ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Arsith Mirela

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

e-mail: arsith.mirela@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Arsith Mirela

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în străinătate

Negruț Vasilica, Arsith Mirela, 'Designing and Implementing Competency-based Curriculum. Student- Centered Student', pp.1-155, Editura Lambert Academic Publishing, ISBN:978-3-659-42209-6, 155 pag., 2013

Negruț Vasilica, Arsith Mirela, 'Designing and Implementing Competencz-Base Curriculum. Student Centered Education', pp.3-58, Editura Lambert Academic Publishing, ISBN:978-3-659-42209-6, 56 pag., 2013

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Arsith Mirela, 'Studiu asupra inserției pe piața muncii a tinerilor absolvenți ai domeniilor de studii relevante pentru valorizarea patrimoniului', Ioana Voloacă, Mircea Negru, Mirela Arsith, Lucian Jora, Dezvoltare profesională în domeniul valorizării patrimoniului cultural, pp.121-146, Editura Romania de maine, 26 pag., 2018

Arsith Mirela, 'Municipiile Brăila și Galați _ o analiză imagologică', Galați-Brăila - Trecut. Actualitate. Perspective - coord. Pușcă A., Pușcă B., Teodorașcu F., Sandache C., pp.91-98, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-450-2, 8 pag., 2017

Arsith Mirela, Popa Daniela Aurelia, 'Etică și deontologie profesională', pp.1-161, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-353-6, 161 pag., 2015

Arsith Mirela, 'Logică juridică', pp.1-110, Editura Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-320-8, 110 pag., 2014

Teodorașcu Fănel, Arsith Mirela, 'Comunicare și relații publice în organizații politice. Note de curs', pp.1-125, Editura Zigotto, ISBN:978-606-669-095-9, 125 pag., 2014

Teodorașcu Fănel, Arsith Mirela, 'Imaginea publică a liderilor și a instituțiilor. Note de curs', pp.1-161, Editura Zigotto, ISBN:978-606-669-098-0, 161 pag., 2014

Negruț Vasilica, Arsith Mirela, 'Proiectarea și implemenarea curriculumului centrat pe competențe', pp.1-206, Editura 978-606-629-179-8, 206 pag., 2013

Arsith Mirela, 'Metode și tehnici de cercetare în științele comunicării', pp.1-100, Editura Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-242-3, 100 pag., 2011

Arsith Mirela, 'Comunicare organizațională, format ID', pp.1-104, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-167-9, 104 pag., 2010

Arsith Mirela, 'Comunicare organizațională', pp.1-140, Editura Universitară _Danubius_ din Galați, ISBN:978-606-533-056-6, 140 pag., 2010

Arsith Mirela, 'Imagologia în contextul comunicării', pp.1-250, Editura Universitară _Danubius_ din Galați, ISBN:978-606-533-168-6, 250 pag., 2010

Arsith Mirela, 'Comunicare și conflict, format ID', pp.1-104, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-057-3, 104 pag., 2010

Arsith Mirela, Bordean Ioan, 'Comunicare și relații publice în organizații politice', pp.1-111, ISBN:978-606-533-055-9, 2010

Arsith Mirela, 'Etică și deontologie', pp.1-137, Editura Universitară _Danubius_ din Galați, ISBN:978-606-533-058-0, 137 pag., 2010

Arsith Mirela, 'Comunicare și imagologie, format ID', pp.1-104, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-032-0, 104 pag., 2009

Arsith Mirela, 'România și politicile Uniunii Europene (note de curs)', pp.1-110, Editura Edusoft, Bacău, ISBN:973-8934-34-6, 110 pag., 2007

Arsith Mirela, 'Semiotica (note de curs)', pp.1-110, Editura Edusoft, Bacău, ISBN:973-8934-33-4, 110 pag., 2006

Arsith Mirela, 'Limbaj, comunicare si realitate', pp.1-170, Editura Ștefan Lupașcu, Iași, ISBN:973 _ 7814 _ 00 - 2, 170 pag., 2005

Arsith Mirela, 'Semiotica discursului politic', pp.1-260, Editura Ștefan Lupașcu, Iași, ISBN:973-86964-3-7, 260 pag., 2005

Arsith Mirela, 'Introducere în filosofie', pp.1-200, Editura Edusoft.ro, Bacău, ISBN:973 - 87714 - 7 -1, 200 pag., 2005

Arsith Mirela, 'Elemente ale unei pragmatici a argumentării politice', Sorin Tudor Maxim, Ștefan Alexandru Băișanu (coord.), Secolul XXI: Orizonturi Umaniste, pp.210-218, Editura Universității Suceava, ISBN:973- 666- 092 -3, 9 pag., 2004

Arsith Mirela, 'Filosofie _ comentarii de texte filosofice pentru examenele de bacalaureat și admitere la facultate', pp.1-103, Editura Deșteptarea, Bacău, ISBN:973 - 98821 - 3 _ 7, 103 pag., 2000

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator

Mocanu Lăcrămioara, Arsith Mirela, 'Așteptările cetățeanului și comunicarea instituțională eficientă', pp.1-240, Editura Rovimed Publishers, Bacău, ISBN:978-973-8928-44-2, 240 pag., 2008

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Arsith Mirela, 'Significant Aspects of the Transitional Analysis', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.2, Vol.14, ISSN:2069 _ 0398, pp.71-79, 2020

Arsith Mirela, Popa Daniela Aurelia, 'Values of Academic Autonomy and Integrity', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.2, Vol.12, ISSN:2069 _ 0398, pp.82-89, 2018

Arsith Mirela, Popa Daniela Aurelia, 'Nonverbal Communication through Dance', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.12, ISSN:2069 _ 0398, pp.53-63, 2018

Arsith Mirela, Popa Daniela Aurelia, 'Some Aspects Specific to Communication and Religious Image in Christianity', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.2, Vol.11, ISSN:2069 _ 0398, pp.1-10, 2017

Arsith Mirela, Popa Daniela Aurelia, 'General Aspects on the Communication between Healthcare Provider and Patient', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.11, ISSN:2069 _ 0398, pp.83-90, 2017

Arsith Mirela, 'Communication and Advertising in the Sphere of Social Imaginary', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.9, ISSN:2069 _ 0398, pp.5-13, 2015

Arsith Mirela, 'Some Dimensions of Managerial Communication', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.2, Vol.8, ISSN:2069 _ 0398, pp.17-24, 2014

Arsith Mirela, 'Political Events through Image and Ritual', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.7, ISSN:2069 _ 0398, pp.85-92, 2013

Arsith Mirela, Tomescu Silvia, 'The Otherness in the Mentalities of the Romanian People', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.2, ISSN:2284 _ 5224, pp.25-30, 2012

Arsith Mirela, 'The Competence _ The Finality of Didactic Communication', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.3, ISSN:2069 _ 0398, pp.88-101, 2012

Arsith Mirela, 'Didactic Communication and the Curriculum', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.2, Vol.6, ISSN:2069 _ 0398, pp.129-142, 2012

Arsith Mirela, 'Ludwig Wittgenstein and Language Games (A Literary Application)', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.2, Vol.5, ISSN:2069 _ 0398, pp.14-21, 2011

Arsith Mirela, 'Romanity and Danube Area', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.1, ISSN:2284 _ 5224, pp.39-48, 2011

Arsith Mirela, 'Mass-Media Imagology', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.4, ISSN:2069 _ 0398, pp.30-38, 2010

Arsith Mirela, Drăgănescu Oana, 'Mass-Media ca modelare a reprezentărilor simbolice', Communication Interculturelle et Littérature, Nr.4, ISSN:1844-6965, pp.95-103, Editura Universitatea Dunărea de Jos, Galați, 9 pag., 2010

Cmeciu Camelia, Arsith Mirela, 'British Petroleum Heroes as Signs of Corporate Culture', Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania, Nr.14, ISSN:1224-239X, pp.7-20, 2009

Arsith Mirela, 'Reprezentările si comunicarea în spațiul socio-cultural', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.3, ISSN:2069 _ 0398, pp.21-27, 2009

Arsith Mirela, 'Globalization and cultural changes', Buletin Științific, Nr.1, Vol.XI, ISSN:1454-5675, pp.46-53, Editura Universității _George Bacovia_, Bacău, 8 pag., 2008

Arsith Mirela, 'COMUNICAREA INFORMALĂ ÎN ORGANIZAȚII', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.2, ISSN:2069 _ 0398, pp.59-64, 2008

Arsith Mirela, 'Political Imaginery in Romanian Discursive Space', Revista Romania Orientale, Vol.XXI, pp.160-170, Editura Bagatto Libri, Roma, Italia, a cura di Luisa Valmarin e Nicoleta Nesu, 11 pag., 2008

Arsith Mirela, 'Demersul interpretative-virtuți și limite', Limbaje și comunicare, IX, Evoluția și funcționarea limbii- perspective normative în context European, partea a II-a, ISSN:1843-6714, pp.126-130, Editura Universității Suceava, 5 pag., 2007

Arsith Mirela, 'Simboluri și mituri fondatoare ale Uniunii Europene', Studii și Cercetări Științifice, Seria: Filologie, Nr.16, ISSN:1224 _ 841X, pp.54-61, Editura Universitatea din Bacău, 8 pag., 2006

Arsith Mirela, ș.a., 'Reprezentările mentale și rolul lor în reflecțiile strategice din marketingul modern', Marketing-Management, Nr.95, Vol.5, ISSN:1222-9105, pp.1-5, 2006

Arsith Mirela, 'Angajamentul pragmatic al discursului politic argumentativ', Symposion, Revista de Stiinte Socio-Umane, Nr.1, Vol.III, ISSN:1584-174 X, pp.239-249, Editura Institutului de Cercetari Economice și Sociale Gh. Zane, 11 pag., 2006

Arsith Mirela, 'Repere ale unei perspective sintactice asupra discursului politic', Symposion, Revista de Stiinte Socio-Umane, Nr.1, Vol.III, ISSN:1584-174 X, pp.132-141, Editura Institutului de Cercetari Economice și Sociale Gh. Zane, 10 pag., 2005

Arsith Mirela, 'Discursul politic: demersuri în căutarea unei identități', Maria Carpov, Doina Cmeciu (editori), _Semiologia culturii_, Nr.9, ISSN:1224 _ 9181, pp.5-22, Editura Universității din Bacău, 18 pag., 2004

Arsith Mirela, 'Spre o semiotica a gustului_permis', Maria Carpov, Doina Cmeciu (editori), _Semiologia culturii_, Nr.8, ISSN:1224 _ 9181, pp.18-30, Editura Universitatii din Bacau, 13 pag., 2003

Arsith Mirela, 'Du mythe historique au mythe politique', Maria Carpov, Doina Cmeciu (editori), _Semiologia culturii_, Nr.7, ISSN:1224 _ 9181, pp.120-122, Editura Universității din Bacău, 3 pag., 2002

Articol în alte reviste de specialitate din străinătate

Arsith Mirela, 'Elements of the political dicourse semantics', Application Appendix to the Journal _Neueletters_ of Academy of education Sciences of Georgia, Nr.3, Vol.15, ISSN:1512-102X, pp.126-131, 2009

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Arsith Mirela, 'DESPRE ARHETIPURI', Danubius Universitas, Nr.1, Vol.1, ISSN:2668-0084, pp.42-46, 2019

Arsith Mirela, 'LAMENTATIA SAU VAICAREALA', Danubius Universitas, ISSN:2668-0084, pp.11-14, 2019

Arsith Mirela, 'LAMENTAȚIA SAU VĂICĂREALA', Danubius Universitas, Nr.2, Vol.1, ISSN:2668-0084, pp.11-14, 2019

Arsith Mirela, 'Le monde comme mystčre', Le Courier International de la Francophilie, Nr.26, ISSN:1841-1452, pp.111-114, 2012

Arsith Mirela, 'Sur Stéphane Lupasco', Le Courier International de la Francophilie, Nr.25, ISSN:1841-1452, pp.115-118, 2011

Arsith Mirela, 'Bertrand Russell si nazuinta catre o noua maniera de a filosofa', Revista Română de Studii Culturale ROCSIR, Nr.1, ISSN:1582-0521, pp.1-5, 2006

Arsith Mirela, 'Spre o semiotică a psalmilor arghezieni', Revista Română de Semio-logică ROSLIR, Nr.1, ISSN:1502-0505, pp.1-5, 2006

Arsith Mirela, 'CATRE O SEMIOTICA A PSALMILOR ARGHEZIENI', Roslir, ISSN:1582-0505, pp.19-39, 2006

Arsith Mirela, 'Universul politic ca spectacol', Revista Română de Studii culturale, Nr.4, ISSN:1582 _ 0505, pp.7-20, 2004

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Pîrju Ionel Sergiu, Arsith Mirela, ș.a., 'The Influence of the Intercultural Particularities on the Developement of Economic Exchanges in Eastern-European Cluster', Proceedings of The 20th International Business Information Management Association Conference, Entrepreneurship Vision 2020: Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth, Kuala Lumpur, Malaysia, pp.45-53, ISBN:978-0-9821489-9-0, 2013

Arsith Mirela, Cmeciu Doina, 'Interaction and Communication (a study on The Picture of Dorian Gray)', Verbal Communication Techniques - The Humanities and Literature, International Conference Proceedings, Tbilisi, pp.105-108, ISBN:078-9941-14-161-4, 2008

Arsith Mirela, 'Mircea Eliade et l_herméneutique militante', Human being in contemporary philosophical conceptions, Proceedings of the 4th International Conference, Vol.3, pp.752-755, Editura Volgograd, ISBN:978-5-9669-03-9-1, 4 pag., 2007

Arsith Mirela, 'Intercultural communication _ a way transcending barriers', _Security, Democracy and Human Rights_, 1-12 iulie 2006, Kerak, Iordania la Mu_tah International University, pp.1-8, 2006

Arsith Mirela, 'Discursul politic _ modalitate de influențare socială', Eufrosinia Axenti (coord.), Probleme actuale de lingvistică, glotodidactică și știință literară, Vol.III, pp.389-393, Editura Universității de Stat din Moldova, Chișinău, ISBN:9975 _ 70 _ 535 _ 9, 5 pag., 2004

Arsith Mirela, 'Manipularea ca formă de influențare politică', Nicolae Filip (redactor șef) Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică și știința literară, Vol.IV, pp.151-155, Editura Presa universitară bălțeană, Bălți, Republica Moldova, ISBN:9975- 931 _ 60 _ X, 5 pag., 2004

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Postolache Florin, Arsith Mirela, Drăgănescu Oana, Postolache Mihaela, 'COMMUNICATION RE-BRANDING IN E-LEARNING', 7th International Scientific Conference _eLearning and Software for Education_ - eLSE, ISSN:2066-026X, pp.246-252, 2011

Arsith Mirela, 'Horizons of Semiotics of Silence', Transmodernity: Managing global communication, Proceedings of the 2nd ROASS Conference, ISSN:1842-6409, pp.264-275, Editura Alma Mater, Bacău, 12 pag., 2009

Cmeciu Doina, Arsith Mirela, '(Un)managing Communi-cation through Stereotyping', Transmodernity: Managing global communication, Proceedings of the 2nd ROASS Conference, ISSN:1842-6409, pp.276-298, Editura Alma Mater, Bacău, 23 pag., 2009

Arsith Mirela, 'Fundamente discursive ale Uniunii Europene', Analele Universității _Constantin Brâncuși_ din Târgu Jiu, Nr.1, ISSN:1842-4856, pp.39-44, 2007

Arsith Mirela, 'Le discourse national communiste entre indoctrination et la prophetie economique', _Individual and specific signs. Paradigms of identity in managings social representations_, Proceedings of the International Conference, Alma Mater, Bacau, pp.68-73, ISBN:978-973-1833-62-0, 2007

Arsith Mirela, 'Umanul și divinul: o abordare semiotică în cadrul unei paradigme occidentale', Semiotics beyond Limits, proceedings of the 1st Conference, ISSN:1842-6409, pp.1-5, Editura _Alma Mater_, Bacău, 5 pag., 2006

Arsith Mirela, 'Dimensiunea pragma - semantică a discursului politic', Sanda-Maria Ardeleanu, Gheorghe Moldoveanu, Jernovei Gheorghe (coord.), Limbaje și comunicare, Vol.VII, pp.177-192, Editura Universității din Suceava, ISBN:973 _ 666 _ 118 _ 0, 16 pag., 2005

Arsith Mirela, 'Modelul situațional - hexadic al influențării politice prin discurs', Petru Ioan (coord. ), Logica în ofensivă (seria Secvențe semio-logice), ISSN:1454 - 4172, pp.113-124, Editura _Ștefan Lupașcu_, Iași, 12 pag., 2004

Arsith Mirela, 'Discursul politic, între explicit și implicit', Nicolae Bobică (coord.), Politic și juridic în context administrative, ISSN:1584 - 1774, pp.53-64, Editura _Ștefan Lupașcu_, Iași, 12 pag., 2004

Arsith Mirela, ș.a., 'Elemente de semiotică a limbajului filosofic lupascian', Petru Ioan (coord), _Ștefan Lupașcu: un gînditor pentru mileniul trei_, Vol.1, ISSN:1454 - 1472, pp.239-244, Editura _Ștefan Lupașcu_, Iași, 6 pag., 2001

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Beteringhe Adrian, Pieptea Marian Cosmin, Arsith Mirela, Stanciu Filip, 'Covid-19 Impact on International Relations', EIRP 2020, pp.249-255, 2020

Arsith Mirela, 'Aspecte semnificative ale analizei tranzacționale', EIRP 2020, pp.1-10, 2020

Arsith Mirela, Popa Daniela Aurelia, 'Sign, Language, Significance and Communication', EIRP 2019, pp.1-10, 2019

Arsith Mirela, 'The Social and Moral Values Which We Live', Danubius International Conference Centre, 11th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, pp.1-10, 2016

Arsith Mirela, 'Political Discourse and the Theory of Speech Acts', Vol.10, pp.1-5, 2015

Arsith Mirela, 'Managerial communication in the Context of Organizational Change', Proceedings 8th Edition of the International Conference European Integration Realities and Perspectives, ISSN:2067-9211, pp.250-254, 2014

Arsith Mirela, Lupoae Mihai Doru, Ionescu Cătălin, 'Danubius International Business School - Different Ways in Business Education', Proceedings 8th Edition of the International Conference European Integration Realities and Perspectives, ISSN:2067-9211, pp.318-326, 2013

Arsith Mirela, 'Human Being and the Philosophical Discourse', ,,European Integration Realities and Perspectives_, Universitatea Danubius Galați, Vol.7, ISSN:2067 _ 9211, pp.642-646, 2012

Arsith Mirela, Drăgănescu Oana, 'Communication and Organization Culture', ,,European Integration Realities and Perspectives_, Universitatea Danubius Galați, Vol.6, ISSN:2067 _ 9211, pp.545-548, 2011

Arsith Mirela, 'Integrity within the University Community. Its Ethical Values, Attitudes and Behaviours', Integrare Europeană: realități și perspective, Galați, 15-16 mai 2010, ISSN:2067-9211, pp.258-262, 2010

Arsith Mirela, 'Ludwig Wittgenstein and the fundamentals of a communication philosophy', _European Integration _ realities and perspectives_,International Conference Proceedings, pp.1-4, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-013-9, 4 pag., 2009

Citare în articol din revistă indexata BDI

E Blokker, 'Het imago van Argentijnen in soaps en telenovelas. Een vergelijkend onderzoek van het auto-imago in de Argentijnse telenovela Sos Mi Vida en het hetero-imago in_.', dspace.library.uu.nl, 2017 pentru: Arsith Mirela, 'Mass-Media Imagology', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.4, 2010

MP Baskaran, S Pragadeeswaran, 'Brand Positioning through Television Media', academia.edu, 2017 pentru: Arsith Mirela, 'Mass-Media Imagology', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.4, 2010

CT Dorina, 'QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LE DISCOURS PUBLICITAIRE', 2017 pentru: Arsith Mirela, 'Semiotica discursului politic', Editura Ștefan Lupașcu, Iași, ISBN:973-86964-3-7, 260 pag., 2005

CT Dorina, 'L'EXPRESSION DU TEMPS ET DE L'ESPACE DANS LE DISCOURS PUBLICITAIRE', 2017 pentru: Arsith Mirela, 'Semiotica discursului politic', Editura Ștefan Lupașcu, Iași, ISBN:973-86964-3-7, 260 pag., 2005

Ș Vlăduțescu, 'Communicating Truth or Verisimilitude: Convictive Method or Persuasive Method', Communications in Applied Sciences, 2014 pentru: Arsith Mirela, Tomescu Silvia, 'The Otherness in the Mentalities of the Romanian People', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.2, 2012

C STAN, 'A DESCRIPTIVE STUDY OF DIDACTIC COMMUNICATION', Studia Universitatis Babes-Bolyai, Psychologia, 2014 pentru: Arsith Mirela, 'Didactic Communication and the Curriculum', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.2, Vol.6, 2012

Ș Vlăduțescu, 'Persuasion and the hygiene of communication', International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2014 pentru: Arsith Mirela, 'Managerial communication in the Context of Organizational Change', Proceedings 8th Edition of the International Conference European Integration Realities and Perspectives, 2014

Ș Vlăduțescu, 'Communicational types of propaganda', International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2014 pentru: Arsith Mirela, Drăgănescu Oana, 'Communication and Organization Culture', ,,European Integration Realities and Perspectives_, Universitatea Danubius Galați, Vol.6, 2011

Ș Vlăduțescu, 'Accenting of the negative journalism in economic crisis periods', International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2014 pentru: Arsith Mirela, Drăgănescu Oana, 'Communication and Organization Culture', ,,European Integration Realities and Perspectives_, Universitatea Danubius Galați, Vol.6, 2011

SA Tomescu, 'A comparative reading of academic discourses (I)', Studii de Biblioteconomie sii Stiinta Informarii, 2014 pentru: Arsith Mirela, 'Semiotica discursului politic', Editura Ștefan Lupașcu, Iași, ISBN:973-86964-3-7, 260 pag., 2005

Ș Vlăduțescu, 'Accenting of the negative journalism in economic crisis periods', International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2014 pentru: Arsith Mirela, 'Semiotica discursului politic', Editura Ștefan Lupașcu, Iași, ISBN:973-86964-3-7, 260 pag., 2005

IC Dima, M Teodorescu, D Gifu, 'New communication approaches vs. traditional communication', International Letters of Social and_, 2014 pentru: Arsith Mirela, Drăgănescu Oana, 'Communication and Organization Culture', ,,European Integration Realities and Perspectives_, Universitatea Danubius Galați, Vol.6, 2011

S ARDELEANU, IC COROI, 'Forța discursului într-o campanie electorală', LANGUE, LITTÉRATURE, CULTURE, 2010 pentru: Arsith Mirela, 'Semiotica discursului politic', Editura Ștefan Lupașcu, Iași, ISBN:973-86964-3-7, 260 pag., 2005

SM Ardeleanu, IC Coroi, 'De l'intertextualité dans la presse francophone en Roumanie-Etude de cas', Nr.10, 2010 pentru: Arsith Mirela, 'Semiotica discursului politic', Editura Ștefan Lupașcu, Iași, ISBN:973-86964-3-7, 260 pag., 2005

B Vitalina, 'Dimensiunile implicitului în discursul politic', cnaa.md, 2010 pentru: Arsith Mirela, 'Dimensiunea pragma - semantică a discursului politic', Sanda-Maria Ardeleanu, Gheorghe Moldoveanu, Jernovei Gheorghe (coord.), Limbaje și comunicare, Vol.VII, Editura Universității din Suceava, ISBN:973 _ 666 _ 118 _ 0, 16 pag., 2005

C Coman, 'Modern media innovation in electoral campaigns', Revista de cercetare si interventie sociala, 2010 pentru: Arsith Mirela, 'Universul politic ca spectacol', Revista Română de Studii culturale, Nr.4, 2004

M Belous, 'Les noms propres dans le discours politique', Anadiss, Suceava, 2009 pentru: Arsith Mirela, 'Repere ale unei perspective sintactice asupra discursului politic', Symposion, Revista de Stiinte Socio-Umane, Nr.1, Vol.III, Editura Institutului de Cercetari Economice și Sociale Gh. Zane, 10 pag., 2005

Autocitare

F POSTOLACHE, A PUSCA, S Bumbaru, 'SAKAI CLE, AN EFFECTIVE WAYS TO BRING TECHNOLOGY INTO THE" CLASSROOM', evidentacercetare.univ-danubius.ro, 2017 pentru: Postolache Florin, Arsith Mirela, Drăgănescu Oana, Postolache Mihaela, 'COMMUNICATION RE-BRANDING IN E-LEARNING', 7th International Scientific Conference _eLearning and Software for Education_ - eLSE, 2011

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Significant Aspects of the Transitional Analysis / Acta Universitatis Danubiu...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania