ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Prof.univ.dr. Dragomir Georgeta

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice

Departamentul: Finanțe și Administrarea Afacerilor

e-mail: gretadragomir@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Prof.univ.dr. Dragomir Georgeta

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Dragomir Georgeta, 'Politici economice și financiare', pp.1-90, Editura Universitară Danubius Galați, 90 pag., 2018

Dragomir Georgeta, 'Contribuții sociale obligatorii', pp.1-47, Editura Universitară Danubius Galați, 47 pag., 2018

Dragomir Georgeta, 'Economie monetară. Ediție revizuită și adăugită (ID/FR/IF)', pp.1-170, Editura Universitară Danubius Galați, ISBN:978-606-533-466-3, 170 pag., 2017

Dragomir Georgeta, 'Operațiunile instituțiilor de credit. Ediție revizuită și adăugită (ID/FR/IF)', pp.1-118, Editura Universitară Danubius Galați, ISBN:978-606-533-440-3, 118 pag., 2017

Dragomir Georgeta, 'Operațiunile instituțiilor de credit', pp.1-121, Editura Universitară Danubius Galați, ISBN:978-606-533-440-3, 121 pag., 2016

Dragomir Georgeta, 'Monedă și credit', pp.1-154, Editura Universitară Danubius Galați, ISBN:978-606-533-370-3, 154 pag., 2015

Dragomir Georgeta, 'Monedă și credit, Ediție revizuită și adăugită (Curs ID/FR/IF)', pp.1-154, Editura Universitară Danubius Galați, ISBN:978-606-533-370-3, 154 pag., 2015

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, 'Risk Assessment and Environmental Security', pp.1-156, Editura Zigotto Galați, ISBN:978-606-669-079-9, 156 pag., 2014

Dragomir Georgeta, Tureac Cornelia, 'Economie monetară și financiară, curs, ediție revizuită și adăugită', pp.1-170, Editura Universitară Danubius Galați, ISBN:978-606-533-331-4, 170 pag., 2014

Dragomir Georgeta, 'Analiză privind șomajul în România _ evoluții și perspective în context european', Dimensiunea calitativă și cantitativă a pieței muncii din perspectiva managementului prin valoare, coord. Trandafir Mariana, Ciobanu Ghenadie, pp.56-90, ISBN:978-606-669-047-8, 2013

Dragomir Georgeta, Trandafir Mariana, Crețu Carmen Mihaela, 'SISTEME FINANCIAR CONTABILE COMPARATE', pp.1-254, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-252-2, 254 pag., 2011

Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Dragomir Georgeta, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Pocora Monica, 'Evoluțiile prognozate ale principalelor variabile ale sistemului de pensii și posibilități de creare și funcționare a sistemelor de pensii ocupaționale', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.91-102, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 12 pag., 2011

Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Dragomir Georgeta, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Pocora Monica, 'Evoluțiile prognozate ale principalelor variabile ale sistemelor de pensii și posibilitatea de creare și funcționare a sistemelor de pensii ocupaționale', Zigotto, Galați, pp.91-102, ISBN:978-606-8085-86-9, 2010

Modiga Georgeta, Dragomir Georgeta, ș.a., 'Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România', pp.1-72, Editura Zigotto Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 72 pag., 2010

Dragomir Georgeta, 'Structuri si mecanisme financiar-monetare', pp.1-426, Editura Prouniversitaria București, ISBN:978-606-533-165-5, 426 pag., 2010

Dragomir Georgeta, 'Operațiunile instituțiilor de credit _ curs ID', pp.1-127, Editura Universitară Danubius Galați, ISBN:978-606-533-087-0, 127 pag., 2010

Dragomir Georgeta, 'Economie monetară și financiară _ curs ID', pp.1-161, Editura Universitară Danubius Galați, ISBN:978-606-533-106-8, 161 pag., 2010

Dragomir Georgeta, 'Moneda și credit', pp.1-362, Editura Universitară _Danubius_ Galați, ISBN:978-606-533-042-9, 362 pag., 2009

Dragomir Georgeta, ș.a., 'Să gestionăm mai bine fondurile publice', pp.1-100, Editura Didactică Și Pedagogică, București, ISBN:978-973-30-2339-5, 100 pag., 2008

Dragomir Georgeta, 'Economie monetară și financiară', pp.1-385, Editura Fundației Academice _Danubius_ Galați, ISBN:978-973-1746-29-6, 385 pag., 2007

Dragomir Georgeta, 'Politici financiar - monetare europene', pp.1-178, Editura Fundației Academice _Danubius_ Galați, ISBN:978-973-1746-27-2, 178 pag., 2007

Dragomir Georgeta, 'Operațiunile instituțiilor de credit', pp.1-171, Editura Fundației Academice _Danubius_ Galați, ISBN:978-973-1746-25-8, 171 pag., 2007

Dragomir Georgeta, 'Gestiune financiar - bancară în economia de piață', pp.1-226, Editura Fundației Academice _Danubius_ Galați, ISBN:978-973-1746-24-1, 226 pag., 2007

Dragomir Georgeta, 'Rolul politicii monetare în contextul diminuării riscului de creditare la nivel sistemic', Filip Gh. (coordonator), _Politici financiar-monetare si implicatiile lor asupra dezvoltarii societatii_,Universitatea _Al. I. Cuza_ Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, pp.48-56, Editura Performantica, Iași, ISBN:973-730-318-0, 9 pag., 2006

Dragomir Georgeta, 'Management financiar', pp.1-166, Editura Fundației Academice _Danubius_ Galați, ISBN:973-8409-83-7, 166 pag., 2006

Dragomir Georgeta, ș.a., 'Cunoștințe economice fundamentale și de specialitate', pp.1-258, Editura Fundației Academice Danubius, ISBN:973-8409-76-4, 258 pag., 2006

Dragomir Georgeta, ș.a., 'Cunoștințe economice fundamentale și de specialitate', pp.1-82, Editura Mongabit, Galati, ISBN:10973-8246-51-2, 82 pag., 2006

Dragomir Georgeta, ș.a., 'Cunoștințe economice fundamentale și de specialitate', pp.1-134, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:973-8409-53-5, 134 pag., 2005

Afanase C., Ariton Doinița, Dragomir Georgeta, 'Management of organizations _ finances, accounting and human resources', pp.1-100, Editura Aius, Craiova, ISBN:973-700-069-2, 100 pag., 2005

Dragomir Georgeta, 'Finanțe publice', pp.1-330, Editura Fundației Academice _Danubius_ Galați, ISBN:973-8400-67-5, 330 pag., 2005

Afanase C., Dragomir Georgeta, ș.a., 'Management organizațional financiar-contabil și al resurselor umane, vol. 2', pp.1-159, Editura AIUS, Craiova, ISBN:973-700-069-2, 159 pag., 2005

Dragomir Georgeta, 'Mecanisme și instituții financiar-monetare', pp.1-200, Editura Academica, Galați, ISBN:973-8409-64-0, 200 pag., 2005

Dragomir Georgeta, 'Sistemul resurselor financiare publice', pp.1-192, Editura Academica, Galați, ISBN:973-8316-45-6, 192 pag., 2004

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, 'Activități manageriale în economia de piață', pp.1-324, Editura Academica, Galați, ISBN:973-8316-79-0, 324 pag., 2004

Dragomir Georgeta, ș.a., 'Cunoștințe economice fundamentale și de specialitate', pp.1-84, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:973-8409-49-7, 84 pag., 2004

Dragomir Georgeta, 'Moneda în structuri, comparații și mecanisme', pp.1-194, Editura Academica, Galați, ISBN:973-8316-58-8, 194 pag., 2003

Dragomir Georgeta, 'Activitatea bancară și riscul în economie _ coordonate în plan mondial și național', pp.1-327, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:973-30-2094-X, 327 pag., 2003

Dragomir Georgeta, 'Repere ale managementului financiar-bancar în epoca modernă', pp.1-230, Editura Fundației Academice _Danubius_ Galați, ISBN:973-8409-14-4, 230 pag., 2002

Dragomir Georgeta, Mistreanu Ana, 'Inflație și sisteme monetare', pp.1-246, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:973-85101-9-8, 246 pag., 2001

Dragomir Georgeta, 'Finanțele _ politici, tehnici, strategii', pp.1-116, Editura Fundației Academice Danubius Galați, ISBN:973-85101-5-5, 116 pag., 2001

Carte publicată în alte edituri (cu ISBN)

Dragomir Georgeta, Pripoaie Rodica, 'Bănci și contabilitate bancară _ teorie și practică', pp.1-212, Editura Evrika, Brăila, ISBN:973-8052-47-5, 212 pag., 2000

Dragomir Georgeta, 'Finanțe publice', pp.1-157, Editura Evrika Brăila, ISBN:973-9499-57-0, 157 pag., 1998

Dragomir Georgeta, 'Monedă și credit', pp.1-100, Editura Algorithm+, Galați, ISBN:973-97251-7-1, 100 pag., 1997

Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact

Trandafir Mariana, Dragomir Georgeta, 'The Impact of Inflation upon the Real Economy', Metalurgia International, Economical Management, Nr.2, Vol.XV, ISSN:1582-2214, pp.36-38, Editura Științifică F.M.R., 3 pag., 2010

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, 'Economic Strategy to Maximize the Potential of Renewable Sources of Energy', Journal of Danubian Studies and Research_THE DANUBE _ AXIS OF EUROPEAN IDENTITY, Kiev, Ukraina, Danubius University of Galati, Nr.1, Vol.8, pp.34-43, 2018

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, 'Studies about Economy of Energy Obtained Using Sea Waves Forces', Journal of Danubian Studies and Research_THE DANUBE _ AXIS OF EUROPEAN IDENTITY, Kiev, Ukraina, Danubius University of Galati, Nr.1, Vol.8, pp.24-33, 2018

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, 'Water Quality Discharged from Galati Town Area Throw Sewerage Network, in the Danube River', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.7, ISSN:2284 _ 5224, pp.58-67, 2017

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, 'Study and Analysis on the Instability of Galati Town at Danube Cliff Area', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.7, ISSN:2284 _ 5224, pp.68-75, 2017

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, 'Innovative Solution for Rapid Crossing the Danube, with Absolute Technical, Economic and Financial Accessibility', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.6, ISSN:2284 _ 5224, pp.226-238, 2016

Dragomir Georgeta, Tureac Cornelia, 'Analysis of the Level and Structure of the Romanian State Budget Revenues during 2009-2013', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.149-159, factor de impact REPEC:.065, 2014

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, 'The Analysis of the Evolution of Tax Revenues in EU Member States during 2009-2013', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.113-123, factor de impact REPEC:.065, 2014

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, 'Solutions for the Rational Use of Resources in the Context of Sustainable Development', Euroeconomica, Nr.2, Vol.31, ISSN:1582-8859, pp.108-115, factor de impact REPEC:.07, 2012

Dragomir Georgeta, Dragomir Carmen Marina, 'Aspects on the Role of the Educational Process in Increasing the Quality of Human Resources at the Level of Public Administration', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.155-159, factor de impact REPEC:.065, 2011

Dragomir Georgeta, Trandafir Mariana, 'The Role of the Funding System and Guarantee Credits Destined to Small Entrepreneurs in the Current Context -I', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.34-45, factor de impact REPEC:.065, 2011

Dragomir Georgeta, Nicolau Mihaela, Necșulescu Ecaterina, Modiga Georgeta, Dragomir Carmen Marina, 'Approaches of Taxation under the Current Circumstances between Desiderata and Results _ I', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.110-122, factor de impact REPEC:.065, 2011

Dragomir Georgeta, Trandafir Mariana, Dragomir Carmen Marina, 'Comparative Analysis on Romanian Taxation in the European Context, as a Prerequisite for Tax Harmonization', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.45-59, factor de impact REPEC:.065, 2011

Trandafir Mariana, Dragomir Georgeta, 'The Evolution of Foreign Exchange Markets in the Context of Global Crisis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.66-79, factor de impact REPEC:.065, 2011

Trandafir Mariana, Dragomir Georgeta, Filip Luminița Maria, 'Central Banking: Between Policy Monetary and Global Crisis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.93-105, factor de impact REPEC:.065, 2011

Dragomir Georgeta, Trandafir Mariana, 'Guarantee Funds of Credits in Romania - Necessity, Features and Networking - II', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.46-56, factor de impact REPEC:.065, 2011

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, Bordei Marian, 'Performing System for Purifying Waste Water', The Annals of _Dunarea de Jos_ University of Galati, MECTS, Fascicle IX, Faculty of Metallurgy, Materials Science and Environment, Nr.1, Vol.XXVIII, ISSN:1453-083X, pp.51-56, 2010

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, Bordei Marian, 'A New Vision Concerning the Generation and Administration Municipal Residues', The Annals of _Dunarea de Jos_ University of Galati, Fascicle IX, Faculty of Metallurgy, Materials Science and Environment, Nr.2, Vol.XXVIII, ISSN:1453-083X, pp.67-70, 2010

Dragomir Georgeta, Iacob Luminița, Modiga Georgeta, Necșulescu Ecaterina, Dragomir Carmen Marina, 'Specific Aspects of State Social Security Reform in Romania', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.6, ISSN:2065-0175, pp.17-27, factor de impact REPEC:.065, 2010

Dragomir Georgeta, Iacob Luminița, Necșulescu Ecaterina, Modiga Georgeta, Dragomir Carmen Marina, 'Economic and Financial Studies on the Public Pension System in Romania at Local and Global Level', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.6, ISSN:2065-0175, pp.47-65, factor de impact REPEC:.065, 2010

Dragomir Georgeta, Nicolau Mihaela, Dragomir Ștefan, 'Les confrontations actuelles sous l_impact des facteurs de risque a niveau global _ manifestations, responsabilités et solutions possibles', Les Annales de l_Université Valahia de Târgoviște, Section Sciences Economiques, Nr.24, ISSN:2067 _ 9440, pp.115-126, 2009

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, Bordei Marian, 'Monitoring of the Rolling Mill Vibration', The Annals of _Dunarea de Jos_ University of Galati, Fascicle IX, Nr.2, ISSN:1453 _ 083X, pp.88-91, 2009

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Turtureanu Anca Gabriela, 'Models, methods and Decisional Techniques. Prospects of Agriculture and Rural Areas Development', University Agricultural Sciences And Veterinary Medicine Bucharest, Faculty Management, economic engineering in agriculture and rural development, SCIENTIFIC PAPERS, Series _Management, economic engineering in agriculture and rural development_, Nr.2, Vol.9, ISSN:1844-5640, pp.155-158, 2009

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Turtureanu Adrian, 'The Marketing on the market of products of veterinary usage. Prospects of agriculture and rural areas development', University Agricultural Sciences And Veterinary Medicine Bucharest, Faculty Management, economic engineering in agriculture and rural development, SCIENTIFIC PAPERS, Series _Management, economic engineering in agriculture and rural development_, Nr.2, Vol.9, ISSN:1844-5640, pp.29-33, 2009

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, 'Economy and Finance in the Context of Globalization', Anale științifice Universitatea _Al. I. Cuza_ Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, The Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Economic Sciences Section, pp.58-64, 2008

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, Bordei Marian, 'On the pediction of the strip shape in a cold rolling mill', Analele Universității _Dunărea de Jos_ din Galați, Nr.1, Vol.IX, ISSN:1453 _ 083X, pp.84-88, 2008

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, Bordei Marian, 'Behaviour of some important components in a cold rolling mill', Analele Universității _Dunărea de Jos_ din Galați, Nr.2, Vol.IX, ISSN:1453 _ 083X, pp.41-44, 2008

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, 'National Standards in the Quality Infrastructure and their Harmonization with the European Standards', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.4, ISSN:2065-0175, pp.7-12, factor de impact REPEC:.065, 2008

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, 'A NEW APPROACH ABOUT WASTE INTEGRATE MANAGEMENT', Euroeconomica, Nr.1, Vol.18, ISSN:1582-8859, pp.5-13, factor de impact REPEC:.07, 2007

Dragomir Georgeta, 'PUBLIC BUDGETARY POLICY ASSOCIATED WITH THE REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN UNION INTEGRATION', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.2, ISSN:2065-0175, pp.128-148, factor de impact REPEC:.065, 2006

Dragomir Georgeta, 'RISCUL SISTEMIC ÎN CONTEXTUL LIBERALIZĂRII FINANCIARE', Euroeconomica, Nr.1, Vol.16, ISSN:1582-8859, pp.39-45, factor de impact REPEC:.07, 2006

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, Bordei Marian, 'Research about the Vibration Parameters for a Cold Rolling Mill Maschine', Analele Universității _Dunărea de Jos_ din Galați, Nr.2, ISSN:1453 _ 083X, pp.31-35, 2006

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, 'FREE MOVEMENT OF ASSETS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN UNION ADHERER', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.1, ISSN:2065-0175, pp.15-18, factor de impact REPEC:.065, 2005

Dragomir Georgeta, Boboc Marinela, 'ECONOMIC AND MANAGERIAL APPROACH OF HEALTH INSURANCES', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.1, ISSN:2065-0175, pp.158-168, factor de impact REPEC:.065, 2005

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, 'A New Vision about the Dimensioning Calculus for the Frame of the Cold Mill System', Analele Universității _Dunărea de Jos_ din Galați, mai 2005, Fascicula IX, ISSN:1453-083X, pp.34-37, 2005

Dragomir Georgeta, Nicolau Mihaela, 'Monetary structures _ Evaluations and signification', The Annals of _Danubius_ University, Fascicle I, Economics, Vol.IV, ISSN:1224-9351, pp.18-23, 1998

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, Spânu Constantin, 'The Monitoring of Chattering in Cold Rolling Mill System with Five Stands for Thin Strip', Analele Universității _Dunărea de Jos_ din Galați, Nr.2, ISSN:1453 _ 083X, pp.87-91, 1997

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Dragomir Georgeta, Stroia Mihaela, 'Competitivitatea dobânzilor la credite pe piața bancară', Danubius Universitas, ISSN:1583-4832, pp.1-3, 2006

Dragomir Georgeta, Cazan Georgeta, 'Piața cardurilor în România', Danubius Universitas, ISSN:1583-4832, pp.1-3, 2006

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, 'Free Movement of Assets in the Context of European Union Adherer', Analele Universității _Danubius_ Galați, 2005, Fascicula I Economie, pp.11-14, ISBN:973-85587-8-6, 2005

Dragomir Georgeta, 'Ideea comunitară în dinamică și structuri I', Euroeconomica, Nr.13, ISSN:1582-8859, pp.37-44, factor de impact REPEC:.07, 2005

Dragomir Georgeta, 'Ideea comunitară în dinamică și structuri II', Euroeconomica, Nr.14, ISSN:1582-8859, pp.39-46, factor de impact REPEC:.07, 2005

Dragomir Georgeta, 'Cerințe ale aderării la UE și criterii de convergență pentru admiterea în zona EURO', Danubius Universitas, ISSN:1583-4832, pp.3-7, 2005

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, 'Obiective prioritare de educație și formare profesională în Europa', Euroeconomica, Nr.10, ISSN:1582-8859, pp.4-7, factor de impact REPEC:.07, 2004

Dragomir Georgeta, 'Calitatea sistemelor de educație și formare profesională din Europa, în perspectiva anului 2010', Danubius Universitas, Nr.6, ISSN:1583-4832, pp.14-15, 2004

Dragomir Georgeta, 'Discrepanțe în tranziția la economia de piață', Euroeconomica, Nr.9, ISSN:1582-8859, pp.43-45, factor de impact REPEC:.07, 2004

Dragomir Georgeta, 'Aderarea la Uniunea Europeană și adoptarea monedei unice europene, procese inseparabile dar nu simultane', Euroeconomica, Nr.12, ISSN:1582-8859, pp.6-13, factor de impact REPEC:.07, 2004

Dragomir Georgeta, 'Reorientări bancare structurale în plan global', Analele Universității _Danubius_ din Galați, 2004, Fascicula I Economie, pp.1-5, ISBN:973-85587-8-6, 2004

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, 'Implementarea programelor europene de educație și formare profesională', Euroeconomica, Nr.11, ISSN:1582-8859, pp.95-109, factor de impact REPEC:.07, 2004

Dragomir Georgeta, 'Abordări globale în managementul bancar _ strategii tridimensionale', Analele Universității _Danubius_, Galați, pp.31-35, ISBN:973-85587-8-6, 2003

Dragomir Georgeta, 'Sectorul financiar-bancar, ierarhii în tranziție', Euroeconomica, Nr.6, ISSN:1582-8859, pp.45-49, factor de impact REPEC:.07, 2003

Dragomir Georgeta, 'Banii și creația monetară _ noi dimensiuni ale civilizației financiare', Euroeconomica, Nr.7, ISSN:1582-8859, pp.44-48, factor de impact REPEC:.07, 2003

Dragomir Georgeta, 'Piețele financiare emergente _ semnificații în dinamică', Euroeconomica, Nr.8, ISSN:1582-8859, pp.43-46, factor de impact REPEC:.07, 2003

Dragomir Georgeta, 'Lumea între milenii _ coordonate în plan economic și financiar bancar', Euroeconomica, Nr.5, ISSN:1582-8859, pp.34-39, factor de impact REPEC:.07, 2003

Dragomir Georgeta, 'Caracteristicile concurenței financiar-bancare în societatea contemporană', Analele Universității _Danubius_, Galați, pp.34-38, ISBN:973-85587-8-6, 2002

Dragomir Georgeta, 'Considerații critice privind asigurările sociale în România', Euroeconomica, Nr.3, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2002

Dragomir Georgeta, 'Particularități privind piața produselor și serviciilor financiare în România', Euroeconomica, Nr.4, ISSN:1582-8859, pp.43-50, factor de impact REPEC:.07, 2002

Dragomir Georgeta, 'Politici monetare și financiare în Europa unită', Euroeconomica, Nr.1, ISSN:1582-8859, pp.22-27, factor de impact REPEC:.07, 2002

Dragomir Georgeta, 'Risc și incertitudine în spațiul economic _ abordări structurale și politici adaptate', Euroeconomica, Nr.2, ISSN:1582-8859, pp.31-44, factor de impact REPEC:.07, 2002

Dragomir Georgeta, Ramona Dumitriu, 'Specific Settlements of the Banking Sector and the Associated Rtsk Factors _ Consequences at National Level', Analele Universității _Dunărea de Jos_ Galați, Vol.I, ISSN:1221-9351, pp.43-49, 1999

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Filip Luminița Maria, Dragomir Georgeta, 'Refondation financičre, sorties de crise et nouvelles stratégies de croissance économique', 57čme Congrčs AIELF _Refondation financičre, sorties de crise et nouvelles stratégies de croissance économique_, OPATIJA, CROATIE, 23-25 mai 2011, AIELF, pp.1-5, 2011

Dragomir Georgeta, Ghintuială Alexandrina, 'The Financial-Banking Environment, Meanings and Reactions to the Risks on the Global Plan', 10th International Scientific Conference _FINANCE AND RISK_, University of Economics in Bratislava, 24-25 nov. 2008, pp.145-150, Editura Vydavatelstvo EKONOM, ISBN:978-80-225-2745-3, 6 pag., 2009

Răileanu Alina, Dragomir Georgeta, 'Research On Evolution Of Information Technology In Order To Minimize The Risk Of Information Systems Security In E-Banking', 10th International Scientific Conference _FINANCE AND RISK_, University of Economics in Bratislava, 24-25 nov. 2008, pp.1-5, Editura Vydavatelstvo EKONOM, ISBN:978-80-225-2745-3, 5 pag., 2009

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, 'Realities and Solutions in Global Financial Area', International Conference on Social Sciences, 21-24 August 2008, Dokuz Eylul University, Desem Conference Center, Izmir, Turkey, Vol.5, pp.243-250, ISBN:978-605-5741-04-4, 2008

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Dragomir Georgeta, 'Cariera funcționarilor publici comunitari', Sesiunea științifică internațională _Administrația publică în perspectiva integrării europene_, 27-28 oct. 2006, Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova (ISAM) și Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, pp.278-287, ISBN:978-9975-9674-2-6, 2006

Dragomir Georgeta, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Aspecte comparative privind evaluarea Funcției Publice în țări europene', Sesiunea științifică internațională _Administrația publică în perspectiva integrării europene_, 27-28 oct. 2006, Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova (ISAM) și Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, pp.287-295, ISBN:978-9975-9674-2-6, 2006

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Pripoaie Rodica, Dragomir Georgeta, Gheorghe Ștefan, 'The management of the water resources sustainable use in the plain areas', 12th International Scientific Conference : Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2012, Vol.IV, ISSN:1314- 2704, pp.1169-1176, 2012

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Gheorghe Ștefan, Dragomir Georgeta, Crețu Carmen Mihaela, Pripoaie Rodica, 'THE IMPORTANCE OF THE TOURISTIC BRAND IN THE SUSTAINABLE TOURISM EVOLUTION', 12th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo - SGEM 2012 (Surveying Geology & mining Ecology Management), ISSN:1314-2704, pp.1161-1168, 2012

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, Nicolau Mihaela, Tureac Cornelia, Radu R.I., Tomescu Silvia, 'Studies on Water Quality Discharged into the Lower Danube', Conference Proceedings of the 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-conference SGEM 2011, pp.631-638, 2011

Nicolau Mihaela, Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Andronic Bogdan, Necșulescu Ecaterina, Tomescu Silvia, 'The Dynamic of Environmental Expenditure of Enterprises and Public Authorities under the European Regulation and the Pressure of Financial Crisis: Evidence from Romania', Conference Proceedings of the 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-conference SGEM 2011, pp.1167-1174, 2011

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, Trandafir Mariana, Filip Luminița Maria, Andronic Bogdan, Necșulescu Ecaterina, 'Integrated complex for urban waste recycling', Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2011, ISSN:1314-2704, pp.427-434, 2011

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, Pripoaie Rodica, Crețu Carmen Mihaela, Trandafir Mariana, Necșulescu Ecaterina, 'Startegic benchmarks for the implementation of quality in higher education institutions', Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2010, pp.1095-1102, ISBN:10:954-91818-1-2, 2010

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, Trandafir Mariana, Necșulescu Ecaterina, Pripoaie Rodica, Crețu Carmen Mihaela, 'Landfil for waste deposing in efficiently conditions', Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2010, pp.635-642, ISBN:10:954-91818-1-2, 2010

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, Turtureanu Anca Gabriela, Andronic Bogdan, 'RESULTS IN IMPLEMENTING THE BOLOGNA PROCESS IN HIGHER EDUCATION', 6th International Seminar QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION _ QMHE2010, pp.1-5, 2010

Turtureanu Anca Gabriela, Dragomir Georgeta, Tureac Cornelia, Bordean Ioan, Modiga Georgeta, Pădure Gabriela, 'Trends of globalization in the academic and postgraduate education in the touristic domain', 6th International Seminar QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION _ QMHE2010, pp.1-6, 2010

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, Tureac Cornelia, 'Water quality discharged into the lower Danube and the costs associated with drinking water supply', 38th International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 22-26 February 2010, University of Zagreb Faculty of Agriculture, ISSN:1333-2651, pp.59-66, 2010

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Grigore Aurica, 'Optimization of production branches joint in agricultural last county from Romania in order to increase their profitability', 38th International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 22-26 February 2010, University of Zagreb Faculty of Agriculture, ISSN:1333-2651, pp.27-36, 2010

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, Trandafir Mariana, Necșulescu Ecaterina, Tureac Cornelia, Dragomir Carmen Marina, 'Efficiently sistem management for purifyng polluted water into an industrual plant', Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2010, pp.559-566, ISBN:10:954-91818-1-2, 2010

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, 'The Management Of The Organization_s Change', 6th International Conference Management of Technological Changes, Alexandroupolis, Greece, 03-05 september 2009, pp.473-476, Editura Democritus University of Thrace, Greece, Gh. Asachi Th. University of Iasi, CEEMAN, CETEX, ISBN:978-960-89832-8-1, 4 pag., 2009

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, 'Managerial Prediction Methods Of Bankruptcy Risk In Crisis', 6th International Conference Management of Technological Changes, Alexandroupolis, Greece, pp.469-472, Editura Democritus University of Thrace, Greece, Gh. Asachi Th. University of Iasi, CEEMAN, CETEX, ISBN:978-960-89832-8-1, 4 pag., 2009

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, 'Determination and Implications of the Risk in the Global Financial Crises', The International Conference, Third Edition - Global Economy under Crisis, _OVIDIUS_ University of Constanța, Faculty of Economic Sciences, 4th -5th December, 2014, Constanța, România, pp.1-5, 2014

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, 'Optimizing Management Costs of Waste Collection in the South-East Development Region of Romania', The International Conference, Third Edition - Global Economy under Crisis, _OVIDIUS_ University of Constanța, Faculty of Economic Sciences, 4th -5th December, 2014, Constanța, România, pp.1-5, 2014

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, 'Rational Use of Resources in the Context of Sustainable Development', 23nd Edition of the Nav-Mar-Edu International Scientific Conference, Constanta, Romania, 30 mai- 01 iunie 2013, ISSN:1454-864X, pp.7-16, 2013

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, 'Administration of Urban Waste after Using Continuously Recycling Systems', 23nd Edition of the Nav-Mar-Edu International Scientific Conference, Constanta, Romania, 30 mai- 01 iunie 2013, ISSN:1454-864X, pp.17-26, 2013

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, Tureac Cornelia, Necșulescu Ecaterina, 'Risks in the Financial and Economic Environment _ Meanings, Theories and Current Positions', Conferința științifică internațională Progrese în teoria deciziilor economice în condiții de risc și incertitudine. Sisteme fuzzy în economie, 16 sept. 2011, Zilele Academice Ieșene, Editia a XXVI-a, Academia Româna, filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale _Gh. Zane_ Iași, Vol.XVIII, pp.83-92, Editura Tehnopress, Iași, ISBN:978-973-702-948-5, 10 pag., 2012

Filip Luminița Maria, Dragomir Georgeta, Tureac Cornelia, 'Exploitation the global forces and pauper world', 11th International Conference - _Financial and monetary stability in emerging countries_, Theoretical and Applied Economics, July 2011, Conferinta FFABV _ București, pp.756-762, 2011

Dragomir Georgeta, Dragomir Carmen Marina, Dragomir Ștefan, 'Evaluation of Waste Storage in the South-East Developing Region of Romania', 22nd Edition of the Nav-Mar-Edu International Scientific Conference, Constanta, Romania, 11-13 noiembrie 2011, Nr.1, ISSN:1454-864X, pp.262-266, 2011

Dragomir Georgeta, Dragomir Carmen Marina, Dragomir Ștefan, 'Waste Costs Administration in the South East Development Region', 22nd Edition of the Nav-Mar-Edu International Scientific Conference, Constanta, Romania, 11-13 noiembrie 2011, ISSN:1454-864X, pp.171-178, 2011

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Filip Alin, 'Analiza impactului marketingului asupra consumatorului individual', Conferința Științifică Internațională Progrese în Teoria Deciziilor Economice în Condiții de Risc și Incertitudine, Strat, ICADED 2013,Iasi, Institutul de Cercetări Economice și Sociale _Gh. Zane_, Academia Română-Filiala Iași, Vol.XIII, pp.30-41, Editura Tehnopress, Iași, ISBN:978-973-702-863-1, 12 pag., 2011

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Filip Alin, 'Analiza evoluției aurului prin analiza tehnică', Conferința științifică internațională Progrese în teoria deciziilor economice în condiții de risc și incertitudine. Sisteme fuzzy în economie, 16 sept. 2011, Zilele Academice Ieșene, Editia a XXVI-a, Academia Româna, filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale _Gh. Zane_ Iași, Vol.XIII, pp.174-184, Editura Tehnopress, Iași, ISBN:978-973-702-863-1, 11 pag., 2011

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Dragomir Carmen Marina, 'Economic Efficiency of Energy Consumption for Passive Dome House', 5nd International Conference Globalisation and Higher Education in Economics and Business Administration (GEBA 2011), Universitatea _Alexandru Ioan Cuza_ Iași, pp.917-922, ISBN:978-973-703-697-1, 2011

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, Turtureanu Anca Gabriela, Andronic Bogdan, Pădure Gabriela, 'Aspects concerning the growth process of students preparing by using the computer-assisted instruction', _Quality Management in Higher Education_, Tulcea, Vol.I, pp.367-371, ISBN:978-973-662-566-4, 2010

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Turtureanu Anca Gabriela, Trandafir Mariana, Pripoaie Rodica, 'Analysis of human resources in agriculture of Iasi county in the context of changes Romania`s EU integration', Conferința științifică internațională Progrese în teoria deciziilor economice în condiții de risc și incertitudine. Sisteme fuzzy în economie, 16 sept. 2011, Zilele Academice Ieșene, Editia a XXVI-a, Academia Româna, filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale _Gh. Zane_ Iași, pp.190-197, Editura Tehnopress, Iași, ISBN:978-973-702-794-8, 8 pag., 2010

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Turtureanu Adrian, Pripoaie Rodica, Trandafir Mariana, 'Monitoring and assessment of tourist activity in Arges county', Conferința științifică națională cu participare internațională: Progrese in Teoria Deciziilor Economice în Condiții de Risc și Incertitudine, 17 Sept. 2010, Zilele Academice Ieșene, Editia A XXV-A, Vol.XII, pp.174-183, Editura Academia Româna, Filiala Iași, Institutul de cercetări economice și sociale _Gh. Zane_ Iași, ISBN:978-973-702-796-2, 10 pag., 2010

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Turtureanu Anca Gabriela, Pripoaie Rodica, Trandafir Mariana, 'Analiza resurselelor umane din agricultura județului iași în contextul schimbarilor integrarii Romaniei in UE', ZILELE ACADEMICE IEȘENE, Conferința științifică națională cu participare internațională, sept.2010, ediția a XXV-a, _PROGRESE ÎN TEORIA DECIZIILOR ECONOMICE ÎN CONDIȚII DE RISC ȘI INCERTITUDINE_, Vol.X, pp.190-196, Editura Tehnopress Iasi, ISBN:978-973-702-794-8, 7 pag., 2010

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Turtureanu Anca Gabriela, Trandafir Mariana, Pripoaie Rodica, 'Monitorizarea Și Evaluarea Activității Turistice În Județul Argeș', ZILELE ACADEMICE IEȘENE, Conferința științifică națională cu participare internațională, sept.2010, ediția a XXV-a, _PROGRESE ÎN TEORIA DECIZIILOR ECONOMICE ÎN CONDIȚII DE RISC ȘI INCERTITUDINE_, Vol.XII, pp.174-182, Editura Tehnopress Iasi, ISBN:978-973-702-796-2, 9 pag., 2010

Filip Luminița Maria, Dragomir Georgeta, Tureac Cornelia, 'Exploatarea forțelor globale și lumea pauperă', A XI-a Conferință Internațională_Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente_, ASE București, FEAA Universitatea de Vest Timișoara, Societatea de investiții finanicare Banat-Crișana, pp.756-762, 2010

Dragomir Georgeta, Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, 'Decisional Process in SMEs', The 9th INTERNATIONAL SYMPOSIUM, USAMV București, Faculty of Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development and Institute of Agricultural Economics, Belgrade , Serbia 7-8 mai 2009, Nr.2, Vol.9, ISSN:1844-5640, pp.69-72, Editura RAWEX-COMS DO-MINOR, Bucuresti, Romania, 4 pag., 2009

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, Dragomir Carmen Marina, 'Evaluation Analysis Of Waste Collection And Storage In The South- East Developing Region Of Romania', 21-st International Conference NAV-MAR-EDU 2009, Academia Navală _Mircea cel Bătrân_, Constanța, Vol.XII, ISSN:1843-6749, pp.271-276, 2009

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, Dragomir Carmen Marina, 'A New Vision For Waste Costs Administration In The South East Development Region', 21-st International Conference NAV-MAR-EDU 2009, Academia Navală _Mircea cel Bătrân_, Constanța, Vol.XII, ISSN:1843-6749, pp.271-276, 2009

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, 'A New Vision About Environmental Management In The South-East Developing Region Of Romania', The 9th Balkan Conference on Operational Research BALCOR 2009, Constanța, Romania, 02-06 September 2009, pp.121-125, ISBN:973-86979-9-9, 2009

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, 'Performing System Management For Purifying Polluted Water Into A Shipyard', The 9th Balkan Conference on Operational Research BALCOR 2009, Constanța, Romania, 02-06 September 2009, pp.120-124, Editura EUROGEMA EXIM, Bucuresti, ISBN:973-86979-9-9, 5 pag., 2009

Dragomir Ștefan, Munteanu Viorel, Dragomir Georgeta, 'The Analysis of Effects determined by Air Pollution in Galati-Cahul Area', Conferința internațională transfrontalieră _Monitorizarea factorilor de mediu in Euroregiunea Dunărea de Jos zona Galați-Cahul_, Editia a II-a, 19 noiembrie 2009, Cahul, pp.1-5, ISBN:978-973-627-455-8, 2009

Dragomir Georgeta, Tureac Cornelia, 'Elemente de teorie modernă în analiza riscurilor specifice relației dintre bancă și mediul economic', Conferința științifică națională cu participare internațională: Progrese în Teoria Deciziilor Economice în Condiții de Risc și Incertitudine, 23-24 Sept. 2008, Zilele Academice Ieșene, Editia A XXIII-A, Academia Româna, filiala Iași, Institutul de cercetări economice și sociale _Gh. Zane_ Iași, Vol.V, pp.29-35, ISBN:978-973-730-577-0, 2008

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, 'Continously separing of waste', 4-th International Conference _Casting from Rigor of Technique to Art_, 9-10 mai 2008, Universitatea _Dunărea de Jos_ din Galați, pp.354-358, Editura EUROPLUS Galati, ISBN:978-973-7845-94-8, 5 pag., 2008

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, 'Implicațiile deciziei strategice în dezvoltarea afacerii la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii', Conferința științifică națională cu participare internațională: Progrese în Teoria Deciziilor Economice în Condiții de Risc și Incertitudine, 23-24 Sept. 2008, Zilele Academice Ieșene, Editia A XXIII-A, Academia Româna, filiala Iași, Institutul de cercetări economice și sociale _Gh. Zane_ Iași, Vol.V, pp.1-5, Editura Performantica, Iași, 5 pag., 2008

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, 'About the generation and administration of waste', 4-th International Conference _Casting from Rigor of Technique to Art_, 9-10 mai 2008, Universitatea _Dunărea de Jos_ din Galați, pp.351-354, Editura EUROPLUS Galati, ISBN:978-973-7845-94-8, 4 pag., 2008

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 5757

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 1536

Situat în top 5%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2017

Loc: 5

Punctaj: 288

Situat în top 5%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Efficient Recycling of Municipal Waste / 9th International Conference The Dan...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania