ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Goga Gina Livioara

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: ginagoga@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Goga Gina Livioara

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Goga Gina Livioara, 'Recunoașterea și executarea hotărârilor in spațiul juridic al Uniunii Europene', pp.1-240, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-606-31-0450-3, 240 pag., 2017

Goga Gina Livioara, 'Drept administrativ European. Caiet de seminar', pp.1-261, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-606-31-0449-7, 261 pag., 2017

Goga Gina Livioara, 'Dreptul European al concurenței', pp.1-162, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-227-4, 162 pag., 2017

Boroi Alexandru, Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'PRACTICA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ. DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ, Dispozițiile noului Cod penal, Doctrină, jurisprudență relevantă: C.E.D.O., Curtea Constituțională, decizii de îndrumare ale fostului Tribunal Suprem, decizii pronuntate în recursuri în interewsul legii și decizii de speță', pp.1-635, Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-446-2, 635 pag., 2014

Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', pp.1-618, Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Maftei Jana, Roșu Angelica, Goga Gina Livioara, Pocora Monica, 'Cauzele excluziunii sociale și grupurile afectate', pp.17-35, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-75-8, 19 pag., 2011

Goga Gina Livioara, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Lupșan Gabriela, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, 'Serviciile sociale', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.137-148, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 12 pag., 2011

Pocora Monica, Modiga Georgeta, Ghinăraru Cătălin, Negruț Vasilica, Maftei Jana, Goga Gina Livioara, 'Fundamentele teoriei șocurilor exogene aleatoare și rolului lor în explicarea ciclurilor economice', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.181-184, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 4 pag., 2011

Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Maftei Jana, Roșu Angelica, Goga Gina Livioara, Pocora Monica, 'Analiza nevoilor tinerilor din perspectiva ocupării', pp.7-39, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-44-4, 33 pag., 2011

Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Maftei Jana, Roșu Angelica, Goga Gina Livioara, Pocora Monica, 'Evolutiile seculare, pe termen lung si pe termen scurt ale populatiei Romaniei; prognoza pana in 2014 pe baza tendintelor pe termen scurt; procesul de schimbare graduala (shifting) a variabilei explicative si proiectii ale evolutiei populatiei pana in anul 2040', pp.13-22, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 10 pag., 2010

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Vedinaș Verginia, Goga Gina Livioara, 'OBSERVAȚII CRITICE PE MARGINEA LEGII NR. 212/2018 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV NR. 554/2004 ȘI A ALTOR ACTE NORMATIVE', Dreptul, Nr.1, ISSN:1018-0435, pp.1-10, 2019

Goga Gina Livioara, 'Unele aspecte privind invocarea excepției de nelegalitate', Revista de Drept Public, Nr.4, pp.106-113, 2017

Goga Gina Livioara, 'Metropolitan Areas -Realities and Perspectives', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.6, ISSN:2068 - 5459, pp.65-70, 2014

Goga Gina Livioara, Modiga Georgeta, 'The Right of Access to Its Own File', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.6, ISSN:2068 - 5459, pp.111-116, 2014

Goga Gina Livioara, 'The General Principle of non Discrimination and Equal Treatment in the Legislation and Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.5, ISSN:2068 - 5459, pp.138-145, 2013

Goga Gina Livioara, 'The Significance of the General Principles in European Union Administrative Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.8, ISSN:1844-8062, pp.63-72, 2012

Rusu Ion, Negruț Vasilica, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Legal Liability in Environmental Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.7, ISSN:1844-8062, pp.43-55, 2011

Goga Gina Livioara, Negruț Vasilica, Guriță Gabriel, 'APPLICATION STAGE OF THE GOOD ADMINISTRATION EXIGENCIES AT NATIONAL LEVEL', Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, ISSN:2067- 7677, pp.104-108, 2011

Goga Gina Livioara, Negruț Vasilica, Guriță Gabriel, 'The application of the principle of proportionality within the national administrative law', Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, ISSN:2067- 7677, pp.109-111, 2011

Goga Gina Livioara, 'The Right to Jurisdictional Protection Resulting from the Fulfillment of the Obligations Provisioned b Treaties', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.2, ISSN:2068 - 5459, pp.57-63, 2010

Goga Gina Livioara, 'The Obligation of the National Administrative Organs to The Obligation of the National Administrative Organs to Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.6, ISSN:1844-8062, pp.162-169, 2010

Goga Gina Livioara, 'The Obligation of the National Administrative Organs to Reexamine their own Decisions in the Context of the Recent Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.6, ISSN:1844-8062, pp.162-169, 2010

Goga Gina Livioara, Modiga Georgeta, 'Normative over organization in the context of European Union integration', AGORA Int'l J. Jurid. Sci., pp.1-10, 2010

Goga Gina Livioara, 'Good governance in the EU', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:1844-8062, pp.176-184, 2009

Goga Gina Livioara, 'Good Governance in Public Administration from the Perspective of the Political Factor', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.1, ISSN:2068 - 5459, pp.47-54, 2009

Goga Gina Livioara, 'LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES DANS LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.3, ISSN:1844-8062, pp.138-145, 2007

Goga Gina Livioara, 'LE NOUVEAU CADRE ADMINISTRATIF INSTITUÉ PAR LE TRAITE ETABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.2, ISSN:1844-8062, pp.160-166, 2006

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Rusu Ion, Boroi Alexandru, Goga Gina Livioara, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Preventing and Fighting agaisant Crimes of Illicit Trafficking in Firearms, Ammunition and Explosive Materials in the European Unions', The 17th International Conference The Knowledge-Based Organisaation, KBO 2011, Conferences Proceedings 1 Management and Military Sciences, ISSN:1843-6722, pp.514-519, 2011

Duret Gabriela Nicoleta, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Necșulescu Ecaterina, Duret Nicu, Pocora Mihail Silviu, 'Values of the European Citizenship under the legal membership or quality', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-6, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Pocora Monica, Duret Gabriela Nicoleta, Necșulescu Ecaterina, Pușcă Florentina, Duret Nicu, Goga Gina Livioara, 'E-government-the case of Romania', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-6, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Goga Gina Livioara, Negruț Vasilica, Pocora Monica, Modiga Georgeta, 'Public Function between Liability and Legal Responsability', The 18th International Conference The Knowledge-Based Organization, 14-16 iunie 2012, Conference Proceedings 2, ISSN:1843-6722, pp.654-660, Editura Land Forces Academy Publishing House, 7 pag., 2012

Duret Nicu, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, 'Values of the European Financial Space', CKS The 5th International Scientific Session _Challenges of the Knowledge Society_, April 15-16 2011, Universitatea Nicolae Titulescu București, pp.704-709, 2011

Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Duret Nicu, Pocora Mihail Silviu, 'The application of the specialty principle, concerning the special seizure in Romanian criminal law', CKS The 5th International Scientific Session _Challenges of the Knowledge Society_, April 15-16 2011, Universitatea Nicolae Titulescu București, pp.136-141, 2011

Goga Gina Livioara, Modiga Georgeta, 'Simplificarea legislației naționale în contextul integrării în Uniunea Europeană', Agora International Journal of Juridical Sciences, Nr.5, ISSN:2067-7677, pp.1-5, 2010

Modiga Georgeta, Goga Gina Livioara, 'Principiile generale ale dreptului comunitar', Agora International Journal of Juridical Sciences, Nr.2, Vol.5, ISSN:2067-7677, pp.1-5, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Goga Gina Livioara, Guriță Gabriel, Pocora Mihail Silviu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Valences of management activity within public government', The 18th International Conference The Knowledge-Based Organization, Conference Proceedings 2 Economic, Social and Administrative Approaches to the The Knowledge-Based Organization, ISSN:1843 _ 6722, pp.654-660, Editura _Nicolae Bălcescu_ Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, 7 pag., 2012

Goga Gina Livioara, Pocora Monica, Modiga Georgeta, Rusu Ion, 'The implications of public decisions endorsment from the perspective of transparency principle', The 17th International Scientific Conference Knowledge-Based Organization, , KBO 2011, Conferences Proceedings 1 Management and Military Sciences, 24-26 november 2011, _Nicolae Balcescu_ Land Forces Academy, Sibiu, Romania, ISSN:1843-6722, pp.514-519, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Goga Gina Livioara, 'Controversies regarding Competence to settle through Arbitration the Litigations relating to Public Procurement Contracts', EIRP 2016, pp.169-172, 2016

Goga Gina Livioara, 'Considerations Relating to the Jurisdiction of the Arbitration Litigation on Solving Public Acquisition Contracts', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.181-184, 2016

Goga Gina Livioara, 'Considerations on the Character of the Documents Issued by Private Persons by Empowerment', 6th International Conference The Danube - Axis of European Identity - Danubius University of Galati, Romania, pp.1-10, 2016

Goga Gina Livioara, 'Theoretical and practical perspectives on the substantial change of the public procurement contract', 6th International Conference The Danube - Axis of European Identity - Danubius University of Galati, Romania, pp.1-10, 2016

Goga Gina Livioara, 'The Settlement of the Exception of Illegality according to the Latest Regulations in the Matter of Administrative Contentious', EIRP 2016, pp.1-5, 2016

Goga Gina Livioara, 'The Abolition of Unfair Terms according to EU Legislation', EIRP Proceedings, Vol.10, ISSN:2067 _ 9211, pp.1-5, 2015

Goga Gina Livioara, 'The Sources of Administrative Law and their Role in Consecrating the Administrative Space of European Union', EIRP 2012 Proceedings, ISSN:2067-9211, pp.968-974, 2012

Goga Gina Livioara, 'ÎNTRE IDENTITATEA NAȚIONALĂ ȘI IDENTITATEA EUROPEANĂ', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.693-695, 2011

Goga Gina Livioara, 'PRINCIPIUL SECURITĂȚII JURIDICE ȘI AL ÎNCREDERII LEGITIME', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.82-85, 2011

Goga Gina Livioara, 'CONVERGENȚE ADMINISTRATIVE ÎN SPAȚIUL EUROPEAN', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.81-86, 2011

Goga Gina Livioara, Guriță Gabriel, 'The Research of the Administrative Phenomenon Within the European Space from the Perspective of the Organisms Specialized in Professional Trading', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.899-905, 2011

Goga Gina Livioara, 'Bureaucratic Administration in Modern Society', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.127-136, 2010

Goga Gina Livioara, 'The Role of Civil Society within the Democracy', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.119-126, 2010

Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Maftei Jana, Roșu Angelica, Goga Gina Livioara, Pocora Monica, 'Evoluțiile seculare, pe termen lung și pe sermen scurt ale populației României', pp.1-6, Editura Zigotto, Galați, 6 pag., 2010

Goga Gina Livioara, Guriță Gabriel, 'The Control of the Legality of Administrative Activity through the Court of Justice of the European Union', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.341-349, 2010

Goga Gina Livioara, Popa Anișoara, Maftei Jana, 'The legal Framework of the Recognition of Diplomas and Profesional Qualifications in the European Union', International Conference on Internationalization of quality Asurance and Management of Higer Education( ICIQA) Danubius University, Galați, pp.1-5, 2009

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

Boldea Iulian, Sigmirean Cornel, 'Identity and Dialogue in the Era of Globalization', pp.1-525, Editura Arhipeleag XXI Press, ISBN:978-606-8624-19-8, 525 pag., 2019 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'PRACTICA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ. DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ, Dispozițiile noului Cod penal, Doctrină, jurisprudență relevantă: C.E.D.O., Curtea Constituțională, decizii de îndrumare ale fostului Tribunal Suprem, decizii pronuntate în recursuri în interewsul legii și decizii de speță', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-446-2, 635 pag., 2014

Ionuț Borlan, 'Amânarea aplicării pedepsei în teoria și practica dreptului penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2017 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori), 'Explicațiile noului Cod penal. Volumul IV. (Articolele 257-366)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Rusu Minodora-Ioana, 'Practica judiciară în materie penală, Drept penal, Partea specială (coord.Boroi Alexandru)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2014

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

G Modiga, 'Citizens' Rights and Freedoms in the European Union', European Integration-Realities and Perspectives, 2015 pentru: Goga Gina Livioara, 'The Sources of Administrative Law and their Role in Consecrating the Administrative Space of European Union', EIRP 2012 Proceedings, 2012

G Modiga, 'European Citizenship between Past and Future', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2014 pentru: Duret Gabriela Nicoleta, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Necșulescu Ecaterina, Duret Nicu, Pocora Mihail Silviu, 'Values of the European Citizenship under the legal membership or quality', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, 2011

Citare în articol din revistă indexata BDI

DM Sandru, 'Commercial Arbitration in Public Procurement. Experiences of the International Commercial Arbitration Court Attached to the Chamber of Commerce and Industry of...', ceeol.com, 2017 pentru: Goga Gina Livioara, 'Considerations Relating to the Jurisdiction of the Arbitration Litigation on Solving Public Acquisition Contracts', EIRP Proceedings, 2016

M Sengelov, 'Discrimination in the access to and portability of study finance in the EU', lib.ugent.be, 2016 pentru: Goga Gina Livioara, 'The General Principle of non Discrimination and Equal Treatment in the Legislation and Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.5, 2013

GML Mozo, 'Progress in the Revision of Inheritance and Gift Tax under the European Union Law: Judgement of the EU Court of Justice (Seventh Chamber)', athensjournals.gr, 2016 pentru: Goga Gina Livioara, 'The General Principle of non Discrimination and Equal Treatment in the Legislation and Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.5, 2013

O Ionica, 'The Companies and the Climate Change: differences between perceptions and practices', Acta Universitatis Danubius. _conomica, ISSN:2065-0175, factor de impact REPEC:.065, 2016 pentru: Goga Gina Livioara, Modiga Georgeta, 'Normative over organization in the context of European Union integration', AGORA Int'l J. Jurid. Sci., 2010

Monica Pocora, 'The Difference between the Offenses of Deceiving and other Offenses with Fraudulent Feature', EIRP Proceedings, Vol.11, ISSN:2067 _ 9211, 2016, http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1729/1812 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

M Pocora, 'Distribution of Criminal Liability between the Legal and Physical Entity at EU Level', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2016 pentru: Goga Gina Livioara, 'The Obligation of the National Administrative Organs to Reexamine their own Decisions in the Context of the Recent Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.6, 2010

M.-I. Balan-Rusu, 'The constitutiv Content of the Crime of Refusal or Evasion from Collecting Biological Samples in the Romanian Criminal Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.11, ISSN:1844-8062, pp.25-28, 2015 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Rusu Minodora-Ioana, 'Practica judiciară în materie penală, Drept penal, Partea specială (coord.Boroi Alexandru)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2014

M Kolendowska-Matejczuk, 'The Principle of Non-Discrimination as One of the Fundamental Basis of the European Integration', Krakowskie Studia Mi_dzynarodowe, 2014 pentru: Goga Gina Livioara, 'The General Principle of non Discrimination and Equal Treatment in the Legislation and Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.5, 2013

M Cocosatu, 'The Priority of European Law over National Law of EU Member States and the Direct Application of European Law', Acta Universitatis Danubius. Administratio, ISSN:2068 - 5459, 2014 pentru: Duret Gabriela Nicoleta, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Necșulescu Ecaterina, Duret Nicu, Pocora Mihail Silviu, 'Values of the European Citizenship under the legal membership or quality', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, 2011

G MODIGA, 'Judicial Labor Relations in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.6, ISSN:2068 - 5459, pp.5-25, 2014 pentru: Goga Gina Livioara, 'The Significance of the General Principles in European Union Administrative Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.8, 2012

G Modiga, 'Legal Relationships Work in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Administratio, ISSN:2068 - 5459, 2014 pentru: Goga Gina Livioara, 'The Significance of the General Principles in European Union Administrative Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.8, 2012

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - 2017

Loc: 5

Punctaj: 715

Situat în top 5%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2017

Loc: 2

Punctaj: 663

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2016

Loc: 1

Punctaj: 175

Situat în top 1%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2016

Loc: 1

Punctaj: 175

Situat în top 4%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

OBSERVAȚII CRITICE PE MARGINEA LEGII NR. 212/2018 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPL...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania