ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Ioan Gina

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice

Departamentul: Finanțe și Administrarea Afacerilor

e-mail: ginaioan@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Ioan Gina

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în străinătate

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The analysis of European Union Countries Index of Globalization from the Viewpoint of Clusters', Innovative approaches in the management of competitiveness of business - Coord. A.Berezin, M. Bezpartochnyi, ISSN:1877-0444, pp.18-24, Editura ISMA University, Riga, Latvia, 7 pag., 2016

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Metode de modelare matematică în economie. Ediție revăzută și adăugită', pp.1-226, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-65-6, 226 pag., 2019

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'AN EQUILIBRIUM MODEL WITH APPLICATIONS FOR THE EUROPEAN UNION COUNTRIES', ECONOMIC DEVELOPMENT MODELS OF EMERGING COUNTRIES, pp.7-208, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-0-0, 202 pag., 2019

Ioan Gina, 'Doctrine economice contemporane _ Curs ID-FR', pp.1-167, Editura Universității Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-476-2, 167 pag., 2018

Ioan Gina, 'Prețuri și concurență _ Curs ID-FR', pp.1-141, Editura Universității Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-480-9, 141 pag., 2018

Ioan Gina, 'Macroeconomie _ Curs ID-FR', pp.1-109, Editura Universității Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-479-3, 109 pag., 2018

Ioan Gina, 'Doctrine economice', pp.1-220, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-213-7, 220 pag., 2017

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Analiza activității economice a județelor dunărene relativ la media câștigului salarial net', Galați-Brăila - Trecut. Actualitate. Perspective - coord. Pușcă A., Pușcă B., Teodorașcu F., Sandache C., pp.57-80, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-450-2, 24 pag., 2017

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Macroeconomie', pp.1-226, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-216-8, 226 pag., 2017

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Prețuri și concurență', pp.1-286, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-175-8, 286 pag., 2016

Ioan Gina, 'Abordări teoretice și practice ale crizei economice', pp.1-332, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-034-8, 332 pag., 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Mateconomie', pp.1-532, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-67-0, 532 pag., 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Metode de modelare matematică în economie', pp.1-322, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-65-6, 322 pag., 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'n-Microeconomie. Aplicații', pp.1-174, Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-606-585-045-3, 174 pag., 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'n-Microeconomie', pp.1-382, Editura Zigotto, Galați, 382 pag., 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Metode de modelare matematică în economie', pp.1-300, Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-606-585-046-0, 300 pag., 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Modele și metode matematice în activitatea economică', pp.1-478, Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-606-585-014-9, 478 pag., 2010

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Matematică aplicată în micro și macroeconomie', pp.1-534, Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-606-585-015-6, 534 pag., 2010

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator

Pușcă Corneliu Andy, Nuță Florian Marcel, Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'ECONOMIC DEVELOPMENT MODELS OF EMERGING COUNTRIES', pp.1-470, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-0-0, 470 pag., 2019

Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A generalization of a class of production functions', Applied economics letters, Nr.18, Vol.18, ISSN:0003-6846, pp.1777-1784, DOI:10.1080/13504851.2011.564117, factor de impact:.214, scor relativ de impact:.288, Editura Warwick University, Coventry, UK, 8 pag., 2011

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Dependence of Net Average Wage on Labour Productivity in Romania', Euroeconomica, Nr.2, Vol.39, ISSN:1582-8859, pp.7-47, factor de impact REPEC:.07, 2020

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Equilibrium Model with Applications for some of the South American countries', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.16, ISSN:2065-0175, pp.139-194, factor de impact REPEC:.065, 2020

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Unified Consumption and Production Model for a Closed Economy', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.8, ISSN:2284-9459, pp.5-10, factor de impact REPEC:.014, 2019

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Equilibrium Model with Applications for the European Union Countries', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.15, ISSN:2065-0175, pp.265-409, factor de impact REPEC:.065, 2019

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Equilibrium Model with Applications for some of the North and Central American Countries', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.7, Vol.15, ISSN:2065-0175, pp.330-439, factor de impact REPEC:.065, 2019

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Equilibrium Model with Applications for Some of the Asian and Australia-Oceania Countries - Part One', Euroeconomica, Nr.2, Vol.38, ISSN:1582-8859, pp.97-226, factor de impact REPEC:.07, 2019

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Equilibrium Model with Applications for some of the Asian and Australia-Oceania Countries - Part Two', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.7, Vol.15, ISSN:2065-0175, pp.330-454, factor de impact REPEC:.065, 2019

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Labor analysis for developing countries and regions of the World _ Part two', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.7, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.428-654, factor de impact REPEC:.065, 2018

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Labor Analysis for Developing Countries and Regions of the World _ Part One', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.299-534, factor de impact REPEC:.065, 2018

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The determination of a graph center', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.8, ISSN:2284-9459, pp.23-26, factor de impact REPEC:.014, 2018

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The determination of a graph center', The Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.8, ISSN:2284 _ 9459, pp.23-26, 2018

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Analysis of the Main Economic Indicators of the World', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.195-461, factor de impact REPEC:.065, 2018

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Analysis of Gross Domestic Product from Foreign Direct Investments, Gross Capital Formation and Taxation', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.64-194, factor de impact REPEC:.065, 2018

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An analysis of two types of regressions for the same dataset', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.299-305, factor de impact REPEC:.065, 2018

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Relationship between Spatial Interdependencies in the European Union and the Trade-II', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.13, ISSN:2065-0175, pp.51-144, factor de impact REPEC:.065, 2017

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'The Analysis of Dependence of Household Deposits and Loans from the Money Supply', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.13, ISSN:2065-0175, pp.185-202, factor de impact REPEC:.065, 2017

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Analysis of the Number of Employees, Net Nominal Earnings and Labour Productivity in Romania', Euroeconomica, Nr.2, ISSN:1582-8859, pp.179-194, factor de impact REPEC:.07, 2017

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Analysis and Forecast GDP of Romania during 1995-2014', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.7, ISSN:2284-9459, pp.26-125, factor de impact REPEC:.014, 2017

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'On Certain Conditions for Generating Production Functions - II', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.7, ISSN:2284-9459, pp.58-63, factor de impact REPEC:.014, 2017

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'On Certain Conditions for Generating Production Functions - I', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.12, ISSN:2065-0175, pp.129-150, factor de impact REPEC:.065, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Relationship between Spatial Interdependencies in the European Union and the Trade-I', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.12, ISSN:2065-0175, pp.5-118, factor de impact REPEC:.065, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A Mathematical Model of Working Time and Leisure', Euroeconomica, Nr.2, Vol.35, ISSN:1582-8859, pp.41-47, factor de impact REPEC:.07, 2016

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Considerations on the Laffer curve', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.6, ISSN:2284-9459, pp.11-16, factor de impact REPEC:.014, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Analysis of a Duopoly with Incomplete Information', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.12, ISSN:2065-0175, pp.5-18, factor de impact REPEC:.065, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Determination of Spatial Interdependencies in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.12, ISSN:2065-0175, pp.133-152, factor de impact REPEC:.065, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Aspects of spatial interdependencies in the European Union', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.6, ISSN:2284-9459, pp.21-27, factor de impact REPEC:.014, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Equilibrium Model for the Romanian Economy', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.6, ISSN:2284-9459, pp.41-75, factor de impact REPEC:.014, 2016

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Evolution and consequences of economic crisis in Romania', Euroeconomica, Nr.2, Vol.34, ISSN:1582-8859, pp.161-189, factor de impact REPEC:.07, 2015

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Complete Theory of Generalized CES Production Function', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.5, ISSN:2284-9459, pp.15-37, factor de impact REPEC:.014, 2015

Ioan Gina, 'Coordinates of fiscal policy in times of crisis and their efficiency', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.5, ISSN:2284-9459, pp.5-9, factor de impact REPEC:.014, 2015

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A New Approach to Utility Function', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.11, ISSN:2065-0175, pp.193-222, factor de impact REPEC:.065, 2015

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Complete Theory of Cobb-Douglas Production Function', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.11, ISSN:2065-0175, pp.74-114, factor de impact REPEC:.065, 2015

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Localization Problem', Euroeconomica, Nr.2, ISSN:1582-8859, pp.141-148, factor de impact REPEC:.07, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Mathematics and Microeconomics', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.100-108, factor de impact REPEC:.065, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Generalized Cobb-Douglas function for three inputs and linear elasticity', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.4, ISSN:2284-9459, pp.17-22, factor de impact REPEC:.014, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A type of a rational production function', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.59-67, factor de impact REPEC:.065, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An analysis of the substitution effect and of revenue effect in the case of the consumer_s theory provided with an Allen utility function', Journal of Accounting and Management, Nr.3, Vol.4, ISSN:2284-9459, pp.15-19, factor de impact REPEC:.014, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Generalized Cobb-Douglas function for two inputs and linear elasticity', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.58-66, factor de impact REPEC:.065, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Evolution of GDP in USA Using Polynomial Regression Analysis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.61-73, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A Mathematical Model of an Open Economy with Applications in Romania', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.103-170, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The evolution of GDP in USA using cyclic regression analysis', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.3, ISSN:2284-9459, pp.21-47, factor de impact REPEC:.014, 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The LSM adjustment method of time series', Euroeconomica, Nr.3, ISSN:1582-8859, pp.150-155, factor de impact REPEC:.07, 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Reduction of Quadratic Forms to the Normal Form with Applications for Production Functions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.120-152, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Gina, 'Debt Burden in Romanian Economy', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.89-94, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Gina, 'Countercyclical Economic Policies in Times of Crisis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.126-131, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Gina, 'An Analysis of the Romanian Macroeconomic Conditions that Favored the Economic Crisis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.137-149, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Equilibrium Model for an Open Economy. Romania_s Case', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.102-125, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Romania's Financial Market and Foreign Trade Impaction', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.100-115, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Intellectual Property Rights in the Era of Information Society', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.169-174, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Analysis on the Money Demand Dependence Relative to GDP and the Interest Rate for Romania during 2001-2011', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.147-156, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Problem of Efficiency of the Consumption or Production', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.117-125, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Discussions on n Substitutable Goods Production and Consumption', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.168-176, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Consumer's Budget from a Geometrically Point of View', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.2, ISSN:2284-9459, pp.23-30, factor de impact REPEC:.014, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Equilibrium Analysis of a Closed Economy Model with Government and Money Market Sector - II', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.127-143, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An analysis on the investment demand dependence relative to GDP and the interest rate for Romania during 2001-2011', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.2, ISSN:2284-9459, pp.23-31, factor de impact REPEC:.014, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Analysis of the Substitution Effect and of Revenue Effect in the Case of the Consumer_s Theory Provided with a CES Utility Function', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.164-175, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An analysis on taxes dependence relative to GDP for Romania during 2001-2011', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.2, ISSN:2284-9459, pp.23-31, factor de impact REPEC:.014, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Consumer_s Behavior after the Preferences Nature', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.127-138, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'General Considerations on the Oligopoly', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.115-137, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Gina, 'Globalisation and the Current Economic Crisis', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.2, ISSN:2284-9459, pp.5-21, factor de impact REPEC:.014, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Complete Solution of the Core-Periphery Model for two Regions Using Successive Approximations', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.95-106, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Gina, 'The economic crises of the last two decades - ignored warnings', Euroeconomica, Nr.31, ISSN:1582-8859, pp.23-29, factor de impact REPEC:.07, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An analysis on the net export dependence relative to GDP and the consumer demand for Romania during 2001-2011', Euroeconomica, Nr.4, ISSN:1582-8859, pp.98-105, factor de impact REPEC:.07, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'On the General Theory of Production Functions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.223-236, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Analysis on the Consumer Demand Dependence Relative to the Disposable Income for Romania during 2001-2011', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.114-123, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Analysis of the Evolution of the Gross Domestic Product by Means of Cyclic Regressions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.118-130, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A method of choice of the best alternative in the multiple solutions case in the Games Theory', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.1, ISSN:2284-9459, pp.5-8, factor de impact REPEC:.014, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Analysis of the Evolution of the Gross Domestic Product by Means of Fourier Development', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.146-161, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The extreme of a function subject to restraint conditions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.203-207, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Gina, 'General Aspects of the Economical Crisis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, ISSN:2065-0175, pp.20-29, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'About the Economical Equilibrium', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.129-140, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The E-learning Limits', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, ISSN:2065-0175, pp.138-159, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Trends and Developments in Romania's Trade Balance in the Period 2006-2010', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.174-192, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'The Equilibrium Analysis of a Closed Economy Model with Government and Money Market Sector', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.127-143, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Demand_s Behavior under the Action of Factors', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.115-128, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Aspects of Price Discrimination in the Monopoly', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.103-114, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An adjustment of the Electre method for the case of intervals', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.1, ISSN:2284-9459, pp.53-61, factor de impact REPEC:.014, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A method of choice of the importance coefficients in the Electre method', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.1, ISSN:2284-9459, pp.5-11, factor de impact REPEC:.014, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Substitution and the Revenue Effects for a Cobb-Douglas Utility Function', The Annals of "Dunărea de Jos" University of Galati, Nr.2, Vol.XVI, ISSN:1584-0409, pp.87-94, 2010

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Two Methods of Determination of an Aquisition Program in Integer Numbers', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.IX, ISSN:2065-0175, pp.126-131, factor de impact REPEC:.065, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Determination of a Company Production under the Conditions of Minimizing the Production Costs, but Also Profit Maximization', EIRP 2020, pp.132-136, 2020

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Analysis of the Production Leader in the Stackelberg Model', EIRP 2018, Vol.13, pp.113-118, 2018

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Alternative to the Electre Method', EIRP 2018, Vol.13, pp.119-126, 2018

Ioan Gina, 'A Short History of Value Theory', EIRP 2017, Nr.1, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.246-254, 2017

Ioan Gina, 'Economic Thinking from Hesiod to Richard Cantillon', EIRP 2016, pp.379-385, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Stackelberg Model for a Leader of Production and Many Satellites', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Galați, Proceedings, pp.359-363, Editura Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-606-533-013-9, 5 pag., 2015

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'The Cournot Equilibrium for n Firms', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Galați, Proceedings, pp.364-374, Editura Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-606-533-013-9, 11 pag., 2015

Ioan Gina, 'Theoretical Models of Economic Recovery in Recession and Depression Phases', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Galați, Proceedings, pp.636-641, Editura Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-606-533-013-9, 6 pag., 2012

Ioan Gina, 'Globalisation and the Current Economic Crisis', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Galați, Proceedings, pp.1-17, Editura Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-606-533-013-9, 17 pag., 2012

Citare în carte publicată în editură străină

Guennadi Khatskevich, Andrei Pranevich, Yury Karaleu, 'Analytical Forms of Productions Functions with Given Total Elasticity of Production', Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology _ ISAT 2019, DOI:10.1007/978-3-030-30443-0_25, 2020, https://www.researchgate.net/publication/335636329_Analytical_Forms_of_Productions_Functions_with_Given_Total_Elasticity_of_Production pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A generalization of a class of production functions', Applied economics letters, Nr.18, Vol.18, Editura Warwick University, Coventry, UK, 8 pag., 2011

ARAMIDE OLOIDI, 'Cyber-security Challenges in Financial Institutions in Nigeria: A Multiple Case Study', pp.1-24, Editura School of Business Administration and Technology Management, 24 pag., 2019, https://search.proquest.com/openview/e4532c3f1580f1837453c6faafc42432/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y pentru: Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'The Cournot Equilibrium for n Firms', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Galați, Proceedings, Editura Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-606-533-013-9, 11 pag., 2015

Recep TARI, R_dvan _NCE, 'REW-3 SINIFLANDIRMASI KAPSAMINDA COBB DOUGLESS, CES VE TRANSLOG ÜRET_M FONKS_YONLARININ TAHM_N_: TÜRK_YE ÖRNE__', European Congree on Economic Issues VI Proceedings Book, pp.136-141, 2019, https://www.researchgate.net/publication/338411343_European_Congree_on_Economic_Issues_VI_Proceedings_Book/references pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A generalization of a class of production functions', Applied economics letters, Nr.18, Vol.18, Editura Warwick University, Coventry, UK, 8 pag., 2011

Citare în articol revistă cotată ISI

Gaspars-Wieloch Helena, 'CRITICAL ANALYSIS OF CLASSICAL SCENARIO-BASED DECISION RULES FOR PURE STRATEGY SEARCHING', SCIENTIFIC PAPERS OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ORGANIZATION AND MANAGEMENT SERIES, Nr.149, pp.155-165, DOI:10.29119/1641-3466.2020.149.15, 2020, https://www.researchgate.net/publication/344712837_CRITICAL_ANALYSIS_OF_CLASSICAL_SCENARIO-BASED_DECISION_RULES_FOR_PURE_STRATEGY_SEARCHING/references#fullTextFileContent pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A method of choice of the best alternative in the multiple solutions case in the Games Theory', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.1, 2011

Helena Gaspars-Wieloch, 'A New Application for the Goal Programming_The Target Decision Rule for Uncertain Problems', Journal of Risk and Financial Management, Nr.280, Vol.13, pp.1-14, DOI:10.3390/jrfm13110280, 2020, https://www.researchgate.net/publication/345819927_A_New_Application_for_the_Goal_Programming_-_The_Target_Decision_Rule_for_Uncertain_Problems pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A method of choice of the best alternative in the multiple solutions case in the Games Theory', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.1, 2011

Aning Kesuma Putri, Ayu Wulandari, 'Factors Influencing The Income Of Fishermen', Integrated journal of business and economics, Nr.2, Vol.4, ISSN:2549-3280, pp.198-210, DOI:10.33019/ijbe.v4i2.298, 2020, http://ojs.ijbe-research.com/index.php/IJBE/article/view/298 pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Complete Theory of Cobb-Douglas Production Function', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.11, 2015

Ris 127. _______ _._., ________ _._., ______ _._., '_______ _________ ___________ ________ __ _________ _ __________ _________ __________ _______', _____________ _ __________ ________: _____, _________, _______, Nr.1, Vol.13, pp.160-173, DOI:10.15838/esc.2020.1.67.9, 2020 pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A generalization of a class of production functions', Applied economics letters, Nr.18, Vol.18, Editura Warwick University, Coventry, UK, 8 pag., 2011

O. Yankovyi, Yu. Goncharov, V. Koval, T. Lositska, 'Optimization of the capital-labor ratio on the basis of production functions in the economic model of production', Scientific Bulletin of National Mining University, Nr.4, pp.134-140, DOI:10.29202/nvngu/2019-4/18, 2019, https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=20712227&AN=138337112&h=AypKeAsClKWI%2fgSHwnpDNYMab0wa8NJ0uIqcll8aNzemUqJTcC6wS%2f%2bvezx687yt8MUnGR96ZnD%2bqgNI3MhnVA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d20712227%26AN%3d138337112 pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Complete Theory of Generalized CES Production Function', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.5, 2015

Teka Araya Mebrahtu, Sung-Kyu Lee, 'The impact of agricultural package programs on farm productivity in Tigray-Ethiopia: Panel data estimation', Cogent Economics & Finance, ISSN:2332-2039, pp.1-28, DOI:https://doi.org/10.1080/23322039.2019.1631987, 2019, https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23322039.2019.1631987&hl=ro&sa=T&oi=ucasa&ct=ufr&ei=0KgyXcb7LL6Cy9YP-8u6kAw&scisig=AAGBfm1w4AAC-ycbfHnmLXR_o6cQJbzTzQ pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Generalized Cobb-Douglas function for three inputs and linear elasticity', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.4, 2014

Dan Cui, Xiang Wei, Dianting Wu, Nana Cui, Peter Nijkamp, 'Leisure time and labor productivity: a new economic view rooted from sociological perspective', Economics E-Journal, Nr.36, Vol.13, pp.1-24, DOI:10.5018/economics-ejournal.ja.2019-36, 2019, http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2018-74 pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A Mathematical Model of Working Time and Leisure', Euroeconomica, Nr.2, Vol.35, 2016

Alina-Daniela Vîlcu, Gabriel-Eduard Vîlcu, 'On Quasi-Homogeneous Production Functions', Symmetry, Nr.976, Vol.11, pp.1-11, DOI:10.3390/sym11080976, 2019, http://scholar.google.ro/scholar_url?url=https://www.mdpi.com/2073-8994/11/8/976/pdf&hl=ro&sa=X&d=6978571435322695184&scisig=AAGBfm3Vm1jYe4exJlDy3wsoievPD2J8hg&nossl=1&oi=scholaralrt&hist=xwyDTlQAAAAJ:211232126346576629:AAGBfm0UklhleRkERfEFQW_YdHDXvmOFlA pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A generalization of a class of production functions', Applied economics letters, Nr.18, Vol.18, Editura Warwick University, Coventry, UK, 8 pag., 2011

O. Yankovyi, Yu. Goncharov, V. Koval, T. Lositska, 'Optimization of the capital-labor ratio on the basis of production functions in the economic model of production', Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, Nr.4, Vol.18, ISSN:2071-2227, pp.134-140, DOI:10.29202/nvngu/2019-4/18, 2019, http://nvngu.in.ua/index.php/ru/arkhiv-zhurnala/po-vypuskam/1802-2019/soderzhanie-4-2019/ekonomika-i-upravlenie/4982-optimizatsiya-fondovooruzhennosti-na-osnove-proizvodstvennykh-funktsij-v-ekonomicheskoj-modeli-proizvodstva pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Complete Theory of Generalized CES Production Function', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.5, 2015

Paly Muhammad Basir, 'COMMERCIAL SMALLHOLDER LAYING HENS: PRODUCTION EFFICIENCY AND INTENSITY OF INPUT USE ACCORDING TO PRODUCTION PHASE IN SOUTH SULAWESI, INDONESIA', RJOAS, Nr.89, Vol.5, pp.209-216, DOI:10.18551/rjoas.2019-05.26, 2019, https://www.researchgate.net/publication/333362952_COMMERCIAL_SMALLHOLDER_LAYING_HENS_PRODUCTION_EFFICIENCY_AND_INTENSITY_OF_INPUT_USE_ACCORDING_TO_PRODUCTION_PHASE_IN_SOUTH_SULAWESI_INDONESIA pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Complete Theory of Cobb-Douglas Production Function', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.11, 2015

Gaspars-Wieloch Helena, 'SPARE PARTS QUANTITY PROBLEM UNDER UNCERTAINTY _ THE CASE OF ENTIRELY NEW DEVICES WITH SHORT LIFE CYCLE', M U LT I P L E C R I T E R I A D E C I S I O N M A K I N G, Vol.14, pp.5-28, DOI:10.22367/mcdm.2019.14.01, 2019, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-02008aa6-8b7f-4a18-9da1-5bdaf95f3023 pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A method of choice of the best alternative in the multiple solutions case in the Games Theory', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.1, 2011

Paly Muhammad Basir, 'COMMERCIAL SMALLHOLDER LAYING HENS: PRODUCTION EFFICIENCY AND INTENSITY OF INPUT USE ACCORDING TO PRODUCTION PHASE IN SOUTH SULAWESI, INDONESIA', RJOAS, Nr.89, Vol.5, pp.209-216, DOI:10.18551/rjoas.2019-05.26, 2019, http://scholar.google.com/scholar_url?url=https://pdfs.semanticscholar.org/92e7/bc9091a66e96b1ea7c0b5d9f08268c7e7f22.pdf&hl=en&sa=X&d=9841540338957709894&scisig=AAGBfm0wgMNzPQj1sVGN79EZoUq5FPLC7Q&nossl=1&oi=scholaralrt pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Complete Theory of Cobb-Douglas Production Function', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.11, 2015

B Assila, A Kobbane, M El Koutbi, 'A Cournot Economic Pricing Model for Caching Resource Management in 5G Wireless Networks', 2018 14th International Wireless Communications & Mobile Computing Conference (IWCMC), ISSN:2376-6506, pp.1345-1350, DOI:10.1109/IWCMC.2018.8450538, 2018, https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8450538/ pentru: Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'The Cournot Equilibrium for n Firms', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Galați, Proceedings, Editura Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-606-533-013-9, 11 pag., 2015

Bouchaib Assila, Abdellatif Kobbane, Mohammed El Koutbi, 'A Cournot Economic Pricing Model for Caching Resource Management in 5G Wireless Networks', Conference: 2018 14th International Wireless Communications & Mobile Computing Conference (IWCMC), June 2018, DOI:10.1109/IWCMC.2018.8450538, 2018, https://www.researchgate.net/publication/327328122_A_Cournot_Economic_Pricing_Model_for_Caching_Resource_Management_in_5G_Wireless_Networks pentru: Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'The Cournot Equilibrium for n Firms', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Galați, Proceedings, Editura Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-606-533-013-9, 11 pag., 2015

Kensuke Ohtake, Atsushi Yagi, 'ASYMPTOTIC BEHAVIOR OF SOLUTIONS TO RACETRACK MODEL IN SPATIAL ECONOMY', Scientiae Mathematicae Japonicae, Nr.1, Vol.81, pp.65-95, DOI:https://doi.org/10.32219/isms.81.1_65, 2018, https://www.jstage.jst.go.jp/article/isms/81/1/81_65/_article/-char/ja/ pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Complete Solution of the Core-Periphery Model for two Regions Using Successive Approximations', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.8, 2012

Alex da Silva Alves, Jose Antonio Pimenta-Bueno, 'Quantifying the Capital Requirements of Start-Ups in Early Growth Phase: Exploratory Evidence from a Seed Capital Fund in Brazil', The Journal of Private Equity, Nr.3, Vol.21, pp.26-37, DOI:https://doi.org/10.3905/jpe.2018.21.3.026, 2018, https://jpe.pm-research.com/content/21/3/26.abstract pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Generalized Cobb-Douglas function for three inputs and linear elasticity', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.4, 2014

Gabriel-Eduard Vîlcu, 'On a generalization of a class of production functions', Applied economics letters, Nr.2, Vol.25, ISSN:0003-6846, pp.106-110, factor de impact:.214, scor relativ de impact:.288, 2017, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504851.2017.1299097 pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A generalization of a class of production functions', Applied economics letters, Nr.18, Vol.18, Editura Warwick University, Coventry, UK, 8 pag., 2011

Gaspars-Wieloch Helena, 'PROJECT NET PRESENT VALUE ESTIMATION UNDER UNCERTAINTY', Central European Journal of Operations Research, pp.1-19, factor de impact:.978, 2017, https:

Dobbins Michael, 'EXPLORING HIGHER EDUCATION GOVERNANCE IN POLAND AND ROMANIA: RE-CONVERGENCE AFTER DIVERGENCE?', European Educational Research Journal, 2017, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1474904116684138 pentru: Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Evolution and consequences of economic crisis in Romania', Euroeconomica, Nr.2, Vol.34, 2015

L Davcev, N Hourvouliades, J Komic, 'Impact of interest rate and inflation on GDP in Bulgaria, Romania and FYROM', Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Nr.2, Vol.20, pp.131-147, DOI:https://doi.org/10.1080/19448953.2018.1379746, 2017, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19448953.2018.1379746 pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An analysis on the net export dependence relative to GDP and the consumer demand for Romania during 2001-2011', Euroeconomica, Nr.4, 2012

Bouchaib Assila, Abdellatif Kobbane, Mouna Elmachkour, Mohammed El Koutbi, 'A dynamic stackelberg-cournot game for competitive content caching in 5G networks', Conference: 2017 International Conference on Wireless Networks and Mobile Communications (WINCOM), DOI:10.1109/WINCOM.2017.8238184, 2017, https://www.researchgate.net/publication/322060116_A_dynamic_stackelberg-cournot_game_for_competitive_content_caching_in_5G_networks pentru: Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'The Cournot Equilibrium for n Firms', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Galați, Proceedings, Editura Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-606-533-013-9, 11 pag., 2015

Gaspars-Wieloch Helena, 'Newsvendor problem under complete uncertainty: a case of innovative products', Central European Journal of Operations Research, ISSN:1613-9178, pp.1-25, DOI:10.1007/s10100-016-0458-3, factor de impact:.978, 2016, http:

A.D. Vîlcu, G.E. Vîlcu, 'Some characterizations of the quasi-sum production models with proportional marginal rate of substitution', Comptes Rendus Mathematique, Nr.12, Vol.353, pp.1129-1133, factor de impact:.469, 2015, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631073X15002459 pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A generalization of a class of production functions', Applied economics letters, Nr.18, Vol.18, Editura Warwick University, Coventry, UK, 8 pag., 2011

M. E. Aydin, Mihai A., 'Translation hypersurfaces and Tzitzeica translation hypersurfaces of the euclidean space', Proceedings of the Romanian Academy, Series A, Nr.4, Vol.16, pp.477-483, factor de impact:1.658, 2015, https://www.researchgate.net/publication/284724606_TRANSLATION_HYPERSURFACES_AND_TZITZEICA_TRANSLATION_HYPERSURFACES_OF_THE_EUCLIDEAN_SPACE pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Reduction of Quadratic Forms to the Normal Form with Applications for Production Functions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.9, 2013

Gaspars-Wieloch Helena, 'On a decision rule supported by a forecasting stage based on the decision maker_s coefficient of optimism', Central European Journal of Operations Research, DOI:10.1007/s10100-014-0364-5, factor de impact:.978, 2014, http:

M. E. Aydin, M. Ergut, 'Hessian determinants of composite functions with applications for production functions in economics', Kragujevac Journal of Mathematics, Nr.2, Vol.38, pp.259-268, factor de impact:.806, 2014 pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Reduction of Quadratic Forms to the Normal Form with Applications for Production Functions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.9, 2013

V. Diaby, D. Goeree, 'How to use multi-criteria decision analysis methods for reimbursement decision-making in healthcare: a step-by-step guide', Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, factor de impact:1.674, 2013 pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A method of choice of the best alternative in the multiple solutions case in the Games Theory', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.1, 2011

A.D. Vîlcu, G.E. Vîlcu, 'On homogeneous production functions with proportional marginal rate of substitution', Mathematical Problems in Engineering, factor de impact:1.383, 2013 pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A generalization of a class of production functions', Applied economics letters, Nr.18, Vol.18, Editura Warwick University, Coventry, UK, 8 pag., 2011

Citare în articol din revistă indexata BDI

Haradhan Kumar Mohajan, 'Estimation of cost minimization of garments sector by Cobb-Douglas production function: Bangladesh perspective', Annals of Spiru Haret University, Nr.2, pp.267-299, 2021, https://www.researchgate.net/publication/352879296_ESTIMATION_OF_COST_MINIMIZATION_OF_GARMENTS_SECTOR_BY_COBB-DOUGLAS_PRODUCTION_FUNCTION_BANGLADESH_PERSPECTIVE/references pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Complete Theory of Cobb-Douglas Production Function', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.11, 2015

________ _._. (______), ________ _._. (_____), '__ ________ _______ ______ ________________ _______', X-_ _________ _____________ _____ _ _______ «___________ ______________ ______, ____________ _ _____________ ________ _________» _____ _._. ________, pp.94-97, 2021, http://www.cemi.rssi.ru/publication/books/Aivazian_2021.pdf#page=94 pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A generalization of a class of production functions', Applied economics letters, Nr.18, Vol.18, Editura Warwick University, Coventry, UK, 8 pag., 2011

Achille Dargaud Fofack, Serge Djoudji Temkeng, 'How Tight Is th

Collins Ngwakwe, 'Causal Relationship Between the BRICS Countries_ Stock Performances During COVID-19', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.16, ISSN:2065-0175, pp.139-149, factor de impact REPEC:.065, 2020, http://scholar.google.com/scholar_url?url=http://dj.univ-danubius.ro/index.php/AUDOE/article/download/341/576&hl=en&sa=X&d=532816618389239442&scisig=AAGBfm1qYZ7gxqSztCTxZow0vLkmxPvJGg&nossl=1&oi=scholaralrt&html=&cited-by= pentru: Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'The Equilibrium Analysis of a Closed Economy Model with Government and Money Market Sector', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, 2011

Sipho K. Mokoena, Mamoloko Rachidi, Collins C. Ngwakwe, 'The Nexus between Public Expenditure and Economic Growth', Euroeconomica, Nr.2, Vol.39, ISSN:1582-8859, pp.135-144, factor de impact REPEC:.07, 2020, http://scholar.google.com/scholar_url?url=http://dj.univ-danubius.ro/index.php/EE/article/download/297/482&hl=en&sa=X&d=8813682903377473315&scisig=AAGBfm2cKE5hg6YJauaZg92EVSg-LTTjrQ&nossl=1&oi=scholaralrt&html= pentru: Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Analysis of the Main Economic Indicators of the World', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.14, 2018

Collins C. Ngwakwe, 'Measuring the Interdependence between Economic Growth and Human Development in South Africa', Euroeconomica, Nr.2, Vol.39, ISSN:1582-8859, pp.94-103, factor de impact REPEC:.07, 2020, http://scholar.google.com/scholar_url?url=http://dj.univ-danubius.ro/index.php/EE/article/download/294/479&hl=en&sa=X&d=13523101898483013011&scisig=AAGBfm3fZUCjmTXgjDCGDo-udJ16MB43wA&nossl=1&oi=scholaralrt&html= pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A New Approach to Utility Function', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.11, 2015

Collins C. Ngwakwe, 'Measuring the Interdependence between Economic Growth and Human Development in South Africa', Euroeconomica, Nr.2, Vol.39, ISSN:1582-8859, pp.94-103, factor de impact REPEC:.07, 2020, http://scholar.google.com/scholar_url?url=http://dj.univ-danubius.ro/index.php/EE/article/download/294/479&hl=en&sa=X&d=13523101898483013011&scisig=AAGBfm3fZUCjmTXgjDCGDo-udJ16MB43wA&nossl=1&oi=scholaralrt&html= pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Equilibrium Model for the Romanian Economy', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.6, 2016

Collins C. Ngwakwe, 'Measuring the Interdependence between Economic Growth and Human Development in South Africa', Euroeconomica, Nr.2, Vol.39, ISSN:1582-8859, pp.94-103, factor de impact REPEC:.07, 2020, http://scholar.google.com/scholar_url?url=http://dj.univ-danubius.ro/index.php/EE/article/download/294/479&hl=en&sa=X&d=13523101898483013011&scisig=AAGBfm3fZUCjmTXgjDCGDo-udJ16MB43wA&nossl=1&oi=scholaralrt&html= pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An analysis on the net export dependence relative to GDP and the consumer demand for Romania during 2001-2011', Euroeconomica, Nr.4, 2012

Collins C. Ngwakwe, 'Analysis of the Differential Effect of Brexit on the FTSE Stock and Money Market Performance', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.16, ISSN:2065-0175, pp.128-138, factor de impact REPEC:.065, 2020 pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Relationship between Spatial Interdependencies in the European Union and the Trade-I', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.12, 2016

Nicolo Cangiotti, Mattia Sensi, 'A geometric characterization of VES and Kadiyala-type production functions', arXiv:2004.09617v1 [econ.TH] 20 Apr 2020, pp.1-16, 2020, http://scholar.google.com/scholar_url?url=https://arxiv.org/pdf/2004.09617&hl=en&sa=X&d=6491756676267607099&scisig=AAGBfm3-Tx5lhs77poKemkObkQ97Dso8cg&nossl=1&oi=scholaralrt pentru: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A generalization of a class of production functions', Applied economics letters, Nr.18, Vol.18, Editura Warwick University, Coventry, UK, 8 pag., 2011

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 10159

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 5586

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 1470

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - 2020

Loc: 3

Punctaj: 472

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - 2019

Loc: 3

Punctaj: 1675

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - 2018

Loc: 2

Punctaj: 2414

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - 2017

Loc: 4

Punctaj: 1068

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - 2016

Loc: 5

Punctaj: 693

Situat în top 5%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2018

Loc: 2

Punctaj: 417

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2017

Loc: 4

Punctaj: 345

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2019

Loc: 3

Punctaj: 1032

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2018

Loc: 2

Punctaj: 1752

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2017

Loc: 3

Punctaj: 468

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2016

Loc: 3

Punctaj: 450

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2021

Loc: 2

Punctaj: 30

Situat în top 2%