ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Iftode Florinel

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

e-mail: floriniftode@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Iftode Florinel

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în străinătate

Iftode Florinel, 'The Germany_s Influence, from the Center to the Periphery of Europe, on the Euro Area', Centru și periferie. Studii de Relații Internaționale și Comunicare, pp.140-164, Editura Academic Publishing Lambert, ISBN:978-3-659-68835-5, 25 pag., 2015

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Iftode Florinel, 'Argumente pentru dezvoltarea regională în Sud-Estul României', Galați-Brăila - Trecut. Actualitate. Perspective - coord. Pușcă A., Pușcă B., Teodorașcu F., Sandache C., pp.138-163, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-450-2, 26 pag., 2017

Pîșleag Țuțu, Iftode Florinel, 'Securitate regională', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-342-9, 100 pag., 2016

Iftode Florinel, 'Managementul logisticii militare în operațiile de stabilitate', pp.1-248, Editura Universității Naționale de Apărare _Carol I_, ISBN:978-606-660-068_2, 248 pag., 2013

Iftode Florinel, 'Fundamentarea deciziei logistice în operațiile de stabilitate', pp.1-50, Editura Universității Naționale de Apărare _Carol I_, ISBN:978-606-660-069_9, 50 pag., 2013

Iftode Florinel, 'Geopolitică și geostrategie, curs pentru studenții IF', pp.1-169, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-266-9, 169 pag., 2011

Iftode Florinel, 'Analiza conflictelor internaționale, curs pentru studenții IF', pp.1-270, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-268-3, 270 pag., 2011

Iftode Florinel, 'Studii de securitate', pp.1-426, Editura Pro Universitaria București, ISBN:978-973-129-576-3, 426 pag., 2010

Iftode Florinel, 'Geopolitică și geostrategie, curs pentru studenții ID', pp.1-109, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-088-7, 109 pag., 2010

Iftode Florinel, 'Studii de securitate, Note de curs', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-278-2, 100 pag., 2010

Iftode Florinel, 'Analiza conflictelor internaționale, curs pentru studenții I.D.', pp.1-109, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-280-5, 109 pag., 2010

Iftode Florinel, 'Studii de securitate', pp.1-330, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-046-7, 330 pag., 2009

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Iftode Florinel, 'Turcia pe calea către o Europă în schimbare', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, ISSN:2065-0272, pp.1-10, 2020

Iftode Florinel, 'The Danube _ The Axis of European Security', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.2, Vol.13, ISSN:2065-0272, pp.150-170, 2020

Iftode Florinel, 'The Danube, the Leading Actor of European Identity', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.6, ISSN:2284 _ 5224, pp.347-361, 2016

Iftode Florinel, 'Reflections on the End of Cold War', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.2, Vol.8, ISSN:2065-0272, pp.21-34, 2015

Iftode Florinel, 'Alternative Organizations by which Russia is Trying to Impose on the International Stage', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.8, ISSN:2065-0272, pp.97-114, 2015

Iftode Florinel, 'The Regional Dimension of Romania's Participation to the Anti-Missile Defense System', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.5, ISSN:2284 _ 5224, pp.250-263, 2015

Iftode Florinel, 'Romania _ an International Actor in the Context of the Extensive Region of the Black Sea', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.4, ISSN:2284 _ 5224, pp.42-51, 2014

Iftode Florinel, Prună Cristian Sorin, 'Social Influence for Security', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.4, ISSN:2284 _ 5224, pp.52-58, 2014

Ștefan Ionuț, Iftode Florinel, 'On The Political and Social Coordinate of Globalization', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.2, Vol.6, ISSN:2065-0272, pp.41-66, 2013

Iftode Florinel, Prună Cristian Sorin, 'The Dynamic of Geopolitics in the Middle East', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.2, Vol.6, ISSN:2065-0272, pp.88-106, 2013

Iftode Florinel, 'European Security Environment in the Context of Globalization', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.2, ISSN:2284 _ 5224, pp.89-101, 2012

Iftode Florinel, 'The U.E. Position towards the Process of Democratization from North Africa', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.4, ISSN:2065-0272, pp.93-107, 2011

Iftode Florinel, 'The Europeanization of Conflicts - A Possible Solution in the Transnistrian Crisis', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.1, ISSN:2284 _ 5224, pp.150-158, 2011

Iftode Florinel, 'The Globalisation in the Security Space', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.3, ISSN:2065-0272, pp.33-45, 2010

Iftode Florinel, 'The Transformation of the Security Environment at the beginning of the XXIst Century', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.2, ISSN:2065-0272, pp.125-143, 2009

Iftode Florinel, 'Joint Security Concepts - Similarities and Differences', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.1, ISSN:2065-0272, pp.50-65, 2008

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Iftode Florinel, 'RISCURI ȘI AMENINȚĂRI LA ADRESA SECURITĂȚII CONTEMPORANE', Danubius Universitas, Nr.1, Vol.1, ISSN:2668-0084, pp.90-97, 2019

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Iftode Florinel, ș.a., 'THE INFLUENCE OF THE INTERCULTURAL PARTICULARITIES ON THE DEVELOPEMENT OF ECONOMIC EXCHANGES IN EASTERN-EUROPEAN CLUSTER', Proceedings of The 20th International Business Information Management Association Conference, Entrepreneurship Vision 2020: Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth, pp.45-53, ISBN:978-0-9821489-9-0, 2013

Iftode Florinel, Prună Cristian Sorin, 'SOCIAL INFLUENCE FOR SECURITY', 4 th International Conference The Danube - Axis of European Identity Ruse, pp.1-5, 2013

Iftode Florinel, 'ROMANIA _ AN INTERNATIONAL ACTOR IN THE CONTEXT OF THE EXTENSIVE REGION OF THE BLACK SEA', 4 th International Conference The Danube - Axis of European Identity Ruse, pp.1-5, 2013

Iftode Florinel, 'EUROPEAN SECURITY ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION', 2nd International Conference The Danube - Axis of European Identity Cahul State University _B.P. Hasdeu_, pp.1-5, 2012

Iftode Florinel, 'AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI LA ADRESA SECURITĂȚII ÎN ZONA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE', Revista de Filozofie, Sociologie si Științe Politice, Academia de Științe a Moldovei, Institutul Integrare Europeană și Științe Politice, pp.28-36, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Iftode Florinel, 'MANAGEMENTUL SECURITATII INFORMATIILOR IN INSTITUTIILE ADMINISTRATIEI EUROPENE', The Launching Conference of Annals of the University of Bucharest - Series of Administrative Sciences (AUB-SAS) with theme _THE PUBLIC ADMINISTRATION - ACTUAL TENDENCIES_, Bucharest, Romania, pp.1-5, 2013

Iftode Florinel, 'TURCIA (FOSTA PUTERE GEOPOLITICĂ A IMPERIULUI OTOMAN), _UN DECIDENT IMPORTANT PENTRU SOARTA LUMII', The International Scientific Conference, LITERATURE, DISCOURSE AND MULTICULTURAL DIALOGUE, 1-st Edition, Doctoral School of Literary Studies, The ALPHA Institute for Multicultural Studies, 5-6 december 2013, Tîrgu Mureș, Romania, pp.1-5, 2013

Iftode Florinel, Popescu Constantin, Deaconu Gheorghe, Repez Filofteia, 'SOFTPOWER STRATEGY DURING POSTCONFLICT RECONSTRUCTION', 17 International Conference _The Knowledge-Based Organization_, This event is organized by _Nicolae Bălcescu_ Land Forces Academy In Collaboration With The National Authority for Scientific Research, Section 1: Military and managerial sciences SIBIU, pp.1-5, Editura _Nicolae Bălcescu _Land Forces Academy Publishing House, ISBN:0404 C 158/201, 5 pag., 2011

Iftode Florinel, 'EVOLUȚII ALE MEDIULUI DE SECURITATE GLOBAL', Impactul Evoluției Relațiilor Internaționale Asupra Mediului de Securitate - Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice cu Participare Internațională, 18-19 noiembrie 2010, București, Universitatea Națională de Apărare _Carol I_, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, pp.188-197, 2010

Iftode Florinel, 'EUROPA, PRINSĂ ÎN _CLEȘTELE GAZULUI_ RUSESC', Impactul Evoluției Relațiilor Internaționale Asupra Mediului de Securitate - Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice cu Participare Internațională, 18-19 noiembrie 2010, București, Universitatea Națională de Apărare _Carol I_, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, pp.188-197, 2010

Iftode Florinel, 'FUNDAMENTAREA DECIZIEI LOGISTICE', Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională Strategii XXI, 12-13 aprilie 2007, Spațiul Sud-Est European în contextul globalizării, Universitatea Națională de Apărare _Carol I,_ București, pp.82-96, 2007

Iftode Florinel, 'UNELE CONSIDERAȚII PRIVIND OPERAȚIILE DE STABILITATE', Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională 14-15 aprilie 2005, Provocări la adresa securității și strategiei la începutul secolului XXI, Universitatea Națională de Apărare _Carol I,_ București, pp.326-333, 2005

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Iftode Florinel, 'România _ un factor cheie în contracararea Rusiei în regiunea Mării Negre', EIRP 2020, pp.1-10, 2020

Iftode Florinel, 'Turkey between NATO and the European Union', EIRP 2019, pp.1-10, 2019

Iftode Florinel, 'Geopolitical Developments in the Eastern Area in the Proximity of Romania', EIRP 2017, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.435-451, 2017

Iftode Florinel, 'Europe Being Islamized - A Consequence of the Islamic Religion?', EIRP 2016, pp.1-5, 2016

Iftode Florinel, 'SECURITY COMPONENTS OF GLOBALIZATION', 10 th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University 17-18 May, 2015, EIRP Proceedings, Vol.10, pp.640-647, 2015

Iftode Florinel, Pîrju Ionel Sergiu, 'Contemporary globalization, the transition from border to integration', 9 th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University May, 2013, pp.1-5, 2013

Iftode Florinel, 'GLOBALIZATION AND CULTURAL DIVERSITY ACCESSION TO THE SCHENGEN AREA _ A FURTHER DELAY FOR ROMANIA', 7th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, pp.1-5, 2012

Iftode Florinel, 'BLACK SEA ENERGY SECURITY - PRESENT AND FUTURE', 6th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Universitatea Danubius din Galati, pp.788-797, 2011

Iftode Florinel, 'HOW DOES GLOBALIZATION AFFECT THE NATIONAL SECURITY?', 6th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Universitatea Danubius din Galati, pp.798-807, 2011

Iftode Florinel, 'IMPLICAȚIILE GLOBALIZĂRII ÎN DEFINIREA MEDIULUI DE SECURITATE INTERNAȚIONAL', Proceedings Integrarea Europeană _ Realități și perspective, 14-15 mai 2010, ISSN:2067-9211, pp.303-306, Editura Universitară Danubius, Galați, 4 pag., 2010

Iftode Florinel, 'The Implications of the Globalization in Defining the International Security', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.303-306, 2010

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

Sergiu-Lucian Sorcaru, Sergiu Vladescu, 'Brexit's Influence on the FDI in the European Area', EIRP Proceedings [The 12th Edition of the International Conference _European Integration. Realities and Perspectives_ (Danubius University of Galați, May 19, 2017)], pp.361-367, 2017 pentru: Iftode Florinel, Pîrju Ionel Sergiu, 'Contemporary globalization, the transition from border to integration', 9 th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University May, 2013, 2013

Mirela Atanasiu, 'RADICALIZATION IN EUROPE IN THE CONTEXT OF MUSLIM IMMIGRATION', INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE STRATEGIES XXI, pp.164-170, 2016 pentru: Iftode Florinel, 'Europe Being Islamized - A Consequence of the Islamic Religion?', EIRP 2016, 2016

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

The Danube _ The Axis of European Security / Acta Universitatis Danubius. Rel...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania