ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Marchis Gabriela

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice

Departamentul: Finanțe și Administrarea Afacerilor

e-mail: gabrielamarchis@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Marchis Gabriela

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în străinătate

Marchis Gabriela, 'EU Financial Assistance _ A Toolkit for Transforming Hopes into Reality in order to Achieve Gender Equality', Sexism _ Topical Issues. Case Studies. Perspectives, pp.48-54, Editura LAP Lambert Academic Publishing, ISBN:978-3-659-95910-3, 7 pag., 2016

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'The Global Crisis_ Impact over EU Public Policies', pp.1-356, Editura LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, ISBN:978-3-659-20226-1, 356 pag., 2012

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Trif Nicolae Viorel, Săracu Alina Florentina, Marchis Gabriela, Pricope Adelina, Nechita Daniela, 'Șendreni: monografia comunei', pp.1-193, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-259-5, 193 pag., 2017

Nechita Daniela, Marchis Gabriela, Săracu Alina Florentina, Trif Nicolae Viorel, Croitoru Costin, Pricope Adelina, 'Monografia comunei Cuza Vodă: Cuza Vodă de ieri și de astăzi', pp.1-215, ISBN:978-606-669-260-1, 2017

Marchis Gabriela, 'Dezvoltarea conurbației Galați _ Brăila între oportunitățile perioadei de programare 2014 _ 2020 și interes(e)', Galați-Brăila - Trecut. Actualitate. Perspective - coord. Pușcă A., Pușcă B., Teodorașcu F., Sandache C., pp.75-81, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-450-2, 7 pag., 2017

Marchis Gabriela, 'Economie europeană pe înțelesul tuturor (curs ID/FR/IF)', pp.1-125, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-445-8, 125 pag., 2016

Marchis Gabriela, 'Mediul de afaceri european, ediția a II-a revizuită și adăugită', pp.1-132, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-341-3, 132 pag., 2015

Marchis Gabriela, 'Economie europeană', pp.1-120, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-324-6, 120 pag., 2013

Marchis Gabriela, 'Robert Giffen (1837-1883)', pp.1-10, Editura Editura Universității Româno-Americane, Centrul de Studii și Documentare Europeană, ISBN:978-606-92399-6-4, 10 pag., 2011

Marchis Gabriela, 'Analiza fondurilor europene pre și post aderare în România', pp.1-295, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-973-30-2461-3, 295 pag., 2009

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Mediul de afaceri european', pp.1-103, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-120-4, 103 pag., 2009

Marchis Gabriela, 'Impactul extinderii Uniunii Europene asupra strategiilor și politicilor regionale', pp.1-183, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-973-30-2460-6, 183 pag., 2009

Marchis Gabriela, 'Economie europeană', pp.1-94, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-033-7, 94 pag., 2009

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Mediul de afaceri european', pp.1-120, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-973-1746-95-1, 120 pag., 2008

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Economie europeană', pp.1-156, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-973-1746-79-1, 156 pag., 2008

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'UNIUNEA EUROPEANĂ _ prezent și perspective _ TRATAT', pp.1-578, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-973-30-1660-1, 578 pag., 2006

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Strategii de dezvoltare comunitară și regională', pp.1-193, Editura Fundația Academică Danubius, Galați, ISBN:978-973-8409-80-4, 193 pag., 2006

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Teoria integrării economice comunitare', pp.1-188, Editura Fundația Academică Danubius, Galați, ISBN:978-973-8409-81-1, 188 pag., 2006

Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact

Marchis Gabriela, 'Smart University: A Premise for Regional Development. Evidence from South-East Region of Romania', EAI Endorsed Transactions, ISSN:2032-9253, pp.1-8, DOI:10.4108/eai.19-3-2021.169035, 2021

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'The EU Agriculture Diagram under R.I.V. Model', Food Agriculture&Environment (JFAE), Nr.2, Vol.10, ISSN:1459-0263, pp.565-569, factor de impact:.425, Editura Finland, 5 pag., 2012

Profiroiu Marius, Ionescu Romeo Victor, Constantin Daniela Luminița, Marchis Gabriela, 'Between Do_s and Don_ts in the catching-up process _ lessons for Romania from the EU-15 cohesion countries', Transilvanian Review of Administrative Sciences, Nr.26, pp.139-155, 2009

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Marchis Gabriela, 'Thinking and Acting in a Disrupted Europe', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.10, ISSN:2284 _ 5224, pp.316-325, 2020

Marchis Gabriela, 'Barometers of Regional Development Trends in the case of South-East region of Romania', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.15, ISSN:2065-0175, pp.136-152, factor de impact REPEC:.065, 2019

Marchis Gabriela, 'Examining the Strategic Framework of Romania_s Educational Infrastructure from the Perspective of European Integration', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.8, ISSN:2284 _ 5224, pp.162-172, 2018

Marchis Gabriela, 'Doing Business In Romania Between Hopes, Realities And Risks', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.12, ISSN:2065-0175, pp.86-94, factor de impact REPEC:.065, 2016

Marchis Gabriela, 'The EU New Cohesion Policy _ A Leading Part in Transforming the European Economy', Economics, Management and Financial Markets, Nr.4, Vol.9, ISSN:1842-3191, pp.147-156, Editura Addleton Academic Publishers, 10 pag., 2014

Marchis Gabriela, 'Is there an Amazing Way to Deal with the Crisis of EU Integration?', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.462-472, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'The Rural Tourism: Great Potential, Low Development. Case Study: The Rural Tourism in Bulgaria and Romania', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.140-159, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'The End or a New Beginning for the European Union', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.186-206, factor de impact REPEC:.065, 2012

Marchis Gabriela, 'Romanian Regional Policy and the New Pattern of European Cohesion Policy', Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, Nr.1, Vol.4, ISSN:2069-3508, pp.217-227, Editura Victor Publishing House, 11 pag., 2011

Marchis Gabriela, 'Study Regarding Romanian Entrepreneurship', Euroeconomica, Nr.5, Vol.30, ISSN:1582-8859, pp.129-136, factor de impact REPEC:.07, 2011

Marchis Gabriela, 'Times of Crisis _ From a Comparative Perspective', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.84-92, factor de impact REPEC:.065, 2011

Marchis Gabriela, Necșulescu Ecaterina, 'The New Pattern of European Governance and Its Influence on Business Environment', Euroeconomica, Nr.4, Vol.30, ISSN:1582-8859, pp.7-14, factor de impact REPEC:.07, 2011

Marchis Gabriela, Mateciuc Cristian, Teodorașcu Carmen, 'The Management of Human Resources _ a Decisional Factor for SMEs Success in 2009: The European Year of Creativity and Innovation', Euroeconomica, Nr.2, Vol.25, ISSN:1582-8859, pp.71-78, factor de impact REPEC:.07, 2010

Marchis Gabriela, 'Fundamentals of Business Incubator Development', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.3, ISSN:2065-0175, pp.85-94, factor de impact REPEC:.065, 2007

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'THE IMPACT OF EUROPEAN UNION BUDGET', Euroeconomica, Nr.2, Vol.17, ISSN:1582-8859, pp.16-21, factor de impact REPEC:.07, 2006

Marchis Gabriela, 'CADRUL INSTITUȚIONAL AL DEZVOLTĂRII REGIONALE ÎN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ', Euroeconomica, Nr.1, Vol.16, ISSN:1582-8859, pp.7-14, factor de impact REPEC:.07, 2006

Marchis Gabriela, 'TRANSFORMATIONS OF EUROPEAN FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN ENLARGEMENT PROC', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.1, ISSN:2065-0175, pp.169-172, factor de impact REPEC:.065, 2005

Articol în alte reviste de specialitate din străinătate

Marchis Gabriela, 'Aplicarea tehnicilor de benchmarking de către Republica Moldova în utilizarea instrumentelor structurale', Revista de filozofie, sociologie și științe politice, Chișinău, Nr.155, Vol.1, ISSN:1857-2294, pp.141-149, Editura Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei, 9 pag., 2011

Marchis Gabriela, 'Rezultatele României în utilizarea fondurilor Phare: lecții pentru Republica Moldova privind absorbția fondurilor comunitare', Revista de filozofie, sociologie și științe politice, Chișinău, Nr.155, Vol.1, ISSN:1857-2294, pp.143-152, Editura Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei, 10 pag., 2011

Marchis Gabriela, 'Small and Medium Entreprises_ development between neccesity and possibility _ case research: the region no.2 of Romania _ South-East', The Annals of University of Split, Faculty of Economics, pp.1-5, ISBN:953-6024-64-0, 2004

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Marchis Gabriela, 'Towards a competitive Europe through the new financial framework 2007-2013', Analele Universității _Constantin Brâncuși_, Târgu-Jiu, Nr.1, ISSN:1842-4856, pp.1-5, 2008

Marchis Gabriela, 'Structural Instruments for Romania during 2007-2013', Public Administration and Regional Studies, Nr.1, ISSN:2065-1759, pp.1-5, 2008

Marchis Gabriela, 'Romanian development strategies in the context of being in line with EU standards', Analele Universității _Constantin Brâncuși_, Târgu-Jiu, Nr.3, ISSN:1842-4856, pp.1-5, 2008

Marchis Gabriela, 'Romanian interregional disparities in 2008, in the context of achieving the European standards of living', Analele Universității _Constantin Brâncuși_, Târgu-Jiu, Nr.3, ISSN:1842-4856, pp.1-5, 2008

Marchis Gabriela, 'Cohésion économique et sociale: expression d_uniformité, dans le contexte du procédée européen d_intégration', Analele Universității _Constantin Brâncuși_, Târgu-Jiu, Nr.1, ISSN:1842-4856, pp.1-5, 2008

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Stadiul actual al cercetării în domeniul instrumentelor politicii regionale', Dezvoltarea regională în contextul integrării U.E., Societatea Română de Statistică, pp.1-5, ISBN:978-973-709-294-6, 2006

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Uniunea Europeană _ cel mai semnificativ proiect de integrare economică', Dezvoltarea regională în contextul integrării U.E., Societatea Română de Statistică, pp.1-5, ISBN:978-973-709-294-6, 2006

Marchis Gabriela, 'Tehnici și metode utilizate în previzionarea indicatorilor dezvoltării regionale', Euroeconomica, Nr.12, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2005

Marchis Gabriela, 'Reflecții asupra importanței politicii regionale în procesul de integrare europeană', Euroeconomica, Nr.13, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2005

Marchis Gabriela, 'Rolul instrumentelor financiare asupra politicii de mediu', Euroeconomica, Nr.15, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2005

Marchis Gabriela, 'Analiza discrepanțelor în dezvoltarea regională a României', Analele Univ. _Danubius_ Galați, pp.1-5, ISBN:973-85587-8-6, 2004

Marchis Gabriela, 'Indicatorii statistico-matematici utilizați în analiza dezvoltării regionale', Analele Univ. _Danubius_ Galați, pp.1-5, ISBN:973-85587-8-6, 2004

Marchis Gabriela, 'Convergența și divergența: versiuni ale dezvoltării regionale', Euroeconomica, Nr.11, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2004

Chebac Neculina, Marchis Gabriela, 'Importanța dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în condițiile economiei contemporane', Euroeconomica, Nr.9, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2004

Marchis Gabriela, 'Rolul asistenței financiare europene asupra coeziunii economice și sociale', Analele Univ. _Constantin Brâncuși_ Tg. Jiu, pp.1-5, ISBN:973-8436-97-4, 2004

Marchis Gabriela, 'Interpretarea disparităților interregionale din perspectiva principalilor factori de influență ai sistemului economic regional', Euroeconomica, Nr.11, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2004

Marchis Gabriela, 'Teoria localizării în contextul integrării economice', Management și Administrație Publică, Buletin Științific, Nr.1, Vol.VII, pp.371-377, Editura Universitatea George Bacovia, Bacău, 7 pag., 2004

Marchis Gabriela, 'Distribuția spațială a activității economice la nivel regional și impactul asupra dezvoltării regionale', Analele Univ. _Danubius_ Galați, pp.1-5, ISBN:973-85587-8-6, 2004

Marchis Gabriela, 'Integrarea economică la nivel mondial', Euroeconomica, Nr.6, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2003

Marchis Gabriela, 'Zonarea teritorială a României _ măsură impusă de politica de dezvoltare regională', Euroeconomica, Nr.7, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2003

Marchis Gabriela, 'Construcția Europei comunitare', Euroeconomica, Nr.8, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2003

Marchis Gabriela, 'România și perspectiva integrării în Uniunea Europeană', Euroeconomica, Nr.5, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2002

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Integrarea economică în cazul țărilor foste comuniste', Euroeconomica, Nr.4, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2002

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Direcții noi în teoria uniunii vamale', Euroeconomica, Nr.4, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2002

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Posibile avantaje obținute din integrarea economică', Euroeconomica, Nr.4, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2002

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Previziunile privind evoluția inflației și curba Phillips', Euroeconomica, Nr.4, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2002

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Modelarea impactului progresului tehnic asupra creșterii economice', Euroeconomica, Nr.1, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2002

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Marchis Gabriela, 'Managing Quality Assurance in HEIs _ the case of Danubius University of Galati', Volume 1 of the International Conference _Education and Cultural Heritage_ ICECH 2017, Belgian-Italian Chamber of Commerce, June 10, 2017, Brussels, Belgium, ISSN:2304-473X, pp.8-21, 2017

Marchis Gabriela, 'The Driving Force of the University in Promoting Regional Development', The Association for the Global Advancement of Universities and Colleges (AGAUC) and The Association of Universities in Asia and the Pacific, pp.1-5, Editura Huanghe College of Science and Technology, SIAS University, Henan, China, 5 pag., 2014

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Stanciu (Chiriloaie) Violeta, Marchis Gabriela, 'Social Economy and Corporate Social Responsibility the Joint Venture between Democracy and Capitalism', Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference _Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth_, pp.1208-1217, Editura Seville, Spain, ISBN:978-0-9860419-8-3, 10 pag., 2016

Marchis Gabriela, Tureac Cornelia, Necșulescu Ecaterina, Andronic Bogdan, Ionescu Romeo Victor, 'Anti-Crisis Management in the Autonomous Local Public Administration', International Conference on Economics Business and Marketing Management _ EBMM, pp.554-557, Editura IEEE Catalogue Number CFP 1149M-ART - Zhang Ming, ISBN:978-4244-9545-0, 4 pag., 2011

Marchis Gabriela, Tureac Cornelia, Necșulescu Ecaterina, Andronic Bogdan, Ionescu Romeo Victor, 'Management Information Systems based on Costs', International Conference on Economics Business and Marketing Management _ EBMM, pp.558-562, Editura IEEE Catalogue Number CFP 1149M-ART - Zhang Ming, ISBN:978-4244-9543-6, 5 pag., 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Marchis Gabriela, 'The challenges of sustainable territorial development for South-East Region of Romania', 56ème colloque de l_ASRDLF & 12ème colloque de l_ARSR «Les territoires face au défi de la durabilité. Regards croisés Est- Ouest et Sud-Nord», Iași-Roumanie, pp.1-10, 2019

Marchis Gabriela, 'The Landscape of EU Financial Assistance for Regional Development during 2014 _ 2020 Programing Period', STRATEGII MANAGERIALE / MANAGEMENT STRATEGIES, Revistă editată de Universitatea _Constantin Brâncoveanu_ Pitești, Nr.III, Vol.X, ISSN:2392 _ 8123, pp.151-157, Editura Independența Economică, 7 pag., 2017

Marchis Gabriela, 'The Need of Regional Leadership in Romania, After 10 Years of EU Membership', STRATEGII MANAGERIALE / MANAGEMENT STRATEGIES, Revistă editată de Universitatea _Constantin Brâncoveanu_ Pitești, Nr.III, Vol.X, ISSN:2392 _ 8123, pp.17-23, Editura Independența Economică, 7 pag., 2017

Marchis Gabriela, 'Building Clusters - A Starting Point for Galati Local Economic Development', Clusters as Drivers of Value Chain Development across the Danube Region - Knowledge Triangle, pp.241-256, Editura Economică, ISBN:978-973-709-789-7, 16 pag., 2016

Marchis Gabriela, 'A Cohesive Romania: New Instruments, New Concepts, Maybe New Regions', 10th International Conference of Romanian Regional Science Association, _Regional Development and Europe 2020_, ARSR, Suceava, pp.26-33, 2015

Marchis Gabriela, 'Opportunities, Challenges and Results of the Performance Management Process', International Conference of Annals of the University of Bucharest _ Series of Administrative Science (AUB-SAS) _The Public Administration _ Current Trends_, Faculty of Business and Administration, University of Bucharest, pp.371-380, 2013

Marchis Gabriela, 'Problems in accessing EU funds by SMEs in the context of economic crises pressure', 8th International Conference _European Economic Recovery and Regional Structural Transformations_, ARSR, Cluj-Napoca, Colecția Economica, pp.1-5, ISBN:978-973-53-0574-1, 2011

Marchis Gabriela, 'Trends in European CAP: New Opportunities for Romania', International Conference on Business and Economy, Spiru Haret University, Faculty of Accounting and Financial Management, Constanța, România, Editura _Conference Proceeding Book_, Addleton Academic Publishers, New York, 1 pag., 2010

Marchis Gabriela, 'Regional distribution configuration of Phare funds absorption in Romania', 7th International Symposium Of The Romanian Regional Science Association: _TERRITORIAL COHESION _ Growth _ Convergence _ Competitiveness_, North University of Baia Mare, pp.1-5, 2009

Marchis Gabriela, 'Romanian regional disparities profile', 7th International Symposium Of The Romanian Regional Science Association: _TERRITORIAL COHESION _ Growth _ Convergence _ Competitiveness_, North University of Baia Mare, pp.1-5, 2009

Marchis Gabriela, Mateciuc C., Teodorașcu C., 'The Management of Human Resources _ a Decisional Factor for SMEs Succes in 2009', The European Year of Creativity and Innovation_, International Workshop Performances and risks of the SME sector in regional and global context, pp.1-5, 2009

Marchis Gabriela, 'Romanian Regional Policy in the Context of the New Pattern of European Union', Conferința Științifică Internațională _ECONOPHYSICS, NEW ECONOMICS & COMPLEXITY _ ENEC2008_, Universitatea _Hyperion_ și Institutul de Cercetare-Dezvoltare Hyperion, București, pp.1-5, 2008

Marchis Gabriela, 'Cohesion policy perspective in the context of European integration. Benchmarks for Romania', The Sixth International Symposium of the Romanian Regional Science Association: _The Impact of Romania_s Accession to the EU on Regional Structures_, the Romanian Regional Science Association and the _1 Decembrie 1918_ University of Alba-Iulia, the Research Centre for Territorial Development and Regional Development Agency Alba, pp.1-5, 2007

Marchis Gabriela, 'Structural Funds _ the Main Mechanism of Responding to European Integration Challenges', Simpozion Internațional _Strategii economice alternative_ ROMÂNIA ȘI PROVOCĂRILE INTEGRĂRII EUROPENE, Universitatea Română de Științe și Arte _Gheorghe Cristea_, București, pp.1-5, 2007

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Integrarea economică contemporană', A XVI-a Sesiune Științifică Internațională _Economia cunoașterii și globalizarea_, Universitatea _Petre Andrei_ Iași, pp.1-5, ISBN:978-973-37-1175-9, 2006

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Particularitățile derulării tranzacțiilor comerciale în cadrul pieței unice europene', A XVI-a Sesiune Științifică Internațională _Economia cunoașterii și globalizarea_, Universitatea _Petre Andrei_ Iași, pp.1-5, ISBN:978-973-37-1175-9, 2006

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'The impact of CAP over European and world economies', Simpozionul internațional _Statistica în spațiul soluțiilor_, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatică Economică din cadru ASE București în colaborare cu Institutul Național de Statistică, București, pp.1-5, 2006

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Impactul ultimei extinderi a Uniunii Europene asupra economiei României', Sesiunea Națională de Comunicări Științifice _TERRA DACICA _ ROMÂNIA MILENIULUI TREI_ Academia Forțelor Aeriene _Henri Coandă_ Brașov, Review of the Air Force Academy, Nr.1, ISSN:1583_8889, pp.1-5, 2006

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Main challenges encounted by the European Union', Conferința Economică Internațională Pre-conferința la Congresul mondial de economie și istorie economică (Helsinki, 21 _ 25 august) Sesiunea 44 _ _Identity, Globalisation and Universality in Eastern and Central European Economic Area _ Evolutions and Involutions in the Modern and Contemporary Period. Exeperiences, Meanings, Lessons_ Universitatea _Lucian Blaga_ Sibiu, pp.1-5, Editura Editura Universității _Lucian Blaga_ din Sibiu, ISBN:(10) 973-739-259-0, 5 pag., 2006

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Comparative analysis of the European industrial development on the basis of added value trend', Simpozionul internațional _Statistica în spațiul soluțiilor_, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatică Economică din cadru ASE București în colaborare cu Institutul Național de Statistică, București, pp.1-5, 2006

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Pro sau contra extinderii Uniunii Europene', Sesiunea Națională de Comunicări Științifice _TERRA DACICA _ ROMÂNIA MILENIULUI TREI_ Academia Forțelor Aeriene _Henri Coandă_ Brașov, _Review of the Air Force Academy_, Nr.1, ISSN:1583_8889, pp.1-5, 2006

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'S.A.P.A.R.D. _ sprijin pentru aderarea României la Uniunea Europeană', _Zilele Academice Arădene_ Universitatea de Vest _Vasile Goldiș_ ediția a XVI-a, Arad, pp.1-5, 2006

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Impactul bugetului Uniunii Europene asupra evoluției economico-sociale pe perioada 2006 _ 2013', Simpozion științific internațional _România și Uniunea Europeană _ calitatea integrării_, Academia de Studii Economice București, pp.301-305, ISBN:978-973-30-1512-3, 2006

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Politica Uniunii Europene în domeniul concurenței și fuziunile de firme', Simpozionul internațional _Perfecționarea managementului micro și macroeconomic în condițiile unei economii funcționale de piață_, pp.1-10, Editura Universitatea _Constantin Brâncoveanu_, Pitești, 10 pag., 2006

Marchis Gabriela, 'Redefining the European regional policy instruments in sight of E.U. enlargement process', Sesiunea de comunicări științifice _Dreptul românesc și integrarea europeană_, Universitatea _Danubius_ Galați, pp.1-5, 2005

Marchis Gabriela, 'European Union financial assistance to Romania in sight of accession', University Transilvania of Brașov, Faculty of Economic Sciences International Economic Conference _25 years of higher economic education in Brașov_, pp.1-5, ISBN:973-8204-72-0, 2005

Marchis Gabriela, 'The importance of gravity models in reflecting interregional disparities', Conferința economică internațională _Binomul sărăcie-bogăție și integrarea României în Uniunea Europeană_ Universitatea _Lucian Blaga_ Facultatea de Științe Economice Sibiu, pp.1-5, ISBN:973-739-101-2, 2005

Marchis Gabriela, 'Unele aspecte privind teoria localizării în contextul integrării economice', Sesiunea științifică internațională _Economia românească: prezent și perspective_, ediția a VI-a, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, Universitatea _Ștefan cel Mare_ Suceava, pp.1-5, ISBN:973-666-164-4, 2005

Marchis Gabriela, 'Abordarea problemei disparităților interregionale sub aspectul principalilor factori de influență ai sistemului economic regional', Sesiunea științifică internațională _Economia românească: prezent și perspective_, ediția a VI-a, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, Universitatea _Ștefan cel Mare_ Suceava, pp.1-5, ISBN:973-666-164-4, 2005

Marchis Gabriela, 'Cuantificarea disparităților economico-sociale intraregionale _ cazul regiunii 2 Sud-Est', A XIX-a sesiune de comunicări științifice cu participare internațională Nav*Mar*Edu, Academia Navală _Mircea cel Bătrân_ Constanța, pp.1-5, ISBN:973-8303-61-3, 2005

Marchis Gabriela, 'Romanian interregional economic and social disparities analysis', The Fifth International Symposium of the Romanian Regional Science Association: _Partnership for regional development_, West University of Timișoara, Faculty of Economic Sciences and West Regional Development Agency Timișoara, pp.1-5, 2005

Marchis Gabriela, 'Coeziunea economică și socială, cea mai mare provocare a procesului de extindere a Uniunii Europene', Simpozionul Național al A.R.S.R., cu participare internațională 27-28 mai 2004 Galați, în Pârlog C., Ionescu R.V., Tușa E. (2004) _Dezvoltarea regională și echilibrul structural al economiei naționale_, pp.1-5, Editura Oscar Print, București, ISBN:973-668-073-8, 5 pag., 2004

Chebac Neculina, Marchis Gabriela, 'Dezvoltarea și consolidarea sectorului de I.M.M.-uri din România în contextul aderării la Uniunea Europeană', Annales Universities Apulensis, series OECONOMICA, Nr.6, Vol.I, ISSN:1454-9409, pp.1-5, 2004

Marchis Gabriela, 'The Benefits of the Integration into the European Union', 5th Biennial International Symposium SIMPEC 2004, Universitatea _Transilvania_ Brașov, pp.1-5, ISBN:973-8204-56-9, 2004

Marchis Gabriela, 'U.E.-25 și posibilele dimensiuni economice', Analele Univ. _Danubius_ Galați, pp.1-5, ISBN:973-85587-8-6, 2003

Marchis Gabriela, 'Analiza cererii agregate din perspectiva teoriei economice actuale', Analele Univ. _Danubius_ Galați, pp.1-5, ISBN:973-85587-8-6, 2003

Marchis Gabriela, 'Pregătirea firmelor din țările candidate pentru a opera pe Piața Unică Europeană', Ailenei D., Constantin D.L., Jula D. (2004) _Avantajele competitiva și dezvoltarea regională_, pp.1-5, Editura Oscar Print, București, ISBN:973-668-047-9, 5 pag., 2003

Marchis Gabriela, 'Analiza impactului modificării ratei dobânzii ca instrument de politică economică', Universitatea _Al. I. Cuza_ Iași _ Simpozionul național _Adaptarea mecanismelor financiar-bancare la cerințele integrării României în Uniunea Europeană_, pp.1-5, 2003

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Problematica echilibrului macroeconomic în cazul unei economii deschise', A XIII-a Sesiune Științifică _Echilibrul în economia românească actuală_, Universitatea _Petre Andrei_ Iași, pp.1-5, Editura Junimea, 5 pag., 2003

Marchis Gabriela, 'Începutul procesului de aderare _ avantajele și dezavantajele aderării', Analele Univ. _Danubius_ Galați, pp.1-5, ISBN:973-85587-8-6, 2002

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'The macroeconomic evolution of the East European and South-East Asian emergent economies. Case studies: Vietnam and Romania', International Conference on Sociality and Economics Development _ IPEDR, Vol.10, ISSN:2010-4626, pp.141-145, Editura Feng Tao, IACSIT Press, Singapore, Indonesia, 5 pag., 2011

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'The need of an equidistant approach for the global economy forecast under the contemporary crisis', International Conference on Sociality and Economics Development _ IPEDR, Vol.10, ISSN:2010-4626, pp.146-150, Editura Feng Tao, IACSIT Press, Singapore, Indonesia, 5 pag., 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Marchis Gabriela, 'ECONOMIC ASPECTS REGARDING THE DEVELOPMENT OF THE LIBERAL PROFESSIONS IN ROMANIA_Gabriela Marchis', EIRP 2021, pp.75-84, 2021

Marchis Gabriela, 'Covid-19 Crisis _ a wake-up call for Romanian Higher Education System', EIRP 2020, pp.209-220, 2020

Marchis Gabriela, '(Re)Inventing Galati-Braila Urban Agglomeration with the Support of HEIs', EIRP 2019, pp.82-93, 2019

Marchis Gabriela, 'Innovation and Development of HEIs. Competency Framework and Core Values of DUG_s Management Team', EIRP 2018, Vol.13, pp.127-133, 2018

Marchis Gabriela, 'In _No Time_, Not _Out of Time_! - A Lesson about Strategic Thinking in Regional Development', EIRP 2017, Nr.1, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.260-269, 2017

Marchis Gabriela, 'New Horizons for Innovation in European Higher Education Institutions', EIRP 2016, pp.394-400, 2016

Marchis Gabriela, 'The Potential Sources of Change in Romania Regional Policy', EIRP 2015 Proceedings, Vol.10, pp.546-552, Editura Danubius University Press, 7 pag., 2015

Marchis Gabriela, 'EU Funding for 2014-2020 _ Upcoming Opportunities and Challenges', EIRP 2014 Proceedings, Vol.9, pp.156-163, 2014

Marchis Gabriela, 'European Integration between Equity, Efficiency and Welfare', EIRP 2012 Proceedings, ISSN:2067-9211, pp.529-534, Editura Danubius University Press, 6 pag., 2012

Marchis Gabriela, 'The Absorption of European Funds. Premise of Romanian Business Environment Development', 6th Edition of International Conference The European Integration _ Realities and Perspectives Proceedings, pp.445-450, Editura Danubius University Press Galati, 6 pag., 2011

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'ANALIZA BUGETULUI UNIUNII EUROPENE ÎN 2006 ȘI PERSPECTIVA ACESTUIA ÎN PERIOADA 2007_2013', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.306-313, 2011

Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'BUGETUL UNIUNII EUROPENE PENTRU ANUL 2005 ȘI IMPLEMENTAREA POLITICILOR COMUNITARE', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.314-322, 2011

Marchis Gabriela, 'INSTRUMENTELE FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE COMPLEMENTARE POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ, ACTIVE ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2007 _ 2013', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.489-495, 2011

Marchis Gabriela, 'Problematica integrării economice europene în contextual procesului de globalizare', Conferința Internațională: Integrare Europeana - realități si perspective, pp.497-503, Editura Didactica si Pedagogică, ISBN:978-973-30-2049-3, 7 pag., 2007

Citare în carte publicată în editură străină

___________ _____, 'E.E. - __________ ___ __________ ___________: ________________, ___________ ___ __ _______ ___ ______ _____', 2016 pentru: Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'The Global Crisis_ Impact over EU Public Policies', Editura LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, ISBN:978-3-659-20226-1, 356 pag., 2012

Maja _egula, 'USPE_NOST IN U_INKOV ITOST _RPANJA KOHEZIJSKIH SREDSTEV ZA RAZVOJ _ELEZNI_KE INFRASTRU KTURE V REPUBLIKI SLOVENIJI', Editura Ljubljana, junij 2015, 1 pag., 2015, https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=94968&lang=slv pentru: Marchis Gabriela, 'The EU New Cohesion Policy _ A Leading Part in Transforming the European Economy', Economics, Management and Financial Markets, Nr.4, Vol.9, Editura Addleton Academic Publishers, 10 pag., 2014

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

Manuela Panaitescu, Mariana Trandafir, 'The European Funds, Risk and Challenge for Managers', European Integration - Realities and Perspectives Proceedings, pp.294-299, 2016, https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=531951 pentru: Marchis Gabriela, 'The Absorption of European Funds. Premise of Romanian Business Environment Development', 6th Edition of International Conference The European Integration _ Realities and Perspectives Proceedings, Editura Danubius University Press Galati, 6 pag., 2011

RM Toma, 'Euroregion and Local Economic Development', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2012 pentru: Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Strategii de dezvoltare comunitară și regională', Editura Fundația Academică Danubius, Galați, ISBN:978-973-8409-80-4, 193 pag., 2006

Orac Mădălina Camelia, 'Politica regională în contextul integrării europene', 2011, http://10.11.10.50/xmlui/handle/123456789/2806 pentru: Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Strategii de dezvoltare comunitară și regională', Editura Fundația Academică Danubius, Galați, ISBN:978-973-8409-80-4, 193 pag., 2006

Citare în articol revistă cotată ISI

Eloy Sentana, Reyes Gonzalez, Jose Gasco, Juan Llopis, 'The social profitability of business incubators: a measurement proposal', Entrepreneurship and Regional Development, Nr.1-2, Vol.29, pp.116-136, DOI:10.1080/08985626.2016.1255436, 2016 pentru: Marchis Gabriela, 'Fundamentals of Business Incubator Development', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.3, 2007

Dan Armeanu, Nicolae Istudor, Leonard Lache, 'THE ROLE OF SMEs IN ASSESSING THE CONTRIBUTION OF ENTREPRENEURSHIP TO GDP IN THE ROMANIAN BUSINESS ENVIRONMENT', Amfiteatru Economic, pp.195-211, 2015, https://search.proquest.com/openview/212bec006a21f8f6e92abd57df93f7db/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1926338 pentru: Marchis Gabriela, 'Study Regarding Romanian Entrepreneurship', Euroeconomica, Nr.5, Vol.30, 2011

Citare în articol din revistă indexata BDI

MIHAELA MUSAT, 'European Union Economic Integration And Development', Global Economic Observer, pp.80-85, 2019 pentru: Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Teoria integrării economice comunitare', Editura Fundația Academică Danubius, Galați, ISBN:978-973-8409-81-1, 188 pag., 2006

MIHAELA MUSAT, 'European Union Economic Integration And Development', Global Economic Observer, pp.80-85, 2019 pentru: Constantin Daniela Luminița, Ionescu Romeo Victor, Marchis Gabriela, 'Fondurile structurale _ instrumente ale politicii regionale în contextul procesului de integrare europeană', Editura ASE București, 1 pag., 2006

Hussain Waleed Hussain, 'The Role of Business Incubators in Determining the Strategic Direction of the Business Organization', 2019, https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=155858 pentru: Marchis Gabriela, 'Fundamentals of Business Incubator Development', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.3, 2007

Elena Druică, Ana-Maria Grigore, 'Fixed effects models to assess the effectiveness of entrepreneurial diversifi cation strategy in SMEs', Romanian Statistical Review, Nr.1, pp.39-55, 2017, http://www.revistadestatistica.ro/wp-content/uploads/2017/03/A3_RRS1_2017.pdf pentru: Marchis Gabriela, 'Study Regarding Romanian Entrepreneurship', Euroeconomica, Nr.5, Vol.30, 2011

Logaiswari Indiran, Zainab Khalifah, Kamariah Ismail, Santhi Ramanathan, 'Business Incubation in Malaysia: An Overview of Multimedia Super Corridor, Small and Medium Enterprises, and Incubators in Malaysia', Handbook of Research on Small and Medium Enterprises in Developing Countries, pp.1-23, 2017 pentru: Marchis Gabriela, 'Fundamentals of Business Incubator Development', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.3, 2007

Alina Haller, 'INTEGRATION THROUGH REGIONALIZATION IN THE COMMUNITY SPACE', Romanian Academy, Iasi - ICES ,,Gh. Zane", pp.270-281 pentru: Marchis Gabriela, 'A Cohesive Romania: New Instruments, New Concepts, Maybe New Regions', 10th International Conference of Romanian Regional Science Association, _Regional Development and Europe 2020_, ARSR, Suceava, 2017

E Sentana, R González, J Gascó, 'The social profitability of business incubators: a measurement proposal', Entrepreneurship & Regional Development, Nr.1-2, Vol.29, pp.116-136, DOI:_http://dx.doi.org/10.1080/08985626.2016.1255436, 2016, http://rsa.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08985626.2016.1255436 pentru: Marchis Gabriela, 'Fundamentals of Business Incubator Development', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.3, 2007

ATTILA NEMET, 'POTENTIAL RURAL DEVELOPMENT ANALYSIS IN WESTERN AND CENTRAL REGIONS THROUGH COMMON AGRICULTURAL POLICY', Lucrări Științifice Management Agricol, Nr.1, Vol.17, 2015, http://lsma.ro/index.php/lsma/article/view/754 pentru: Marchis Gabriela, 'Trends in European CAP: New Opportunities for Romania', International Conference on Business and Economy, Spiru Haret University, Faculty of Accounting and Financial Management, Constanța, România, Editura _Conference Proceeding Book_, Addleton Academic Publishers, New York, 1 pag., 2010

AA Morosan, 'The influence of the enterprise size on the effect of EU grants', The USV Annals of Economics and Public_, 2015 pentru: Profiroiu Marius, Ionescu Romeo Victor, Constantin Daniela Luminița, Marchis Gabriela, 'Between Do_s and Don_ts in the catching-up process _ lessons for Romania from the EU-15 cohesion countries', Transilvanian Review of Administrative Sciences, Nr.26, 2009

Dan Armeanu, Nicolae Istudor, Leonard Lache, 'ROLUL IMM-URILOR ÎN EVALUAREA CONTRIBUȚIEI ANTREPRENORIATULUI LA FORMAREA PRODUSULUI INTERN BRUT ÎN MEDIUL DE AFACERI ROMÂNESC', amfiteatrueconomic.ro, Nr.38, Vol.17, pp.198-215, 2015 pentru: Marchis Gabriela, 'Study Regarding Romanian Entrepreneurship', Euroeconomica, Nr.5, Vol.30, 2011

SA Fonseca, 'Business Incubators as Vectors to the Promotion of Clean Technologies in Small Firms: Limits and Possibilities', Revista de Administração Mackenzie, SciELO Brasil, 2015 pentru: Marchis Gabriela, 'Fundamentals of Business Incubator Development', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.3, 2007

M Sejdini, 'Evaluating Efficiency Of Local Government: Theories And Practices', International Advisory Board, 2014 pentru: Marchis Gabriela, 'Trends in European CAP: New Opportunities for Romania', International Conference on Business and Economy, Spiru Haret University, Faculty of Accounting and Financial Management, Constanța, România, Editura _Conference Proceeding Book_, Addleton Academic Publishers, New York, 1 pag., 2010

Sergio Azevedo Fonseca, 'INCUBADORAS COMO VETORES PARA A PROMOÇÃO DE TECNOLOGIAS LIMPAS EM EMPREENDIMENTOS DE PEQUENO PORTE: POSSIBILIDADES E LIMITES', REV. ADM. MACKENZIE, Nr.1, Vol.16, ISSN:1678-6971, pp.188-212, 2014, http://www.redalyc.org/html/1954/195438416008/ pentru: Marchis Gabriela, 'Fundamentals of Business Incubator Development', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.3, 2007

Flavius Mihalache, 'Overview of the Romanian Rural Development Policy: 2007-2013', European Journal of Social Sciences Education and Research, Nr.2, Vol.1, ISSN:2312-8429, pp.252-256, 2014, https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35960345/EJSER_August_2014_Nr.2_Vol_1.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1505200217&Signature=cEXh3RgNFSj%2BeH3c5o7VP7wtrEc%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTendencies_of_High-Skilled_Migration_Com.pdf pentru: Marchis Gabriela, 'Trends in European CAP: New Opportunities for Romania', International Conference on Business and Economy, Spiru Haret University, Faculty of Accounting and Financial Management, Constanța, România, Editura _Conference Proceeding Book_, Addleton Academic Publishers, New York, 1 pag., 2010

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 1476

Situat în top 5%

Top Universitatea Danubius Galați - 2021

Loc: 1

Punctaj: 465

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2021

Loc: 1

Punctaj: 430

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2021

Loc: 1

Punctaj: 35

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2017

Loc: 1

Punctaj: 145

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2016

Loc: 4

Punctaj: 95

Situat în top 4%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - 2021

Loc: 1

Punctaj: 465

Situat în top 3%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2021

Loc: 1

Punctaj: 430

Situat în top 3%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2021

Loc: 1

Punctaj: 35

Situat în top 3%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2017

Loc: 1

Punctaj: 145

Situat în top 3%

Revistele stiintifice ale universitãtii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

ECONOMIC ASPECTS REGARDING THE DEVELOPMENT OF THE LIBERAL PROFESSIONS IN ROMA...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania