ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Gheorghe Ștefan

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

e-mail: stefangheorghe@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Gheorghe Ștefan

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în străinătate

Gheorghe Ștefan, 'Romanian Prisoniers On the Second World War', Editura Lambert Academic Publishing, ISBN:978-659-69998-6, 1 pag., 2018

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Gheorghe Ștefan, 'Expertiza si etica in gestiunea afacerilor - Note de curs', pp.1-125, Editura Universitara Danubius, Galati, ISBN:978-606-533-289-8, 125 pag., 2011

Gheorghe Ștefan, 'Doctrina si deontologia profesiei contabile _ Note de curs', pp.1-192, Editura Universitara Danubius, Galati, ISBN:978-606-533-286-7, 192 pag., 2011

Gheorghe Ștefan, 'Expertiza si etica in gestiunea afacerilor - Note de curs', pp.1-125, Editura Zigotto, Galati, ISBN:978-606-533-289-8, 125 pag., 2011

Gheorghe Ștefan, 'Doctrina si deontologia profesiei contabile - Note de curs', pp.1-192, Editura Zigotto, Galati, ISBN:978-606-533-286-7, 192 pag., 2011

Gheorghe Ștefan, 'Etica in comert, turism si servicii', pp.1-110, Editura Fundatiei Academice Danubius, Galati, ISBN:978-606-533-210-2, 110 pag., 2010

Gheorghe Ștefan, 'Doctrine Economice Contemporane', pp.1-100, Editura Fundatiei Academice Danubius, Galati, ISBN:978-606-533-095-5, 100 pag., 2010

Gheorghe Ștefan, 'Repatrierea prizonierilor de razboi romani de pe frontul de rasarit in cel de al doilea razboi mondial _ Diviziile de voluntari', pp.1-200, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, ISBN:978-973-30-2902-1, 200 pag., 2010

Gheorghe Ștefan, 'Istoria dreptului romanesc', pp.1-119, Editura Fundatiei Academice Danubius, Galati, ISBN:978-606-533-143-3, 119 pag., 2010

Gheorghe Ștefan, 'Doctrine Economice Contemporane', pp.1-118, Editura Universitara Danubius Galati, 118 pag., 2009

Gheorghe Ștefan, 'Etica in comert, turism si servicii', pp.1-110, Editura Universitara Danubius Galati, 110 pag., 2008

Gheorghe Ștefan, 'Istoria Dreptului Romanesc', pp.1-119, Editura Universitara Danubius Galati, 119 pag., 2008

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Gheorghe Ștefan, 'Military Operations of the Romanian Fleet in Danube Delta and The Blak Sea in the Summer of 1944', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.12, ISSN:2065-0272, pp.57-62, 2019

Gheorghe Ștefan, Nuță Alina Cristina, Nuță Florian Marcel, 'Romanian economic environment _ responsibility policies and business ethics', Journal of Public Administration, Finance and Law, Nr.3, ISSN:2285 _ 2204, pp.99-105, 2013

Gheorghe Ștefan, 'The Romanian Economy in the Second Half of the XIX-th Century', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.195-202, factor de impact REPEC:.065, 2013

Gheorghe Ștefan, 'Galati Port during its Porto-Franco Status', Euroeconomica, Nr.2, Vol.28, ISSN:1582-8859, pp.115-119, factor de impact REPEC:.07, 2011

Gheorghe Ștefan, 'The History of Romania_s Relations with the International Monetary Fun', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.173-178, factor de impact REPEC:.065, 2011

Gheorghe Ștefan, 'Doctrines and Contemporary Economic Theories in the Economic Development', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.132-138, factor de impact REPEC:.065, 2011

Gheorghe Ștefan, 'SMEs and Social Responsibility Policies in the Romanian Business Environment', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.5-9, factor de impact REPEC:.065, 2011

Gheorghe Ștefan, 'Aspects of Romania's Economic Effort in the Second World War', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.184-192, factor de impact REPEC:.065, 2011

Gheorghe Ștefan, 'Economic, Political and Military Aspects in the Application of the Armistice Agreement in Romania on September 12, 1944', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.6, ISSN:2065-0175, pp.131-137, factor de impact REPEC:.065, 2010

Gheorghe Ștefan, 'Romania_s Unequal Economic Exchanges with Germany and the Soviet Union', Euroeconomica, Nr.2, Vol.25, ISSN:1582-8859, pp.123-128, factor de impact REPEC:.07, 2010

Gheorghe Ștefan, 'ROMANIA_S ECONOMIC ARGUMENTS REGARDING THE SHORTNESS OF THE SECOND WORLD WAR', Euroeconomica, Nr.1, Vol.20, ISSN:1582-8859, pp.59-64, factor de impact REPEC:.07, 2008

Gheorghe Ștefan, 'ROMANIA_S ECONOMIC CONTRIBUTION TO MAKING A LONG WORLD WAR II SHORTER', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.2, ISSN:2065-0175, pp.88-96, factor de impact REPEC:.065, 2006

Gheorghe Ștefan, 'TRUCE OR DICTATORSHIP? ON SIGNING THE TRUCE CONVENTION BETWEEN ROMANIA AND THE GREAT POWERS ON THE 12TH OF SEPTEMBER', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.1, ISSN:2065-0175, pp.109-117, factor de impact REPEC:.065, 2005

Gheorghe Ștefan, 'CONSIDERATII PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI REPATRIERILOR IN VIZIUNEA AUTORITATILOR ROMANE (1944-1947)', _Buletinul de Istorie al Moldovei, Ioan Neculce_ ( serie noua), Nr.VIII-IX, ISSN:1454- 0754, pp.139-142, 2003

Gheorghe Ștefan, 'ROLUL DIVIZIEI TUDOR VLADIMIRESCU IN COMUNIZAREA ROMANIEI', _Buletinul de Istorie al Moldovei, Ioan Neculce_ ( serie noua), Nr.VIII-IX, ISSN:1454- 0754, pp.143-150, 2003

Gheorghe Ștefan, 'INCADRAREA PRIZONIERILOR DE RAZBOI ROMANI DE PE FRONTUL DE RASARIT IN ARMATA ROMANA', Xenopoliana, Buletinul Fundatiei Academice A.D.Xenopol, Iasi, Nr.1-2, Vol.VII, pp.1-5, 1999

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Gheorghe Ștefan, 'MODALITATI PRACTICE IN PRIVINTA REPATRIERII PRIZONIERILOR ROMANI DE PE FRONTUL DE EST', Euroeconomica, Nr.6, ISSN:1582-8859, pp.17-23, factor de impact REPEC:.07, 2003

Gheorghe Ștefan, 'COSTURILE UMANE SI MATERIALE ALE PARTICIPARII ROMANIEI LA CEL DE AL II-lea RAZBOI MONDIAL', Euroeconomica, Nr.6, ISSN:1582-8859, pp.23-29, factor de impact REPEC:.07, 2003

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Nuță Florian Marcel, Gheorghe Ștefan, 'The impact of social responsibility upon the financial performance. Romanian experience', pp.1-5, 2017

Gheorghe Ștefan, 'REPATRIEREA PRIZONIERILOR ROMANI IN VIZIUNEA AUTORITATILOR ROMANE INAINTE SI DUPA 6 MARTIE 1945', Conferinta internationala, ISTORIE, CULTURA SI CIVILIZATIE INTERNATIONALA IN EUROPA DE SUD-EST, editia a XIV-a CHISINAU, pp.1-5, 2014

Gheorghe Ștefan, 'PRACTICA REPATRIERII PRIZONIERILOR DE RAZBOI DIN EST SI VEST', Conferinta internationala, ISTORIE, CULTURA SI CIVILIZATIE INTERNATIONALA IN EUROPA DE SUD-EST, editia a XIV-a CHISINAU, pp.1-5, 2014

Nuță Florian Marcel, Gheorghe Ștefan, 'Environmental policy impact analysis _ the _Junk_ program in Romania', XVth International Scientific Conference on Human Capital and Financial Management, Praga, 2012

Postolache Mihaela, Filofteia Repez, Gheorghe Ștefan, Staicu Angelica Daniela, 'N.A.T.O. PRESENCE IN THE WIDER BLACK SEA', Proceedings of The 16th International Business Information Management Association Conference, (IBIMA), JUNE 29-30, 2011, Kuala Lumpur, Malayezia, _ Innoviation and Knowledge Advantage_, pp.1-5, ISBN:978-0-9821489-5-2, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Pripoaie Rodica, Dragomir Georgeta, Gheorghe Ștefan, 'The management of the water resources sustainable use in the plain areas', 12th International Scientific Conference : Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2012, Vol.IV, ISSN:1314- 2704, pp.1169-1176, 2012

Gheorghe Ștefan, Turtureanu Anca Gabriela, 'SME_S AND SOCIAL RESPONSIBILITY POLICIES IN ROMANIAN BUSSINESS ENVIRONMENT', The 12th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo - SGEM 2012 (Surveying Geology & mining Ecology Management), ISSN:1314-2704, pp.1-5, 2012

Gheorghe Ștefan, Turtureanu Anca Gabriela, 'ENVIRONMENTAL PROTECTION AND COMPETITIVENESS BETWEEN MULTINATIONAL COMPANIES', 12th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo - SGEM 2012 (Surveying Geology & mining Ecology Management), ISSN:1314-2704, pp.951-956, 2012

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Gheorghe Ștefan, Dragomir Georgeta, Crețu Carmen Mihaela, Pripoaie Rodica, 'THE IMPORTANCE OF THE TOURISTIC BRAND IN THE SUSTAINABLE TOURISM EVOLUTION', 12th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo - SGEM 2012 (Surveying Geology & mining Ecology Management), ISSN:1314-2704, pp.1161-1168, 2012

Gheorghe Ștefan, 'ECOLOGY AND SOCIAL RESPONSIBILITY POLICIES IN THE ROMANIAN BUSINESS ENVIRONMENT', 11th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2011, Vol.III, ISSN:1313-2704, pp.269-275, 2011

Gheorghe Ștefan, 'ENVIRONMENT PROTECTION AND THE POLICIES FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY', 11th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2011, Vol.III, ISSN:1313-2704, pp.1027-1033, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Gheorghe Ștefan, 'Aprecieri privind repatrierea prizonierilor romani in viziunea autoritatilor romane inainte si dupa 6 martie 1945, partea I', ANTIM, pp.1-10, 2016

Gheorghe Ștefan, 'Aprecieri privind repatrierea prizonierilor romani in viziunea autoritatilor romane inainte si dupa 6 martie 1945, partea I', ANTIM, pp.1-10, 2016

Postolache Mihaela, Gheorghe Ștefan, 'REFLECTIONS ON REMODELING THE EUROPEAN UNION ON SECURITY AND DEFENSE POLICY THROUGH THE TREATY OF LISBOA', Security and Defense, International Conference _Military Science Universe_, April, 14-15, 2011, Bucharest, Romania, pp.1-5, 2011

Gheorghe Ștefan, Postolache Mihaela, 'CAPTURING THE ROMANIAN MILITARY FLEET FROM DANUBE DELTA AND BLACK SEA', Security and Defense - International Conference _Military Science Universe_, April, 14-15, 2011, Bucharest, Romania, Vol.I, pp.224-235, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Gheorghe Ștefan, 'România și relația internațională la începutul conflagrației mondiale', EIRP 2020, pp.1-10, 2020

Gheorghe Ștefan, 'Relații internaționale în lumea contemporană. Geopolitică și diplomație_Acțiunile diplomatice, militare și economice ale României în scopul ieșirii din Războiul Națiunilor Unite', EIRP 2020, pp.1-10, 2020

Gheorghe Ștefan, 'Obligations of Economic, Political and Legal Aspects of Armistice Conducted by Galati', EIRP 2017, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.1-5, 2017

Gheorghe Ștefan, 'Romanian Economy during the Great War 1914-1918', EIRP 2016, pp.177-182, 2016

Gheorghe Ștefan, 'Romanian Economy in the Interwar Period', EIRP 2016, pp.183-187, 2016

Gheorghe Ștefan, 'APPLICATION OF UNITED NATIONS ECONOMIC RELATIONS BETWEEN ROMANIA', Proceedings of the 7th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, România, Vol.7, ISSN:2067 _ 9211, pp.496-500, 2012

Gheorghe Ștefan, 'THE POLITICS OF SOCIAL RESPONSABILITY IN THE ROMANIAN BUSINESS ENVIRONMENT', Proceedings of the 6th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, România, Vol.6, ISSN:2067 _ 9211, pp.327-332, 2011

Gheorghe Ștefan, 'THE APPLICATION OF ROMANIAN-GERMAN ECONOMIC AGREEMENTS BEFORE AND DURING THE SECOND WORLD WAR', Proceedings of the 7th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, România, Mai 13-14, 2011, ISSN:2067 _ 9211, pp.501-504, 2011

Gheorghe Ștefan, 'TRATAMENTUL APLICAT PRIZONIERILOR ROMANI DIN LAGARELE ALIATE SOVIETICE', INTEGRAREA EUROPEEANA _ REALITATI SI PERSPECTIVE, pp.653-659, Editura Didactica si Pedagogica, ISBN:973-30-1512-1, 7 pag., 2006

Gheorghe Ștefan, 'TRANSFORMAREA ROMANIEI DIN REGAT IN REPUBLICA POPULARA- STARE DE DREPT STARE DE FAPT', Analele Universitatii Danubius, pp.215-221, Editura Fundatiei Academice Danubius, Galati, ISBN:973-8409-66-7, 7 pag., 2005

Gheorghe Ștefan, 'INSTITUIREA CONTROLULUI PARTIDULUI COMUNIST ASUPRA ARMATEI CU SPRIJINUL FOSTILOR VOLUNTARI', Analele Universitatii Danubius, pp.141-151, Editura Fundatiei Academice Danubius, Galati, ISBN:973-85587-8-6, 11 pag., 2004

Gheorghe Ștefan, 'CONSIDERATII ECONOMICE PRIVIND TRANSFORMAREA ROMANIEI DIN REGAT IN REPUBLICA POPULARA', Analele Universitatii Danubius, Galati, pp.83-86, ISBN:973-85587-8-6, 2002

Citare în articol din revistă indexata BDI

AC Nuta, 'A theoretical approach of fiscal and budgetary policies', Acta Universitatis Danubius. _conomica, ISSN:2065-0175, factor de impact REPEC:.065, 2012 pentru: Gheorghe Ștefan, 'Doctrines and Contemporary Economic Theories in the Economic Development', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.7, 2011

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2020

Loc: 4

Punctaj: 70

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2016

Loc: 3

Punctaj: 120

Situat în top 3%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

România și relația internațională la începutul conflagrației mondiale / EIRP ...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania