ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Stanciu Filip

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Stanciu Filip

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Ionescu Vasile, Sarău Gheorghe, , 'Ghid de practici pozitive pentru educația copiilor rromi', pp.1-111, Editura Artprint, București, 111 pag., 2004

Darie Alexandru, , 'Educația adulților din mediul rural : Experiențe românești interbelice', pp.1-86, Editura Editura Didactică și Pedagogică, ISBN:_973-30-5475-5, 86 pag., 1997

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Surdu Florea, , 'EȘECUL _PRIMĂVERII ARABE_ ȘI ORDINEA MONDIALĂ ÎN VIZIUNEA AMERICANĂ POTRIVIT CONCEPTULUI _POLITICALLY CORRECT_', Univers Strategic, Nr.1, pp.310-326, 2016

Drămnescu Marin, , Macovei Melania, 'Teaching reflection and metacognition. Revisiting Dewey_s concept of reflective thinking form a teachers_ training perspective', Journal of Educational Sciences & Psychology, Nr.1B, Vol.VI, pp.44-53, 2016

IUROAIA Felicia, , 'SFATURI PENTRU PĂRINȚI', Psihologie, Nr.1, pp.55-61, 2011

, 'THE PROSPECTIVE IN EDUCATION-AN INTELLECTUAL _INDISCIPLINE_', Scientific Bulletin-Education Sciences Series, Pitesti, pp.1-10, 2009

, 'THE _FAILED ADVENTURES_ OF THE EDUCATION HISTORIOGRAPHY', Scientific Bulletin-Education Sciences Series, Pitesti, pp.8-25, 2009

Articol în alte reviste de specialitate din țară

, 'LEADERSHIP PEDAGOGIC: POSIBILE VARIABILE DE LECTURA PENTRU PROFESORI', pp.1-8, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

, 'Dilemma's History Education at the Beginning of XXI Century', Tbilisi - Batumi, GEORGIA May 27, 2011, pp.1-10, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Grigore Lucian Stefanita, , Gökçel Ragip, Soloi Anton, Beteringhe Adrian, 'Transgression border between education and industry', 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, pp.1-6, DOI:10.1109/ICAICT.2011.6110923, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

, Gökçel Ragip, 'The Reform of Romanian Education at the Crossroads of Classical and Entrepreneurial Models', 15th International Conference EDUCATIONAL REFORM IN THE 21st CENTURY IN BALKAN COUNTRIES, pp.170-174, Editura Lumina Publishing, 5 pag., 2014

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Stanciu Filip, Stanciu Lidia, 'Noi dimensiuni interdisciplinare ale comunicării educaționale în primele decenii ale secolului XXI', EIRP 2020, pp.1-10, 2020

Beteringhe Adrian, Pieptea Marian Cosmin, Arsith Mirela, Stanciu Filip, 'Covid-19 Impact on International Relations', EIRP 2020, pp.249-255, 2020

Citare în carte publicată în editură străină

MV RUSITORU, 'Le droit ŕ l'éducation et les politiques éducatives: Union européenne et Roumanie', Editura L'Harmattan, 1 pag., 2017 pentru: Darie Alexandru, , 'Educația adulților din mediul rural : Experiențe românești interbelice', Editura Editura Didactică și Pedagogică, ISBN:_973-30-5475-5, 86 pag., 1997

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

O JABA, II RUSU, 'MANAGEMENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF ADULTS', 2017 pentru: Darie Alexandru, , 'Educația adulților din mediul rural : Experiențe românești interbelice', Editura Editura Didactică și Pedagogică, ISBN:_973-30-5475-5, 86 pag., 1997

C Gavrilă, M Palicica, 'Research concerning valuable Romanian rural traditions in adult education between the two world wars', Agricultural Management/Lucrari Stiintifice Seria I, 2010 pentru: Darie Alexandru, , 'Educația adulților din mediul rural : Experiențe românești interbelice', Editura Editura Didactică și Pedagogică, ISBN:_973-30-5475-5, 86 pag., 1997

Citare în articol din revistă indexata BDI

A CÎMPEAN, 'Rural Institutions of Adult Education Instituții rurale de educația adulților', 2010 pentru: Darie Alexandru, , 'Educația adulților din mediul rural : Experiențe românești interbelice', Editura Editura Didactică și Pedagogică, ISBN:_973-30-5475-5, 86 pag., 1997

R ZANCA, DC BODI, 'SOCIAL-CULTURAL DETERMINANTS REGARDING THE SCHOOL PARTICIPATION OF RUM CHILDREN', 2010 pentru: Ionescu Vasile, Sarău Gheorghe, , 'Ghid de practici pozitive pentru educația copiilor rromi', Editura Artprint, București, 111 pag., 2004

M PALICICA, IC SAVESCU, C GAVRIL_, 'Culture, Education and School in the Rural Area', 2008 pentru: Darie Alexandru, , 'Educația adulților din mediul rural : Experiențe românești interbelice', Editura Editura Didactică și Pedagogică, ISBN:_973-30-5475-5, 86 pag., 1997

LI Palicica, M Palicica, 'Resursele umane și pregătirea forței de muncă din mediul rural', 2005 pentru: Darie Alexandru, , 'Educația adulților din mediul rural : Experiențe românești interbelice', Editura Editura Didactică și Pedagogică, ISBN:_973-30-5475-5, 86 pag., 1997

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Noi dimensiuni interdisciplinare ale comunicării educaționale în primele dece...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania