ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Crețu Carmen Mihaela

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice

Departamentul: Finanțe și Administrarea Afacerilor

e-mail: carmencretu@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Crețu Carmen Mihaela

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Crețu Carmen Mihaela, 'REGLEMENTĂRI CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE', pp.1-200, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-288-5, 200 pag., 2018

Crețu Carmen Mihaela, Constandache Nicoleta, 'FISCALITATE ȘI POLITICĂ FISCALĂ', pp.1-178, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-030-0, 178 pag., 2013

Crețu Carmen Mihaela, Constandache Nicoleta, 'CONSULTANȚĂ FISCALĂ PENTRU AGENȚII ECONOMICI _ ASPECTE PRACTICE ȘI LEGISLATIVE', pp.1-364, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-77-2, 364 pag., 2012

Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, Nuță Florian Marcel, Constandache Nicoleta, 'STANDARDE EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ', pp.1-148, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-533-253-9, 148 pag., 2011

Dragomir Georgeta, Trandafir Mariana, Crețu Carmen Mihaela, 'SISTEME FINANCIAR CONTABILE COMPARATE', pp.1-254, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-252-2, 254 pag., 2011

Crețu Carmen Mihaela, Nuță Florian Marcel, Constandache Nicoleta, 'Sistem Fiscal și Politica Financiara Europeana', pp.1-150, Editura Universitara Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-251-5, 150 pag., 2011

Crețu Carmen Mihaela, Nuță Florian Marcel, Constandache Nicoleta, 'SISTEM FISCAL ȘI POLITICĂ FINANCIARĂ EUROPEANĂ', pp.1-254, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-250-8, 254 pag., 2011

Crețu Carmen Mihaela, Nuță Florian Marcel, 'Fiscalitate și Politica Fiscala', pp.1-150, Editura Universitara Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-250-8, 150 pag., 2011

Tabără Neculai, Nuță Florian Marcel, Crețu Carmen Mihaela, 'Contabilitatea și Auditul Mediului - Garanți ai Dezvolt_rii Durabile', pp.1-150, Editura Universitara Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-255-3, 150 pag., 2011

Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, Nuță Florian Marcel, Constandache Nicoleta, 'Standarde Europene și Internationale De Raportare Financiara', pp.1-150, Editura Universitara Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-253-9, 150 pag., 2011

Crețu Carmen Mihaela, Constandache Nicoleta, 'BAZELE CONTABILITĂȚII', pp.1-126, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-186-0, 126 pag., 2010

Crețu Carmen Mihaela, Constandache Nicoleta, Gheonea Victoria, Roman Gianina, 'BAZELE CONTABILITĂȚII. TEORIE, APLICAȚII PRACTICE SI TESTE GRILĂ', pp.1-409, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8085-46-3, 409 pag., 2010

Crețu Carmen Mihaela, Constandache Nicoleta, Gheonea Victoria, Roman Gianina, 'CONTABILITATE DE GESTIUNE. TEORIE ȘI APLICAȚII', pp.1-411, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8085-48-7, 411 pag., 2010

Crețu Carmen Mihaela, Constandache Nicoleta, 'BAZELE CONTABILITĂȚII II', pp.1-131, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-231-7, 131 pag., 2010

Crețu Carmen Mihaela, 'BAZELE CONTABILITĂȚII _ APLICAȚII PRACTICE ȘI TESTE GRILĂ', pp.1-110, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-973-1724-78-2, 110 pag., 2008

Crețu Carmen Mihaela, 'PARTICULARITĂȚI ALE CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE ÎN SOCIETĂȚILE COMERCIALE DIN INDUSTRIA SIDERURGICĂ - MONOGRAFIE', pp.1-290, Editura Zigotto Galați, ISBN:978-973-1724-76-8, 290 pag., 2008

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, Crețu Carmen Mihaela, Pripoaie Rodica, ș.a., 'Să gestionăm mai bine fondurile publice', pp.1-300, Editura E.D.P., București, ISBN:978-973-30-2339-5, 300 pag., 2008

Crețu Carmen Mihaela, 'EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI CONSULTANȚĂ FISCALĂ', pp.1-168, Editura Fundației Academice _Danubius_, ISBN:978-973-1746-45-6, 168 pag., 2007

Crețu Carmen Mihaela, 'BAZELE CONTABILITĂȚII', pp.1-207, Editura Fundației Academice _Danubius_ Galați, ISBN:978-973-1746-44-9, 207 pag., 2007

Crețu Carmen Mihaela, 'BAZELE CONTABILITĂȚII _ PARTEA I', pp.1-123, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:978-973-1746-07-4, 123 pag., 2006

Crețu Carmen Mihaela, 'BAZELE CONTABILITĂȚII _ PARTEA A II _ A', pp.1-160, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:978-973-8409-84-2, 160 pag., 2006

Crețu Carmen Mihaela, ș.a., 'CUNOȘTINȚE ECONOMICE FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ', pp.1-50, Editura Fundației Academice _Danubius_, Galați, ISBN:973-8409-53-5, 50 pag., 2005

Crețu Carmen Mihaela, ș.a., 'CUNOȘTINȚE ECONOMICE FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ', pp.1-50, Editura Fundației Academice _Danubius_, Galați, ISBN:973-8409-53-5, 50 pag., 2004

Crețu Carmen Mihaela, 'CONTABILITATE DE GESTIUNE', pp.1-211, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:973-8409-05-3, 211 pag., 2002

Crețu Carmen Mihaela, 'BAZELE CONTABILITĂȚII I', pp.1-130, Editura Fundației Academice Danubius Galați, ISBN:973-8409-04-7, 130 pag., 2002

Negoescu Gheorghe, Crețu Carmen Mihaela, 'CONTABILITATEA PE ÎNȚELESUL TUTUROR', pp.1-418, Editura All Beck, București, ISBN:973-655-021-4, 418 pag., 2000

Carte publicată în alte edituri (cu ISBN)

Moisescu Florentina, Crețu Carmen Mihaela, Bostan F., 'BAZELE CONTABILITĂȚII _ CULEGERE DE PROBLEME', pp.1-50, Editura Evrika, Brăila, 50 pag., 2001

Negoescu Gheorghe, Talaghir Gheorghe, Crețu Carmen Mihaela, 'CONTABILITATE _ PATRIMONIU, INVESTIȚII, IMPOZITE, BILANȚ', pp.1-534, Editura Algoritm+, Galați, ISBN:973-98803-9-8, 534 pag., 1998

Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact

Talaghir Laurențiu Gabriel, Gheonea Victoria, Rus Cristian Mihail, Crețu Carmen Mihaela, Iconomescu T.M., 'STATISTICAL ANALYSIS OF HOSPITALIZED MORBIDITY INDICATORS BASED ON DRG IN ROMANIAN PUBLIC HOSPITALS', Revista de Cercetare si Interventie sociala, Vol.61, ISSN:1583-3410, pp.163-186, factor de impact:.838, 2018

Nuță Florian Marcel, Tabără Neculai, Nuță Alina Cristina, Crețu Carmen Mihaela, 'An assessment upon the environmental policy in Romania', Journal "Economic Research - Ekonomska istra_ivanja", ISSN:1331-677X, DOI:10.1080/1331677X.2015.1083874, factor de impact:.241, Editura Taylor&Francis, 1 pag., 2015

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Chițu Florentina, Turtureanu Anca Gabriela, Crețu Carmen Mihaela, 'Epistemological Aspects regarding the Behaviors Placed in the Leadership Logic', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.17, ISSN:2065-0175, pp.152-160, factor de impact REPEC:.065, 2021

Onica Mihaela, Crețu Carmen Mihaela, 'The Analysis of the Stock Market Performances through Stock Rates in the Context of Listed Companies', Euroeconomica, Nr.1, Vol.37, ISSN:1582-8859, pp.306-314, factor de impact REPEC:.07, 2018

Onica Mihaela, Crețu Carmen Mihaela, Moisescu Florentina, Constandache Nicoleta, 'The Current Approaches of Land Evaluation', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.11, ISSN:2065-0175, pp.50-57, factor de impact REPEC:.065, 2015

Nuță Florian Marcel, Necșulescu Ecaterina, Crețu Carmen Mihaela, 'A Study on the VAT Accounting Regime in Romania', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.5, ISSN:2284-9459, pp.19-22, factor de impact REPEC:.014, 2015

Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, Ivan Maria Alexandra, 'Balanced Scorecard _ Strategic Management Tool of Performance in Public Institutions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.11, ISSN:2065-0175, pp.137-148, factor de impact REPEC:.065, 2015

DEVEC_O_LU Sebahattin, Talaghir Laurențiu Gabriel, Iconomescu Teodora Mihaela, Crețu Carmen Mihaela, 'The influence of economic indicators over the management activities for company in sports', Journal of Accounting and Management, Nr.3, Vol.3, ISSN:2284-9459, pp.19-25, factor de impact REPEC:.014, 2013

Iconomescu Teodora Mihaela, Crețu Carmen Mihaela, Talaghir Laurențiu Gabriel, 'Economic risk on the performance of sports organizations', Journal of Accounting and Management, Nr.3, Vol.3, ISSN:2284-9459, pp.39-45, factor de impact REPEC:.014, 2013

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Pripoaie Rodica, Crețu Carmen Mihaela, Filip Alin, Ilie Alina Madalina, 'MODELE DE INTERDEPENDENȚĂ A ELEMENTELOR CIRCULAȚIEI APEI FREATICE', Ecoterra, Nr.26, ISSN:1584-7071, pp.143-148, 2011

Tureac Cornelia, Ilie Alina Madalina, Pripoaie Rodica, Crețu Carmen Mihaela, Filip Alin, Turtureanu Anca Gabriela, 'Utilizarea energiilor regenerabile în zonele rurale', Ecoterra, Nr.26, ISSN:1584-7071, pp.131-136, 2011

Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, Sîrbu Carmen Gabriela, 'Comparative Study on Presentation of Statement of Financial Position in the Public Sector', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.5-20, factor de impact REPEC:.065, 2011

Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, Sîrbu Carmen Gabriela, 'Cost-Based Decision in Public Sector', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.31-43, factor de impact REPEC:.065, 2011

Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, 'Managerial Accounting - A Necessity For Business Success', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.1, ISSN:2284-9459, pp.19-26, factor de impact REPEC:.014, 2011

Crețu Carmen Mihaela, Pripoaie Rodica, Sîrbu Carmen Gabriela, Pripoaie Silviu, 'CASH FLOW ANALYSIS ON THE EXAMPLE CORMANS LTD. GALATI', The Annals of Dunărea de Jos University of Galați, Fascicle I _ 2010. Economics and Applied Informatics, Nr.1, Vol.XVI, ISSN:1584-0409, pp.213-218, 2010

Onica Mihaela, Pripoaie Rodica, Crețu Carmen Mihaela, Domnițeanu L., 'RISK ANALYSIS OF A BUSINESS ENTITY FOR ENVIRONMENT PROTECTION', The Annals of Dunărea de Jos University of Galați, Fascicle I _ 2009. Economics and Applied Informatics, Nr.2, Vol.XV, ISSN:1584-0409, pp.761-768, 2009

Chebac Neculina, Crețu Carmen Mihaela, 'Earning Power Analysis on The Basis of the Intermediary Balances of Administ', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.4, ISSN:2065-0175, pp.123-129, factor de impact REPEC:.065, 2008

Crețu Carmen Mihaela, Mistoi Gabriela Maria, 'THE SELF-EVALUATING FRAME OF PUBLIC FUNCTIONS BY BENCHMARKING', Euroeconomica, Nr.1, Vol.18, ISSN:1582-8859, pp.23-30, factor de impact REPEC:.07, 2007

Chebac Neculina, Crețu Carmen Mihaela, 'MANAGERIAL DECISION WITHIN THE CONTEXT OF APPLICATION THE FINANCIAL-ACCOUNTING INFORMATION', Euroeconomica, Nr.2, Vol.17, ISSN:1582-8859, pp.5-10, factor de impact REPEC:.07, 2006

Chebac Neculina, Crețu Carmen Mihaela, 'LEGAL AND ACCOUNTING ASPECTS OF THE WINDING-UP REORGANISATION', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.1, ISSN:2065-0175, pp.55-61, factor de impact REPEC:.065, 2005

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, 'ORGANIZAREA CALCULAȚIEI COSTURILOR DE PRODUCȚIE', Euroeconomica, Nr.8, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2003

Sîrbu Carmen Gabriela, Crețu Carmen Mihaela, 'CRITERIILE SI STRATEGIA ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ', Euroeconomica, Nr.9, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2003

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Tureac Cornelia, Modiga Georgeta, Filip Alin, Pripoaie Rodica, Crețu Carmen Mihaela, 'USING THE SYSTEM OF MONEY MANAGEMENT WITHIN THE FOREX MARKET', Proceedings of the 12th International Conference on Finance and Risk, University of Economics in Bratislava, Slovakia, pp.395-402, ISBN:978-80-225-3089-7, 2010

Pripoaie Rodica, Sîrbu Carmen Gabriela, Crețu Carmen Mihaela, Chebac Neculina, 'STATISTIC ANALYSIS UPON THE MANNER IN WHICH THE ROMANIAN IMM _ SMALL AND MEDIUM PRIVATE BUSINESS - ARE TO BE AFFECTED BY THE INTEGRATION OF OUR COUNTRY IN THE EUROPEAN UNION', International Conference on Social Sciences, Dokus Eyul University, Izmir, Turkey, 21-24 August 2008, pp.1-12, ISBN:978-605-5741-043, 2008

Pripoaie Rodica, Sîrbu Carmen Gabriela, Crețu Carmen Mihaela, 'STATISTIC ANALYSIS OF THE TOTAL NUMBER OF BANKING CLIENTS WITHIN TERRITORIAL PROFILE DURING 2002-2007', International Conference on Finance and Risk, University of Economics in Bratislava, Slovakia, pp.1-10, 2008

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Gheorghe Ștefan, Dragomir Georgeta, Crețu Carmen Mihaela, Pripoaie Rodica, 'THE IMPORTANCE OF THE TOURISTIC BRAND IN THE SUSTAINABLE TOURISM EVOLUTION', 12th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo - SGEM 2012 (Surveying Geology & mining Ecology Management), ISSN:1314-2704, pp.1161-1168, 2012

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Negruț Vasilica, Pripoaie Rodica, Crețu Carmen Mihaela, Modiga Georgeta, 'ENVIRONMENTAL RECOVERY IN THE ECOTOURISM RESOURCES IN ROMANIA', 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo - SGEM 2011 (Surveying Geology & mining Ecology Management), ISSN:1314-2704, pp.1-6, 2011

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, Pripoaie Rodica, Crețu Carmen Mihaela, Trandafir Mariana, Necșulescu Ecaterina, 'Startegic benchmarks for the implementation of quality in higher education institutions', Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2010, pp.1095-1102, ISBN:10:954-91818-1-2, 2010

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Crețu Carmen Mihaela, Grigore Aurica, Modiga Georgeta, Trandafir Mariana, 'TRANSBOUNDARY POLLUTION _ CASE OF NATURAL EASTERN BORDER OF ROMANIA - PRUT RIVER', 10th I N T E R N A T I O N A L M U L T I D I S C I P L I N A R Y, S C I E N T I F I C G E O C O N F E R E N C E & EXPO, MODERN MANAGEMENT OF MINE PRODUCING, GEOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION/ S G E M 2 0 1 0, pp.1-6, ISBN:954-91818-1-2, 2010

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, Trandafir Mariana, Necșulescu Ecaterina, Pripoaie Rodica, Crețu Carmen Mihaela, 'Landfil for waste deposing in efficiently conditions', Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2010, pp.635-642, ISBN:10:954-91818-1-2, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, Sîrbu Carmen Gabriela, Constandache Nicoleta, 'NORMALIZATION - THE PATH OF CONVERGENCE IN PUBLIC SECTOR ACCOUNTING IN ROMANIA', 6th International Conference - Accounting and Management Information Systems AMIS 2011, Bucharest Academy of Economic Studies, pp.1-12, 2011

Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, Talaghir Laurențiu Gabriel, Manolache G.M., Iconomescu T.M., 'BUDGET - PERFORMANCE TOOL IN PUBLIC SECTOR', Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (EMT _10), West University of Timisoara, Romania, ISSN:1792-5983, pp.360-368, Editura WSEAS Press, ISBN:978-960-474-240-0, 9 pag., 2010

Tureac Cornelia, Ilie Alina Madalina, Pripoaie Rodica, Crețu Carmen Mihaela, Filip Alin, Turtureanu Anca Gabriela, 'The Usage Of Alternative Energy Technology Within The Rural Areas', SIMPOZIONUL NATIONAL, CONTRIBUTII STIINTIFICE IN TEHNOLOGII SI ECHIPAMENTE PENTRU EVALUAREA SI PROTECTIA MEDIULUI, EDITIA A VI A, ARCALIA-BISTRITA NASAUD, 2010, UNIVERSITATEA BABES BOLYAI, ISSN:1584-6733, pp.1-6, 2010

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Pripoaie Rodica, Crețu Carmen Mihaela, Filip Alin, Ilie Alina Madalina, 'Models Of Interdependence Of The Groundwater Flowing Elements', SIMPOZIONUL NATIONAL, CONTRIBUTII STIINTIFICE IN TEHNOLOGII SI ECHIPAMENTE PENTRU EVALUAREA SI PROTECTIA MEDIULUI, EDITIA A VI A, ARCALIA-BISTRITA NASAUD, 2010, UNIVERSITATEA BABES BOLYAI, ISSN:1584-6733, pp.1-6, 2010

Onica Mihaela, Crețu Carmen Mihaela, Pripoaie Rodica, Talaghir Laurențiu Gabriel, 'BALANCE SHEET-BASIC INFORMATION SOURCES IN ANALYZING FINANCIALS - CASE STUDY EXAMPLE OF AN ENTITY ON NAVAL CONSTRUCTION', RCE 2010, pp.1-2, 2010

Sîrbu Carmen Gabriela, Crețu Carmen Mihaela, Pripoaie Rodica, 'EVOLUTIONS AND TENDENCIES OF THE ROMANIAN ACADEMIC SYSTEM', Conferința internațională _The Knowledge _ Based Organisation_ din 27-29 noiembrie 2008, organizata de Academia Forțelor Terestre _Nicolae Balcescu_, Sibiu, ISSN:1843-6722, pp.1-14, 2008

Crețu Carmen Mihaela, Marinescu Liviu Mihail, 'DETERMINING THE RESULTS IN THE MANAGEMENT ACCOUNTING', Conferința Internațională Binomul Sărăcie-Bogăție și Integrarea României în Uniunea Europeană, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Vol.II, pp.1-5, ISBN:973-739-101-2, 2005

Chebac Neculina, Crețu Carmen Mihaela, 'BREAKEVEN ANALYSIS AT THE LEVEL OF THE RATE OF TURNOVER', Universitatea _Transilvania_ din Brașov, International Economic Conference _25 Years of Higher Economic Education in Brasov_, Vol.I, ISBN:973-8204-71-2, 2005

Sîrbu Carmen Gabriela, Crețu Carmen Mihaela, 'PARTICULARITĂȚILE ORGANIZĂRII CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE ÎN CADRUL UNEI SOCIETĂȚI DE PRESTĂRI DE SERVICII PORTUARE', Simpozion național Universitatea _1 Decembrie 1918_ Alba Iulia, mai 2004, publicat în volumul simpozionului _Realități și perspective ale economiei românești în procesul integrării europene_, ediția a VI-a, ISSN:1484-4706, pp.1-5, 2004

Crețu Carmen Mihaela, Marinescu Liviu Mihail, 'STANDARD COST SYSTEM_S USAGE IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY (APPLIED TO ISPAT SIDEX JOINT-STOCK COMPANY, GALATZ)', Universitatea _Transilvania_ din Brașov, Biennial International Symposium SIMPEC 2004, Vol.II, ISBN:973-8204-58-5, 2004

Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, 'FACTORII DE ORGANIZARE A CONTABILITĂȚII CHELTUIELILOR DE PRODUCȚIE ȘI A CALCULAȚIEI COSTURILOR ÎN INDISTRIA SIDERURGICĂ', Simpozion național Universitatea _1 Decembrie 1918_ Alba Iulia, mai 2004, publicat în volumul simpozionului _Realități și perspective ale economiei românești în procesul integrării europene_, ediția a VI-a, ISSN:1484-4706, pp.1-5, 2004

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Nuță Florian Marcel, Nuță Alina Cristina, Crețu Carmen Mihaela, 'The sustainable development in the context of globalization - environmental and demographic approaches', International Conference on Monetary, Banking and Financial Issues in Central and Eastern EU Member Countries: How Can Central and Eastern EU Members Overcome the Current Economic Crisis?, Vol.II, pp.210-214, DOI:WOS:000346752000029, Editura Univ Alexandru Ioan Cuza Iasi, ISBN:978-606-714-021-7, 5 pag., 2014

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Constandache Nicoleta, Crețu Carmen Mihaela, Chiru Gheorghe, 'Corporate Governance - Enterprise Performance Assessment Tool', EIRP 2016, pp.205-222, 2016

Nuță Florian Marcel, Crețu Carmen Mihaela, Nuță Alina Cristina, 'Environmental Cost Accounting _ Assessing the Environmental Responsibility Effort', 7th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives Danubius University, 2012

Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, 'DIAGNOSIS RELATED GROUPS SYSTEM - MANAGERIAL TOOL FOR ESTIMATING THE COST OF HOSPITAL SERVICES (EMPIRICAL STUDY)', Proceedings of the 6th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, Romania, ISSN:2067 _ 9211, pp.441-452, 2012

Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, Gheonea Victoria, Constandache Nicoleta, 'PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS ACCORDING TO IPSAS - A CHALLENGE FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS', Proceedings of the 6th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, România, Vol.6, ISSN:2067 _ 9211, pp.485-498, 2011

Citare în articol din revistă indexata BDI

Tatyana Orlova et al, 'Reclamation of landfills and dumps of municipal solid waste in a energy efficient waste management system: methodology and practice', IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.90012110, pp.1-13, DOI:10.1088/1755-1315/90/1/012110, 2017, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/90/1/012110/pdf pentru: Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, Trandafir Mariana, Necșulescu Ecaterina, Pripoaie Rodica, Crețu Carmen Mihaela, 'Landfil for waste deposing in efficiently conditions', Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2010, ISBN:10:954-91818-1-2, 2010

N Cristina, 'A new public performance management tool, placed between past and future waves', 2017 pentru: Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, Gheonea Victoria, Constandache Nicoleta, 'PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS ACCORDING TO IPSAS - A CHALLENGE FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS', Proceedings of the 6th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, România, Vol.6, 2018

MC Onica, 'Actualities in the Cadastral Identification and the Measurement of Real Estate Property', Acta Universitatis Danubius. _conomica, ISSN:2065-0175, factor de impact REPEC:.065, 2016 pentru: Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, Gheonea Victoria, Constandache Nicoleta, 'PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS ACCORDING TO IPSAS - A CHALLENGE FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS', Proceedings of the 6th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, România, Vol.6, 2018

__ ___________, __ __________, '_____________ _________ __________ __________ _____________ _______ _ __________ __________: ___________ __ ____ __ _________', elibrary.ru, 2016 pentru: Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, Gheonea Victoria, Constandache Nicoleta, 'PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS ACCORDING TO IPSAS - A CHALLENGE FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS', Proceedings of the 6th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, România, Vol.6, 2018

Linda Köhler, Emelie Marklund, 'Förstärkande faktorer inom revision, En studie frĺn intressenternas perspektiv', Luleĺ tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Suedia, pp.1-53, 2015, http://pure.ltu.se/portal/files/103070145/LTU-EX-2015-103004111.pdf pentru: Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, Sîrbu Carmen Gabriela, 'Cost-Based Decision in Public Sector', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, 2011

Ivica Pervan, Determinants of Cybernetic Controls in Croatian Manufacturing Companies, 'Determinants of Cybernetic Controls in Croatian Manufacturing Companies', INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND STATISTICS, Vol.2, pp.9-14, 2014 pentru: Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, Talaghir Laurențiu Gabriel, Manolache G.M., Iconomescu T.M., 'BUDGET - PERFORMANCE TOOL IN PUBLIC SECTOR', Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (EMT _10), West University of Timisoara, Romania, Editura WSEAS Press, ISBN:978-960-474-240-0, 9 pag., 2010

Roman Záme_ník, Lenka Výstupová, 'Consequences of changes in public universities funding on applied financial management tools', 2nd World Conference On Business, Economics And Management, WCBEM 2013, pp.845-850, Editura Elsevier Ltd, 6 pag., 2013 pentru: Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, Talaghir Laurențiu Gabriel, Manolache G.M., Iconomescu T.M., 'BUDGET - PERFORMANCE TOOL IN PUBLIC SECTOR', Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (EMT _10), West University of Timisoara, Romania, Editura WSEAS Press, ISBN:978-960-474-240-0, 9 pag., 2010

Nuță A. C., 'A Keynesian view on the management of fiscal and budgetary instruments', Euroeconomica, Nr.3, Vol.31, ISSN:1582-8859, pp.67-71, factor de impact REPEC:.07, 2012, http://journals.univ-danubius.ro/index.php/euroeconomica/article/view/1539/1297 pentru: Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, Sîrbu Carmen Gabriela, 'Cost-Based Decision in Public Sector', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, 2011

Ioana, Boboc, 'Considerations on the public funds use based on the performance: Program budgeting', Budgetary Research Review, Nr.1, Vol.3, ISSN:2067-1784, pp.20-44, 2011 pentru: Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, Talaghir Laurențiu Gabriel, Manolache G.M., Iconomescu T.M., 'BUDGET - PERFORMANCE TOOL IN PUBLIC SECTOR', Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (EMT _10), West University of Timisoara, Romania, Editura WSEAS Press, ISBN:978-960-474-240-0, 9 pag., 2010

Nuță, A.C., 'Active Ageing: An Analysis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.108-117, factor de impact REPEC:.065, 2011 pentru: Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, Sîrbu Carmen Gabriela, 'Comparative Study on Presentation of Statement of Financial Position in the Public Sector', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.7, 2011

Autocitare

FM Nuta, 'Environmental Public Spending in Romania_the 2004-2016 _Junk_ Program', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2017 pentru: Nuță Florian Marcel, Tabără Neculai, Nuță Alina Cristina, Crețu Carmen Mihaela, 'An assessment upon the environmental policy in Romania', Journal "Economic Research - Ekonomska istra_ivanja", Editura Taylor&Francis, 1 pag., 2015

FM Nuta, E Necsulescu, 'Environmental liabilities accounting. Some state-of-the-art updates', The Journal of Accounting and Management, ISSN:2284 _ 9459, 2016 pentru: Nuță Florian Marcel, Tabără Neculai, Nuță Alina Cristina, Crețu Carmen Mihaela, 'An assessment upon the environmental policy in Romania', Journal "Economic Research - Ekonomska istra_ivanja", Editura Taylor&Francis, 1 pag., 2015

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Epistemological Aspects regarding the Behaviors Placed in the Leadership Logi...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania