ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Enache Sorin

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor

Departamentul: Finanțe și Contabilitate

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Enache Sorin

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Enache Sorin, 'Pensii, prestatii sociale si asigurari _ teorie si practica', pp.1-100, Editura Monitorul Oficial, Bucuresti, 100 pag., 2012

Enache Sorin, 'Asigurari si transporturi-curs aplicativ', pp.1-150, Editura Independența Economică, 150 pag., 2010

Enache Sorin, 'Asigurări și transporturi în afaceri economice _ aplicații și studii de caz', pp.1-150, Editura Independența Economică, 150 pag., 2008

Enache Sorin, 'Asigurări și transporturi', pp.1-150, Editura Independența Economică, 150 pag., 2008

Enache Sorin, 'Transporturi și asigurări', pp.1-150, Editura Independența Economică, 150 pag., 2003

Enache Sorin, 'Reasigurări în România între cunoaștere și necesitate', pp.1-150, Editura Independența Economică, 150 pag., 2003

Enache Sorin, 'Asigurări și reasigurări în afacerile economice _ culegere de aplicații și studii de caz', pp.1-150, Editura Independența Economică, 150 pag., 2002

Enache Sorin, 'Asigurări și reasigurări în afacerile economice', pp.1-150, Editura Independența Economică, 150 pag., 1999

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Enache Elena, Enache Sorin, Morozan Cristian, 'The Conditions of Delivery in the International Trade - INCOTERMS 2020', Strategii manageriale, Nr.2, Vol.XIII, pp.19-24, 2020

Enache Elena, Enache Sorin, 'Pensiile private în România. Management _ Marketing _ efecte și așteptări', Theoretical and Applied Economics, Nr.7, Vol.VII, ISSN:1841-8678, pp.74-88, 2010

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Enache Elena, Enache Sorin, 'Pensiile Private în România', Tribuna Economică, Nr.3, ISSN:1018-0451, pp.1-4, 2008

Enache Sorin, Enache Elena, 'Reasigurarea _ metodă de pulverizare a riscului', Finanțe-Bănci-Asigurări, Nr.3, ISSN:1453-7524, pp.1-4, 2002

Enache Sorin, Enache Elena, 'Asigurări de persoane', Finanțe-Bănci-Asigurări, Nr.4, ISSN:1453-7524, pp.1-5, 2002

Enache Elena, Enache Sorin, 'Ghidul agentului de asigurare', Finanțe-Bănci-Asigurări, Nr.10, ISSN:1453-7524, pp.1-1, 2002

Enache Elena, Enache Sorin, 'Reținerea _ mod de cointeresare a companiilor de asigurări în subscrierea riscurilor', Finanțe-Bănci-Asigurări, Nr.10, ISSN:1453-7524, pp.1-3, 2002

Enache Sorin, Enache Elena, 'Contractul de asigurare maritimă', Finanțe-Bănci-Asigurări, Nr.9, ISSN:1453-7524, pp.1-3, 2002

Enache Sorin, Enache Elena, 'Asigurarea _ soluția stabilității economico-financiare', Finanțe-Bănci-Asigurări, Nr.8, ISSN:1453-7524, pp.1-2, 2002

Enache Elena, Enache Sorin, 'Piața internațională a asigurărilor', Finanțe-Bănci-Asigurări, Nr.2-3, ISSN:1453-7524, pp.1-4, 2000

Enache Elena, Enache Sorin, 'Riscul în asigurări', Finanțe-Bănci-Asigurări, Nr.2, ISSN:1453-7524, pp.1-6, 2000

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Enache Elena, Enache Sorin, 'Legislația în domeniul asigurărilor din România în contextul integrării noastre în Uniunea Europeană', Simpozionul internațional _Integrarea Europeană și Competitivitatea Economică_, organizat de Academia de Studii Economice din Republica Moldova, Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei Române, Academia de Studii Economice București, Institutul de Cercetări Economice al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, 23-24 septembrie 2004, pp.224-228, Editura ASEM, Chișinău, Republica Moldova, ISBN:9975-75-260-8, 5 pag., 2004

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Enache Elena, Enache Sorin, Morozan Cristian, 'CRYPTO CURRENCIES _ A BET OF THE FUTURE', The International Conference _Accounting and Finance _ The Global Languages in Business_, Pitești, _Constantin Brâncoveanu_ University of Pitești, ediția VI, pp.1-5, 2021

Enache Sorin, 'Sistemul asigurărilor sociale din România. Paralelă între pensiile private și asigurările alternative la pensia de stat', Conferința Internațională _Integrarea europeană _ realități și perspective_, Galați, mai 2006, pp.1-10, 2006

Enache Sorin, 'Evoluția reasigurărilor în România în prezent și în perspectiva integrării în Uniunea Europeană', Ediția a cincea a Sesiunii anuale de Comunicări Științifice _Finanțele și integrarea în Uniunea Europeană_, organizată de Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, din cadrul A.S.E. București, România, 25-27 noiembrie 2004, pp.750-764, ISBN:973-594-623-8, 2005

Enache Sorin, 'Legislația în domeniul asigurărilor din România în contextul dezvoltării Regiunii 2 Sud _ Est și a integrării țării noastre în Uniunea Europeană', Al patrulea Simpozion Național al Asociației Române de Studii Regionale _ cu participare internațională, Galați, România, 27-28 mai 2004, pp.183-190, ISBN:973-668-073-8, 2004

Enache Sorin, 'Piața asigurărilor din România. Prezent și perspective', Simpozionul științific internațional de Statistică _Statistica _ problema fiecăruia. Calitate _ cunoaștere _ management _ armonizare europeană_, organizat de Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Catedra de Statistică și Previziune Economică și Centrul de Studii și Anchete A.S.E. București, România, 19-20 noiembrie 2004, pp.1-10, ISBN:973-594-593-2, 2004

Enache Sorin, 'Riscuri și asigurări în lumea contemporană', Simpozionul științific internațional Potențialul competitiv al economiilor naționale ale României și Republicii Moldova. Posibilități de valorificare pe piața internă, europeană și mondială_, Pitești, 23-25 octombrie 2003, pp.1-10, 2003

Enache Sorin, 'Obiective ale procesului de integrare europeană transpuse în strategia de management _ marketing a societăților de asigurări din România', Simpozionul cu tema _Agricultura României în procesul de integrare europeană_ (14.02.2003), DGAIA Brăila și CCA Brăila, pp.1-10, 2003

Enache Sorin, 'Piața asigurărilor și reasigurărilor', Universitatea _Constantin Brâncoveanu_ _ Facultatea de Management _ Marketing în Afaceri Economice _ Seminar științific al cadrelor didactice cu activitate de cercetare _ 4 noiembrie 1998, pp.1-10, 1998

Enache Sorin, 'Piața asigurărilor din România privită prin prisma legislației în vigoare, comparativ cu piața occidentală ( britanică și_germană)', Simpozion Național cu tema: _Integrarea europeană a economiei românești, între deziderat și posibilități_, Brăila, 17-18 octombrie 1996, pp.1-10, 1996

Enache Sorin, 'Piața asigurărilor în județul și municipiul Brăila', Masă rotundă cu tema _ _Aspecte teoretice, metodologice și practice al economiei de piață_, Brăila, noiembrie 1995 - Universitatea _Constantin Brâncoveanu_ _ Facultatea de Management _ Marketing în Afaceri Economice Brăila;, pp.1-10, 1995

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Decembrie 2021

Nou!

CRYPTO CURRENCIES _ A BET OF THE FUTURE / The International Conference _Accou...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania