ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Constandache Nicoleta

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice

Departamentul: Finanțe și Administrarea Afacerilor

e-mail: constandache.nicoleta@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Constandache Nicoleta

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Crețu Carmen Mihaela, Constandache Nicoleta, 'FISCALITATE ȘI POLITICĂ FISCALĂ', pp.1-178, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-030-0, 178 pag., 2013

Constandache Nicoleta, 'ANALIZA INTEGRATĂ ȘI MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI ȘI RISCURILOR ÎNTREPRINDERII', pp.1-340, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-055-3, 340 pag., 2013

Crețu Carmen Mihaela, Constandache Nicoleta, 'CONSULTANȚĂ FISCALĂ PENTRU AGENȚII ECONOMICI _ ASPECTE PRACTICE ȘI LEGISLATIVE', pp.1-364, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-77-2, 364 pag., 2012

Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, Nuță Florian Marcel, Constandache Nicoleta, 'STANDARDE EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ', pp.1-148, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-533-253-9, 148 pag., 2011

Crețu Carmen Mihaela, Nuță Florian Marcel, Constandache Nicoleta, 'SISTEM FISCAL ȘI POLITICĂ FINANCIARĂ EUROPEANĂ', pp.1-254, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-250-8, 254 pag., 2011

Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, Nuță Florian Marcel, Constandache Nicoleta, 'Standarde Europene și Internationale De Raportare Financiara', pp.1-150, Editura Universitara Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-253-9, 150 pag., 2011

Crețu Carmen Mihaela, Nuță Florian Marcel, Constandache Nicoleta, 'Sistem Fiscal și Politica Financiara Europeana', pp.1-150, Editura Universitara Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-251-5, 150 pag., 2011

Crețu Carmen Mihaela, Constandache Nicoleta, Gheonea Victoria, Roman Gianina, 'CONTABILITATE DE GESTIUNE. TEORIE ȘI APLICAȚII', pp.1-411, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8085-48-7, 411 pag., 2010

Crețu Carmen Mihaela, Constandache Nicoleta, 'BAZELE CONTABILITĂȚII', pp.1-126, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-186-0, 126 pag., 2010

Crețu Carmen Mihaela, Constandache Nicoleta, 'BAZELE CONTABILITĂȚII II', pp.1-131, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-231-7, 131 pag., 2010

Crețu Carmen Mihaela, Constandache Nicoleta, Gheonea Victoria, Roman Gianina, 'BAZELE CONTABILITĂȚII. TEORIE, APLICAȚII PRACTICE SI TESTE GRILĂ', pp.1-409, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8085-46-3, 409 pag., 2010

Sîrbu Carmen Gabriela, Constandache Nicoleta, 'ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ _ CAIET DE LUCRĂRI APLICATIVE', pp.1-74, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-024-5, 74 pag., 2009

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Onica Mihaela, Crețu Carmen Mihaela, Moisescu Florentina, Constandache Nicoleta, 'The Current Approaches of Land Evaluation', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.11, ISSN:2065-0175, pp.50-57, factor de impact REPEC:.065, 2015

Constandache Nicoleta, Chiru Gheorghe, 'Balanced Scorecard: Organizational performance management instrument', Euroeconomica, Nr.2, Vol.34, ISSN:1582-8859, pp.97-112, factor de impact REPEC:.07, 2015

Constandache Nicoleta, 'Company_s Rentability Board through Cash Flows', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.1, ISSN:2284-9459, pp.27-36, factor de impact REPEC:.014, 2011

Constandache Nicoleta, 'The Break - Even Point and the Leverage Effect _ Instruments for Assessing the Economic and Financial Risk', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.20-33, factor de impact REPEC:.065, 2011

Constandache Nicoleta, Gheonea Victoria, Ivan Maria Alexandra, 'General Considerations on a Report of Research about the Company_s Risk Assessment and Forecast for Bankruptcy Evaluation and Prognosis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.6, ISSN:2065-0175, pp.88-98, factor de impact REPEC:.065, 2010

Gheonea Victoria, Constandache Nicoleta, Roman Gianina, 'Romanian Health Care Reform in the Context of Economic Crisis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.6, ISSN:2065-0175, pp.43-55, factor de impact REPEC:.065, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, Sîrbu Carmen Gabriela, Constandache Nicoleta, 'NORMALIZATION - THE PATH OF CONVERGENCE IN PUBLIC SECTOR ACCOUNTING IN ROMANIA', 6th International Conference - Accounting and Management Information Systems AMIS 2011, Bucharest Academy of Economic Studies, pp.1-12, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Constandache Nicoleta, Crețu Carmen Mihaela, Chiru Gheorghe, 'Corporate Governance - Enterprise Performance Assessment Tool', EIRP 2016, pp.205-222, 2016

Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, Gheonea Victoria, Constandache Nicoleta, 'PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS ACCORDING TO IPSAS - A CHALLENGE FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS', Proceedings of the 6th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, România, Vol.6, ISSN:2067 _ 9211, pp.485-498, 2011

Constandache Nicoleta, Cașu Elena Anamaria, 'INDUSTRY PEFORMANCE THOUGH THE CREATION OF VALUE', Conferința Internațională EIRP 2009 Universitatea _Danubius_, Galați, ISSN:2067 _ 9211, pp.714-717, 2009

Citare în carte publicată în editură străină

MB Araújo, ST Machado, IA Näas, R Franco, 'Financial Aspects of Pig Production in Brazil: Case Study in a Farm using Sustainable Management', ils2016conference.com, 2017 pentru: Constandache Nicoleta, 'The Break - Even Point and the Leverage Effect _ Instruments for Assessing the Economic and Financial Risk', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, 2011

Citare în articol din revistă indexata BDI

N Cristina, 'A new public performance management tool, placed between past and future waves', 2017 pentru: Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, Gheonea Victoria, Constandache Nicoleta, 'PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS ACCORDING TO IPSAS - A CHALLENGE FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS', Proceedings of the 6th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, România, Vol.6, 2018

__ ___________, __ __________, '_____________ _________ __________ __________ _____________ _______ _ __________ __________: ___________ __ ____ __ _________', elibrary.ru, 2016 pentru: Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, Gheonea Victoria, Constandache Nicoleta, 'PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS ACCORDING TO IPSAS - A CHALLENGE FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS', Proceedings of the 6th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, România, Vol.6, 2018

MC Onica, 'Actualities in the Cadastral Identification and the Measurement of Real Estate Property', Acta Universitatis Danubius. _conomica, ISSN:2065-0175, factor de impact REPEC:.065, 2016 pentru: Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, Gheonea Victoria, Constandache Nicoleta, 'PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS ACCORDING TO IPSAS - A CHALLENGE FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS', Proceedings of the 6th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, România, Vol.6, 2018

Onica Mihaela-Cristina, 'Actualities in the Cadastral Identification and the Measurement of Real Estate Property', The Journal of Accounting and Management, ISSN:2284 _ 9459, 2016 pentru: Constandache Nicoleta, 'The Break - Even Point and the Leverage Effect _ Instruments for Assessing the Economic and Financial Risk', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, 2011

MC Onica, 'Actualities in the Cadastral Identification and the Measurement of Real Estate Property', Acta Universitatis Danubius. _conomica, ISSN:2065-0175, factor de impact REPEC:.065, 2016 pentru: Constandache Nicoleta, 'The Break - Even Point and the Leverage Effect _ Instruments for Assessing the Economic and Financial Risk', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, 2011

S Vogler, A Österle, S Mayer, 'Inequalities in medicine use in Central Eastern Europe: an empirical investigation of socioeconomic determinants in eight countries', equityhealthj.biomedcentral.com, 2015 pentru: Gheonea Victoria, Constandache Nicoleta, Roman Gianina, 'Romanian Health Care Reform in the Context of Economic Crisis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.6, 2010

MC Onica, 'The relevance of accounting information enclosed in performance indicators', Acta Universitatis Danubius. _conomica, ISSN:2065-0175, factor de impact REPEC:.065, 2012 pentru: Constandache Nicoleta, 'The Break - Even Point and the Leverage Effect _ Instruments for Assessing the Economic and Financial Risk', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, 2011

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

The Break - Even Point and the Leverage Effect _ Instruments for Assessing th...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania