ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Duret Nicu

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: nicuduret@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Duret Nicu

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Drept Financiar și Fiscal', pp.1-434, Editura Pro Universitaria, ISBN:978-973-129-568-8, 434 pag., 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Drept financiar și fiscal', pp.1-100, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-141-9, 100 pag., 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Drept financiar și fiscal', pp.1-100, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-096-2, 100 pag., 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Dreptul comerțului internațional', pp.1-250, Editura Pro Universitaria, ISBN:978-973-129-569-5, 250 pag., 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Dreptul comerțului internațional', pp.1-100, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-142-6, 100 pag., 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Dreptul comerțului internațional', pp.1-201, Editura Universitară _Danubius_ Galați, ISBN:978-606-539-021-4, 201 pag., 2009

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Drept Fiscal', pp.1-95, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:978-973-1746-73-9, 95 pag., 2008

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Dreptul Finanțelor Publice', pp.1-344, Editura Didactică și Pedagogică București, ISBN:978-973-30-2428-6, 344 pag., 2008

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Drept Financiar', pp.1-205, Editura Fundației Academice Danubius Galați, ISBN:978-973-1746-72-2, 205 pag., 2008

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Duret Nicu, 'Currency Risk Management under Floating Rates', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.8, ISSN:2068 - 5459, pp.21-28, 2016

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Încrederea interpersonală și de grup', Analele Universității Eftimie Murgu, Reșița, Fascicula II- Studii Economice, ISSN:1584-0972, pp.267-271, Editura Eftimie Murgu, Reșița, 5 pag., 2009

Duret Gabriela Nicoleta, Duret Nicu, 'The impact of global economy upon management activity', The Annals of _Dunarea de jos_, University of Galati,Fascicle I/ 2009, Economics and Applied Informatics, Nr.2, ISSN:1584- 0409, pp.605-615, 2009

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Principalele impozite și taxe în alte state europene', Analele Univ. Dunărea de Jos Galați, Vol.XXII, ISSN:1843-8334, pp.1-5, 2007

Duret Nicu, 'LA POLITIQUE FISCALE ET LA FISCALITÉ', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.3, ISSN:1844-8062, pp.57-62, 2007

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Duret Gabriela Nicoleta, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Necșulescu Ecaterina, Duret Nicu, Pocora Mihail Silviu, 'Values of the European Citizenship under the legal membership or quality', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-6, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Pocora Monica, Duret Gabriela Nicoleta, Necșulescu Ecaterina, Pușcă Florentina, Duret Nicu, Goga Gina Livioara, 'E-government-the case of Romania', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-6, 2011

Necșulescu Ecaterina, Pocora Mihail Silviu, Necșulescu Marina, Duret Gabriela Nicoleta, Duret Nicu, Oncioiu Ionica, 'The importance of the management of consulting companies, concerning the commercial society during the economical crisis', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-6, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Duret Nicu, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, 'Values of the European Financial Space', CKS The 5th International Scientific Session _Challenges of the Knowledge Society_, April 15-16 2011, Universitatea Nicolae Titulescu București, pp.704-709, 2011

Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Duret Nicu, Pocora Mihail Silviu, 'The application of the specialty principle, concerning the special seizure in Romanian criminal law', CKS The 5th International Scientific Session _Challenges of the Knowledge Society_, April 15-16 2011, Universitatea Nicolae Titulescu București, pp.136-141, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Duret Nicu, 'ROMÂNIA ȘI MONEDA EURO', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.152-154, 2011

Duret Nicu, 'POLITICA FISCALĂ ȘI FISCALITATEA', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.154-156, 2011

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Interactive Approaches upon the Residence of a Natural Person and their Connections with Civil Procesual Law, Civil Law and Fiscal Law', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.428-433, 2010

Duret Nicu, 'Changing the Family Name by Administrative Means', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.434-436, 2010

Duret Gabriela Nicoleta, Duret Nicu, 'The contribution of the emotional intelligence on social services for the homeless people', International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, ISSN:2067-9211, pp.1-5, 2010

Erdei Virgil, Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Legal issues related to donation of organs, tissues and cells of human origin', International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, ISSN:2067-9211, pp.133-137, 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Abordări interactive asupra domiciliului persoanei fizice și legătura acestora cu dreptul procesual civil, dreptul civil, dreptul fiscal', Conferința Internațională _Integrarea europeană _ realități și perspective_, 2009 Univ. Danubius, Galați, pp.428-433, Editura Universitară_Danubius_ Galați, ISBN:978-606-533-013-9, 6 pag., 2009

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

G Modiga, 'European Citizenship between Past and Future', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2014 pentru: Duret Gabriela Nicoleta, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Necșulescu Ecaterina, Duret Nicu, Pocora Mihail Silviu, 'Values of the European Citizenship under the legal membership or quality', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, 2011

Citare în articol din revistă indexata BDI

M Cocosatu, 'The Priority of European Law over National Law of EU Member States and the Direct Application of European Law', Acta Universitatis Danubius. Administratio, ISSN:2068 - 5459, 2014 pentru: Duret Gabriela Nicoleta, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Necșulescu Ecaterina, Duret Nicu, Pocora Mihail Silviu, 'Values of the European Citizenship under the legal membership or quality', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, 2011

P Mbeje, M Moleki ș.a., 'Barriers to living kidney donation among relatives of patients with chronic renal failure in South Africa', International Journal of..., 2014 pentru: Erdei Virgil, Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Legal issues related to donation of organs, tissues and cells of human origin', International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, 2010

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Currency Risk Management under Floating Rates / Acta Universitatis Danubius. ...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania