ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Sîrbu Carmen Gabriela

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice

Departamentul: Finanțe și Administrarea Afacerilor

e-mail: carmensirbu@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Sîrbu Carmen Gabriela

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Sîrbu Carmen Gabriela, Constantin Aurelian, 'CONTABILITATE SI CONTROL DE GESTIUNE', pp.1-210, Editura Zigotto, ISBN:978-656-678-287-9, 210 pag., 2019

Sîrbu Carmen Gabriela, Constantin Aurelian, 'Audit financiar - contabil, ed. a II a revizuita si adaugita', pp.1-200, Editura Zigotto, ISBN:978-606-669-287-8, 200 pag., 2019

Sîrbu Carmen Gabriela, Pripoaie Rodica, 'Diagnosticul și evaluarea firmei', pp.1-112, Editura Universitara _Danubius_, Galați, ISBN:978.606.533.288.1, 112 pag., 2011

Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, Nuță Florian Marcel, Constandache Nicoleta, 'STANDARDE EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ', pp.1-148, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-533-253-9, 148 pag., 2011

Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, Nuță Florian Marcel, Constandache Nicoleta, 'Standarde Europene și Internationale De Raportare Financiara', pp.1-150, Editura Universitara Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-253-9, 150 pag., 2011

Sîrbu Carmen Gabriela, 'AUDIT FINANCIAR-CONTABIL', pp.1-98, Editura Universitara _Danubius_, Galati, ISBN:978.606.533.285.0, 98 pag., 2011

Sîrbu Carmen Gabriela, Constandache Nicoleta, 'ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ _ CAIET DE LUCRĂRI APLICATIVE', pp.1-74, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-024-5, 74 pag., 2009

Sîrbu Carmen Gabriela, 'STRATEGII DE CRESTERE A COMPETITIVITATII BAZATE PE ANALIZA COSTURILOR', pp.1-330, Editura Europlus Galați, ISBN:978-973-1950-19-8, 330 pag., 2008

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, Crețu Carmen Mihaela, Pripoaie Rodica, ș.a., 'Să gestionăm mai bine fondurile publice', pp.1-300, Editura E.D.P., București, ISBN:978-973-30-2339-5, 300 pag., 2008

Sîrbu Carmen Gabriela, 'ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA - EDITIE REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ', pp.1-275, Editura EDP, Bucuresti, ISBN:973-30-2911-4, 275 pag., 2008

Sîrbu Carmen Gabriela, 'CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR BANCARE, EDIȚIA A II-A', pp.1-230, Editura Fundației _Danubius_ Galați, ISBN:973-1746-05-6, 230 pag., 2007

Pușcaciu Viorica, Sîrbu Carmen Gabriela, Budean I., 'MANAGEMENT - MARKETING PENTRU FIRMELE DE COMERȚ, TURISM ȘI SERVICII', pp.1-216, Editura Fundației Academice _Danubius_, Galați, ISBN:973-8409-87-x, 216 pag., 2006

Sîrbu Carmen Gabriela, 'CAIET DE LUCRĂRI PRACTICE pentru disciplina Analiza economico-financiară', pp.1-110, Editura Universității Danubius, Galați, ISBN:973-8409-71-3, 110 pag., 2006

Sîrbu Carmen Gabriela, ș.a., 'CUNOȘTINȚE ECONOMICE FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ', pp.1-116, Editura MONGABIT, GALAȚI, ISBN:10973-8246-51-2, 116 pag., 2006

Sîrbu Carmen Gabriela, 'CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR BANCARE', pp.1-215, Editura Fundației _Danubius_ Galați, ISBN:973-1746-05-6, 215 pag., 2006

Sîrbu Carmen Gabriela, 'DIAGNOSTICUL ȘI STRATEGIA FIRMEI', pp.1-330, Editura E.D.P. București, ISBN:973-30-1690-X, 330 pag., 2006

Sîrbu Carmen Gabriela, ș.a., 'CUNOȘTINȚE ECONOMICE FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE pentru examenul de licență', pp.1-100, Editura Fundației Academice _DANUBIUS_, Galați, ISBN:973-8409-53-5, 100 pag., 2005

Sîrbu Carmen Gabriela, 'MEASURING THE RISK OF FIRMS WITH SENSITIVITY ANALYSIS', Studia Universitatis, seria Stiinte Economice, pp.549-554, Editura Universitatea _Vasile Goldis_, Arad, 6 pag., 2005

Sîrbu Carmen Gabriela, 'ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ_(ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS)', pp.1-275, Editura E.D.P., București, ISBN:973-30-2911-4, 275 pag., 2004

Sîrbu Carmen Gabriela, ș.a., 'CUNOȘTINȚE ECONOMICE FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE pentru examenul de licență', pp.1-100, Editura Fundației Academice _DANUBIUS_, Galați, ISBN:973-8409-53-5, 100 pag., 2004

Ioan Cătălin Angelo, Turtureanu Anca Gabriela, Sîrbu Carmen Gabriela, 'Economia resurselor naturale', pp.1-134, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:973-30-2394-9, 134 pag., 2003

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'CONTROL ECONOMICO FINANCIAR ȘI EXPERTIZA CONTABILĂ', pp.1-216, Editura Fundației Academice _Danubius_, Galați, ISBN:973-99817-5-5, 216 pag., 2001

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'CONTABILITATE FINANCIARĂ _ TESTE GRILĂ, Ediția a II-a, revăzută și completată', pp.1-246, Editura All Beck, București, ISBN:973-655-074-5, 246 pag., 2001

Sîrbu Carmen Gabriela, ș.a., 'MONOGRAFIE CONTABILĂ (CONTABILITATE FINANCIARĂ)', pp.1-28, Editura Universității _Dunărea de Jos_, Galați, 28 pag., 1999

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'CONTABILITATE FINANCIARĂ _ TESTE GRILĂ', pp.1-242, Editura All Beck, București, ISBN:973-9435-51-3, 242 pag., 1999

Sîrbu Carmen Gabriela, ș.a., 'METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE', pp.1-30, Editura ALGORITHM +, GALAȚI, ISBN:973-99072-1-0, 30 pag., 1998

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator

Sîrbu Carmen Gabriela, 'PERFORMANȚE ȘI RISCURI ALE SECTORULUI I.M.M. ÎN CONTEXT REGIONAL ȘI GLOBAL', pp.1-100, Editura Universitara Danubius din Galati, ISBN:978-606-533-204-1, 100 pag., 2010

Carte publicată în alte edituri (cu ISBN)

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE', pp.1-254, Editura EVRIKA, BRĂILA, ISBN:973-8052-87-4, 254 pag., 2001

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Constantin Aurelian, Sîrbu Carmen Gabriela, 'Integrated Analysis of the Use of Non-Reimbursable Funds. Financial Audit of Non- Reimbursable Funds', Euroeconomica, Nr.3, Vol.37, ISSN:1582-8859, pp.299-305, factor de impact REPEC:.07, 2018

Necșulescu Ecaterina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'Professional Accountants as Consultants for Business', Euroeconomica, Nr.5, Vol.30, ISSN:1582-8859, pp.103-110, factor de impact REPEC:.07, 2011

Sîrbu Carmen Gabriela, Necșulescu Ecaterina, 'Supporting SMEs in view of Their Development and Consolidation through Small and Medium-Sized Practices', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.1, ISSN:2284-9459, pp.13-25, factor de impact REPEC:.014, 2011

Necșulescu Ecaterina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'Creating and Supporting a Customer Oriented Culture in the Accounting Profession', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.1, ISSN:2284-9459, pp.35-40, factor de impact REPEC:.014, 2011

Necșulescu Ecaterina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'The Role of Regulating the Accounting Profession and the Public Interest', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.5-10, factor de impact REPEC:.065, 2011

Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, Sîrbu Carmen Gabriela, 'Cost-Based Decision in Public Sector', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.31-43, factor de impact REPEC:.065, 2011

Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, Sîrbu Carmen Gabriela, 'Comparative Study on Presentation of Statement of Financial Position in the Public Sector', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.5-20, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ariton Doinița, Nuță Alina Cristina, Nuță Florian Marcel, Sîrbu Carmen Gabriela, Răileanu Alina, Ariton Dan, 'European Law within the Tax Evasion Ar', Euroeconomica, Nr.2, Vol.25, ISSN:1582-8859, pp.140-152, factor de impact REPEC:.07, 2010

Crețu Carmen Mihaela, Pripoaie Rodica, Sîrbu Carmen Gabriela, Pripoaie Silviu, 'CASH FLOW ANALYSIS ON THE EXAMPLE CORMANS LTD. GALATI', The Annals of Dunărea de Jos University of Galați, Fascicle I _ 2010. Economics and Applied Informatics, Nr.1, Vol.XVI, ISSN:1584-0409, pp.213-218, 2010

Sîrbu Carmen Gabriela, 'Cost-Benefit Analysis of The Fluvial Transport in Romania _ an Efficiency Criterion after the Integration in European Union', Annals of "Dunarea de Jos" Univ., pp.659-666, 2009

Sîrbu Carmen Gabriela, 'EFICIENCY CRITERION AFTER THE INTEGRATION IN EUROPAN UNION', The Annals of _Dunarea de Jos_ University of Galati, Fascicle 1-2009, Economics and Applied Informatics, Nr.2, Vol.XV, ISSN:1584-0409, pp.1-5, 2009

Nuță Florian Marcel, Nuță Alina Cristina, Ariton Doinița, Sîrbu Carmen Gabriela, 'The effects of fiscal-budgetary measures upon GDP, private consumption and investments _ a VAR analysis', Euroeconomica, Nr.2, Vol.23, ISSN:1582-8859, pp.84-92, factor de impact REPEC:.07, 2009

Bondoc Maria Daniela, Sîrbu Carmen Gabriela, 'THE ANALYSIS OF THE ENTERPRISE SOCIAL MANAGEMENT BASED ON DASHBOARDS AND SOCIAL INDICATORS', Euroeconomica, Nr.2, Vol.21, ISSN:1582-8859, pp.26-37, factor de impact REPEC:.07, 2008

Sîrbu Carmen Gabriela, Pripoaie Rodica, 'ENSURING CUSTOMS REGLEMENTATIONS COMPLIANCE BY CUSTOMS SURVEILLANCE AND CKECKING WITHIN NATIONAL CUSTOMS AUTHORITY', Euroeconomica, Nr.1, Vol.18, ISSN:1582-8859, pp.65-75, factor de impact REPEC:.07, 2007

Pripoaie Rodica, Sîrbu Carmen Gabriela, 'THE EVOLUTION OF THE ROMANIAN FOREIGN COMMERCE WITHIN THE CONTEXT OF ADHERENCE TO THE EUROPEAN UNION', Euroeconomica, Nr.2, Vol.17, ISSN:1582-8859, pp.21-28, factor de impact REPEC:.07, 2006

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Trandafir Mariana, Sîrbu Carmen Gabriela, 'ANALIZA COSTURILOR ȘI PERFORMANȚELE ÎNTREPRINDERII', Euroeconomica, Nr.12, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2005

Sîrbu Carmen Gabriela, 'UTILIZAREA METODEI RATELOR ÎN DETECTAREA DIFICULTĂȚILOR FINANCIARE ALE FIRMEI', Euroeconomica, Nr.15, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2005

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'TRANSPORTUL FLUVIAL ȘI PRESTĂRILE DE SERVICII PORTUARE ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN LUME', Euroeconomica, Nr.13, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2005

Trandafir Mariana, Sîrbu Carmen Gabriela, 'MECANISMUL DE TRANSMISIE A POLITICII MONETARE _ ÎNTRE CAUZĂ ȘI EFECT ASUPRA ECONOMIEI REALE', Analele Universității _ Danubius_, Galați, pp.1-5, ISBN:973-85587-8-6, 2004

Trandafir Mariana, Sîrbu Carmen Gabriela, 'EVOLUȚII RECENTE ÎN CONCEPEREA POLITICILOR MACROECONOMICE', Analele Universității _ Danubius_, Galați, pp.1-5, ISBN:973-85587-8-6, 2004

Sîrbu Carmen Gabriela, Trandafir Mariana, 'ANALIZA RENTABILITĂȚII PE BAZA PUNCTULUI CRITIC', Euroeconomica, Nr.10, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2004

Trandafir Mariana, Sîrbu Carmen Gabriela, 'CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT DIN ROMÂNIA _ ALINIATĂ REGLEMENTĂRILOR ÎN DOMENIU LA NIVELUL COMUNITĂȚII EUROPENE', Euroeconomica, Nr.11, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2004

Sîrbu Carmen Gabriela, 'TRANSPORTURILE, PRESTĂRILE DE SERVICII PORTUARE ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ', Euroeconomica, Nr.5, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2003

Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, 'ORGANIZAREA CALCULAȚIEI COSTURILOR DE PRODUCȚIE', Euroeconomica, Nr.8, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2003

Sîrbu Carmen Gabriela, Chebac Neculina, 'SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL COSTURILOR', Euroeconomica, Nr.8, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2003

Sîrbu Carmen Gabriela, Crețu Carmen Mihaela, 'CRITERIILE SI STRATEGIA ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ', Euroeconomica, Nr.9, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2003

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'CONTABILITATEA UNUI EXPORT DE MĂRFURI ÎN COMISION', Euroeconomica, Nr.6, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2003

Sîrbu Carmen Gabriela, 'EVAZIUNEA FISCALĂ ÎNTRE RĂU EVIDENT ȘI RĂU NECESAR', Analele Universității _ Danubius_, Galați, pp.1-5, ISBN:973-85587-8-6, 2003

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'AVANTAJELE OFERITE DE ZONELE LIBERE DIN ROMÂNIA', Euroeconomica, Nr.7, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2003

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'CONCEPTUL, ELEMENTELE ȘI FACTORII DECIZIEI MANAGERIALE', Euroeconomica, Nr.4, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2002

Sîrbu Carmen Gabriela, 'AUDITAREA CONTURILOR ANUALE', Euroeconomica, Nr.3, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2002

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'TABLOURI BAZATE PE FLUXURI DE TREZORERIE', Euroeconomica, Nr.4, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2002

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ALE ÎNTREPRINDERII, DOCUMENT DE SINTEZĂ ȘI RAPORTARE CONTABILĂ', Analele Universității _ Danubius_, Galați, pp.1-5, ISBN:973-85587-8-6, 2002

Sîrbu Carmen Gabriela, 'BILANȚUL ȘI IMAGINEA FIDELA', Euroeconomica, Nr.1, ISSN:1582-8859, pp.1-5, factor de impact REPEC:.07, 2002

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'CADRUL ISTORIC, NORMATIV ȘI LEGISLATIV AL LICHIDĂRII UNEI SOCIETĂȚI COMERCIALE', Finanțe publice și contabilitate, Nr.1, pp.1-5, 2002

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'ANALIZA BILANȚULUI LICHIDITATE_EXIGIBILITATE', Analele Universității _Danubius_, Galați, pp.1-5, ISBN:973-85587-8-6, 2002

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'CADRUL CONTABIL - APLICATIV AL FALIMENTULUI UNEI SOCIETĂȚI COMERCIALE', Gestiunea și contabilitatea firmei, Nr.9, pp.1-5, 2001

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'PREMISELE TEORETICE ALE RISCULUI DE FALIMENT', Analele Universității _Danubius_, Galați, pp.1-5, ISBN:973-85587-8-6, 2001

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'CADRUL NORMATIV ȘI CONTABIL AL PIERDERII CALITĂȚII DE ASOCIAT PRIN RETRAGERE SAU EXCLUDERE', Gestiunea și contabilitatea firmei, Nr.8, pp.1-5, 2001

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'CALCULUL ȘI ÎNREGISTRAREA IMPOZITULUI PE VENITURILE OBȚINUTE DE MICROÎNTREPRINDERI', Gestiunea și contabilitatea firmei, Nr.11-12, pp.1-5, 2001

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'TABLOUL BAZAT PE FLUXUL DE FONDURI, DOCUMENT DE REFLECTARE A ECHILIBRULUI FINANCIAR', Analele Universității _Danubius_, Galați, pp.1-5, ISBN:973-85587-8-6, 2001

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'PROFESIA DE LICHIDATOR ÎN CONTEXTUL ACTUAL AL LEGISLAȚIEI', Gestiunea și contabilitatea firmei, Nr.10, pp.1-5, 2000

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'PARTICULARITĂȚILE PRIVIND CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR DE SWITCH', Analele Universității _ Danubius_, Galați, pp.1-5, 2000

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'PLATA PRIN COMPENSAȚIE _ MODALITATE ACTUALĂ A STINGERII OBLIGAȚIILOR', Gestiunea și contabilitatea firmei, Nr.11-12, pp.1-5, 2000

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Ariton Doinița, Sîrbu Carmen Gabriela, Răileanu Alina, Nuță Florian Marcel, Ariton Viorel, Nuță Alina Cristina, 'Model Based On Standards Of Competence Training Standards And Training For Program Study Elaboration', Proceedings al 6th International Seminar on the Quality Management in Higher Education, Vol.1, pp.1-6, ISBN:978-978-662-566-4, 2010

Pripoaie Rodica, Sîrbu Carmen Gabriela, Crețu Carmen Mihaela, 'STATISTIC ANALYSIS OF THE TOTAL NUMBER OF BANKING CLIENTS WITHIN TERRITORIAL PROFILE DURING 2002-2007', International Conference on Finance and Risk, University of Economics in Bratislava, Slovakia, pp.1-10, 2008

Pripoaie Rodica, Sîrbu Carmen Gabriela, Onica Mihaela, 'THE ANALYSIS AND PROGNOSE OF RISK BANKRUPTCY _ CASE STUDY, ARCELOR MITTAL STEEL GALATI', G. Blanas (ed.) MIBES 2008 Proceedings, Dept. of Business Administration, T.E.I. of Larissa, Greece, ISSN:1790-9899, pp.131-143, ISBN:978-960-98411-1-5, 2008

Pripoaie Rodica, Sîrbu Carmen Gabriela, Crețu Carmen Mihaela, Chebac Neculina, 'STATISTIC ANALYSIS UPON THE MANNER IN WHICH THE ROMANIAN IMM _ SMALL AND MEDIUM PRIVATE BUSINESS - ARE TO BE AFFECTED BY THE INTEGRATION OF OUR COUNTRY IN THE EUROPEAN UNION', International Conference on Social Sciences, Dokus Eyul University, Izmir, Turkey, 21-24 August 2008, pp.1-12, ISBN:978-605-5741-043, 2008

Pripoaie Rodica, Sîrbu Carmen Gabriela, 'SOLID SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT, THE RECONCILIATION BETWEEN THE EVOLUTION OF THE SOCIOECONOMIC SYSTEM AND THE ASSURANCE OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION', Yasar University, Izmir, Turkey, ISSN:1306-1089, pp.1-5, 2006

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Ariton Doinița, Sîrbu Carmen Gabriela, Răileanu Alina, Nuță Florian Marcel, Ariton Viorel, Nuță Alina Cristina, 'Model for developing programs of study built on standards of preparation and professional training based on competences', 6th International Seminar, Quality Management in Higher Education, Vol.1, pp.1-5, ISBN:978-978-662-566-4, 2010

Ariton Doinița, Sîrbu Carmen Gabriela, Nuță Alina Cristina, Răileanu Alina, Nuță Florian Marcel, '_Expectations and realities of romanian european integration of romanian SME sector', 10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM, Vol.II, pp.745-751, ISBN:954918181-2, 2010

Ariton Doinița, Nuță Alina Cristina, Sîrbu Carmen Gabriela, Nuță Florian Marcel, 'Financing the sustainable development _ a relationship between GDP and the environmental budgetary components', 9th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM, pp.1-6, ISBN:954918181-2, 2009

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, Sîrbu Carmen Gabriela, Constandache Nicoleta, 'NORMALIZATION - THE PATH OF CONVERGENCE IN PUBLIC SECTOR ACCOUNTING IN ROMANIA', 6th International Conference - Accounting and Management Information Systems AMIS 2011, Bucharest Academy of Economic Studies, pp.1-12, 2011

Sîrbu Carmen Gabriela, Crețu Carmen Mihaela, Pripoaie Rodica, 'EVOLUTIONS AND TENDENCIES OF THE ROMANIAN ACADEMIC SYSTEM', Conferința internațională _The Knowledge _ Based Organisation_ din 27-29 noiembrie 2008, organizata de Academia Forțelor Terestre _Nicolae Balcescu_, Sibiu, ISSN:1843-6722, pp.1-14, 2008

Sîrbu Carmen Gabriela, Pripoaie Rodica, 'RIVER TRANSPORT ACTIVITIES, HARBOUR SERVICE PROVIDING AND THE LONG LIVED DEVELOPMENT', Analele Univ. C-tin Brâncuși, Tg. Jiu, Nr.1, Vol.II, ISSN:1842-4856, pp.413-418, 2007

Pripoaie Rodica, Sîrbu Carmen Gabriela, 'LES PME ET LA GLOBALIZATION', Analele Univ. C-tin Brâncuși, Tg. Jiu, Nr.1, Vol.II, ISSN:1842-4856, pp.59-65, 2007

Trandafir Mariana, Sîrbu Carmen Gabriela, 'POLITICA MONETARĂ ȘI PIEȚELE FINANCIARE _ CONEXIUNI ȘI INTERDEPENDENȚE ÎN CONTEXTUL GLOBAL ACTUAL', Simpozion Internațional Universitatea _Constantin Brâncuși_, Târgu Jiu, 2005, publicat în volumul simpozionului _Economy and Globalisation_, Vol.II, pp.1-5, ISBN:973-8436-97-4, 2005

Sîrbu Carmen Gabriela, Marinescu Liviu Mihail, 'RENTABILITATEA IN CONTEXTUL CERINTELOR SI EXIGENTELOR DEZVOLTARII DURABILE A TRANSPORTULUI FLUVIAL SI A PRESTARILOR DE SERVICII PORTUARE', NAV-MAR-EDU, pp.1-5, 2005

Sîrbu Carmen Gabriela, Marinescu Emanuel Ștefan, 'Using Sensitivity Analysis in Risk Assessment at Firm Level', Binomul Sarăcie _ Bogăție și Integrarea României în Uniunea Europeană_ al Conferinței Economice Internaționale cu același nume, Facultatatea de Științe Economice, Universitatea _Lucian Blaga_ Sibiu, pp.1-5, ISBN:973 _ 739 _ 101 _ 21, 2005

Sîrbu Carmen Gabriela, Marinescu Emanuel Ștefan, 'Diagnosis Analysis _ A Starting Point in Adopting the Proper Economic Strategies as Compared to the Economic Situation of Firms', Lucrările Conferinței Internaționale _25 de ani de învatământ superior economic la Brașov, în cadrul Sesiunii de Comunicări Științifice din 20 _ 21 Mai 2005, Universitatea _Transilvania_ Brașov, Vol.I, pp.1-5, ISBN:973 _ 8204 _ 70 _ 4, 2005

Sîrbu Carmen Gabriela, 'ACCOUNTING AND ANALYSIS ASPECTS OF THE EFFICIENCY OF USING INVENTORIES', Simpozion _Academia forțelor terestre_ Sibiu, noiembrie 2005, publicat în volumul simpozionului _Leadeship și management la orizonturile secolului al XXI-lea_, Vol.III, pp.1-5, Editura Academiei Forțelor Terestre, Sibiu, ISBN:973-7809-29-7, 5 pag., 2005

Sîrbu Carmen Gabriela, Marinescu Emanuel Ștefan, 'THE MANUFACTURING COST _ A MANAGEMENT INSTRUMENT AT FIRM LEVEL', Simpozion Internațional Universitatea _Babeș-Bolyai_ Cluj Napoca, publicat în volumul simpozionului _The impact of european integration on the national economy_, pp.1-5, ISBN:973-751-130-1, 2005

Sîrbu Carmen Gabriela, Trandafir Mariana, 'ANALIZA FACTORIALĂ A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII', impozion Internațional Universitatea _Constantin Brâncuși_, Târgu Jiu, 2005, publicat în volumul simpozionului _Economy and Globalisation_, Vol.II, pp.1-5, ISBN:973-8436-97-4, 2005

Sîrbu Carmen Gabriela, 'COSTURILE SI IMPORTANTA ACESTORA IN EFICIENTIZAREA ACTIVITATII FIRMELOR', Simpozion Academia Forțelor Terestre, Sibiu, 2005, publicat în volumul simpozionului _Leadeship și management la orizonturile secolului al XXI-lea_, Vol.III, pp.151-157, Editura Academiei Forțelor Terestre, Sibiu, ISBN:973-7809-29-7, 7 pag., 2005

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'DIAGNOSIS ANALYSIS _ A STARTING POINT IN ADOPTING THE PROPER ECONOMIC STRATEGIES AS COMPARED TO THE ECONOMIC SITUATION OF FIRMS', Simpozion Internațional Universitatea _TRANSILVANIA_ Brașov, mai 2005, publicat în volumul simpozionului _25 Years of higher economic education in Brasov_, Vol.I, pp.1-5, ISBN:973-8204-70-4, 2005

Sîrbu Carmen Gabriela, 'RATIO METHOD IN DETECTING FIRM FINANCIAL DIFFICULTIES', Simpozion _Academia fortelor terestre_ Sibiu, noiembrie 2005, publicat în volumul simpozionului _Leadeship și management la orizonturile secolului al XXI-lea_, Vol.III, pp.1-5, Editura Academiei Forțelor Terestre, Sibiu, ISBN:973-7809-29-7, 5 pag., 2005

Sîrbu Carmen Gabriela, Trandafir Mariana, 'ANALIZA COMPARATIVĂ A METODELOR MODERNE DE CALCULAȚIE A COSTURILOR', Simpozion național Universitatea _1Decembrie 1918_ Alba Iulia, mai 2004, publicat în volumul simpozionului _Realități și perspective ale economiei românești în procesul integrării europene_, ediția a VI-a, ISSN:1484-4706, pp.1-5, 2004

Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, 'FACTORII DE ORGANIZARE A CONTABILITĂȚII CHELTUIELILOR DE PRODUCȚIE ȘI A CALCULAȚIEI COSTURILOR ÎN INDISTRIA SIDERURGICĂ', Simpozion național Universitatea _1 Decembrie 1918_ Alba Iulia, mai 2004, publicat în volumul simpozionului _Realități și perspective ale economiei românești în procesul integrării europene_, ediția a VI-a, ISSN:1484-4706, pp.1-5, 2004

Trandafir Mariana, Sîrbu Carmen Gabriela, 'SISTEMUL FINANCIAR ROMÂNESC ȘI STANDARDELE INTERNAȚIONALE, ÎN CONTEXTUL PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ', Simpozion național Universitatea _1Decembrie 1918_ Alba Iulia, mai 2004, publicat în volumul simpozionului _Realități și perspective ale economiei românești în procesul integrării europene_, ediția a VI-a, ISSN:1454-9409, pp.1-5, 2004

Sîrbu Carmen Gabriela, Crețu Carmen Mihaela, 'PARTICULARITĂȚILE ORGANIZĂRII CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE ÎN CADRUL UNEI SOCIETĂȚI DE PRESTĂRI DE SERVICII PORTUARE', Simpozion național Universitatea _1 Decembrie 1918_ Alba Iulia, mai 2004, publicat în volumul simpozionului _Realități și perspective ale economiei românești în procesul integrării europene_, ediția a VI-a, ISSN:1484-4706, pp.1-5, 2004

Chebac Neculina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'DRAFTING AND USING OF THE BOARD TABLE WITHIN COMPANY_S MANAGEMENT CONTROL', Simpozion Internațional Universitatea _TRANSILVANIA_ Brașov, mai 2004, publicat în volumul simpozionului _SIMPEC 2004_, Vol.II, pp.1-5, ISBN:973-8204-56-9, 2004

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Sîrbu Carmen Gabriela, 'Critical Analysis of Higher Education Structure, Financial Policies, Revenue Sources and Expenditures. Study Case: Romania', EIRP 2015 Proceedings, pp.85-94, 2015

Pripoaie Rodica, Sîrbu Carmen Gabriela, 'EVOLUȚIA COMERȚULUI EXTERIOR AL ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.462-467, 2011

Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, Gheonea Victoria, Constandache Nicoleta, 'PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS ACCORDING TO IPSAS - A CHALLENGE FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS', Proceedings of the 6th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, România, Vol.6, ISSN:2067 _ 9211, pp.485-498, 2011

Ariton Doinița, Sîrbu Carmen Gabriela, Răileanu Alina, Nuță Florian Marcel, 'National and International Evolution within the Academic Performance Evaluation System', 6th International Conference on Internationalization of Quality Assurance, Accreditation and Management of Higher Education, 17-22 June 2009, Galati, Romania, Danubius University of Galati, pp.1-5, 2009

Sîrbu Carmen Gabriela, Pripoaie Rodica, 'SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL COSTURILOR ÎN CADRUL UNITĂȚILOR DE TRANSPORT FLUVIAL ȘI DE PRESTĂRI DE SERVICII PORTUARE', Conferința Internațională _Integrare Europeană _ Realități și perspective_, Universitatea _Danubius_Galați, pp.415-422, ISBN:978-973-30-2049-3, 2007

Citare în articol din revistă indexata BDI

N Cristina, 'A new public performance management tool, placed between past and future waves', 2017 pentru: Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, Gheonea Victoria, Constandache Nicoleta, 'PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS ACCORDING TO IPSAS - A CHALLENGE FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS', Proceedings of the 6th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, România, Vol.6, 2018

MC Onica, 'Actualities in the Cadastral Identification and the Measurement of Real Estate Property', Acta Universitatis Danubius. _conomica, ISSN:2065-0175, factor de impact REPEC:.065, 2016 pentru: Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, Gheonea Victoria, Constandache Nicoleta, 'PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS ACCORDING TO IPSAS - A CHALLENGE FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS', Proceedings of the 6th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, România, Vol.6, 2018

__ ___________, __ __________, '_____________ _________ __________ __________ _____________ _______ _ __________ __________: ___________ __ ____ __ _________', elibrary.ru, 2016 pentru: Crețu Carmen Mihaela, Sîrbu Carmen Gabriela, Gheonea Victoria, Constandache Nicoleta, 'PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS ACCORDING TO IPSAS - A CHALLENGE FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS', Proceedings of the 6th EIRP, International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, Galați, România, Vol.6, 2018

L ȘERBĂNESCU, M ȚAICU, 'USING BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTIONS FOR COMPANY PERFORMANCE MANAGEMENT', Scientific Bulletin _ Economic Sciences, Nr.1, Vol.14, pp.30-37, 2015 pentru: Bondoc Maria Daniela, Sîrbu Carmen Gabriela, 'THE ANALYSIS OF THE ENTERPRISE SOCIAL MANAGEMENT BASED ON DASHBOARDS AND SOCIAL INDICATORS', Euroeconomica, Nr.2, Vol.21, 2008

Linda Köhler, Emelie Marklund, 'Förstärkande faktorer inom revision, En studie frĺn intressenternas perspektiv', Luleĺ tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Suedia, pp.1-53, 2015, http://pure.ltu.se/portal/files/103070145/LTU-EX-2015-103004111.pdf pentru: Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, Sîrbu Carmen Gabriela, 'Cost-Based Decision in Public Sector', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, 2011

KA Diehl, 'How Romania Can Use Its Tax System for More than Just Raising Revenue and in Fact to Grow Its Economy', Acta Universitatis Danubius. Administratio, ISSN:2068 - 5459, 2014 pentru: Necșulescu Ecaterina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'The Role of Regulating the Accounting Profession and the Public Interest', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, 2011

G Modiga, 'Managerial Convergence in Evolution Public Institutions in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Administratio, ISSN:2068 - 5459, 2013 pentru: Necșulescu Ecaterina, Sîrbu Carmen Gabriela, 'The Role of Regulating the Accounting Profession and the Public Interest', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, 2011

Nuță A. C., 'A Keynesian view on the management of fiscal and budgetary instruments', Euroeconomica, Nr.3, Vol.31, ISSN:1582-8859, pp.67-71, factor de impact REPEC:.07, 2012, http://journals.univ-danubius.ro/index.php/euroeconomica/article/view/1539/1297 pentru: Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, Sîrbu Carmen Gabriela, 'Cost-Based Decision in Public Sector', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, 2011

Nuță, A.C., 'Active Ageing: An Analysis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.108-117, factor de impact REPEC:.065, 2011 pentru: Crețu Carmen Mihaela, Gheonea Victoria, Sîrbu Carmen Gabriela, 'Comparative Study on Presentation of Statement of Financial Position in the Public Sector', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.7, 2011

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

CONTABILITATE SI CONTROL DE GESTIUNE /

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania