ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Botezatu Vanina Narcisa

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Botezatu Vanina Narcisa

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

, 'Bibioteconomie - note de curs', pp.1-100, Editura Danubius Online, 100 pag., 2017

, 'Particularități morfosintactice în discursul juridic italian', Translation Studies, Vol.VII, ISSN:2065-3514, pp.18-25, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 8 pag., 2016

, 'Particularități pragmatice în discursul juridic italian', Translation Studies, Nr.16, Vol.VI, ISSN:2065-3514, pp.17-25, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 9 pag., 2016

, 'Studiu lingvistic al discursului juridic în limbile română și italiană', pp.1-100, Editura Accent, Cluj-Napoca, ISBN:978-606-561-169-6, 100 pag., 2016

, 'Hoarță Cărăușu Luminița (coord.) - Corpus de limbă română vorbită actuală nedialectală', pp.204-206, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, ISBN:978-973-703-913-2, 3 pag., 2013

Carte publicată în alte edituri (cu ISBN)

, 'Tehnici de redactare - note de curs', pp.1-100, Editura Danubius Online, 100 pag., 2017

, 'Introducere în științele comunicării - note de curs', pp.1-100, Editura Danubius Online, 100 pag., 2016

, 'Comunicare intracomunitară - note de curs', pp.1-100, Editura Danubius Online, 100 pag., 2016

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

, 'Comparative Law and Legal Translation', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.6, ISSN:2284 _ 5224, pp.189-195, 2016

, 'Perspectives on Legal Translation', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.9, ISSN:2065-0272, pp.109-116, 2016

, 'Aproximarea unor concepte juridice specifice în traducerea juridică', Analele Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, Vol.LXI, pp.33-43, 2015

, 'Special features of the italian journalistic language', Analele Universității _Dunărea-de-Jos, Galați_, 2015, Nr.1-2, Vol.XXIV, ISSN:1844-9476, pp.51-57, 2015

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

, 'The importance of latin in judicial italian', Lexic comun/lexic specializat, Cultură și identitate europeană. Latinitate și romanitate - Universitatea Dunărea de Jos, Galați, pp.1-10, 2016

, 'Echivalența funcțională în traducerea juridică', Simpozionul național Presa Medicală Românească, pp.29-36, Editura Iași, ISBN:978-606-544-307-5, 8 pag., 2015

, 'L'importanza del latino nel linguaggio giuridico', Simpozionul național Discursul specializat. Teorie și practică, ISSN:1843-8423, pp.101-106, Editura Universitatea Dunărea de Jos, Galați, 6 pag., 2008

, 'La comunicazione interculturale: problemi di interpretazione del testo - retorica e studi culturali comparati', Translation Studies, ISSN:2065-3514, pp.272-276, ISBN:978-973-7845-99-3, 2007

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Tehnici de redactare - note de curs /

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania