'Globalism și globalizare', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-317-8, 100 pag., 2013

Pîșleag Țuțu, 'Psihologia comunicării mediatice', pp.1-100, Editura Sitech, ISBN:978 _ 606 _ 11 _ 3074 - 0, 100 pag., 2013

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Istoria Jandarmeriei _ ediția a III-a', pp.1-100, Editura Sitech, ISBN:978 _ 606 _ 11 _ 2992 - 8, 100 pag., 2012

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Management militar', pp.1-100, Editura Sitech, ISBN:978 -606 -11 -1028 -5, 100 pag., 2011

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Migrația și azilul. Factori de risc la adresa securității naționale', pp.1-100, Editura Academica, ISBN:978-606-8154-04-6, 100 pag., 2010

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Geopolitica și terorismul', pp.1-100, Editura Sitech, Craiova, ISBN:978-606-530-653-0, 100 pag., 2009

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Adunările publice _ potențial de conflictualitate', pp.1-184, Editura COZA Advertising, ISBN:978-973-0-05046-2, 184 pag., 2007

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Intervenția-componentă de artă strategică', pp.1-191, Editura Fundația Revista Jandarmeriei, București, ISBN:973-86030-6-4, 191 pag., 2007

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Manualul polițistului comunitar', pp.1-382, Editura Cermaprint, București, ISBN:973-7667-30-1, 382 pag., 2006

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Jandarmeria română în operații multinaționale', pp.1-269, Editura U.N.Ap Carol I, București, ISBN:973-7854-66-7, 269 pag., 2006

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Planificarea și conducerea acțiunilor specifice ale subunităților de jandarmi', pp.1-105, Editura Academiei de Poliție, 105 pag., 2005

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Istoria Jandarmeriei Române', pp.1-332, Editura Bren, București, ISBN:973-648-270-7, 332 pag., 2004

Pîșleag Țuțu, 'Considerații privind întrebuințarea forțelor de ordine cu statut militar în gestionarea ordinii publice în perspectiva integrării României în structurile de securitate colectivă', pp.1-135, Editura Academiei de Poliție, 135 pag., 2004

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Bazele muncii de informații(cercetare, documentare, pt. Structurile de jandarmi)', pp.1-135, Editura Academiei de Poliție, 135 pag., 2003

Pîșleag Țuțu, 'Intervenția de la misiune la acțiune', pp.1-140, Editura Mirton, Timișoara, ISBN:973-585-880-8, 140 pag., 2003

Pîșleag Țuțu, 'Sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice', pp.1-125, Editura Academiei de Poliție, 125 pag., 2003

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Tactica Jandarmeriei, note de curs', pp.1-200, Editura Academiei de Poliție, 200 pag., 2003

Pîșleag Țuțu, 'Acțional și operațional în ordinea publică', pp.1-150, Editura Alutus, București, ISBN:973-99889-1-1, 150 pag., 2002

Pîșleag Țuțu, 'Secția de jandarmi _ premise și perspective', pp.1-223, Editura Bioterra, București, 223 pag., 2002

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Comunicare educațională', pp.1-427, Editura Aktis, București, ISBN:973-85789-0-6, 427 pag., 2002

Pîșleag Țuțu, 'Bazele introductive ale cercetării, informării și documentării', pp.1-80, Editura Bioterra, București, 80 pag., 2002

Pîșleag Țuțu, 'Intervenția', pp.1-80, Editura Academiei de Poliție, 80 pag., 2001

Pîșleag Țuțu, 'Formele și procedeele acțiunilor de luptă ale structurilor de jandarmi, în concordanță cu specificul misiunilor acestora, caracteristicile și cerințele luptei moderne', Universitatea Națională de Apărare _Carol I_, Academia de Poliție _Alexandru Ioan Cuza_, pp.1-181, Editura Academiei de Poliție, 181 pag., 2000

Pîșleag Țuțu, 'Tactica Jandarmeriei-studiu de artă militară', pp.1-190, Editura Academiei de Poliție, București, ISBN:973-85106-2-7, 190 pag., 2000

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator

Pîșleag Țuțu, 'Adunările publice-potențial de conflictualitate, ediția a II-a', pp.1-100, Editura Sitech, ISBN:978-606-11-3668-1, 100 pag., 2013

Pîșleag Țuțu, 'Pedagogia și metodica predării specialității', pp.1-100, Editura Sitech, Craiova, ISBN:978-606-11-0631-8, 100 pag., 2010

Pîșleag Țuțu, 'Curs universitar specializat (examen specialitate jandarmi)', pp.1-236, Editura Deșteptarea, Bacău, ISBN:973-816-28-2, 236 pag., 2006

Carte publicată în alte edituri (cu ISBN)

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Protecția mediului înconjurător și dreptul conflictelor armate', pp.1-141, Editura Detectiv, București, ISBN:978-973-05046-2, 141 pag., 2008

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Despre terorism, aproape totul', pp.1-141, Editura Centrul tehnic editorial al armatei, ISBN:978-973-1743-48-6, 141 pag., 2007

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Siguranța publică', pp.1-382, Editura MAI, București, 382 pag., 2005

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Bazele tragerii cu armamentul', pp.1-254, Editura MAI, București, ISBN:973-8307-63-5, 254 pag., 2005

Pîșleag Țuțu, 'Asigurarea ordinii cu prilejul adunărilor publice', pp.1-80, Editura Academiei de Poliție, București, 80 pag., 2004

Pîșleag Țuțu, 'Asigurarea ordinii publice cu prilejul desfășurării meciurilor de fotbal', pp.1-80, Editura Academiei de Poliție, București, 80 pag., 2004

Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - Editor sau coordonator

Pîșleag Țuțu, 'Metode și tehnici de intervenție-suport de curs', pp.1-300, Editura Detectiv, București, ISBN:978-973-1712-93-2, 300 pag., 2008

Pîșleag Țuțu, 'Tactica Jandarmeriei _ curs universitar pentru anul I', pp.1-208, Editura MAI, București, 208 pag., 2008

Pîșleag Țuțu, 'Curs universitar selectiv', pp.1-384, Editura MIRA, București, 384 pag., 2007

Pîșleag Țuțu, 'Curs universitar specializat (examen specialitate jandarmi) ediția a doua', pp.1-397, Editura MAI, București, 397 pag., 2007

Pîșleag Țuțu, 'Bazele activității de cercetare-documentare', pp.1-169, Editura MAI, București, 169 pag., 2006

Pîșleag Țuțu, 'Tehnici și proceduri polițienești', pp.1-80, Editura Academiei de Poliție, București, 80 pag., 2004

Îndrumar/ghid/caiet pentru activități aplicative (laborator, proiect)

Pîșleag Țuțu, 'Asigurarea informativă pentru prevenirea violențelor pe timpul competițiilor și jocurilor sportive', Dinamica intelligence-ului. Provocări, oportunități și priorități, ANI, pp.1-5, ISBN:978-973-7610-33-1, 2007

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Pîșleag Țuțu, 'Competiția Internațională în Spațiu. Provocări politice și tehnologice în secolul 21', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, ISSN:2065-0272, pp.1-10, 2020

Pîșleag Țuțu, 'The Notions of Defense and Security in the Romanian Legislation', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.2, Vol.13, ISSN:2065-0272, pp.97-103, 2020

Alexe Eva, Pîșleag Țuțu, 'Islam in International Relations', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.12, ISSN:2065-0272, pp.83-92, 2019

Savcencu Trifan, Lașcu Vlad Grigore, Pîșleag Țuțu, 'CONSIDERAȚII PRIVIND APLICAREA TEHNOLOGIILOR DE VÂRF ÎN ACȚIUNILE MILITARE MODERNE', STUDII ȘI COMUNICĂRI / DIS, Vol.XII, pp.63-72, 2019

Pîșleag Țuțu, 'Considerații privind utilizarea forței pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice', Revista Academiei de Științe ale Securității Naționale, Nr.1, ISSN:2537-1363, pp.1-10, 2019

Pîșleag Țuțu, 'Ordine sau dezordine publică (ordinea publică _ necesitate democratică)', Revista Jandarmeriei Române, Nr.45, ISSN:2284-8592, pp.1-10, 2018

Pîșleag Țuțu, 'Conformarea prin dialog _ o viziune progresistă în acțiunile de ordine publică ale jandarmeriei', Revista Jandarmeriei Române, Nr.43, ISSN:2284-8592, pp.1-10, 2018

Pîșleag Țuțu, 'Collective Mass Behaviour and Spontaneous Protests', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.8, ISSN:2284 _ 5224, pp.1-10, 2018

Pîșleag Țuțu, 'Adecvarea și reconfigurarea acțiunilor tactice în domeniul ordinii publice. O perspectivă a specializării elementelor de dispozitiv în dialogul cu protestatarii', Revista Jandarmeriei Române, Nr.42, ISSN:2284-8592, pp.1-10, 2018

Pîșleag Țuțu, 'Protestele spontane vs absolutizarea libertății de întrunire', Revista Academiei de Științe ale Securității Naționale, Nr.1, Vol.4, ISSN:2537-1363, pp.1-10, 2018

Pîșleag Țuțu, 'De la politizarea ordinii publice la politizarea tacticii de intervenție', Revista Jandarmeriei Române, Nr.44, ISSN:2284-8592, pp.1-10, 2018

Memet Deniss, Pîșleag Țuțu, 'Violență și migrație', Human Rights in Law Enforcement, Nr.2, Vol.VI, ISSN:2285-5076, pp.24-30, 2017

Pîșleag Țuțu, 'The Security between National and International', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.2, Vol.9, ISSN:2065-0272, pp.69-75, 2016

Pîșleag Țuțu, 'Mândria de a fi român și excepționalismul american', Revista de studii media, Nr.4, ISSN:2248-096X, pp.1-5, 2015

Pîșleag Țuțu, 'Media Activism in XXIst Century', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.2, Vol.6, ISSN:2065-0272, pp.5-10, 2013

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Media-asociațiile și efectele acestora în spațiul public', Revista de studii de securitate publică, Nr.4, Vol.8, ISSN:2284 -8592, pp.1-5, 2013

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Radu Cristian Marian, Pîșleag Țuțu, 'O PERSPECTIVĂ EXISTENȚIALISTĂ A CAUZELOR MIGRAȚIEI ȘI IMPLICAȚII DE SECURITATE / AN EXISTENTIALIST PERSPECTIVE OF THE CAUSES OF MIGRATION AND SECURITY IMPLICATIONS', Danubius Universitas, Nr.1, Vol.1, ISSN:2668-0084, pp.65-77, 2019

Radu Cristian Marian, Pîșleag Țuțu, 'O PERSPECTIVĂ EXISTENȚIALISTĂ A CAUZELOR MIGRAȚIEI ȘI IMPLICAȚII DE SECURITATE', Danubius Universitas, Nr.1, Vol.1, ISSN:2668-0084, pp.65-77, 2019

Pîșleag Țuțu, 'Securitatea rețelelor sociale din mediul on line', Revista de studii media, Nr.4, ISSN:2248-096X, pp.1-5, 2015

Pîșleag Țuțu, 'Ordine publică și procese metropolitane', Revista de studii de securitate publică, Nr.3, Vol.11, ISSN:2284 -8592, pp.1-5, 2014

Pîșleag Țuțu, 'Cultura media și nevoia de securizatre a modelului valoric', Revista de studii media, Nr.3, ISSN:2248-096X, pp.1-5, 2014

Pîșleag Țuțu, 'Considerații teoretice privind intervenția', Revista Studii de securitate publică, Nr.1, Vol.9, ISSN:2284-8592, pp.1-5, 2014

Pîșleag Țuțu, 'Remodelarea adunărilor publice prin civism. Cerințe majore în acțiunile jandarmeriei de control al mulțimilor', Revista Jandarmeriei Române, Nr.24, ISSN:2284-8592, pp.1-5, 2013

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Dezbaterea patriotismului în mass media din România', Revista de studii media, Nr.2, ISSN:1844 _ 7945, pp.1-5, 2013

Pîșleag Țuțu, 'Implicații ale globalizării asupra puterii și securității statului', Revista de studii de securitate publică, Nr.1, ISSN:2284 -8592, pp.1-5, 2013

Pîșleag Țuțu, 'Efectele tehnologiilor de comunicare în globalizare', Revista de studii de securitate publică, Nr.4, ISSN:2284 -8592, pp.1-5, ISBN:2284 _ 8592, 2012

Pîșleag Țuțu, 'Repere teoretico-metodologice și strategice de ordine publică', Pro Patria Lex, Nr.11, Vol.XV, ISSN:1584-3356, pp.1-5, 2007

Pîșleag Țuțu, 'Modernizarea instituțiilor cu responsabilitate în domeniul securității naționale', Buletinul Jandarmeriei Române, Nr.5, ISSN:1454-3877, pp.1-5, 2006

Pîșleag Țuțu, 'Considerații privind asigurarea ordinii publice pe stadioane', Pro Patria Lex, Nr.8, ISSN:1584-3356, pp.1-5, 2005

Pîșleag Țuțu, 'Societatea riscului în secolul 21', Revista Jandarmeriei, Nr.20-21, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2005

Pîșleag Țuțu, 'Militarul-între morală și disciplină', Revista Jandarmeriei, Nr.1-3, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2004

Pîșleag Țuțu, 'Considerații privind restabilirea ordinii publice', Buletinul Jandarmeriei Române, Nr.1, Vol.2, ISSN:1454-3877, pp.1-5, 2004

Pîșleag Țuțu, 'Legea privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei', Revista Jandarmeriei, Nr.23-24, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2004

Pîșleag Țuțu, 'Urbanizarea mediului rural în proiectarea unor noi dimensiuni și cerințe ale ordinii publice', Revista Jandarmeriei, Nr.6-7, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2004

Pîșleag Țuțu, 'Considerații privind negocierea', Revista Jandarmeriei, Nr.4-5, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2004

Pîșleag Țuțu, 'Analiza de risc-metodă modernă în gestionarea ordinii publice', Revista Jandarmeriei, Nr.6-7, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2004

Pîșleag Țuțu, 'Jandarmeria Română și Forța de poliție europeană', Revista Jandarmeriei, Nr.4-5, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2004

Pîșleag Țuțu, 'Noi provocări în domeniul ordinii publice', Revista Jandarmeriei, Nr.8-9, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2004

Pîșleag Țuțu, 'Jandarmeria Română-lex et ordo', Revista Jandarmeriei, Nr.19-20, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2004

Pîșleag Țuțu, 'Războiul global împotriva terorismului', Revista Jandarmeriei, Nr.10, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2004

Pîșleag Țuțu, 'Jandarmeria Română-Autoritate organizațională', Revista Jandarmeriei, Nr.23, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2003

Pîșleag Țuțu, 'Terorismul la început de mileniu', Revista Jandarmeriei, Nr.2, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2003

Pîșleag Țuțu, 'Acțiuni speciale de intervenție', Buletinul Jandarmeriei Române, Nr.1, ISSN:1454-3877, pp.1-5, 2003

Pîșleag Țuțu, 'Jandarmeria Română în coordonate moderne', Revista Jandarmeriei, Nr.11-12, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2003

Pîșleag Țuțu, 'Perspectivele funcționale și acționale ale Jandarmeriei Române , în contextul integrării în Uniunea Europeană', Revista Jandarmeriei, Nr.21-22, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2003

Pîșleag Țuțu, 'Managementul structurilor militare profesionalizate', Revista Jandarmeriei, Nr.3, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2003

Pîșleag Țuțu, 'Terorismul-un posibil actor pe scena politică a secolului XXI', Revista Jandarmeriei, Nr.24, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2002

Pîșleag Țuțu, 'Jandarmeria Română la început de mileniu, într-un management modern', Revista Jandarmeriei, Nr.9-10, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2002

Pîșleag Țuțu, 'Terorismul în configurarea unui nou tip de război', Revista Jandarmeriei, Nr.11, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2001

Pîșleag Țuțu, 'Eficientizarea acțiunilor Jandarmeriei prin adecvarea raportului structuri-misiuni', _Revista Jandarmeriei, Nr.1, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2001

Pîșleag Țuțu, 'Considerații privind formele acțiunilor de luptă adoptate de către structurile acționale de jandarmi', Buletinul Jandarmeriei Române, Nr.2, ISSN:1454-3877, pp.1-5, 2001

Pîșleag Țuțu, 'Cunoașterea și înlăturarea cauzelor care influențează negativ rezultatele tragerii', Revista Jandarmeriei, Nr.11, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2001

Pîșleag Țuțu, 'Considerații asupra determinărilor legii privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, îm îndeplinirea atribuțiilorI 4', Revista Jandarmeriei, Nr.3, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2001

Pîșleag Țuțu, 'Perspective ale Jandarmeriei Române ca instituție militară', Revista Jandarmeriei, Nr.5-6, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2001

Pîșleag Țuțu, 'Conținutul și fizionomia acțiunilor de luptă specifice Jandarmeriei Române, sub influența caracteristicilor și cerințelor luptei moderne', Revista Jandarmeriei, Nr.7-8, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2001

Pîșleag Țuțu, 'Uzul de armă', Revista Jandarmeriei, Nr.9, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2001

Pîșleag Țuțu, 'Ordinea publică și jandarmeria', Revista Jandarmeriei, Nr.10, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2001

Pîșleag Țuțu, 'Logica adoptării formelor și procedeelor de acțiune', Revista Jandarmeriei, Nr.1-2, ISSN:1223-4427, pp.1-5, 2001

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Pîșleag Țuțu, 'Terorismul în globalizare', Conferința Internațională _ Aspecte și coordonate legislative, psihologice ale conducerii și prevenirea încălcării ordinii de drept și combaterea terorismului _ Kiev _ 27 iunie 2008, pp.1-5, 2008

Pîșleag Țuțu, 'Securitatea naționala a SUA', Academia de Poliție _Ștefan cel Mare_, Republica Moldova, pp.1-5, 2006

Pîșleag Țuțu, 'Aspecte privind combaterea fenomenului terorist', Academia de Poliție _Ștefan cel Mare_, Republica Moldova, pp.1-5, 2005

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

GROZAV Cosmin-Marius, Pîșleag Țuțu, RAȚIU Aurelian, 'RISKS AND ACTUAL WARNINGS SPECIFIC TO THE SECURITY ENVIRONMENT', International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Nr.1, Vol.XXV, pp.76-80, 2019

Pîșleag Țuțu, 'Natura polițienească a atribuțiilor de asigurare și restabilire a ordinii publice', Conferința Științifică _Jandarmeria Română _ tradiții și perspective_, ediția a 9-a, București, România, ISSN:2601-5307, pp.1-10, 2019

Pîșleag Țuțu, 'Criptomoneda Bitcoin, amenințare la adresa securității economice a UE', International Scientific Conference _New Challenges related to the Internal Security Within European Union_, 7th Edition, _Alexandru Ioan Cuza_, Police Academy, Bucharest, Romania, 20th of June 2018, ISSN:2559-4613, pp.1-10, 2018

Pîșleag Țuțu, 'Aspecte relevante ale dialogului pe timpul opririi în trafic international', International Scientific Conference _New Challenges related to the Internal Security Within European Union_, 7th Edition, _Alexandru Ioan Cuza_, Police Academy, Bucharest, Romania, 20th of June 2018, ISSN:2559-4613, pp.1-10, 2018

Pîșleag Țuțu, 'Considerații privind protestele sociale proiectate din spațiul on-line', Lucrările Conferinței Științifice a Școlilor Doctorale _Noi provocări la adresa securității interne în Uniunea Europeană_, Ediția a VI-a, pp.1-5, Editura Academia de Poliție _Alexandru Ioan Cuza_, București, 5 pag., 2017

Pîșleag Țuțu, 'Considerații privind managementul acțiunilor de căutare - salvare', Conferința științifică a Școlilor doctorale, ediția a V-a, _Noi provocări la dresa securității interne în Uniunea Europeană_, Academia de Poliție _A.I.Cuza_, Revista de investigare a criminalității, Nr.1, Vol.IX, ISSN:1844-7945, pp.1-10, 2016

Pîșleag Țuțu, 'Aspecte relevante ale mulțimilor psihologice', Academia de Poliție _A.I.Cuza_, Simpozionul științific _Jandarmeria Română - tradiții și modernitate_, ediția a VI-a, pp.1-10, ISBN:978-606-11-5347-3, 2016

Pîșleag Țuțu, 'Impolitică și contrademocrație în societatea globală', Conferința științifică internațională _Provocări și strategii în ordinea și siguranța publică_, ediția a II-a, 2-3 iunie 2016, Academia de Poliție _Alexandru Ioan Cuza, pp.1-10, ISBN:978-606-26-0604-6, 2016

Pîșleag Țuțu, 'Violența în spațiul virtual. Terorismul cibernetic', Conferința Școlii Doctorale, Academia de Poliție _Alexandru Ioan Cuza_, 12 iunie 2015, ISSN:2284-8592, pp.1-5, 2015

Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Aspecte relevante privind utilizarea monedei virtuale bitcoin', Conferința științifică internațională _Provocări și strategii în ordinea și siguranța publică_, ediția a II-a, pp.1-5, ISBN:978-606-28-0244-8, 2015

Pîșleag Țuțu, 'Intervenția non-militară cu forțe militare', Simpozionul științific _Jandarmeria Română _ tradiții și perspective_,ediția a V-a, pp.1-5, ISBN:978-606-11-4606-2, 2015

Pîșleag Țuțu, 'Implicații ale influenței sociale în misiunile de ordine publică', Conferința științifică a Școlilor doctorale _Cercetări doctorale în domeniul justiție și afacerin interne_, ISSN:2284-8592, pp.1-5, 2014

Pîșleag Țuțu, 'Aspecte relevante ale comunicării persuasive în negociere', Conferința științifică internațională _Provocări și strategii în ordinea și siguranța publică_, 15-16 mai 2014, Academia de Poliție _A. I. Cuza_, pp.1-5, ISBN:978-606-591-972-3, 2014

Pîșleag Țuțu, 'Considerații privind politicile publice de securitate', Simpoziunul științific _Jandarmeria Română _ tradiții și perspective_, ediția a IV-a, pp.1-5, ISBN:978-606-11-2358-2, 2014

Pîșleag Țuțu, 'Suporterii pe stadioanele de fotbal ca public și mulțime', Simpozionul științific Jandarmeria Română _ tradiții și perspective, ediția a III-a, ISSN:2284 _ 8592, pp.1-5, 2013

Pîșleag Țuțu, 'Războiul monetar vs.baletul monetar și criza economică', Revista de investigare a criminalității, Nr.1, pp.1-5, ISBN:978-606-11-2358-2, 2013

Pîșleag Țuțu, 'Războiul monetar vs. baletul monetar și criza economică', Sesiunea științifică a Școlii Doctorale a Academiei de Poliție _Alexandru Ioan Cuza_ 18 aprilie 2013, pp.1-5, 2013

Pîșleag Țuțu, 'Fenomenul Piața Universității și noile media în spațiul public românesc', Sesiunea de comunicări științifice Colegiul Național de Afaceri Interne, pp.1-5, ISBN:978-973-739-990-8, 2012

Pîșleag Țuțu, 'Regimul stării de urgență și situația de urgență', Simpozionul științific Jandarmeria Română _ tradiții și perspective, pp.1-5, ISBN:978 _ 606 _ 11 _ 2358 _ 2, 2012

Pîșleag Țuțu, 'Considerații privind mecanismul de securitate european', Sesiunea de comunicări științifice, Universitatea _Lucian Blaga_ din Sibiu, pp.1-5, ISBN:978-973-739-991-5, 2010

Pîșleag Țuțu, 'Fenomenul suporterismului în România și controlul acestuia', Simpozionul național Protecția juridică a României împotriva criminalității internaționale, pp.1-5, ISBN:978-973-129-761-3, 2010

Pîșleag Țuțu, 'Globalizarea, terorismul în secolul XXI', Afacerile interne și justiția în procesul integrării europene și globalizării, ISSN:2066-995x, pp.1-5, 2009

Pîșleag Țuțu, 'Coordonatele terorismului în globalizare', Sesiunea Științifică internațională Afacerile interne și externe în contextul integrării europene și al globalizării, Academia de Poliție _Alexandru Ioan Cuza_, pp.1-5, ISBN:978-973-129-298-4, 2009

Pîșleag Țuțu, 'Relația dintre crimă organizată și terorism', Colegiul Național de Apărare, pp.1-5, 2006

Pîșleag Țuțu, 'Dezvoltarea și ordinea internă în spațiul Uniunii Europene', Universitatea Națională de Apărare_Carol I_, pp.1-5, 2006

Pîșleag Țuțu, 'Terorismul chimic, Riscuri, prevenire și combatere', Academia Tehnică Militară, pp.1-5, 2005

Pîșleag Țuțu, 'Jandarmeria Română-garant al dualismului forțelor de ordine publică', Serviciul de Protecție și Pază, pp.1-5, 2004

Pîșleag Țuțu, 'Războiul global împotriva terorismului', Serviciul de Protecție și Pază, pp.1-5, 2004

Pîșleag Țuțu, 'Concepția Militară a lui Ștefan cel Mare', Facultatea de Arhivistică, pp.1-5, 2004

Pîșleag Țuțu, 'Jandarmeria Română în misiuni internaționale', Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, pp.1-5, 2004

Pîșleag Țuțu, 'Jandarmeria Română și drepturile omului', Asociația Română de drept umanitar, pp.1-5, 2003

Pîșleag Țuțu, 'Dimensiunile și conținutul ordinii publice', Școala de aplicație pentru ofițeri _Mihai Viteazu_l a Jandarmeriei Române, pp.1-5, 2003

Pîșleag Țuțu, 'Învățământul de specialitate pentru formarea ofițerilor de jandarmi', Școala de aplicație pentru ofițeri _Mihai Viteazul_ a Jandarmeriei Române, pp.1-5, 2003

Pîșleag Țuțu, 'Aspecte socio-psihologice privind tulburarea ordinii publice', Academia de Poliție _Alexandru Ioan Cuza_, pp.1-5, 2002

Pîșleag Țuțu, 'Psihologia și controlul mulțimilor', Conferința Expo-Police, Ministerul de Interne, pp.1-5, 2002

Pîșleag Țuțu, 'Facerea somațiunilor, Întrebuințarea armelor', Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, pp.1-5, 2001

Pîșleag Țuțu, 'Jandarmeria Română, factor de echilibru în raportul autoritate-libertate', Academia de Înalte Studii Militare, pp.1-5, 2001

Pîșleag Țuțu, 'Confruntări militare asimetrice', Cercul Militar Național, pp.1-5, 2001

Pîșleag Țuțu, 'Unele aspecte privind participarea Jandarmeriei Române la operațiuni de menținere a păcii', Academia Forțelor Terestre, pp.1-5, 1999

Pîșleag Țuțu, 'Jandarmeria Română-forță de ordine publică cu structură militară', Academia Tehnică Militară, pp.1-5, 1998

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Pîșleag Țuțu, 'The Reform of the Romanian Police Forces between Necessity and Possibility', EIRP 2020, pp.279-285, 2020

Citare în articol din revistă indexata BDI

C PROFIRESCU, 'PARTICULARITĂȚI ALE ACȚIUNILOR SPECIFICE FORȚELOR DE ORDINE PUBLICĂ DIN ROMÂNIA, PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA ACTELOR_', STUDII DE SECURITATE PUBLICĂ, 2017 pentru: Pîșleag Țuțu, ș.a., 'Intervenția-componentă de artă strategică', Editura Fundația Revista Jandarmeriei, București, ISBN:973-86030-6-4, 191 pag., 2007

TC Cojanu, DV Cavaropol, 'PARTICULARITATI PRIVIND ADUNARILE PUBLICE. UTILIZAREA SUPRAVEGHERII VIDEO CA METODA DE MANAGEMENT A MULTIMILOR', Studii de Securitate, 2015 pentru: Pîșleag Țuțu, 'Acțional și operațional în ordinea publică', Editura Alutus, București, ISBN:973-99889-1-1, 150 pag., 2002

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2018

Loc: 5

Punctaj: 240

Situat în top 5%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2016

Loc: 1

Punctaj: 75

Situat în top 3%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

The Notions of Defense and Security in the Romanian Legislation / Acta Univer...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania