ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în străinătate

Mocanu Lăcrămioara, 'The effects of the sex education in the communist period on the present generation', Sexismul în România, pp.1-5, Editura Lambert, 5 pag., 2016

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Mocanu Lăcrămioara, 'Solutii pentru comunitatea mea', pp.1-30, Editura Universitara Danubius, Galați, 30 pag., 2015

Mocanu Lăcrămioara, Leancă Anca, 'Psihologia Comunicării', pp.1-100, Editura Zigotto, Galați, 100 pag., 2011

Mocanu Lăcrămioara, 'Comunicarea dincolo de administrația publică rurală (ghid practic)', pp.1-100, Editura Zigotto Galați, 100 pag., 2011

Mocanu Lăcrămioara, H. C. Rebeleanu, 'Victimizarea. O abordare medico-legală și psihologică', pp.1-100, Editura Zigotto, Galați, 100 pag., 2011

Mocanu Lăcrămioara, 'Psihocriminologie', pp.1-100, Editura Zigotto, Galați, 100 pag., 2011

Mocanu Lăcrămioara, 'Tinerii și mirajul etnobotanic', pp.1-100, Editura Zigotto Galați, 100 pag., 2011

Mocanu Lăcrămioara, 'Comunicarea _ mijloc viabil de diminuare a agresivității în mediul școlar', pp.1-100, Editura Zigotto, Galați, 100 pag., 2010

Mocanu Lăcrămioara, 'Reintegrarea psihosocială a infractorului', pp.1-100, Editura Zigotto, Galați, 100 pag., 2010

Mocanu Lăcrămioara, 'Psihologie judiciară', pp.1-100, Editura Zigotto, Galați, 100 pag., 2010

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator

Mocanu Lăcrămioara, 'Ghid pentru examenul de certificare a competențelor profesionale, Calificarea: asistent medical de farmacie. Bacău', pp.1-100, Editura Stagira, ISBN:978-606-94362-7-1, 100 pag., 2018

Mocanu Lăcrămioara, 'Sănătate prin educație.Arta de a iubi, de a respira, de a te relaxa Vol.III, Ediția a III-a, Bacău', ISSN:2559-5636, pp.1-100, Editura STAGIRA, 100 pag., 2018

Mocanu Lăcrămioara, Ciumașu E., 'Ghid pentru examenul de certificare a competențelor profesionale, Calificarea: asistent medical de balnefiziokinetoterapie și recuperare medical. Bacău', pp.1-100, Editura Stagira, ISBN:978-606-94362-8-8, 100 pag., 2018

Mocanu Lăcrămioara, Arsith Mirela, 'Așteptările cetățeanului și comunicarea instituțională eficientă', pp.1-240, Editura Rovimed Publishers, Bacău, ISBN:978-973-8928-44-2, 240 pag., 2008

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Mocanu Lăcrămioara, Spanache Alexandra Ioana, 'Self-Esteem', New Trends in Psychology, Nr.1, Vol.3, ISSN:2668-0696, pp.45-49, 2021

Mocanu Lăcrămioara, Cărăuș Ancuța Loredana, 'Stress and General Manifestations on the Human Body', New Trends in Psychology, Nr.1, Vol.3, ISSN:2668-0696, pp.40-44, 2021

Mocanu Lăcrămioara, 'The Role of Emotions in the Life of the Individual - Happiness', New Trends in Psychology, Nr.1, Vol.3, ISSN:2668-0696, pp.35-39, 2021

Mocanu Lăcrămioara, Clima Crina Elena, 'Emotional Intelligence', New Trends in Psychology, Nr.1, Vol.3, ISSN:2668-0696, pp.30-34, 2021

Mocanu Lăcrămioara, Pradaiș Diana, 'Bullying', New Trends in Psychology, Nr.1, Vol.2, ISSN:2668-0696, pp.117-122, 2020

Mocanu Lăcrămioara, Pradaiș Diana, 'Obedience to Authority: Milgram Contributions', New Trends in Psychology, Nr.1, Vol.2, ISSN:2668-0696, pp.108-116, 2020

Mocanu Lăcrămioara, Niță Elena-Lidia, 'Bullying Predictor Behavior of Juvenile Delinquency', New Trends in Psychology, Nr.2, Vol.1, ISSN:2668-0696, pp.43-46, 2019

Rebeleanu Codrin, Mocanu Lăcrămioara, 'The Influence of Academic Promotion Systems on the Bibliography of the Scientific Articles Published in Romanian Medical Journals', New Trends in Psychology, Nr.1, Vol.1, ISSN:2668-0696, pp.128-132, 2019

Mocanu Lăcrămioara, Niță Elena-Lidia, 'Animal-Assisted Therapy in Children Diagnosed with Autism', New Trends in Psychology, Nr.2, Vol.1, ISSN:2668-0696, pp.39-42, 2019

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Mocanu Lăcrămioara, 'Substante psihotrope versus demers legal', Stagiria, Nr.4, ISSN:1843-8733, pp.1-5, 2015

Mocanu Lăcrămioara, 'Stagiria _ revista Scolii Sanitare Postliceale Bacau', Stagiria, Nr.3, Vol.1, ISSN:1843-8733, pp.1-5, Editura Zigotto, Galati, 5 pag., 2014

Mocanu Lăcrămioara, 'Familia ca instanță de socializare, integrare și control social al copilului și adolescentului', Stagiria, Nr.1, ISSN:1843-8733, pp.40-47, Editura _Rovimed Publishers_, Bacău, 8 pag., 2008

Mocanu Lăcrămioara, 'Depresia _ tristețea sufletului?', Stagiria, Nr.2, ISSN:1843-8733, pp.26-40, Editura _Rovimed Publishers_, Bacău, 15 pag., 2008

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Rebeleanu C., Perju-Dumbrava D., Mocanu Lăcrămioara, Radu Carmen Corina, 'Psychological medico-legal expertise - an aberration or a need?', Al XVIII Congres National de Medicina Legala, ISSN:2343-7529, pp.1-10, 2017

Rebeleanu C., Ureche D., Perju-Dumbrava D., Mocanu Lăcrămioara, Radu Carmen Corina, '_Expertiza medico-legala psihologica _ o aberatie sau o necesitate?', Al XVIII Congres National de Medicina Legala, ISSN:2343-7529, pp.1-10, 2017

Mocanu Lăcrămioara, 'Asociatia pentru Promovarea Invatamantului European Bacau _ promotor al formarii profesionale la standarde europene _ _Sanatate prin educatie _ Alimentatie sanatoasa. Sanatate mentala. Aspecte metodice din activitatile de educatie pentru sanatate_', Simpozionul cu participare internationala, Bacau, 2016, pp.1-10, Editura Stagira, ISBN:978-606-94142-0-0, 10 pag., 2016

Mocanu Lăcrămioara, 'Medicina legala de acum un veac _ scurta incursiune in _Rapoartele medico-legale pe anii 1911 _ 1912 _ 1913_ aflate in registrul din arhiva institutului de medicina legala Iasi', Al XV -lea Congres National de Medicina Legala cu participare internationala, Volum de rezumate, Sovata, 28 _ 30 mai 2015, pp.1-5, 2015

Mocanu Lăcrămioara, 'Arta si umorul ca variante educationale', Simpozionul Național cu participare internationala Kreatikon _ creativitate, formare, performanță, Ediția a XI-a, aprilie 2014, ISSN:2068-1372, pp.195-196, Editura _PIM_, Iași, 2 pag., 2014

Mocanu Lăcrămioara, 'Evaluarea partii nevazute a icebergului reprezentat de consumul de substante halocinogene in randul liceenilor', Congresul national de medicina legala, Volum de rezumate, Sibiu, 16-19 mai 2013, pp.1-5, 2013

Mocanu Lăcrămioara, 'Victimizarea feminină sexuală raportată _ vârful icebergului', Simpozionul Național cu participare internationala Kreatikon _ creativitate, formare, performanță, Ediția a X-a, aprilie 2013, ISSN:2068-1372, pp.574-577, Editura _PIM_, Iași, 4 pag., 2013

Mocanu Lăcrămioara, 'Abordarea psihologica si medico-legala a suicidului', Simpozionul Național Kreatikon _ creativitate, formare performanță, Ediția a IX-a, aprilie 2012, ISSN:2068-1372, pp.417-421, Editura _PIM_, Iași, 5 pag., 2012

Mocanu Lăcrămioara, 'Aspecte psihopatologice ale actului omucidar', Simpozionul Național Kreatikon _ creativitate, formare performanță, Ediția a VIII-a, aprilie 2011, ISSN:2068-1372, pp.467-471, Editura _SPIRU HARET_, Iași, 5 pag., 2011

Mocanu Lăcrămioara, '10 ani de probațiune în Vrancea (Cuvânt înainte)', Sesiune de comunicări științifice, 18 mai 2010, Editura Zigotto Galați, 1 pag., 2011

Mocanu Lăcrămioara, 'Comunicarea Eu-lui dincolo de interpersonal', Simpozionul Național Kreatikon _ creativitate, formare performanță, Ediția a VII-a, 23-24 aprilie 2010, ISSN:2068-1378, pp.345-350, Editura PIM, 6 pag., 2010

Mocanu Lăcrămioara, 'Agresivitatea școlară diminuată printr-o comunicare eficace', Conferința PSIWORLD _ 2010, Conferința Internațională _Psihologia și realitățile lumii contemporane_ _ ediția I, organizată de Societatea Română de Psihologie Experimentală Aplicată, împreună cu Catedra de Psihologie și sub egida Colegiului Psihologilor din România, pp.1-5, 2010

Mocanu Lăcrămioara, 'Comunicarea în publicitate', Simpozionul Național Kreatikon _ creativitate, formare performanță, Ediția a VI-a, 4 aprilie 2009, Iași, pp.363-368, Editura PIM, ISBN:606-520-379-3, 6 pag., 2009

Mocanu Lăcrămioara, Leancă Anca, 'Psihologie și publicitate', pp.1-10, Editura Rovimed Publishers, 10 pag., 2009

Mocanu Lăcrămioara, 'Metodologii pentru testarea predilecției spre violență', A XVI-a Sesiune anuală de comunicări științifice Dezvoltarea psiho-socială și reconfigurare comunitară. Fundalul românesc al sincronizării europene, Universitatea _Petre Andrei_, pp.1-10, 2008

Mocanu Lăcrămioara, 'Cercetare _ calitate și asigurarea calității în educație', Simpozionul național Kreatikon Creativitate- Formare _ Performanță, 12 aprilie 2008, Iași, pp.152-155, Editura Performantica, ISBN:978-973-730-468-1, 4 pag., 2008

Mocanu Lăcrămioara, 'Influența spirituală a autorității carismatice', Anuarul Universității _Petre Andrei din Iași, Vol.II, ISSN:1454-4814, pp.163-177, Editura _Institutul European_, Iași, 15 pag., 2007

Mocanu Lăcrămioara, 'Absenteismul școlar _ factor al delicvenței juvenile Conduitele alternative ale școlarului', Simpozionul Național Kreatikon _ creativitate, formare, performanță, Ediția a V-a, aprilie 2007, pp.266-272, Editura _Performantica_, Iași, ISBN:978-973-730-365-3, 7 pag., 2007

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Mocanu Lăcrămioara, Niță Elena-Lidia, 'The Advantages and Disadvantages of Procrastination', EIRP 2021, pp.240-242, 2021

Mocanu Lăcrămioara, Niță Elena-Lidia, 'Addictive Behaviours among Adolescences and Emergent Adults', EIRP 20, pp.237-239, 2021

Mocanu Lăcrămioara, Pradaiș Diana, 'Active Ageing: A Framework for the Global Strategy for the Prevention of Falls in Older Age', EIRP 2020, pp.350-356, 2020

Mocanu Lăcrămioara, Pradaiș Diana, 'Community Development', EIRP 2020, pp.357-361, 2020

Mocanu Lăcrămioara, Pradaiș Diana, Crina Crina, 'Psycho-Pedagogical Characteristics of Children with Intellectual Disabilities', EIRP 2020, pp.362-367, 2020

Mocanu Lăcrămioara, 'Challenges for Prevention of Falls in Older Age', EIRP 2020, pp.368-373, 2020

Mocanu Lăcrămioara, Rebeleanu Codrin, 'Psychological Expertise _ A New Occurance', EIRP 2019, pp.355-359, 2019

Mocanu Lăcrămioara, Neguț Camelia Nicoleta, 'The Spoken Language and Our Brain', EIRP 2019, pp.342-347, 2019

Mocanu Lăcrămioara, Ciucur Ștefania, 'Traveling between Our Own Fear and Courage', EIRP 2019, pp.348-354, 2019

Frigioiu Ștefania, Mocanu Lăcrămioara, 'The Art of Communicating with the Other', EIRP 2018, pp.1-10, 2018

Mocanu Lăcrămioara, 'Sex Education is considered a Taboo Subject in Schools from Romania', EIRP 2018, Vol.13, pp.297-298, 2018

Mocanu Lăcrămioara, 'The Ego Communication Beyond Interpersonal', EIRP 2018, Vol.13, pp.299-303, 2018

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - 2021

Loc: 3

Punctaj: 85

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2021

Loc: 3

Punctaj: 50

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2021

Loc: 1

Punctaj: 35

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2020

Loc: 3

Punctaj: 82

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2018

Loc: 5

Punctaj: 88

Situat în top 5%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - 2021

Loc: 1

Punctaj: 85

Situat în top 3%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2021

Loc: 1

Punctaj: 35

Situat în top 3%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2020

Loc: 1

Punctaj: 82

Situat în top 3%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2018

Loc: 1

Punctaj: 88

Situat în top 3%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

The Advantages and Disadvantages of Procrastination / EIRP 2021

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania