ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Asist.univ.drd. Coman Varvara Licuța

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: varvara.coman@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Asist.univ.drd. Coman Varvara Licuța

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'Preocuparea ONU pentru respectarea libertății de religie', Jurnalul Libertății de Conștiință, pp.135-147, Editura Universitară București, ISBN:978-606-591-728-6, 13 pag., 2013

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Bălan-Rusu Minodora Ioana, Coman Varvara Licuța, 'Protecting Children Victims of Crimes of Human Trafficking in the EU', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.3, ISSN:2284 _ 5224, pp.58-64, 2013

Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'Interpretation of Treaties', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.8, ISSN:1844-8062, pp.16-30, 2012

Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Coman Varvara Licuța, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'The suspension dismissal of the president of România and of other heads of state from European Union', Dreptul - Ediția în limba engleză, Nr.2, Vol.I, ISSN:2246-9435, pp.1-10, 2011

Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'The Legal Status of Complementary Concepts of Freedom and Liability', Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, Nr.2, ISSN:2067- 7677, pp.1-5, 2011

Coman Varvara Licuța, Maftei Jana, 'The Role of the Counter-Terrorism-Committee in Fighting Terrorism', Studii și cercetări juridice europene/European Legal Studies and Research, ISSN:2066-6403, pp.132-137, Editura Universul Juridic, 6 pag., 2011

Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'The Aquatic Environment Protection through Criminal Law', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.1, ISSN:2284 _ 5224, pp.88-100, 2011

Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'Regulations of Freedom of Conscience and Religion in International Documents', Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, Nr.2, ISSN:2067- 7677, pp.402-407, 2011

Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'Considerations on the Legal Status of the Individual in Public International Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.6, ISSN:1844-8062, pp.102-112, 2010

Steriopol Octavia Daniela, Coman Varvara Licuța, Costache Mirela Paula, 'General Consideration on Legal Tax Evasion vs. Tax Fraud', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.6, ISSN:2065-0175, pp.56-63, factor de impact REPEC:.065, 2010

Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'THE PRINCIPLE OF NON DISCRIMINATION AND THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES IN THE EUROPEAN JUDICIAL SPACE', Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, ISSN:2067- 7677, pp.1-10, 2010

Coman Varvara Licuța, 'The Right to Freedom of Expression and its Regulation in National and International Legislation', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:1844-8062, pp.105-113, 2009

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Coman Varvara Licuța, Maftei Jana, Negruț Vasilica, Matei Dorin, Costache Mirela Paula, 'The principle of human liberty and its relation with bioethics and biolaw', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, ISSN:1726-9679, pp.1255-1256, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Pușcă Benone, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Negruț Vasilica, Matei Dorin, Costache Mirela Paula, 'The education for an active european citizenship', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, ISSN:1726-9679, pp.1267-1268, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Negruț Vasilica, Costache Mirela Paula, Negruț Alexandra, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Matei Dorin, 'Current dimensions of distance learning', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, ISSN:1726-9679, pp.1263-1264, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Negruț Vasilica, Costache Mirela Paula, Negruț Alexandra, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Matei Dorin, 'The informatization of education, a resource for modernizing the society', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, ISSN:1726-9679, pp.1261-1262, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Negruț Vasilica, Costache Mirela Paula, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Matei Dorin, Negruț Alexandra, 'The aspects of good governance in the context of globalization', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, ISSN:1726-9679, pp.1259-1260, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Negruț Vasilica, Popa Anișoara, Matei Dorin, Costache Mirela Paula, 'The internationalization of higher education through informatics technologies', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, ISSN:1726-9679, pp.1257-1258, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Savenco Iulian Georgel, Lupșan Gabriela, Bocănială Tache, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Gîscă Cristian, 'The Implementation of e-Gouvernment Concept in Romania', Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22st International DAAAM Symposium, 23-26th November 2011, Vienna, Austria, ISSN:1726-9679, pp.997-998, Editura Katalinic, B., ISBN:978-3-901509-83-4, 2 pag., 2011

Bocănială Tache, Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Pocora Monica, Savenco Iulian Georgel, 'The use of computer Technology in Preventing and Fighting Crime', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-5, 2011

Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Costache Mirela Paula, Bocănială Tache, Matei Dorin, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'The insurance for the Protection of Human Rights Within the Judicial Cooperation in Criminal Matters', Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21 st International DAAAM Symposium, ISSN:1726-9679, pp.1485-1487, Editura DAAAM International, Vienna, Austria, 3 pag., 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Bălan-Rusu Minodora Ioana, Coman Varvara Licuța, 'The protection of the victims of human trafficking offenses in the european union. Comparative examination. Critical remarks', pp.331-334, 2013

Coman Varvara Licuța, Rusu Ion, Steriopol Octavia, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Human Liberty between Individual Autonomy and Legislative Framework', Conferince Proceedings 1 of The 18th International Conference The Knowledge _ Based Organization, _Nicolae Bălcescu_ Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, pp.628-632, 2012

Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, Coman Varvara Licuța, Steriopol Octavia, 'Fighting Against Terrorism in the European Union by Improving the Judicial Cooperation in Criminal Matters', Conferince Proceedings 1 of The 18th International Conference The Knowledge _ Based Organization, _Nicolae Bălcescu_ Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, pp.359-364, 2012

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Coman Varvara Licuța, 'Considerations Regarding the Phenomenon of Migration and the Principle of Human Liberty', EIRP 2017, Nr.1, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.1-5, 2017

Coman Varvara Licuța, 'Judicial Truth', EIRP Proceedings_______EIRP Proceedings, Vol.10, pp.1-5, 2015

Maftei Jana, Negruț Vasilica, Coman Varvara Licuța, 'The Reservation to Treaty', 7th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives Danubius University, Vol.7, ISSN:2067 _ 9211, pp.161-165, Editura Universitară Danubius, 5 pag., 2012

Negruț Vasilica, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'The Global Dimension of Education', 7th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives Danubius University, Vol.7, ISSN:2067 _ 9211, pp.189-195, Editura Universitară Danubius, 7 pag., 2012

Coman Varvara Licuța, Maftei Jana, Negruț Vasilica, 'The Right to Life', 7th International Conference European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University Of Galati, Romania, Vol.7, ISSN:2067-9211, pp.239-243, Editura Universitară Danubius, 5 pag., 2012

Coman Varvara Licuța, 'PRINCIPALELE DREPTURI CIVILE ȘI POLITICE REGLEMENTATE DE CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.198-203, 2011

Coman Varvara Licuța, 'PROTECȚIA DREPTURILOR OMULUI LA CONSILIUL EUROPEI', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.86-93, 2011

Coman Varvara Licuța, 'PROBLEME JURIDICE PRIVIND ABUZURILE SĂVÂRȘITE ASUPRA MINORILOR ÎN INTERNET', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.204-208, 2011

Coman Varvara Licuța, 'RĂSPUNDEREA JURIDICĂ LEGĂTURA DE CAUZALITATE ÎNTRE FAPTA ILICITĂ ȘI AUTOR', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.94-98, 2011

Coman Varvara Licuța, 'Juridical Dimension of Discrimination', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.237-240, 2010

Coman Varvara Licuța, Costache Mirela Paula, Matei Dorin, 'The Liability Limits for the Minors_ Acts and for Persons with Particular Legal Situation. Aspects of Comparative Law', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.128-132, 2010

Citare în carte publicată în editură străină

I Rybnikova, R Toleikien_, R Lang, D _aparnien_, 'Leadership in local government organizations in Lithuania and Germany', ISBN:978-1-78560-429-4, 2015 pentru: Negruț Vasilica, Costache Mirela Paula, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Matei Dorin, Negruț Alexandra, 'The aspects of good governance in the context of globalization', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

K Zgodavova, E Vircikova, M Solc, 'STUDY PROGRAMMES INNOVATION IN THE BRANCH OF STUDY _QUALITY OF PRODUCTION_', International Scientific Book, 2011 pentru: Negruț Vasilica, Costache Mirela Paula, Negruț Alexandra, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Matei Dorin, 'The informatization of education, a resource for modernizing the society', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

IG Savenco, 'Political Party Funding in Romania-One Step Forward, Two Steps Back?', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2015 pentru: Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'THE PRINCIPLE OF NON DISCRIMINATION AND THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES IN THE EUROPEAN JUDICIAL SPACE', Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, 2010

I Savenco, 'Restriction of certain rights and freedoms in the Romanian Constitution', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2014 pentru: Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'The Legal Status of Complementary Concepts of Freedom and Liability', Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, Nr.2, 2011

Citare în articol din revistă indexata BDI

V Bahhouth, JE Spillan, J Bahhouth, 'Are schools of business strategically aligned to serve international businesses? Case of Peru', International Journal of Sustainable Strategic Management, Nr.3, Vol.5, DOI:doi.org/10.1504/IJSSM.2017.085605, 2017, https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJSSM.2017.085605#d2196e88 pentru: Negruț Vasilica, Costache Mirela Paula, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Matei Dorin, Negruț Alexandra, 'The aspects of good governance in the context of globalization', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

FHU INDONESIA, 'PENERAPAN DAN PENAFSIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 1969 DAN UNDANG', academia.edu, 2017 pentru: Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'Interpretation of Treaties', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.8, 2012

M David, 'The Impacts of Interpretation on Human Rights Practices: Case of the Convention on the Rights of the Child', openaccess.leidenuniv.nl, 2016 pentru: Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'Interpretation of Treaties', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.8, 2012

V Negrut, 'The New Nuances of Subsidiarity Principle', Acta Universitatis Danubius. Juridica, ISSN:1844-8062, 2014 pentru: Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'THE PRINCIPLE OF NON DISCRIMINATION AND THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES IN THE EUROPEAN JUDICIAL SPACE', Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, 2010

I Rusu, D Matei, 'Offenses of Human Trafficking in the European Union', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2013 pentru: Bălan-Rusu Minodora Ioana, Coman Varvara Licuța, 'The protection of the victims of human trafficking offenses in the european union. Comparative examination. Critical remarks', 2013

O Rosales, 'The Effect of the NAFTA in Crime', ttu-ir.tdl.org, 2013 pentru: Bocănială Tache, Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Pocora Monica, Savenco Iulian Georgel, 'The use of computer Technology in Preventing and Fighting Crime', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, 2011

TW Gainey, S Dukes, 'Examining student perspectives of the college experience: The impact of on-line learning', American Journal of Educational..., 2013 pentru: Negruț Vasilica, Costache Mirela Paula, Negruț Alexandra, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Matei Dorin, 'Current dimensions of distance learning', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

D Karthika, R RangaRaj, 'Survey of E-Governance based Higher Education System in India with Data Mining', International Journal of Science and Research..., 2013 pentru: Negruț Vasilica, Costache Mirela Paula, Negruț Alexandra, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Matei Dorin, 'The informatization of education, a resource for modernizing the society', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

T Bocaniala, P Paraschiv, 'Improving the Legal System Regime Specific to Biosphere Reservation of Danube Delta achieved by the Law no. 136 of July 5, 2011', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2012 pentru: Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'The Aquatic Environment Protection through Criminal Law', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.1, 2011

pentru: Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'Interpretation of Treaties', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.8, 2012

Autocitare

J Maftei, 'Reflections on the International Responsibility of States for Wrongful Acts', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, ISSN:2065-0272, 2015 pentru: Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'Considerations on the Legal Status of the Individual in Public International Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.6, 2010

J Maftei, 'Reflections on the International Responsibility of States for Wrongful Acts', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, ISSN:2065-0272, 2015 pentru: Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'Considerations on the Legal Status of the Individual in Public International Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.6, 2010

Iulian Georgel Savenco, Lupsan Gabriela, Tache Bocaniala, Jana Maftei, Coman Varvara, Cristian Gisca, 'THE IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT CONCEPT IN ROMANIA', Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium,, Nr.1, Vol.22, pp.997-998, 2011, https://www.researchgate.net/publication/260851301_THE_IMPLEMENTATION_OF_E-GOVERNMENT_CONCEPT_IN_ROMANIA pentru: Negruț Vasilica, Costache Mirela Paula, Negruț Alexandra, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Matei Dorin, 'Current dimensions of distance learning', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Considerations Regarding the Phenomenon of Migration and the Principle of Hum...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania