ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Marinescu Emanuel Ștefan

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

e-mail: marinescuemanuel@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Marinescu Emanuel Ștefan

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Bogdan Vasile, Marinescu Emanuel Ștefan, 'Euroregiuni de cooperare transfrontalieră ale României', pp.1-202, Editura CTEA, București, ISBN:978-606-524-232-6, 202 pag., 2019

Bogdan Vasile, Marinescu Emanuel Ștefan, 'Bazele negocierii și medierii', pp.1-148, Editura CTEA, București, ISBN:978-606-524-236-4, 148 pag., 2019

Bogdan Vasile, Marinescu Emanuel Ștefan, 'Bazele managementului strategic', pp.1-132, Editura CTEA, București, ISBN:978-606-524-235-7, 132 pag., 2019

Bogdan Vasile, Marinescu Emanuel Ștefan, 'Instituții și organizații internaționale', pp.1-182, Editura CTEA, București, ISBN:978-606-524-234-0, 182 pag., 2019

Bogdan Vasile, Marinescu Emanuel Ștefan, 'Cooperarea transfrontalieră și studii de arie', pp.1-136, Editura CTEA, București, ISBN:978-606-524-233-3, 136 pag., 2019

Marinescu Emanuel Ștefan, 'PREȚURI ȘI CONCURENȚĂ', pp.1-100, Editura Zigotto, Galati, ISBN:978-606-669-009-6, 100 pag., 2012

Marinescu Emanuel Ștefan, 'GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ȘI AUDIT INTERN', pp.1-100, Editura Zigotto, Galati, ISBN:978-606-8303-71-0, 100 pag., 2012

Marinescu Emanuel Ștefan, Marinescu Liviu Mihail, 'PRACTICAL GUIDE OF COMMERCIAL CORRESPONDENCE', pp.1-100, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-28-4, 100 pag., 2011

Marinescu Liviu Mihail, Marinescu Emanuel Ștefan, 'BASIC ELEMENTS OF BUSINESS CORRESPONDENCE', pp.1-100, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-25-3, 100 pag., 2011

Marinescu Emanuel Ștefan, Marinescu Liviu Mihail, 'CORESPONDENȚĂ COMERCIALĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ', pp.1-100, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8085-69-2, 100 pag., 2010

Marinescu Liviu Mihail, Marinescu Emanuel Ștefan, 'ENGLEZĂ PENTRU ÎNTREPRINZĂTORI ȘI OAMENI DE AFACERI', pp.1-100, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8085-65-4, 100 pag., 2010

Marinescu Emanuel Ștefan, 'MARKETING INTERNATIONAL', pp.1-100, Editura Universitara DANUBIUS, Galati, ISBN:978-606-533-169-3, 100 pag., 2010

Marinescu Liviu Mihail, Marinescu Emanuel Ștefan, 'CORESPONDENTA COMERCIALA IN LIMBA ENGLEZA', pp.1-100, Editura Zigotto, Galati, ISBN:978-606-8085-69-2, 100 pag., 2010

Marinescu Liviu Mihail, Marinescu Emanuel Ștefan, 'ENGLEZA PENTRU INTREPRINZĂTORI SI OAMENI DE AFACERI', pp.1-100, Editura Zigotto, Galati, ISBN:978-606-8085-65-4, 100 pag., 2010

Marinescu Emanuel Ștefan, 'Prețuri și Concurență', pp.1-100, Editura Universitara DANUBIUS, Galati, ISBN:978-606-533-121-1, 100 pag., 2010

Marinescu Emanuel Ștefan, 'Analiza Eficienței Economice și a Competitivității Comerțului Exterior Românesc prin Casele de Comerț din România', pp.1-150, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8085-22-7, 150 pag., 2009

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Bogdan Alexandru, Pușcă Corneliu Andy, Trandafir Mariana, Marinescu Emanuel Ștefan, Străteanu Amalia Gianina, Ipate Iudith, 'New Challenges and Opportunities for Putting into Value the Diversity of the Danube Territorial Capital, as a _European Axis_ in light of Bio-Resources Supply during 2030-2050, in the context of Global Demographic Projections for 2100', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.4, ISSN:2284 _ 5224, pp.207-213, 2014

Ipate Iudith, Bogdan Alexandru, Ipate Nicolae, Străteanu Amalia Gianina, Trandafir Mariana, David Gabriela, Enache Mihai, Marinescu Emanuel Ștefan, 'Eco Bio Cultural Protocols for Preservation of Endangered Agrobiodiversity Areas from the Adjacent Regions of Danube and Danube Delta', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.4, ISSN:2284 _ 5224, pp.200-206, 2014

Bogdan Alexandru, Pușcă Corneliu Andy, Trandafir Mariana, Marinescu Emanuel Ștefan, Străteanu Amalia Gianina, Ipate Iudith, 'New Integrative, Cross-border and Transnational Approaches for a Carpatho-Danubiano-Pontic Transdisciplinary Mega Project Based on Horizon 2020 and the European Strategy for Bio-Economy 2030. Innovative Eco-bio-geo-economic Solutions and Legislative-Financial Synergies', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.4, ISSN:2284 _ 5224, pp.214-222, 2014

Marinescu Camelia Mihaela, Marinescu Emanuel Ștefan, 'LEGITIMACY AND CONVERGENCE IN INTERNATIONAL ACCOUNTING REGULATION', Euroeconomica, Nr.4, Vol.31, ISSN:1582-8859, pp.57-69, factor de impact REPEC:.07, 2012

Marinescu Emanuel Ștefan, Marinescu Liviu Mihail, 'Accounting Approach of Sustainable Performance in the Overall Context of Sustainable Development', Euroeconomica, Nr.5, Vol.30, ISSN:1582-8859, pp.149-155, factor de impact REPEC:.07, 2011

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Marinescu Emanuel Ștefan, Mihalcea Viorel-Cătălin, 'CONSIDERAȚII PRIVINDSECURITATEA DOMESTICĂ', Danubius Universitas, Nr.1, Vol.2, ISSN:2668-0084, pp.70-81, 2020

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Marinescu Emanuel Ștefan, Filip Alin, Curteanu V., Tureac Cornelia, Marinescu Liviu Mihail, Postolache Florin, 'Framework of Danubius Online Collaboration and Learning Environment', Proceedings of the 6th International Seminar on Quality Management in Higher Education, Vol.II, pp.1-6, ISBN:978-973-662-566-4, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Marinescu Emanuel Ștefan, 'Identifying The Difficulties Faced By The Danube Riparian Actors In Nowadays_ Europe. An Introduction To The Problems Of Danube_s Strategy', International Conference on Horizontal Approaches in Education and Culture in the Context of European Macro-Strategies, pp.1-5, Editura Universitatea Titu Maiorescu, București, ISBN:978-606-8002-96-5, 5 pag., 2014

Marinescu Emanuel Ștefan, Marinescu Camelia Mihaela, Radu M., 'Redefining Value Creation: The Influence of Intellectual Capital on The Performance of Romanian Companies', Ediția a 8-a a Conferinței Internaționale Accounting and Management Information Systems, AMIS-București, ISSN:2247-6245, pp.1-5, 2013

Marinescu Emanuel Ștefan, Radu M., Marinescu Camelia Mihaela, Cimpoeru M., 'Study on Policies and Practices of Corporate Social Responsibility in the Hotel Industry', Ediția a 8-a a Conferinței Internaționale Accounting and Management Information Systems, AMIS-București, ISSN:2247-6245, pp.1-5, 2013

Marinescu Emanuel Ștefan, Marinescu Camelia Mihaela, Radu C., 'The Informational Value of the Triple Bottom Line Reporting', Ediția a 7-a a Conferinței Internaționale Accounting and Management Information Systems, AMIS- București, ISSN:2247-6245, pp.1-5, 2012

Curteanu V., Postolache Florin, Marinescu Liviu Mihail, Marinescu Emanuel Ștefan, Filip Alin, 'The Transition from Traditional Education to E-Learning', Proceedings of the 6th International Seminar on Quality Management in Higher Education, Vol.II, pp.1-4, ISBN:978-973-662-566-4, 2010

Sîrbu Carmen Gabriela, Marinescu Emanuel Ștefan, 'Using Sensitivity Analysis in Risk Assessment at Firm Level', Binomul Sarăcie _ Bogăție și Integrarea României în Uniunea Europeană_ al Conferinței Economice Internaționale cu același nume, Facultatatea de Științe Economice, Universitatea _Lucian Blaga_ Sibiu, pp.1-5, ISBN:973 _ 739 _ 101 _ 21, 2005

Sîrbu Carmen Gabriela, Marinescu Emanuel Ștefan, 'Diagnosis Analysis _ A Starting Point in Adopting the Proper Economic Strategies as Compared to the Economic Situation of Firms', Lucrările Conferinței Internaționale _25 de ani de învatământ superior economic la Brașov, în cadrul Sesiunii de Comunicări Științifice din 20 _ 21 Mai 2005, Universitatea _Transilvania_ Brașov, Vol.I, pp.1-5, ISBN:973 _ 8204 _ 70 _ 4, 2005

Sîrbu Carmen Gabriela, Marinescu Emanuel Ștefan, 'THE MANUFACTURING COST _ A MANAGEMENT INSTRUMENT AT FIRM LEVEL', Simpozion Internațional Universitatea _Babeș-Bolyai_ Cluj Napoca, publicat în volumul simpozionului _The impact of european integration on the national economy_, pp.1-5, ISBN:973-751-130-1, 2005

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Marinescu Emanuel Ștefan, Mihalcea Viorel-Cătălin, Sîrbu Gabriela Elena, 'Priorities of Building the Blue Economy in the European Union and Worldwide', EIRP 2021, pp.154-161, 2021

Marinescu Liviu Mihail, Marinescu Emanuel Ștefan, 'The Bioeconomic Strategy of Romania in the Context of a Major Global Crisis', EIRP 2020, pp.200-208, 2020

Marinescu Emanuel Ștefan, Bogdan Vasile, 'The Economic Development of Cross-Border Cooperation Euroregions of Romania as a Determinant of European Security', EIRP 2020, pp.154-168, 2020

Nuță Florian Marcel, Marinescu Emanuel Ștefan, 'The impact of urbanization upon the environment quality in Romania', 13th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives EIRP2018, Galați, 18-19 mai, pp.1-6, 2018

Marinescu Emanuel Ștefan, 'ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE SI A COMPETITIVITATII COMERTULUI EXTERIOR ROMANESC PRIN CASELE DE COMERT DIN ROMÂNIA', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.600-606, 2011

Marinescu Emanuel Ștefan, Marinescu Liviu Mihail, 'From Interlanguage to English Varieties _A Linguistic Approach', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.676-682, 2011

Marinescu Liviu Mihail, Marinescu Emanuel Ștefan, 'Romanian International Trade Considered Through Romania_s Integration Into The European Union', Conferința Internațională The European Integration. Realities and Perspectives, pp.1-5, 2008

Marinescu Liviu Mihail, Marinescu Emanuel Ștefan, 'Organisation And Unfolding Of Internal Audit Operations In Higher Education Institutions', Conferinta Internationala The European Integration. Realities and Perspectives, pp.1-5, 2008

Citare în articol din revistă indexata BDI

Nowak S., Ulfik A., 'AN EVALUATION OF REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL BENEFITS', Polish Journal of Management Studies, Nr.1, Vol.10, 2014 pentru: Marinescu Emanuel Ștefan, Marinescu Liviu Mihail, 'Accounting Approach of Sustainable Performance in the Overall Context of Sustainable Development', Euroeconomica, Nr.5, Vol.30, 2011

Ptak A., 'BUSINESS - UNIVERSITY COOPERATION IN EUROPE', Polish Journal of Management Studies, Nr.1, Vol.10, 2014 pentru: Marinescu Emanuel Ștefan, Marinescu Camelia Mihaela, Radu M., 'Redefining Value Creation: The Influence of Intellectual Capital on The Performance of Romanian Companies', Ediția a 8-a a Conferinței Internaționale Accounting and Management Information Systems, AMIS-București, 2013

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2019

Loc: 4

Punctaj: 400

Situat în top 4%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - 2019

Loc: 1

Punctaj: 400

Situat în top 3%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2019

Loc: 1

Punctaj: 400

Situat în top 3%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Priorities of Building the Blue Economy in the European Union and Worldwide /...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania