ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Bocănială Tache

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: tache.bocaniala@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Bocănială Tache

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Bocănială Tache, 'Infracțiuni săvârșite în apele de frontieră ale României: implicații juridico-penale', pp.1-241, Editura Universitară Danubius, ISBN:9786065332362, 241 pag., 2011

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Bocănială Tache, 'The Contribution of Criminal-Law Means to Saving the Sturgeon from the Danube and Black Sea', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.6, ISSN:2284 _ 5224, pp.239-245, 2016

Bocănială Tache, 'Risk Analysis and Its Role in Securing Waters from the EU External Border', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.5, ISSN:2284 _ 5224, pp.160-165, 2015

Bocănială Tache, 'The Impact of Increasing the European Union's Role in the Development of the Transport on the Danube in Romania', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.4, ISSN:2284 _ 5224, pp.13-20, 2014

Bocănială Tache, 'Considerations on Law no. 78/2014 regarding the Regulation of the Volunteering Activity in Romania', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.10, ISSN:1844-8062, pp.24-30, 2014

Bocănială Tache, 'Personal Data Protection in EU, Where to?', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.4, ISSN:2068 - 5459, pp.23-28, 2012

Bocănială Tache, 'Improving the Legal System Regime Specific to Biosphere Reservation of Danube Delta achieved by the Law no. 136 of July 5, 2011', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.2, ISSN:2284 _ 5224, pp.10-16, 2012

Bocănială Tache, 'Considerations on Preventing and Combating the Illegal Trafficking of Minors under the Current Economic and Financial Crisis', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.7, ISSN:1844-8062, pp.174-183, 2011

Bocănială Tache, 'The Control of Ships on the Danube at the Entry in the European Union', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.1, ISSN:2284 _ 5224, pp.80-87, 2011

Bocănială Tache, 'The Use of Water Borders and the Good Neighborliness Principle', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.3, ISSN:2068 - 5459, pp.68-76, 2011

Bocănială Tache, 'The European Code of Police Ethics and Community Police', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.2, ISSN:2068 - 5459, pp.5-10, 2010

Bocănială Tache, 'The Legal Implications for the Navigation Development of Bystroye Channel', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.1, ISSN:2068 - 5459, pp.13-21, 2009

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Bocănială Tache, Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Pocora Monica, Savenco Iulian Georgel, 'The use of computer Technology in Preventing and Fighting Crime', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-5, 2011

Savenco Iulian Georgel, Lupșan Gabriela, Bocănială Tache, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Gîscă Cristian, 'The Implementation of e-Gouvernment Concept in Romania', Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22st International DAAAM Symposium, 23-26th November 2011, Vienna, Austria, ISSN:1726-9679, pp.997-998, Editura Katalinic, B., ISBN:978-3-901509-83-4, 2 pag., 2011

Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Costache Mirela Paula, Bocănială Tache, Matei Dorin, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'The insurance for the Protection of Human Rights Within the Judicial Cooperation in Criminal Matters', Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21 st International DAAAM Symposium, ISSN:1726-9679, pp.1485-1487, Editura DAAAM International, Vienna, Austria, 3 pag., 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Pocora Monica, Pocora Mihail Silviu, Crețu Dragu, Bocănială Tache, 'Novelty elements regarding to offences against property passing-by trust', Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, ISSN:2067- 7677, pp.214-216, Editura Universității Agora, 3 pag., 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Bocănială Tache, 'Intelligence College in Europe - a New Challenge for the European Union?', EIRP 2020, pp.109-112, 2020

Bocănială Tache, 'Cross Border and Transnational Cooperation for the Future of the Protected Areas of the Danube', 9th International Conference The Danube - Axis of European Identity Danubius University of Galati, pp.1-10, 2019

Bocănială Tache, 'The Role of the European Prosecutor's Office in Preventing and Combating Terrorism', EIRP 2019, pp.1-10, 2019

Bocănială Tache, 'Forms of Crime Manifestation specific to Border Waters of the European Union', Danubius International Conferences, 7th International Conference The Danube - Axis of European Identity, pp.1-5, 2017

Bocănială Tache, 'Improving the Regulatory Framework for the Legal Status of Applicants for International Protection in the Context of the implementation of Relocation Mechanisms', EIRP 2016, pp.66-71, 2016

Bocănială Tache, 'Considerations on the Improvement of the Legal Framework Necessary for Preventing and Combating Violence against Women in the European Union', EIRP Proceedings, Vol.10, ISSN:2067 _ 9211, pp.1-5, 2015

Bocănială Tache, 'The Need of the European Public Prosecutor's Office in the Context of Strengthening the Integration', 9-th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives (EIRP), ISSN:2069 _ 9344, pp.71-76, 2014

Bocănială Tache, Bocănială Andrei, 'The Impact of the EU Strategy for the Danube Region on the Administrative Capacity', 6th Edition of International Conference The European Integration _ Realities and Perspectives Proceedings, pp.828-833, 2011

Citare în articol din revistă indexata BDI

AG Profiroiu, M Păceșilă, 'Volunteering: a Route to the Students Professional Development', Administratie si Management Public, 2017 pentru: Bocănială Tache, 'Considerations on Law no. 78/2014 regarding the Regulation of the Volunteering Activity in Romania', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.10, 2014

D Morozas, 'Whether the competence of the European Public Prosecutor's Office does not interfere with the competence of EU member states in the areas of national...', Vytautas Magnus University, 2015 pentru: Bocănială Tache, 'The Need of the European Public Prosecutor's Office in the Context of Strengthening the Integration', 9-th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives (EIRP), 2014

P Monica, MS Pocora, 'Forgery from the Point of View of Criminal Illicitness, Putative Deeds and Disregarding Fides Publica', Acta Universitatis Danubius. Juridica, ISSN:1844-8062, 2013 pentru: Pocora Monica, Pocora Mihail Silviu, Crețu Dragu, Bocănială Tache, 'Novelty elements regarding to offences against property passing-by trust', Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, Editura Universității Agora, 3 pag., 2011

O Rosales, 'The Effect of the NAFTA in Crime', ttu-ir.tdl.org, 2013 pentru: Bocănială Tache, Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Pocora Monica, Savenco Iulian Georgel, 'The use of computer Technology in Preventing and Fighting Crime', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, 2011

Autocitare

T Bocănială, 'The Impact of Increasing the European Union's Role in the Development of the Transport on the Danube in Romania', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2014 pentru: Bocănială Tache, 'The Legal Implications for the Navigation Development of Bystroye Channel', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.1, 2009

T Bocaniala, A Bocănială, 'The Use of Water Borders and the Good Neighborliness Principle', Acta Universitatis Danubius. Administratio, ISSN:2068 - 5459, 2012 pentru: Bocănială Tache, 'Infracțiuni săvârșite în apele de frontieră ale României: implicații juridico-penale', Editura Universitară Danubius, ISBN:9786065332362, 241 pag., 2011

T Bocaniala, A Bocaniala, 'The Control of Ships on the Danube at the Entry in the European Union', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2012 pentru: Bocănială Tache, 'Infracțiuni săvârșite în apele de frontieră ale României: implicații juridico-penale', Editura Universitară Danubius, ISBN:9786065332362, 241 pag., 2011

T Bocaniala, A Bocaniala, 'The Impact of the EU Strategy for the Danube Region on the Administrative Capacity', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2011 pentru: Bocănială Tache, 'The Legal Implications for the Navigation Development of Bystroye Channel', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.1, 2009

Top 30%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2019

Loc: 1

Punctaj: 70

Situat în top 4%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Intelligence College in Europe - a New Challenge for the European Union? / EI...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania