ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Mocanu Mircea

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Mocanu Mircea

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Mocanu Mircea, 'Sisteme de navigație prin sateliți - monografie', pp.1-104, Editura Universității Naționale de Apărare _Carol I_, București, ISBN:978-606-660-368-3, 104 pag., 2019

Mocanu Mircea, 'Analiza strategică în mediul de securitate contemporan', pp.1-216, Editura Universității Naționale de Apărare _Carol I_, București, ISBN:978-606-660-361-4, 216 pag., 2018

Mocanu Mircea, 'Intelligence în operațiile militare ale secolului XXI - Ediția a doua, revăzută și adăugită', pp.1-236, Editura Universității Naționale de Apărare _Carol I_, București, ISBN:978-606-660-357-7, 236 pag., 2018

Mocanu Mircea, 'Evoluția riscurilor economice mondiale în perioada 2006 - 2018, studiu comparativ', pp.1-86, Editura Universității Naționale de Apărare _Carol I_, București, ISBN:978-606-660-355-3, 86 pag., 2018

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Mocanu Mircea, 'Role of Assumptions in Security Environment Analysis', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.12, ISSN:2065-0272, pp.75-82, 2019

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Mocanu Mircea, 'Cooperarea pentru sprijinirea serviciilor de informații în organizațiile multinaționale', EIRP 2020, pp.1-10, 2020

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - 2018

Loc: 5

Punctaj: 538

Situat în top 5%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2018

Loc: 1

Punctaj: 538

Situat în top 1%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2018

Loc: 1

Punctaj: 538

Situat în top 3%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Cooperarea pentru sprijinirea serviciilor de informații în organizațiile mult...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania