ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Panaitescu Manuela

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice

Departamentul: Finanțe și Administrarea Afacerilor

e-mail: manuelapanaitescu@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Panaitescu Manuela

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Panaitescu Manuela, 'Management', pp.1-120, Editura Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-540-0, 120 pag., 2020

Panaitescu Manuela, 'Management strategic', pp.1-120, Editura Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-541-7, 120 pag., 2020

Panaitescu Manuela, 'Managementul si Auditul Proiectelor Europene', pp.1-160, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-503-5, 160 pag., 2018

Panaitescu Manuela, 'Managementul proiectelor', pp.1-146, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-458-8, 146 pag., 2017

Panaitescu Manuela, 'Management', pp.1-80, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-373-4, 80 pag., 2015

Panaitescu Manuela, 'Tehnologie Comercială, Ediție revizuită și adăugită', pp.1-110, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-312-3, 110 pag., 2012

Panaitescu Manuela, 'Tehnologie Comercială', pp.1-104, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-200-3, 104 pag., 2010

Panaitescu Manuela, 'Managementul resurselor umane', Management performant în mediul de afaceri gălățean, pp.193-271, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-973-30-2422-4, 79 pag., 2008

Panaitescu Manuela, 'Marketing internațional', pp.1-114, Editura Universitară Danubius, Galați, 114 pag., 2008

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Panaitescu Manuela, 'Danube Transnational Program - Project Management between Desiderata and Perspectives', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.7, ISSN:2284 _ 5224, pp.43-49, 2017

Panaitescu Manuela, Trandafir Mariana, 'ITI - Financing Instrument of Inter-sectoral Integrated Management Strategies. Case Study the ITI Danube Delta', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.6, ISSN:2284 _ 5224, pp.246-254, 2016

Panaitescu Manuela, Trandafir Mariana, 'EUSDR - Strategic Management Opportunity For Financing European Projects', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.5, ISSN:2284 _ 5224, pp.91-98, 2015

Trandafir Mariana, Panaitescu Manuela, 'Clusters and Financial Resources Management in the Context of the EU Strategy for the Danube Region', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.5, ISSN:2284 _ 5224, pp.79-90, 2015

Panaitescu Manuela, 'EMPLOYEES COMMUNICATION AND PARTICIPATION IN EUROPE', Euroeconomica, Nr.1, Vol.18, ISSN:1582-8859, pp.75-91, factor de impact REPEC:.07, 2007

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Panaitescu Manuela, 'MANAGEMENT OF PROTECTED AREAS. CASE STUDY - GÂRBOAVELE FOREST', Identities in globalisation. Intercultural perspectives, Social Sciences, volum Conferința GIDNI, ISSN:978-606-8624-10-5, pp.152-157, 2020

Panaitescu Manuela, 'THE MULTICULTURAL CENTER _DUNĂREA DE JOS_ GALAȚI _ SUCCESSFUL PROJECT MANAGEMENT', Identities in globalisation. Intercultural perspectives, Social Sciences, volum Conferința GIDNI, ISSN:978-606-8624-10-5, pp.152-157, 2020

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Panaitescu Manuela, 'IMPLEMENTING THE DEVELOPMENT STRATEGY OF GALATI PORT', Conferința internațională _The Danube - Axis of European Identity_, Izmail, Ucraina, pp.1-10, 2020

Panaitescu Manuela, 'The Social Responsibility and Management of a Company', Conferința internațională _The Danube - Axis of European Identity_, Kiev, Ucraina, pp.1-6, 2018

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Panaitescu Manuela, Micu A., Sorici C., 'ANALYSIS OF SATISFACTION DEGREE OF THE PUBLIC INSURANCE SYSTEM BENEFICIARIES', The Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati, Fascicle I. Economics and Applied Informatics, ISSN:1584-0409, 2013

Panaitescu Manuela, Micu A., 'OPTIMIZING THE RESOURCE ALLOCATION IN A PRIVATE PENSION COMPANY', Conferința Internațională _Riscul în Economia Contemporană_ ediția a XIII-a, Universitatea Dunărea de Jos Galați, ISSN:2067-0532, pp.456-459, 2012

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Panaitescu Manuela, 'WASTE MANAGEMENT IN GALAȚI COUNTY', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Universitatea Danubius, Galați, România, pp.1-10, 2020

Panaitescu Manuela, 'EUROPEAN FUNDS MANAGEMENT RELATED TO THE COHESION POLICY 2021-2027', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Universitatea Danubius, Galați, România, pp.1-10, 2020

Panaitescu Manuela, Cucu D., 'USING THE QUALITY MANAGEMENT TOOL IN PUBLIC INSTITUTIONS', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Galați, Romania, pp.1-10, 2019

Panaitescu Manuela, 'IMPROVING ROAD INFRASTRUCTURE WITH THE SUPPORT OF EUROPEAN FUNDS. SUERD - A STRATEGIC TOOL USED TO FUND PROJECTS IN GALATI COUNTY', Conferința internațională _The Danube - Axis of European Identity_, Galați, Romania, pp.1-10, 2019

Panaitescu Manuela, 'STRATEGIC MANAGEMENT SOLUTIONS - ACCESSING START-UP FINANCING', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Galați, Romania, pp.1-10, 2019

Panaitescu Manuela, 'Modern Consumer and CRM-Customer Relationship Management Platforms', EIRP 2018, pp.378-382, 2018

Panaitescu Manuela, Cucu D., 'Public Procurement Management - Solutions to minimize the risk of irregularities', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Galați, Romania, pp.1-6, 2018

Panaitescu Manuela, 'The Operational Program Administrative Capacity, Strategic Management Tool', EIRP 2017, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.383-387, 2017

Panaitescu Manuela, Trandafir Mariana, 'THE EUROPEAN FUNDS, RISK AND CHALLENGE FOR MANAGERS', Proceedings of the 11th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, Romania, ISSN:2067 _ 9211, pp.1-5, 2016

Trandafir Mariana, Panaitescu Manuela, 'INSTRUMENTS FOR FINANCING INVESTMENT OPPORTUNITIES IN POST-CRISIS EUROPE: THE INVESTMENT PLAN FOR EUROPE', Proceedings of the 11th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, Romania, ISSN:2067 _ 9211, pp.274-281, 2016

Trandafir Mariana, Panaitescu Manuela, 'Macro-strategies in the European Union:Challenges and opportunities', _The Danube - Axis of European Identity- The 6th International Conference The Danube_,Danubius University of Galati, Romania, Cahul State University _B.P. Hasdeu_, Republic of Moldova, Izmail State Liberal Arts University, Ukraine, University of Ruse "Angel Kanchev", Bulgaria and EDUCONS University, Serbia, Galați, Romania, pp.1-10, 2016

Panaitescu Manuela, 'UTILIZATION OF EUROPEAN FUNDS IN THE PUBLIC ADMINISTRATION. STUDY CASE - GALATI COUNTY COUNCIL', Proceedings of the 9th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, Romania, Vol.8, ISSN:2067 _ 9211, pp.200-205, 2014

Panaitescu Manuela, 'THE IMPORTANCE OF STRUCTURAL AND COHESION FUNDS ON REGIONAL DEVELOPMENT IN ROMANIA', Proceedings of the 8th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, Romania, Vol.8, ISSN:2067 _ 9211, pp.137-142, 2013

Panaitescu Manuela, 'SOCIAL INSURANCE IN ROMANIA - CONCERN FOR GOVERNORS', Proceedings of the 8th EIRP, Proceedings of the 6th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, Romania, Vol.6, ISSN:2067 _ 9211, pp.413-418, 2011

Citare în carte publicată în editură străină

K Szel_gowska-Rudzka, 'Communication in Organisations as a Determinant of Employee Direct Participation in the ICT Industry: A Case Study', 12 th European Conference on_, 2016 pentru: Panaitescu Manuela, 'EMPLOYEES COMMUNICATION AND PARTICIPATION IN EUROPE', Euroeconomica, Nr.1, Vol.18, 2007

Citare în articol din revistă indexata BDI

I Susanu, N Cristache, T Stanciu, TI Plesa, 'Effect of Patient Satisfaction and Medical Ethics on the Performance of Health care System', rmci.ase.ro, 2017 pentru: Panaitescu Manuela, Micu A., Sorici C., 'ANALYSIS OF SATISFACTION DEGREE OF THE PUBLIC INSURANCE SYSTEM BENEFICIARIES', The Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati, Fascicle I. Economics and Applied Informatics, 2013

K Szel_gowska-Rudzka, 'Employee direct participation_the essence and advantages', organization, zeszyty.am.gdynia.pl, 2016 pentru: Panaitescu Manuela, 'EMPLOYEES COMMUNICATION AND PARTICIPATION IN EUROPE', Euroeconomica, Nr.1, Vol.18, 2007

B Bembenek, M Frankowska, 'Cluster Policy as a Determining Factor for Development of World Class-Clusters', oficyna.prz.edu.pl, 2016 pentru: Trandafir Mariana, Panaitescu Manuela, 'Clusters and Financial Resources Management in the Context of the EU Strategy for the Danube Region', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.5, 2015

DANC DĂNULEȚIU, AE DĂNULEȚIU, 'IMPLICATIONS OF NON-REIMBURSABLE FUNDS FOR ROMANIAN LOCAL BUDGETS', Annals of the University of Petrosani, 2015 pentru: Panaitescu Manuela, 'UTILIZATION OF EUROPEAN FUNDS IN THE PUBLIC ADMINISTRATION. STUDY CASE - GALATI COUNTY COUNCIL', Proceedings of the 9th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, Romania, Vol.8, 2014

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - 2020

Loc: 4

Punctaj: 382

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2020

Loc: 1

Punctaj: 240

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2020

Loc: 1

Punctaj: 130

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2019

Loc: 4

Punctaj: 88

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2018

Loc: 3

Punctaj: 112

Situat în top 3%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2020

Loc: 1

Punctaj: 240

Situat în top 3%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2020

Loc: 1

Punctaj: 130

Situat în top 3%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2019

Loc: 1

Punctaj: 88

Situat în top 3%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

WASTE MANAGEMENT IN GALAȚI COUNTY / Conferința internațională _European Integ...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania