ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Păuna Dan

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice

Departamentul: Finanțe și Administrarea Afacerilor

e-mail: paunadan@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Păuna Dan

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în străinătate

Păuna Dan, 'Transportul Aerian de Pasagei în România', pp.1-174, Editura Editura Tehnică a Moldovei, Chișinău, ISBN:978-9975-45-139-0, 174 pag., 2010

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Păuna Dan, 'Tehnologie hoteliera si de restaurant Curs ID/FR', pp.1-175, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-533-438-0, 175 pag., 2016

Păuna Dan, 'Marketing', pp.1-180, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-533-437-3, 180 pag., 2016

Păuna Dan, 'Ecoturism și turism rural', pp.1-150, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-533-434-2, 150 pag., 2016

Păuna Dan, 'Ecoturism și turism rural Curs ID/FR', pp.1-174, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-533-433-5, 174 pag., 2016

Păuna Dan, 'Mărfuri alimentare și protecția consumatorului', pp.1-267, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-533-436-6, 267 pag., 2016

Păuna Dan, 'Tehnologie hoteliera si de restaurant', pp.1-145, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-533-439-7, 145 pag., 2016

Păuna Dan, 'Comportamentul consumatorului, Curs ID/FR', pp.1-129, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-533-431-1, 129 pag., 2016

Păuna Dan, 'Mărfuri alimentare și protecția consumatorului Curs ID/FR', pp.1-190, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-533-435-9, 190 pag., 2016

Păuna Dan, 'Comportamentul Consumatorului', pp.1-176, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-533-432-8, 176 pag., 2016

Păuna Dan, ș.a., 'Mărfuri alimentare. Chimia produselor alimentare', pp.1-258, Editura Transilvania Expres, Brașov, ISBN:978-973-1933-93-1, 258 pag., 2011

Păuna Dan, ș.a., 'Model de dezvoltare turistica durabila la nivel regional', pp.1-180, Editura Editura Alma Mater, Sibiu, ISBN:978-973-632-522-6, 180 pag., 2009

Păuna Dan, 'Standardizarea ofertei serviciilor de transport aerian', pp.1-160, Editura Editura Alma Mater, Sibiu, ISBN:978-973-632-544-1, 160 pag., 2009

Păuna Dan, ș.a., 'Strategia manageriala de remodelare a institutiilor de stat', pp.1-271, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, ISBN:978-973-1814-12-4, 271 pag., 2009

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Păuna Dan, Dilă Dumitru, Tureac Cornelia, 'Ethics in the Institution of Consumers_ Protection', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.5-18, factor de impact REPEC:.065, 2014

Păuna Dan, Tureac Cornelia, 'Accommodation facilities positioning', Euroeconomica, Nr.2, Vol.33, ISSN:1582-8859, pp.39-47, factor de impact REPEC:.07, 2014

Păuna Dan, Tureac Cornelia, 'The employees' opinion about top management at the Berlin Ltd. distribution', Manager Journal, Universitatea din Bucuresti, pp.72-78, 2014

Păuna Dan, Tureac Cornelia, 'Dynamics of Air Passenger Transportation in Eastern Romania', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.247-254, factor de impact REPEC:.065, 2013

Tureac Cornelia, Păuna Dan, 'The role of Leadership inside organizations in the context of globalization', Manager Journal, Facultatea de Administratie și Afaceri, Universitatatea București, Nr.17, ISSN:1453-0503, pp.180-187, 2013

Tureac Cornelia, Trandafir Mariana, Păuna Dan, 'Comparative analysis of the opportunities created through CRM within Raiffeisen Bank Romania', Metalurgia International, Nr.8, Vol.XVIII, ISSN:1582-2214, pp.1-5, 2013

Mândru Lidia, Păuna Dan, 'Application of _Small Steps Strategy_ in the Management of European Companies', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.38-44, factor de impact REPEC:.065, 2012

Păuna Dan, Păuna Tanța, 'Ecological Price Setting', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.150-163, factor de impact REPEC:.065, 2011

Păuna Dan, 'PESTE Analysis of the Romanian National Passenger Airline', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.34-44, factor de impact REPEC:.065, 2011

Păuna Dan, Maxineanu Mihaela, 'The Integrated Educational System. The Impact of Information Technology on the Educational Process', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.6, ISSN:2065-0175, pp.59-68, factor de impact REPEC:.065, 2010

Păuna Dan, 'Top management services providers companies. Analysis of the management style within Cleopatra Center ltd. Bârlad', MODELING AND OPTIMIZATION IN THE MACHINES BUILDING FIELD _ UNIVERSITATEA _VASILE ALECSANDRI_ DIN BACAU, Nr.2, Vol.16, ISSN:1224-7480, pp.60-60, Editura Alma Mater Bacău, 1 pag., 2010

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Păuna Dan, 'Conceptul de economie imaterială', CONVORBIRI ECONOMICE, Nr.2, ISSN:1582-3555, pp.23-23, 2008

Păuna Dan, 'Poziționarea S.C. _Ana Hotels_ pe piața locală, condiție a cunoașterii imaginii în cadrul mediului concurențial', CONVORBIRI ECONOMICE, Nr.6, ISSN:1582-3555, pp.1-5, 2006

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Păuna Dan, Postelnicu Romeo, 'The consumers_ protection policy in the European Union', Conferința Internațională_Integrated Systems for agri-food production_, Nyiregyhaza, Ungaria, pp.409-409, Editura Bessenyei György, ISBN:978-963-9909-40-3, 1 pag., 2009

Păuna Dan, 'Protecția consumatorului în România, un serviciu public de interes general', Conferința Internațională tehnico-ștințifică nr.7, Moghilev, Belarus, pp.174-174, ISBN:985-476-293-9, 2009

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Păuna Dan, Filip Luminița Maria, 'Management of public services_ attributes in the view of the consumers', 3rd International Conference,_Leadership and strategies on the reconfiguration of the power poles_ Centre for Organisational Strategies and Leadership, University of Bucharest, pp.1-5, 2015

Păuna Dan, Tureac Cornelia, 'Strategy Of Turnover From Within The Thomson Logistik Ltd By Using The Comparative Method', Conferința Științifică Internațională Progrese în Teoria Deciziilor Economice în Condiții de Risc și Incertitudine, Strat, ICADED 2013,Iasi, Institutul de Cercetări Economice și Sociale _Gh. Zane_, Academia Română-Filiala Iași, pp.1-5, Editura Tehnopress, Iasi, ISBN:978.973.702.678, 5 pag., 2013

Păuna Dan, Bâznă Alina, 'Economie Formală, Economie Informală _ Delimitări Conceptuale', Conferinta internationala Control Dezvoltare Informatică Aplicată în Afaceri și Economie, CDAIBE 2012, Universitatea _George Barițiu_, Brașov, ISSN:2069 _ 7929, pp.174-178, Editura Didactică și Pedagogică, București, 5 pag., 2012

Păuna Dan, 'Relevanța satisfacției consumatorului', Conferinta internationala Control Dezvoltare Informatică Aplicată în Afaceri și Economie, CDAIBE 2012, Universitatea _George Barițiu_, Brașov, ISSN:2069 _ 7929, pp.169-173, Editura Didactică și Pedagogică, București, 5 pag., 2012

Păuna Dan, 'Filozofia CRM', Conferinta internationala Control Dezvoltare Informatică Aplicată în Afaceri și Economie, CDAIBE 2011, Universitatea _George Barițiu_, Brașov, ISSN:2069-7929, pp.254-259, Editura Didactica și Pedagogica, 6 pag., 2011

Păuna Dan, 'A gândi și a creea mediul de servicii', Conferința Internațională a Universității_ G. BARIȚIU _Brașov - Control Dezvoltare Informatică Aplicată în Afaceri și Economie-Brașov, pp.162-162, Editura Didactică și Pedagogică București, ISBN:978-973-30-2691-9, 1 pag., 2009

Păuna Dan, 'Top management services providers companies', Conferința Internațională a Universității din Bacău, Optimizarea proiectării constructive și tehnologice în construcția de mașini OPROTEH - 2009, ISSN:1224-7499, Editura Alma Mater, Bacău, 1 pag., 2009

Păuna Dan, 'Servicii publice specifice mediului de afaceri. Oficiul Național al Registrului Comerțului. Analiza indicatorilor de volum la Registrul Comerțului Vrancea în perioada 2003 _ 2007', Conferința Internațională a Universității_ G. BARIȚIU _Brașov - Control Dezvoltare Informatică Aplicată în Afaceri și Economie-Brașov, pp.87-87, Editura Didactică și Pedagogică București, ISBN:978-973-30-23937, 1 pag., 2008

Păuna Dan, Păuna Marin, 'Politica agricolă comunitară. Decuplare și modulare în agricultură', Sesiunea a XIII-a de Comunicări Ștințifice Universitatea _George Barițiu_ din Brașov, pp.1-5, 2004

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Păuna Dan, 'Foodstuffs Double Standard', EIRP 2020, pp.122-131, 2020

Filip Luminița Maria, Păuna Dan, 'Social Responsibility in Romania _ the Requirement in the Development Process, Reality and Perspectives', European Integration - Realities and Perspectives, pp.1-10, 2019

Păuna Dan, 'Quality of Domotic Goods', EIRP 2019, pp.283-293, 2019

Păuna Dan, 'E- Tourism', EIRP 2017, Nr.1, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.275-285, 2017

Păuna Dan, Filip Luminița Maria, 'The Satisfaction Index In The Hotel Business Case Study: Vega Hotel By Galati', EIRP 2016, pp.188-197, 2016

Păuna Dan, Filip Luminița Maria, 'Assessing goodwill in hotel business. Case study: Milcofil SA. Vrancea', Vol.10, pp.398-408, 2015

Păuna Dan, 'Measuring Quality Satisfaction with Servqual Model', EIRP 2012 Proceedings, ISSN:2067 - 9211, pp.697-707, Editura Universitară Danubius, 11 pag., 2012

Păuna Dan, 'The shift of the demand for air transport services when prices change', EIRP 2011, ISSN:2067 - 9211, pp.296-301, Editura Universitară Danubius, 6 pag., 2011

Păuna Dan, Bîrca Alexandru, 'Politica vamală de la 1866 până astăzi', pp.1-5, 2001

Citare în carte publicată în editură străină

..., 'The ascendance of AirAsia: Building a successful budget airline in Asia', Students Assignment Help Custom Essay Writing _ Assignment Help Services _ UK | US |Australia | Singapore, pp.1-11, 2016, http://studentsassignmenthelp.com/answers/case-study-air-asia/ pentru: Păuna Dan, 'PESTE Analysis of the Romanian National Passenger Airline', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.7, 2011

Citare în articol din revistă indexata BDI

Ruxandra-Gabriela ALBU, Lidia MANDRU, 'Influence of the Consumption of Ecological Products and Services_upon the Quality of Life in the Context of Communities__Sustainable Development', Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage, pp.684-692, 2019, http://scholar.google.ro/scholar_url?url=https://www.researchgate.net/profile/Lidia_Mandru2/publication/337533307_Influence_of_the_Consumption_of_Ecological_Products_and_Services_upon_the_Quality_of_Life_in_the_Context_of_Communities%27_Sustainable_Developmen

CA Essner, 'Assessing Air Traffic Control Service Quality in the United States and Canada: A Comparative Study Using the Servqual Model', search.proquest.com, 2018 pentru: Păuna Dan, 'Measuring Quality Satisfaction with Servqual Model', EIRP 2012 Proceedings, Editura Universitară Danubius, 11 pag., 2012

N Enache-David, L Sangeorzan, 'DATA ANALYSIS-BETWEEN THEORY AND PRACTICE', Review of the Air Force, 2017 pentru: Mândru Lidia, Păuna Dan, 'Application of _Small Steps Strategy_ in the Management of European Companies', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.8, 2012

R Kowalski, M Esteve, SJ Mikhaylov, 'Application of Natural Language Processing to Determine User Satisfaction in Public Services', arXiv preprint arXiv:1711.08083, arxiv.org, 2017 pentru: Păuna Dan, Filip Luminița Maria, 'Management of public services_ attributes in the view of the consumers', 3rd International Conference,_Leadership and strategies on the reconfiguration of the power poles_ Centre for Organisational Strategies and Leadership, University of Bucharest, 2015

Lidia Mândru, 'HOW TO CONTROL RISKS? TOWARDS A STRUCTURE OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT PROCESS', ISSN:2285 _ 2204, pp.80-92, 2016, http://www.jopafl.com/issue9.html pentru: Mândru Lidia, Păuna Dan, 'Application of _Small Steps Strategy_ in the Management of European Companies', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.8, 2012

H Zacriti, 'Die Wettbewerbsstruktur der Flugindustrie. Eine Analyse anhand von Porters 5-Forces-Methodik', content.grin.com, 2015 pentru: Păuna Dan, 'PESTE Analysis of the Romanian National Passenger Airline', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.7, 2011

Nerina Reddy, Doncho Petkov, 'Perceptions and expectations of IT service delivery post migration to a Microsoft platform at a university of technology in South Africa', Proceedings of the South African Institute for Computer Scientists and Information Technologists Conference, pp.85-89, 2015 pentru: Păuna Dan, 'Measuring Quality Satisfaction with Servqual Model', EIRP 2012 Proceedings, Editura Universitară Danubius, 11 pag., 2012

Lidia Mândru, 'Application of FMEA Method in Risk Management', Proceedings of the 9th International Conference on Science & Education, Kemerevo State University, Belovo Institute, Russia, 2012, pp.148-152, Editura ___epo __ ___ _______________ ___________, ISBN:978-8-8353-1280-1, 5 pag., 2012 pentru: Păuna Dan, 'PESTE Analysis of the Romanian National Passenger Airline', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.7, 2011

Autocitare

D Pauna, LM Filip, 'Assessing Goodwill in Hotel Business Case Study: Milcofil SA. Vrancea', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2015 pentru: Păuna Dan, Tureac Cornelia, 'Accommodation facilities positioning', Euroeconomica, Nr.2, Vol.33, 2014

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - 2016

Loc: 2

Punctaj: 1634

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2016

Loc: 1

Punctaj: 1586

Situat în top 1%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - 2016

Loc: 1

Punctaj: 1634

Situat în top 3%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2016

Loc: 1

Punctaj: 1586

Situat în top 3%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Foodstuffs Double Standard / EIRP 2020

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania