ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Asist.univ.dr. Drăgan Florentina

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

Statistici

Rapoarte privind activitatea Asist.univ.dr. Drăgan Florentina

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Drăgan Florentina, 'Expert achiziții publice: note curs, ed. revizuită', pp.1-165, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-533-529-5, 165 pag., 2019

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Drăgan Florentina, 'Modalitatea de prezentare a propunerii tehnice stabilită complex în cadrul fișei de date a achiziției - avantaj sau dezavantaj', Revista de achiziții publice, Nr.119-120, ISSN:1843-5432, pp.1-5, 2017

Drăgan Florentina, 'România este _campioană_ la utilizarea serviciului Edeau', Revista de achiziții publice, Nr.118, ISSN:1843-5432, pp.1-5, 2017

Drăgan Florentina, 'Consilierea metodologică acordată de ANAP', Revista de achiziții publice, Nr.116, ISSN:1843-5432, pp.1-5, 2017

Drăgan Florentina, 'Referatul de necesitate, nota conceptuală și tema de proiectare înscrisuri elaborate de beneficiar', Revista de achiziții publice, Nr.115, ISSN:1843-5432, pp.1-5, 2017

Drăgan Florentina, 'Contracte rezervate', Revista de achiziții publice, Nr.114, ISSN:1843-5432, pp.1-5, 2017

Drăgan Florentina, 'Abatere profesională gravă _ motiv de excludere din cadrul unei proceduri de atribuire', Revista de achiziții publice, Nr.113, ISSN:1843-5432, pp.1-5, 2017

Drăgan Florentina, 'Instrucțiunea emisă în aplicarea prevederilor cu privire la cerințe referitoare la studiile, pregătirea profesională și/sau calificarea personalului', Revista de achiziții publice, Nr.112, ISSN:1843-5432, pp.1-5, 2017

Drăgan Florentina, 'Primele modificări legislative ale normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 98/2016', Revista de achiziții publice, Nr.111, ISSN:1843-5432, pp.1-5, 2016

Drăgan Florentina, 'Conflictul de interese în domeniul achizițiilor publice începând cu iunie 2017', Revista de achiziții publice, Nr.110, ISSN:1843-5432, pp.1-5, 2016

Drăgan Florentina, 'Criteriul de atribuire în procedura simplificată', Revista de achiziții publice, Nr.109, ISSN:1843-5432, pp.1-5, 2016

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Expert achiziții publice: note curs, ed. revizuită /

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania