ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Prof.univ.dr. Luca Iamandi

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: luca.iamandi@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Prof.univ.dr. Luca Iamandi

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Luca Iamandi, Medeleț Mădălina, 'Private Law', HeinOnline, pp.1-200, 2015

Luca Iamandi, Ghinea N., Neagu N., Marcoci M., 'Protecția juridică a României împotriva criminalității transnaționale', pp.1-300, Editura ProUniversitaria, București, 300 pag., 2010

Luca Iamandi, 'Cooperarea polițienească europeană', pp.1-200, Editura Craiova: Sitech, 200 pag., 2009

Luca Iamandi, 'Tactica cooperării polițienești între state', pp.1-200, Editura Sitech, ISBN:978-606-530-516-8, 200 pag., 2009

Luca Iamandi, 'Dreptul muncii', pp.1-200, Editura Fundației Universitare, 200 pag., 2009

Luca Iamandi, Mara Ioan, 'Statutul juridic al profesiei de polițist', pp.1-280, Editura Pro Universitaria, ISBN:978-973-129-173-4, 280 pag., 2008

Luca Iamandi, Aelenei V., Trifan T., 'Cooperarea operațională transfrontalieră și prin sisteme informatice la frontiera Schengen', pp.1-300, Editura Pro Universitaria, 300 pag., 2008

Luca Iamandi, 'Modele ale polițiilor comunitare din alte țări: documentar', pp.1-200, Editura Fundației Universitare, 200 pag., 2006

Luca Iamandi, 'Criminalitatea economică transfrontalieră', pp.1-200, Editura Fundației Universitare, 200 pag., 2006

Luca Iamandi, 'Elemente ale criminalității economico-financiare', pp.1-200, Editura Fundației Universitare, 200 pag., 2006

Luca Iamandi, 'Contabilitatea grupurilor de societati comerciale', pp.1-200, Editura Fundației Universitare, 200 pag., 2004

Luca Iamandi, 'Contabiliatea persoanelor juridice fara scop lucrativ', pp.1-200, Editura Fundației Universitare, 200 pag., 2003

Luca Iamandi, Mazarachi Chimon, Nicolai Maria, 'Contabilitate aplicată', pp.1-294, Editura Național, ISBN:_973-97768-2-5, 294 pag., 1996

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Luca Iamandi, Vașcea Gheorghe, 'Proposals to Improve the Fight against the Evasion Phenomenon', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.2, Vol.10, ISSN:2068 - 5459, pp.86-93, 2018

Luca Iamandi, 'PARTICULARITIES REGARDING DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF PUBLIC SERVANTS', megabyte.utm.ro, pp.1-10, 2015

Luca Iamandi, Medeleț Mădălina, 'Considerations Regarding Legal and Real Grounds for Dismissal', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:1844-8062, pp.114-116, 2009

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Luca Iamandi, Luca Viorel, 'ASPECTE PRIVIND MANIFESTĂRI ȘI TENDINȚE ACTUALE ALE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE', Danubius Universitas, Nr.1, Vol.1, ISSN:2668-0084, pp.78-89, 2019

Luca Iamandi, 'PARTICULARITIES REGARDING DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF PUBLIC SERVANTS', megabyte.utm.ro, pp.1-3, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Luca Iamandi, 'COOPERAREA ÎN DOMENIUL JUSTIȚIEI ȘI AFACERILOR INTERNE. DIMENSIUNE A COOPERĂRII STATELOR EUROPENE', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.262-271, 2011

Luca Iamandi, 'REGLEMENTAREA MUNCII CU TIMP PARȚIAL LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE. ARMONIZAREA DREPTULUI INTERN', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.241-246, 2011

Luca Iamandi, 'FUNDAMENTELE JURIDICE ALE RELAȚIILOR ROMÂNIEI CU UNIUNEA EUROPEANĂ', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.29-35, 2011

Luca Iamandi, Ioan Mara, 'MUNCA PE DURATA DETERMINATĂ ÎN NORMELE UNIUNII EUROPENE. ARMONIZAREA DREPTULUI INTERN', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.247-254, 2011

Luca Iamandi, 'FRAUDELE COMISE CU AJUTORUL CĂRȚILOR DE CREDIT', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.614-622, 2011

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

B MAIA, 'PARTICULARITĂȚILE CONTABILITĂȚII ȘI CONTROLULUI DE GESTIUNE ÎN ÎNTREPRINDERILE PRODUCĂTOARE DE MOBILĂ', cnaa.md, 2015 pentru: Luca Iamandi, Mazarachi Chimon, Nicolai Maria, 'Contabilitate aplicată', Editura Național, ISBN:_973-97768-2-5, 294 pag., 1996

Citare în articol din revistă indexata BDI

V AELENEI, OA POPESCU, 'COMUNICĂRII INTERNAȚIONALE POLIȚIENEȘTI', juridice.ro, 2017 pentru: Luca Iamandi, 'Cooperarea polițienească europeană', Editura Craiova: Sitech, 200 pag., 2009

M BAJAN, 'ABORDĂRI ȘTIINȚIFICE PRIVIND DEFINIȚIA CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE', Studia Universitatis Moldaviae-Științe Exacte..., 2017 pentru: Luca Iamandi, Mazarachi Chimon, Nicolai Maria, 'Contabilitate aplicată', Editura Național, ISBN:_973-97768-2-5, 294 pag., 1996

DM Marian, 'ASPECTE LEGISLATIVE ALE COOPERARII POLITIENESTI SI JUDICIARE INTERNATIONALE', Revista de investigare a criminalitatii, 2015 pentru: Luca Iamandi, 'Cooperarea polițienească europeană', Editura Craiova: Sitech, 200 pag., 2009

A Bancila, 'SCURTA PRIVIRE ASUPRA INSTITUTIEI PUNERII LA DISPOZITIE A POLITISTILOR', Revista de investigare a criminalitatii, 2015 pentru: Luca Iamandi, Mara Ioan, 'Statutul juridic al profesiei de polițist', Editura Pro Universitaria, ISBN:978-973-129-173-4, 280 pag., 2008

DM Marian, 'ASPECTE LEGISLATIVE ALE COOPERARII POLITIENESTI SI JUDICIARE INTERNATIONALE', Revista de investigare a criminalitatii, 2015 pentru: Luca Iamandi, 'Tactica cooperării polițienești între state', Editura Sitech, ISBN:978-606-530-516-8, 200 pag., 2009

I Mihalache, VA Mihalache, 'THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL POLICE COOPERATION', Journal of Criminal Investigations, 2015 pentru: Luca Iamandi, 'Tactica cooperării polițienești între state', Editura Sitech, ISBN:978-606-530-516-8, 200 pag., 2009

C Cernat, M Ujeniuc, 'CONDITIILE PREALABILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA', Pro Patria Lex, ISSN:1584-3356, 2012 pentru: Luca Iamandi, Mara Ioan, 'Statutul juridic al profesiei de polițist', Editura Pro Universitaria, ISBN:978-973-129-173-4, 280 pag., 2008

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

ASPECTE PRIVIND MANIFESTĂRI ȘI TENDINȚE ACTUALE ALE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania