ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Panainte Marian

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Panainte Marian

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

, 'Actors' emotional experience and preferred style of acting', Creativity & Human Development, pp.1-11, 2016

, 'Construction and Validation of an Instrument Measuring Actors' Preferred Performance style', Analele Științifice ale Universității »Alexandru Ioan Cuza« din Iași. Psihologie, Nr.2, Vol.25, pp.29-43, 2016

Ene Daniela Lucia, , 'Emoție și interpretare în jocul actoricesc', pp.175-186, 2015

, 'Comportamentul vizual în relațiile interpersonale', The Scientific Annals of _Alexandru Ioan Cuza_, pp.1-10, 2015

, Ene Daniela Lucia, 'Sources of the Actors' Emotions Expressed on Stage', Scientific Journal of Humanistic Studies, Nr.12, Vol.7, ISSN:2286-1394, pp.84-88, 2015

Ene Daniela Lucia, , 'Beyond Language in Translation Theory: Translation and Nonverbal Communication', Scientific Journal of Humanistic Studies, Nr.11, Vol.6, ISSN:2286-1394, pp.1-10, 2014

, 'Explorarea relației dintre stilul de interpretare preferat și consecințele afective ale jocului actorului', Journal Psychology and Special Education, Nr.3, Vol.24, ISSN:1857-0224, pp.44-56, Editura "Ion Creangă_ State Pedagogical University, 13 pag., 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Panainte Marian, 'Comportamentul vizual și al privirii în relațiile profesionale și interpersonale', EIRP 2020, pp.1-10, 2020

Citare în carte publicată în editură străină

Diego Alejandro Pérez Chirinos Sebastian Ramos Mestanza, 'El desarrollo del vínculo entre sujetos en estado de exploración como punto de partida y motor para el desarrollo del vínculo entre personajes', PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ - FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS, pp.1-130, 2018, http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/12736/PÉREZ_RAMOS_EL_DESARROLLO_DEL_VINCULO_ENTRE_SUJETOS_EN_ESTADO_DE_EXPLORACION.pdf?sequence=1 pentru: Panainte Marian, Ene Daniela Lucia, 'Sources of the Actors' Emotions Expressed on Stage', Scientific Journal of Humanistic Studies, Nr.12, Vol.7, 2015

Citare în articol din revistă indexata BDI

VS SOBKIN, TA LYKOVA, 'PERSONAL CHARACTERISTICS AND REACTIONS TO FRUSTRATION (BASED ON THE RESULTS OF THE STUDY OF STUDENT-ACTORS)', _______________ __________ _ ____________, Nr.1, Vol.26, pp.7-28, 2018 pentru: Panainte Marian, Ene Daniela Lucia, 'Sources of the Actors' Emotions Expressed on Stage', Scientific Journal of Humanistic Studies, Nr.12, Vol.7, 2015

VS SOBKIN, TA LYKOVA, 'PERSONAL CHARACTERISTICS AND REACTIONS TO FRUSTRATION (BASED ON THE RESULTS OF THE STUDY OF STUDENT-ACTORS)', _______________ __________ _ ____________, Nr.1, Vol.26, pp.7-28, 2018 pentru: Panainte Marian, Ene Daniela Lucia, 'Sources of the Actors' Emotions Expressed on Stage', Scientific Journal of Humanistic Studies, Nr.12, Vol.7, 2015

Smith, Breanna, 'Using Young Adult Literature in Beginning English to Promote Reading Interest and Comprehension', Northcentral University. ProQuest Dissertations Publishing, 2016, https://search.proquest.com/openview/4bf2888fa5304cf3cd6b5435f486738a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y pentru: Ene Daniela Lucia, , 'Beyond Language in Translation Theory: Translation and Nonverbal Communication', Scientific Journal of Humanistic Studies, Nr.11, Vol.6, 2014

________, _. _.; __________, _. _., '___________ ________ _______________ ________', In the World of Scientific Discoveries, Nr.7, Vol.67, pp.2049-2074, 2015, http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=20720831&AN=110518622&h=QUPezpBvcSCkRvkAYvWw%2f9uyR0KLsZ30dwAZ8q8jyu%2ba%2b%2bYD%2bMMcTEyz0yoLYfx4qfN%2bYtwfpCQwteW%2fHaOGqQ%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d20720831%26AN%3d110518622 pentru: Ene Daniela Lucia, , 'Beyond Language in Translation Theory: Translation and Nonverbal Communication', Scientific Journal of Humanistic Studies, Nr.11, Vol.6, 2014

Taborda, Pedro Miguel de Freitas, 'Orientações motivacionais em estudantes de teatro : um estudo exploratório', __ Repositório da Universidade de Lisboa Faculdade de Psicologia (FP) FP - Dissertações de Mestrado, pp.1-78, 2015 pentru: , Ene Daniela Lucia, 'Sources of the Actors' Emotions Expressed on Stage', Scientific Journal of Humanistic Studies, Nr.12, Vol.7, 2015

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2016

Loc: 5

Punctaj: 104

Situat în top 5%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2018

Loc: 5

Punctaj: 40

Situat în top 5%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2018

Loc: 1

Punctaj: 40

Situat în top 3%

Revistele stiintifice ale universitãtii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Comportamentul vizual și al privirii în relațiile profesionale și interperson...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania