ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Asist.univ.drd. Constantin Aurelian

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice

Departamentul: Finanțe și Administrarea Afacerilor

e-mail: aurelian.constantin@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Asist.univ.drd. Constantin Aurelian

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Sîrbu Carmen Gabriela, Constantin Aurelian, 'CONTABILITATE SI CONTROL DE GESTIUNE', pp.1-210, Editura Zigotto, ISBN:978-656-678-287-9, 210 pag., 2019

Sîrbu Carmen Gabriela, Constantin Aurelian, 'Audit financiar - contabil, ed. a II a revizuita si adaugita', pp.1-200, Editura Zigotto, ISBN:978-606-669-287-8, 200 pag., 2019

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Constantin Aurelian, Sîrbu Carmen Gabriela, 'Integrated Analysis of the Use of Non-Reimbursable Funds. Financial Audit of Non- Reimbursable Funds', Euroeconomica, Nr.3, Vol.37, ISSN:1582-8859, pp.299-305, factor de impact REPEC:.07, 2018

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

CONTABILITATE SI CONTROL DE GESTIUNE /

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania