ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Gheorghiu Aurelian

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor

Departamentul: Administrarea Afacerilor

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Gheorghiu Aurelian

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact

Barna Octavian, Savu Catalin Vasile, Gheorghiu Aurelian, Trandafir Marius, Serea Cristian, 'Influence of food behavior and physical activity in relation to the overall physical condition of Romanian students', Progress in Nutrition. Journal of Nutrition and Internal Medicine, Nr.4, Vol.21, DOI:https://doi.org/10.23751/pn.v21i4.8943, 2019

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Gheorghiu Aurelian, 'Social integration of middle age women by using fitness means', The Annals of _Dunarea de Jos_ University of Galati, Physical Education and Sport Management, Fascicle xv, Nr.1, pp.13-16, 2016

Gheorghiu Aurelian, 'Caracteristici conceptuale ale procesului de socializare a femeilor de vîrsta a doua', Știința culturii fizice, Nr.2, Vol.22, pp.69-75, 2015

Gheorghiu Aurelian, 'Metodica implementării mijloacelor din fitness în procesul de integrare socială a femeilor de 35-45 ani', Știința culturii fizice, Nr.4, Vol.20, pp.81-88, 2014

Gheorghiu Aurelian, Barna I., 'The education of the self and feminine body aesthetics through physical exercises and effective communication', Procedia. Social and Behavioral Sciences, Nr.131, pp.198-201, 2014

Dragu M., Gheorghiu Aurelian, Liușnea Ș., Barna I., 'A study regarding the psycho-motile potential of high school pupils and the results of the outdoor activities', Conference of the International Journal of Arts and Science, Nr.1, Vol.4, pp.34-38, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Liușnea Cristian Ștefan, Dorgan Viorel, Gheorghiu Aurelian, 'Rolul mijloacelor din fitness în realizarea obiectivelor de dezvoltare fizică la adolescenți', Congresul Științific Internațional _ Sport, Olimpism, Sănătate_ _ USEFS Chisinău, 2016, pp.1-10, 2016

Gheorghiu Aurelian, Antoșciuc I., Malai L., 'Importanța mișcării și a exercițiului fizic pentru socializare', Cultura fizică și sportul într-o societate bazată pe cunoaștere: Conferința științifică Internțională. Chișinău: USEFS, 2015, pp.449-453, 2015

Gheorghiu Aurelian, 'Aspecte motivaționale ale persoanelor feminine în vederea practicării mijloacelor din fitness', Probleme actuale privind perfecționarea sistemului de învățământ în domeniul culturii fizice: Materialele Conferinței Științifice Internaționale. Chișinău: USEFS, 2013, pp.202-207, 2013

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Boris Risneac, Gheorghiu Aurelian, Evelina Risneac, 'Fitness Important Means Of Socialization Adults', Universitatea Bucuresti. Departamentul de Ed. Fizică, pp.1-10, 2016

Gheorghiu Aurelian, 'Middle-aged women_s social integration through fitness exercises', Sports, education, culture _ interdisciplinary approaches in scientific research: International Scientific Conference (Book of abstract). Galati: University _Dunarea de Jos_, pp.1-24, 2015

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Decembrie 2021

Nou!

Influence of food behavior and physical activity in relation to the overall p...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania