ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Prof.univ.dr. Negruț Vasilica

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: vasilicanegrut@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Prof.univ.dr. Negruț Vasilica

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în străinătate

Negruț Vasilica, Arsith Mirela, 'Designing and Implementing Competency-based Curriculum. Student- Centered Student', pp.1-155, Editura Lambert Academic Publishing, ISBN:978-3-659-42209-6, 155 pag., 2013

Negruț Vasilica, Arsith Mirela, 'Designing and Implementing Competencz-Base Curriculum. Student Centered Education', pp.3-58, Editura Lambert Academic Publishing, ISBN:978-3-659-42209-6, 56 pag., 2013

Negruț Vasilica, 'The impact of the Declaration from Bologna over the study of administrstive law', S. Zapryagaev & S. O. Michael (Eds.), Internationalization of Quality Assurance, Accreditation, and management of Higher Education. Voronezh, Russia, pp.182-188, Editura Publishing and Printing Center of Voronezh State University, ISBN:978-5-9273-1541-3, 7 pag., 2009

Popa Anișoara, Maftei Jana, Negruț Vasilica, 'La garantie de la qualite et les critères dans l_enseignement supérieur roumain', S. Zapryagaev & S. O. Michael (Eds.), Internationalization of Quality Assurance and Accreditation in Higher Education. Voronezh, Russia, pp.104-138, Editura Publishing and Printing Center of Voronezh State University, ISBN:978-5-9273-1105-4, 35 pag., 2007

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Negruț Vasilica, 'Drept administrativ. Serviciul public. Proprietatea publică', pp.1-204, Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-1030-7, 204 pag., 2020

Negruț Vasilica, 'Dreptul european al mediului-Curs universitar', pp.1-160, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-484-7, 160 pag., 2018

Negruț Vasilica, 'Procedura administrativă-Curs universitar', pp.1-120, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-485-4, 120 pag., 2018

Negruț Vasilica, 'Drept Administrativ _ I, Anul I, semestrul I', pp.1-117, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-377-2, 117 pag., 2016

Negruț Vasilica, 'Drept Administrativ Anul I, semestrul al II-lea', pp.1-133, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-383-3, 133 pag., 2016

Negruț Vasilica, 'Dreptul Mediului. Ediție revizuită și adăugită. Curs ID/FR', pp.1-102, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-391-8, 102 pag., 2016

Negruț Vasilica, 'Drept administrativ. Partea generală', pp.1-300, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-606-31-0114-4, 300 pag., 2015

Negruț Vasilica, Arsith Mirela, 'Proiectarea și implemenarea curriculumului centrat pe competențe', pp.1-206, Editura 978-606-629-179-8, 206 pag., 2013

Negruț Vasilica, 'Biserica ortodoxă și dreptul la viață', Jurnalul libertății de conștiință, pp.190-197, Editura Universitară, ISBN:978-606-591-728-6, 8 pag., 2013

Negruț Vasilica, 'Rolul cercetării științifice studențești în formarea profesională de bază', pp.31-34, Editura Universitaria, Craiova, ISBN:978-606-14-0700-2, 4 pag., 2013

Negruț Vasilica, 'Drept administrativ II, ediție revizuită și adăugită, Suport curs pentru studenții Facultății de Drept, anul I, formele de învățământ frecvență redusă și învățământ la distanță', pp.1-150, Editura Universitară Danubius, ISBN:ISBN 978-606-533-291-1, 150 pag., 2012

Negruț Vasilica, Modiga Georgeta, Maftei Jana, Staicu Angelica Daniela, Bordean Ioan, 'Alternative privind organizarea sistemului de pensii', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.41-72, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 32 pag., 2011

Negruț Vasilica, 'Principii ale politicii de dezvoltare regională în România', Analiza efectelor politicii fiscale la nivelul sectorului IMM din perspectiva dezvoltării durabile regionale, pp.10-18, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-203-4, 9 pag., 2011

Goga Gina Livioara, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Lupșan Gabriela, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, 'Serviciile sociale', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.137-148, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 12 pag., 2011

Pușcă Corneliu Andy, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Tureac Cornelia, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Sistemul pensiilor în România după 1989, în volumul Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.23-30, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 8 pag., 2011

Ghinăraru Cătălin, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Maftei Jana, Pocora Monica, Staicu Angelica Daniela, 'Masuri alternative ale volatilitatii preturilor in calitate de predictori ai socurilor exogene aleatoare', pp.81-109, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-75-8, 29 pag., 2011

Modiga Georgeta, Ghinăraru Cătălin, Negruț Vasilica, Maftei Jana, Staicu Angelica Daniela, Turtureanu Anca Gabriela, 'Raportul științific și tehnic (RST) în extenso', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.169-180, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 12 pag., 2011

Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Dragomir Georgeta, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Pocora Monica, 'Evoluțiile prognozate ale principalelor variabile ale sistemului de pensii și posibilități de creare și funcționare a sistemelor de pensii ocupaționale', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.91-102, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 12 pag., 2011

Pocora Monica, Modiga Georgeta, Ghinăraru Cătălin, Negruț Vasilica, Maftei Jana, Goga Gina Livioara, 'Fundamentele teoriei șocurilor exogene aleatoare și rolului lor în explicarea ciclurilor economice', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.181-184, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 4 pag., 2011

Pușcă Corneliu Andy, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Maftei Jana, Pocora Monica, Staicu Angelica Daniela, 'Linii strategice ale incluziunii tinerilor în context european și românesc', pp.135-143, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-44-4, 9 pag., 2011

Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Dragomir Georgeta, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Pocora Monica, 'Evoluțiile prognozate ale principalelor variabile ale sistemelor de pensii și posibilitatea de creare și funcționare a sistemelor de pensii ocupaționale', Zigotto, Galați, pp.91-102, ISBN:978-606-8085-86-9, 2010

Matei Dorin, Negruț Vasilica, 'Small and medium sized enterprises_judiciary reorganization procedure', Performanțe și riscuri ale sectorului I.M.M. în context regional și global, pp.50-61, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-204-1, 12 pag., 2010

Negruț Vasilica, 'Drept administrativ I, Suport curs pentru studenții Facultății de Drept, anul I, formele de învățământ frecvență redusă și învățământ la distanță', pp.1-150, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-115-0, 150 pag., 2010

Negruț Vasilica, 'Drept administrativ II, Suport curs pentru studenții Facultății de Drept, anul I, formele de învățământ frecvență redusă și învățământ la distanță', pp.1-150, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-076-4, 150 pag., 2010

Negruț Vasilica, 'Dreptul mediului, Suport curs pentru studenții Facultății de Drept, anul III, formele de învățământ frecvență redusă și învățământ la distanță', pp.1-150, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-116-7, 150 pag., 2010

Pușcă Corneliu Andy, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Tureac Cornelia, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Sistemul pensiilor în România după 1989', Studiu privind costurile îmbunătătirii sperantei de viată în România, pp.23-30, Editura Zigotto, ISBN:978-606-8085-86-9, 8 pag., 2010

Negruț Vasilica, 'Dreptul mediului', pp.1-190, Editura Fundației Academice _Danubius_ Galați, ISBN:978-973-1746-50-0, 190 pag., 2008

Chebac Neculina, Negruț Vasilica, ș.a., 'Să gestionăm mai bine fondurile europene', pp.1-210, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-973-30-2339-5, 210 pag., 2008

Negruț Vasilica, 'Drept administrativ', pp.1-402, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-973-30-2091-2, 402 pag., 2008

Negruț Vasilica, 'Drept administrativ, Partea a II-a, curs pentru studenții de la forma de învățământ F.R.', pp.1-150, Editura Fundației Academice _Danubius_ Galați, ISBN:978-973-1746-02-9, 150 pag., 2006

Negruț Vasilica, 'Dreptul comunitar al mediului', pp.1-165, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-973-30-1510-9, 165 pag., 2006

Negruț Vasilica, 'Drept administrativ, Partea I, curs pentru studenții de la forma de învățământ F.R.', pp.1-150, Editura Fundației Academice _Danubius_ Galați, ISBN:978-973-8409-99-6, 150 pag., 2006

Negruț Vasilica, 'Drept administrativ', pp.1-396, Editura Fundației Academice _Danubius_, Galați, ISBN:978-973-1746-01-2, 396 pag., 2006

Pușcă Benone, Negruț Vasilica, Nistor Valerică, Maftei Jana, 'Personalul autorităților publice române și comunitare', pp.1-200, Editura Fundației Academice DANUBIUS, Galați, ISBN:973-8409-60-8, 200 pag., 2005

Pușcă Benone, Nistor Valerică, Negruț Vasilica, Maftei Jana, 'Personalul autorităților publice românești', pp.1-442, Editura Fundației Academice _Danubius_, Galați, ISBN:973-8409-60-8, 442 pag., 2005

Negruț Vasilica, 'Drept administrativ', pp.1-350, Editura Lumina Lex, București, ISBN:973-588-831-9, 350 pag., 2004

Negruț Vasilica, 'Dreptul mediului', pp.1-260, Editura Fundației Academice _Danubius_ Galați, ISBN:973-8409-15-2, 260 pag., 2003

Negruț Vasilica, 'Drept administrativ', pp.1-392, Editura Lumina Lex, București, ISBN:973-588-476-3, 392 pag., 2002

Negruț Vasilica, 'Descentralizarea administrativă și autonomia locală în România', pp.1-347, Editura Fundației Academice _Danubius_ Galați, ISBN:973-85216-4-5, 347 pag., 2001

Negruț Vasilica, 'Drept administrativ', pp.1-346, Editura Fundației Academice _Danubius_ Galați, ISBN:973-85216-9-6, 346 pag., 2001

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Negruț Vasilica, 'Exercising the Right of Private Property of the State or of theAdministrative-Territorial Units', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.16, ISSN:1844-8062, pp.97-104, 2020

Negruț Vasilica, 'PUBLIC SERVICE _ MEANS OF ACHIEVING THE PUBLIC ADMINISTRATION MISSION', Challenges of the Knowledge Society. Public Law, pp.625-630, 2019

Negruț Vasilica, 'Principiul descentralizării din perspectiva Codului administrativ', Revista de Științe Juridice, Nr.1, ISSN:1454-3699, pp.150-159, 2019

Negruț Vasilica, 'Transfer of property assets', The International Conference Challenges of the Knowledge Society, CKS 2018, 12th Edition, ISSN:2359-9227, pp.559-563, Editura _Nicolae Titulescu_ University Publishing House, 5 pag., 2018

Negruț Vasilica, 'General Considerations on the Liability related to Administrative Acts', Revista Română de Științe Administrative, ISSN:2559-6284, pp.25-33, Editura Universitaria, Craiova, 9 pag., 2018

Negruț Vasilica, 'The Legal Procedure for Solving Complaints Filed under the Depositions of Law No. 101/2016', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.13, ISSN:1844-8062, pp.39-47, 2017

Negruț Vasilica, 'OVERVIEW OF THE MOST COMMON TYPES OF MALADMINISTRATION RAISED AT EU LEVEL', International Journal of Public Policy and Administration Research, Nr.2, Vol.4, ISSN:2313-0423, pp.35-40, DOI:10.18488/journal.74.2017.42.35.40, 2017

Negruț Vasilica, 'The Control of the Administrative Tutelage Exercised by the Prefect', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.12, ISSN:1844-8062, pp.22-30, 2016

Negruț Vasilica, 'The Administrative-Jurisdictional Procedure for Solving Complaints Filed under the Provisions of the Law on Remedies and Appeals Concerning the Award of Public Procurement and Concession Contracts', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.12, ISSN:1844-8062, pp.16-27, 2016

Negruț Vasilica, 'The Settlement of Litigations Arising from the Interpretation and Enforcement of Administrative Contracts', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.11, ISSN:1844-8062, pp.5-12, 2015

Negruț Vasilica, 'The New Nuances of Subsidiarity Principle', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.10, ISSN:1844-8062, pp.45-53, 2014

Negruț Vasilica, 'The Property Right and the Requirements of Environmental Protection', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.10, ISSN:1844-8062, pp.5-10, 2014

Negruț Vasilica, 'The Legal Regime of Expropriation in Romania', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.10, ISSN:1844-8062, pp.5-11, 2014

Negruț Vasilica, 'General Considerations Regarding the Restrictions, Exemptions and Limitations on the Right of Free Movement of Persons', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.9, ISSN:1844-8062, pp.5-13, 2013

Negruț Vasilica, 'Subjective Right and the Legitimate Interest in the Romanian Administrative Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.9, ISSN:1844-8062, pp.50-57, 2013

Negruț Vasilica, 'International Liability Peculiarities in Environmental Law', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.2, ISSN:2284 _ 5224, pp.5-9, 2012

Negruț Vasilica, 'Reflectarea dreptului la o bună administrare în Constituția României', Caietul științific al Institutului de Științe Administrative _Paul Negulescu_, Nr.14, ISSN:1582-9448, pp.92-96, Editura Universul Juridic, București, 5 pag., 2012

Negruț Vasilica, 'Applying the Legal Security Principle in Administrative Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.8, ISSN:1844-8062, pp.5-13, 2012

Negruț Vasilica, 'Assimilated Administrative Acts', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.8, ISSN:1844-8062, pp.66-71, 2012

Goga Gina Livioara, Negruț Vasilica, Guriță Gabriel, 'APPLICATION STAGE OF THE GOOD ADMINISTRATION EXIGENCIES AT NATIONAL LEVEL', Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, ISSN:2067- 7677, pp.104-108, 2011

Goga Gina Livioara, Negruț Vasilica, Guriță Gabriel, 'The application of the principle of proportionality within the national administrative law', Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, ISSN:2067- 7677, pp.109-111, 2011

Negruț Vasilica, 'The Europeanization of Public Administration through the General Principles of Good Administration', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.7, ISSN:1844-8062, pp.5-15, 2011

Rusu Ion, Negruț Vasilica, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Legal Liability in Environmental Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.7, ISSN:1844-8062, pp.43-55, 2011

Maftei Jana, Negruț Vasilica, 'QUALITY IMPROVEMENT AND SIMPLIFICATION OF NATIONAL RULES IN SMES', Euroeconomica, Nr.5, Vol.30, ISSN:1582-8859, pp.75-79, factor de impact REPEC:.07, 2011

Negruț Vasilica, Maftei Jana, 'The Impact of SMEs on the Environment Legislation and Best Practice', Euroeconomica, Nr.5, Vol.30, ISSN:1582-8859, pp.81-85, factor de impact REPEC:.07, 2011

Negruț Vasilica, 'Contracting Out Public Property Assets', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.3, ISSN:2068 - 5459, pp.77-83, 2011

Negruț Vasilica, 'The Lisbon Treaty and the New Dimensions of the Principles of Proportionality and Subsidiarity', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.6, ISSN:1844-8062, pp.56-64, 2010

Negruț Vasilica, Negruț Alexandra, 'Consecințele globalizării în relațiile internaționale', Caiete de drept internațional, Nr.4, Vol.29, ISSN:1584-0115, pp.30-35, 2010

Negruț Vasilica, 'Special Domenial Regimes', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:1844-8062, pp.40-47, 2009

Negruț Vasilica, 'LE RÔLE DE LA JURISPRUDENCE (CEJ) DANS LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.4, ISSN:1844-8062, pp.124-132, 2008

Negruț Vasilica, 'Regimul juridic al serviciilor comunitare de utilități publice', Revista Transilvană de Științe administrative, Nr.1, Vol.21, ISSN:1454-1378, pp.99-104, 2008

Negruț Vasilica, 'PRINCIPES COMMUNS APPLICABLES DANS LE DOMAINE DE L_ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS CERTAINS ÉTATS DE L_UNION EUROPÉENNE', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.3, ISSN:1844-8062, pp.115-122, 2007

Negruț Vasilica, 'LA PROCÉDURE DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF EN ROUMANIE', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.2, ISSN:1844-8062, pp.32-42, 2006

Negruț Vasilica, 'L_INFORMATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS CONCERNANT L_ENVIRONNEMENT', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.1, ISSN:1844-8062, pp.47-53, 2005

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Negruț Vasilica, 'Contextul global al dezvoltării durabile', Revista Economie și Administrație Locală, Nr.15, ISSN:1224-3124, pp.21-22, Editura Tribuna Economică, București, 2 pag., 2005

Negruț Vasilica, 'Principiile descentralizării financiare a colectivităților locale', Revista Economie și Administrație Locală, Nr.16, ISSN:1224-3124, pp.7-7, Editura Tribuna Economică, București, 1 pag., 2005

Negruț Vasilica, 'Mijloace de protecție a cetățenilor în raporturile cu administrația publică', Revista Economie și Administrație Locală, Nr.11, ISSN:1224-3124, pp.31-34, Editura Tribuna Economică, București, 4 pag., 2004

Negruț Vasilica, Zaharia Alexandrina, 'Acțiunea în daune în contencios administrativ', Curierul judiciar, Nr.1, ISSN:1454-9840, pp.1-10, Editura All Beck, 10 pag., 2003

Negruț Vasilica, 'Comisiile de disciplină - _instanțe disciplinare_', Revista Economie și Administrație Locală, Nr.8, ISSN:1224-3124, pp.20-22, Editura Tribuna Economică, București, 3 pag., 2002

Negruț Vasilica, 'Selectarea funcționarilor publici', Revista Economie și Administrație Locală, Nr.6, ISSN:1224-3124, pp.7-9, Editura Tribuna Economică, București, 3 pag., 2002

Negruț Vasilica, 'Modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici', Revista Economie și Administrație Locală, Nr.10, ISSN:1224-3124, pp.45-47, Editura Tribuna Economică, București, 3 pag., 2002

Negruț Vasilica, 'Descentralizare, autonomie, reformă', Revista Română de Administrație Publică Locală, Nr.V, pp.14-17, 2002

Negruț Vasilica, 'Descentralizarea administrației publice locale în cadrul structurii administrației publice', Revista Economie și Administrație Locală, Nr.4, ISSN:1224-3124, pp.5-11, Editura Tribuna Economică, București, 7 pag., 2002

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Pușcă Benone, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Negruț Vasilica, Matei Dorin, Costache Mirela Paula, 'The education for an active european citizenship', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, ISSN:1726-9679, pp.1267-1268, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Negruț Vasilica, Popa Anișoara, Matei Dorin, Costache Mirela Paula, 'The internationalization of higher education through informatics technologies', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, ISSN:1726-9679, pp.1257-1258, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Negruț Vasilica, Costache Mirela Paula, Negruț Alexandra, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Matei Dorin, 'Current dimensions of distance learning', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, ISSN:1726-9679, pp.1263-1264, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Negruț Vasilica, Costache Mirela Paula, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Matei Dorin, Negruț Alexandra, 'The aspects of good governance in the context of globalization', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, ISSN:1726-9679, pp.1259-1260, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Negruț Vasilica, Costache Mirela Paula, Negruț Alexandra, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Matei Dorin, 'The informatization of education, a resource for modernizing the society', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, ISSN:1726-9679, pp.1261-1262, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Coman Varvara Licuța, Maftei Jana, Negruț Vasilica, Matei Dorin, Costache Mirela Paula, 'The principle of human liberty and its relation with bioethics and biolaw', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, ISSN:1726-9679, pp.1255-1256, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Negruț Vasilica, 'Procedura contenciosului administrativ în România', Sesiunea științifică cu tema _Administrația publică și buna guvernare_, organizată de Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova, în perioada 27-28 octombrie 2007 la Chișinău, publicată în Caietul Științific nr. 2/2008, Nr.2, pp.338-346, ISBN:978-9975-9674-4-0, 2008

Negruț Vasilica, 'Regimul incompatibilităților privind exercitarea funcțiilor publice și conflictul de interese', Conferința internațională științifico-practică, 2004, Bălți, organizată de Institutul de Filosofie, Sociologie și Drept a Academiei de Științe a Republicii Moldova, cu tema _10 Years under the Auspices of the Constitution of the Republic of Moldavia_, pp.1019-1021, ISBN:9975-78352-X, 2004

Negruț Vasilica, 'Mediul social al administrației publice', Conferința teoretico-științifică internațională, Bălți, Republica Moldova (12-16 ian. 2003), cu tema _The functioning of the democratic institutions in the rightful state_, publicată în Culegerea de materiale ale conferinței de către Institutul de Filisofie Sociologie și Drept al Academiei de Științe a Republicii Moldova, pp.250-258, ISBN:9975-78-22-4-8, 2003

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Negruț Vasilica, Pripoaie Rodica, Crețu Carmen Mihaela, Modiga Georgeta, 'ENVIRONMENTAL RECOVERY IN THE ECOTOURISM RESOURCES IN ROMANIA', 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo - SGEM 2011 (Surveying Geology & mining Ecology Management), ISSN:1314-2704, pp.1-6, 2011

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Negruț Vasilica, Grecu Eugenia, Pădure Gabriela, Ivan Maria Alexandra, 'STRATEGIC ASSUMPTIONS OF WASTE MANAGEMENT SYSTEM', 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo - SGEM 2011 (Surveying Geology & mining Ecology Management), ISSN:1314-2704, pp.1-6, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Negruț Vasilica, Cârlan Mircea Valentin, 'Unele considerente privind concurența în atribuirea contractului de achiziție publică', Conferința organizată de Instituția Prefectului _ Județul Mureș, Media Marketing și Societatea Pentru Cercetare și Dezvoltare în Adminstrația Publică (SCDAP), în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, Institutul de Științe Administrative al României _Paul Negulescu_, Institutul de Științe Administrative al Republicii Moldova, Universitatea _Dimitrie Cantemir_ din Târgu Mureș, Asociația Comunelor din România-Filiala Sibiu și Editura C.H. Beck, pp.1-10, 2020

Negruț Vasilica, 'Considerații generale cu privire la modificările stabilite prin Ordonanța de urgență nr. 107/2017 în domeniul remediilor și căilor de atac', _Achiziții publice. Cadru normativ, proceduri și căi de atac în contextul european al accesării fondurilor structurale_, pp.23-31, Editura C.H. Beck, București, 9 pag., 2018

Negruț Vasilica, 'Considerații generale privind drepturile reale corespunzătoare proprietății publice', Conferința _Intrarea în vigoare a noilor coduri. O primă evaluare_, organizată de Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice _Acad. Andrei Rădulescu_ în data de 15 aprilie 2016, pp.330-337, Editura Universul Juridic, ISBN:978-606-673-838-5, 8 pag., 2016

Negruț Vasilica, 'Scurtă analiză a celor mai frecvente tipuri de administrare defectuoasă semnalate la nivelul Uniunii Europene', ADMINISTRAȚIA ȘI JUSTIȚIA ÎN SECOLUL XXI. REALITĂȚI, PERSPECTIVE, PROVOCĂRI Institutul de Științe Administrative _Paul Negulescu_ Universitatea Româno-Germană din Sibiu, pp.1-10, 2016

Negruț Vasilica, 'The environmental liability referring to preventing and remedying the damage caused to the environment', Contemporay Legal Institutions, Nr.2, Vol.6, ISSN:2065-5495, pp.41-46, Editura Universul Juridic, 6 pag., 2014

Goga Gina Livioara, Negruț Vasilica, Pocora Monica, Modiga Georgeta, 'Public Function between Liability and Legal Responsability', The 18th International Conference The Knowledge-Based Organization, 14-16 iunie 2012, Conference Proceedings 2, ISSN:1843-6722, pp.654-660, Editura Land Forces Academy Publishing House, 7 pag., 2012

Negruț Vasilica, 'The european Dimension of Education', The 18th International Conference The Knowledge-Based Organization, 14-16 iunie 2012, Conference Proceedings 2, ISSN:1843-6722, pp.477-482, Editura , _Nicolae Bălcescu_ Land Forces Academy Publishing House, 6 pag., 2012

Negruț Vasilica, 'Juridical regime of the administrative documents', Analele Universității _Eftimie Murgu_, Reșița, ISSN:1584-0972, pp.413-420, 2009

Negruț Vasilica, 'The codification of the administrative procedure', Conferința internațională organizată de Academia de Studii Economice București, în perioada 22-23 iunie, 2007, cu tema _Best practices in public administration at the national and international level_, pp.119-124, Editura Curtea Veche, ISBN:978-973-9467-95-7, 6 pag., 2008

Negruț Vasilica, 'Serviciile comunitare de utilități publice între tradiție și modernism', Sesiunea anuală de comunicări științifice organizată de Institutul de Științe Administrative _Paul Negulescu_, Sibiu, 18-19 mai 2007, publicată în Caietul Științific nr.9/2007, ISSN:1582-943X, pp.359-367, Editura _Burg_ a Universității Româno-Germane din Sibiu, 9 pag., 2007

Negruț Vasilica, 'L'influence de la jurisprudence de la Cour Europeénne de Justice sur la développement du droit communautaire', Colocviul internațional, ediția a doua, organizat de Universitatea Craiova, Facultatea de Drept și Științe Administrative _Nicolae Titulescu_ și Université Jean Moulin, Lyon 3, Faculté de Droit, în perioda 27-28 aprilie 2007, sub titlul « Le phénomène administratif dans l'espace roumain et européen », pp.1-5, Editura Universitaria, Craiova, ISBN:978-606-510-181-4, 5 pag., 2007

Negruț Vasilica, 'The Expropriation for Public Purposes', Organizația bazată pe cunoaștere, ISSN:1843-6722, pp.26-35, 2007

Negruț Vasilica, 'Principiile generale ale administrației publice europene', Simpozionul internațional Administrația publică în spațiul european _ prezent și perspectivă organizat de Universitatea din Craiova în perioada 2-3 februarie 2006, pp.149-157, Editura Universitaria Craiova, ISBN:973-742-252-X, 9 pag., 2006

Negruț Vasilica, 'Dreptul la un mediu sănătos în reglementările comunitare', Conferința internațională organizată în perioada 2-3 iunie 2006 de Universitatea din Craiova, Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin, publicată în Lucrările Conferinței _La un pas de integrare: Oportunități și Amenințări_, Vol.II, Editura Universitaria Craiova, ISBN:978-973-742-371-9, 1 pag., 2006

Negruț Vasilica, 'Încredere și previzibilitate în administrația publică europeană', Sesiunea anuală de comunicări științifice organizată de Institutul de Științe Administrative _Paul Negulescu_, Sibiu, 19-20 mai 2006, publicată în Caietul Științific nr.8/2006, ISSN:1582-943X, pp.171-177, Editura _Burg_ a Universității Româno-Germane din Sibiu, 7 pag., 2006

Negruț Vasilica, 'The Necessity Procedure of Codifyng the Administrative Procedure', A XI-a Conferință Internațională organizată în noiembrie 2006 de Academia Forțelor Terestre din Sibiu, publicată în lucrările conferinței cu titlul _Man in the knowledge based organization_, pp.208-213, ISBN:978-973-7809-51-3, 2006

Negruț Vasilica, 'Aplicarea dreptului comunitar', Simpozionul internațional organizat de Universitatea din Craiova în perioada 2-3 februarie 2006, pp.13-21, Editura Universitaria Craiova, ISBN:973-742-252-X, 9 pag., 2006

Negruț Vasilica, 'Modalități generale de constituire a dreptului de proprietate publică', Analele Științifice ale Institutului de Studii Europene _Ștefan Lupașcu_- Iași, seria Secvențe Praxio-Logice, Nr.1, Vol.IV, ISSN:1584-1774, pp.89-96, 2006

Negruț Vasilica, 'Principiile dreptului administrativ european', Sesiunea cu participare internațională organizată în perioada 24-26 noiembrie 2005 de Academia Forțelor Terestre din Sibiu, publicată în culegerea de materiale cu titlul _Leadership și management la orizonturile secolului al XXI-lea_, pp.38-45, ISBN:973-7809-29-7, 2005

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Negruț Vasilica, 'Peculiarities of criminal liability in the environmental protection domain', Regional International Conference Participation, Criminal repression in the context of the economic crisis and the maximization of crime at European and global level, București, 9-10 mai 2013, pp.179-182, Editura Medimond-Monduzzi Editore International Proceedings Division, ISBN:978-88-7587-675-3, 4 pag., 2013

Negruț Vasilica, 'Reflectarea dreptului la o bună administrare în legislația României', The 16th International Scientific Conference Knowledge _ Based Organization, organizată de către Academia Forțelor Terestre _Nicolae Bălcescu_ din Sibiu, ISSN:1843-682X, pp.552-556, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Negruț Vasilica, 'Rental of Public Property Assets', EIRP 2020, pp.102-108, 2020

Negruț Vasilica, 'Legal Relationships between Public Service Operators, Users and Third Parties', EIRP 2019, pp.62-71, 2019

Negruț Vasilica, 'Delimitation of Public Property. The Correlation Public Property-Public Domain', EIRP 2018, pp.378-383, 2018

Negruț Vasilica, 'The Judicial Force of the Paris Agreement in terms of Climate Change', The Danube - Axis of European Identity Proceedings - 2017, pp.1-5, 2017

Negruț Vasilica, 'Considerations on the Legal Regime Applicable to the Romanian Government Ordinances', EIRP 2017, Nr.1, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.28-32, 2017

Negruț Vasilica, 'Special Administrative Jurisdictions', EIRP 2016, pp.21-25, 2016

Negruț Vasilica, 'The Liability of Local Elected Representatives', 10th EIRP & 5th AGAUC International Conferences Danubius University, Vol.10, ISSN:2067 _ 9211, pp.105-110, Editura Universitară Danubius, 6 pag., 2015

Negruț Vasilica, 'The Legal Regime of Public Procurement Contracts', 9th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives Danubius University, Vol.9, ISSN:2067 _ 9211, pp.32-37, Editura Universitară Danubius, 6 pag., 2014

Negruț Vasilica, 'The Legal Regime of the Right to Administrate Public Property', The 9th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Vol.9, ISSN:2067 _ 9211, pp.25-31, Editura Universitară Danubius, 7 pag., 2014

Negruț Vasilica, 'Particularities of the Public Procurement Contentious', The 8th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Vol.8, ISSN:2067 _ 9211, pp.18-22, 2013

Maftei Jana, Negruț Vasilica, Coman Varvara Licuța, 'The Reservation to Treaty', 7th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives Danubius University, Vol.7, ISSN:2067 _ 9211, pp.161-165, Editura Universitară Danubius, 5 pag., 2012

Negruț Vasilica, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'The Global Dimension of Education', 7th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives Danubius University, Vol.7, ISSN:2067 _ 9211, pp.189-195, Editura Universitară Danubius, 7 pag., 2012

Coman Varvara Licuța, Maftei Jana, Negruț Vasilica, 'The Right to Life', 7th International Conference European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University Of Galati, Romania, Vol.7, ISSN:2067-9211, pp.239-243, Editura Universitară Danubius, 5 pag., 2012

Negruț Vasilica, Negruț Alexandra, 'The Evolution of the European Security Policy', Conferința internațională organizată de Universitatea _Danubius_ din Galați în perioada 15-16 mai 2010, EIRP Proceedings, Vol.5, ISSN:2067 _ 9211, pp.307-312, Editura Universitară Danubius, 6 pag., 2010

Negruț Vasilica, 'Juridical regime of the public domain', Conferința internațională organizată de Universitatea _Danubius_din Galați în perioada 15-16 mai 2009, cu tema _Integrarea europeană-realități și perspective_, Vol.4, ISSN:2067 _ 9211, pp.40-43, Editura Universitară Danubius, 4 pag., 2009

Negruț Vasilica, 'Domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale', Conferința internațională organizată de Universitatea _Danubius_ din Galați în perioada 16-17 mai 2008, Vol.3, ISSN:2067 _ 9211, pp.55-63, Editura Didactică și Pedagogică, București, 9 pag., 2008

Negruț Vasilica, 'Deschidere și transparență în spațiul administrativ european', Conferința internațională organizată de Universitatea _Danubius_din Galați în perioada 5-6 mai 2006, pp.55-61, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-973-30-1512-3, 7 pag., 2006

Negruț Vasilica, 'Aplicarea dreptului comunitar al mediului', Conferința internațională organizată de Universitatea _Danubius_ din Galați în mai 2006, cu tema _Integrarea europeană-realități și perspective_, Vol.1, ISSN:2067 _ 9211, pp.55-63, Editura Universitară Danubius, 9 pag., 2006

Negruț Vasilica, 'Contextul global al dezvoltării durabile', Analele Universității Danubius din Galati, pp.53-56, Editura Fundației Academice Danubius, ISBN:973-8409-66-7, 4 pag., 2004

Negruț Vasilica, 'Mijloace de protecție a cetățenilor în raporturile cu administrația publică', Analele Universității Danubius din Galati, pp.57-62, Editura Fundației Academice Danubius, ISBN:973-8409-66-7, 6 pag., 2004

Negruț Vasilica, 'Nulitatea actelor administrative', Analele Universității Danubius din Galati, pp.139-142, Editura Fundației Academice Danubius, ISBN:973-8409 -30-6, 4 pag., 2003

Negruț Vasilica, 'Puterea discreționară a administrației', Analele Universității Danubius din Galati, pp.89-96, Editura Fundației Academice Danubius, ISBN:973-8409-07-1, 8 pag., 2002

Negruț Vasilica, 'Principiul subsidiarității în administrația publică românească', Analele Universității _Danubius_ din Galați, pp.97-103, Editura Fundației Academice _Danubius_, ISBN:973-99817-6-3, 7 pag., 2001

Negruț Vasilica, 'Controlul de tutelă administrativă. Controlul statului asupra administrației publice', Analele Universității Danubius din Galati, pp.169-175, Editura Fundației Academice Danubius, ISBN:973-99817-6-3, 7 pag., 2000

Negruț Vasilica, 'Elementele componente ale autonomiei locale', Analele Universității Danubius din Galati, pp.81-84, Editura Evrika, Brăila, ISBN:973-9499-84-8, 4 pag., 1999

Negruț Vasilica, 'Considerații juridice cu privire la protecția solului și subsolului', Analele Universității Danubius din Galati, pp.81-84, ISBN:973-98118-3-3, 1996

Citare în carte publicată în editură străină

I Rybnikova, R Toleikien_, R Lang, D _aparnien_, 'Leadership in local government organizations in Lithuania and Germany', ISBN:978-1-78560-429-4, 2015 pentru: Negruț Vasilica, Costache Mirela Paula, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Matei Dorin, Negruț Alexandra, 'The aspects of good governance in the context of globalization', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

K Zgodavova, E Vircikova, M Solc, 'STUDY PROGRAMMES INNOVATION IN THE BRANCH OF STUDY _QUALITY OF PRODUCTION_', International Scientific Book, 2011 pentru: Negruț Vasilica, Costache Mirela Paula, Negruț Alexandra, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Matei Dorin, 'The informatization of education, a resource for modernizing the society', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

MAI al Republicii Moldova, C Ion, 'EMITEREA, EFECTELE JURIDICE ȘI CONTROLUL LEGALITĂȚII ACTELOR ADMINISTRATIVE ȘI FAPTELOR ASIMILATE LOR', cnaa.md, 2015 pentru: Negruț Vasilica, 'Drept administrativ', Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-973-30-2091-2, 402 pag., 2008

J Maftei, 'Succession of States in respect of Treaties', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2014 pentru: Negruț Vasilica, 'Drept administrativ', Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-973-30-2091-2, 402 pag., 2008

G Marchis, 'EU Funding for 2014-2020_Upcoming Opportunities and Challenges', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2014 pentru: Maftei Jana, Negruț Vasilica, 'QUALITY IMPROVEMENT AND SIMPLIFICATION OF NATIONAL RULES IN SMES', Euroeconomica, Nr.5, Vol.30, 2011

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 5456

Situat în top 5%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 1602

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2020

Loc: 2

Punctaj: 204

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2016

Loc: 5

Punctaj: 352

Situat în top 5%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2017

Loc: 3

Punctaj: 70

Situat în top 3%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2020

Loc: 1

Punctaj: 204

Situat în top 4%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2018

Loc: 1

Punctaj: 280

Situat în top 4%

Revistele stiintifice ale universitãtii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Exercising the Right of Private Property of the State or of theAdministrative...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania