ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Asist.univ.dr. Cârlan Mircea Valentin

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

Statistici

Rapoarte privind activitatea Asist.univ.dr. Cârlan Mircea Valentin

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Lăzăroiu Petre, Cochințu Ionița, Popescu Mihaela Agata, Cârlan Mircea Valentin, '_Curs de Achiziții Publice. Aspecte teoretice și aplicații practice_ Ediția a 2-a revizuită și adăugită', pp.1-288, Editura Hamangiu, București, ISBN:978-606-27-1070-5, 288 pag., 2018

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Cârlan Mircea Valentin, 'Legal responsibility of the President of Romania', Internal Auditing & Risk Management, Nr.6, ISSN:2065-8168, pp.1-10, 2018

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Negruț Vasilica, Cârlan Mircea Valentin, 'Unele considerente privind concurența în atribuirea contractului de achiziție publică', Conferința organizată de Instituția Prefectului _ Județul Mureș, Media Marketing și Societatea Pentru Cercetare și Dezvoltare în Adminstrația Publică (SCDAP), în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, Institutul de Științe Administrative al României _Paul Negulescu_, Institutul de Științe Administrative al Republicii Moldova, Universitatea _Dimitrie Cantemir_ din Târgu Mureș, Asociația Comunelor din România-Filiala Sibiu și Editura C.H. Beck, pp.1-10, 2020

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Unele considerente privind concurența în atribuirea contractului de achiziție...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania