ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Prof.univ.dr. Andronic Bogdan

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice

Departamentul: Finanțe și Administrarea Afacerilor

e-mail: bogdanandronic@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Prof.univ.dr. Andronic Bogdan

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în străinătate

Costuleanu L., Andronic Bogdan, 'Bankruptcy Risk in a Firms Activity in the context of European Integration', Economic Orientations in European Integration Process, pp.149-156, Editura Zoloti Lytavry Chernivtsi Publishing House, Ukraine, ISBN:978-966-407-040-6, 8 pag., 2008

Andronic Bogdan, Cortellini Ennio, 'Sociotecnica computazionale', pp.1-168, Editura _Aracne, ISBN:978-88-548-2113-2, 168 pag., 2008

Andronic Bogdan, Cortellini E., 'Sociotecnica Computazionale. Strumenti per l_analisi delle evo¬¬luzioni indesiderate dei sistemi', pp.1-165, Editura Aracne, Roma, ISBN:978-88-548-2113-2, 165 pag., 2008

Andronic Bogdan, Costuleanu L., 'The conditions leading to bankruptcy risk', Economics. Concepts and experiences, pp.52-55, Editura New York Academics, ISBN:1- 888067 _ 23 _ 3, 4 pag., 2007

Andronic Bogdan, Costuleanu L., 'Morality and honest image in the field of accounting', Economics.Concepts and experiences, pp.3-5, Editura New York Academics, ISBN:1- 888067 _ 23 _ 3, 3 pag., 2007

Andronic Bogdan, Dumitrașcu V., 'Within the economic transition in Romania is an economic model possible?', Economic Issues and Globalisation: Theory and Evidence (partea I), Universidad Nacional Autonoma de Mexico, pp.252-262, 1999

Adumitrăcesei I.D., Niculescu N.G., Andronic Bogdan, ș.a., 'Piața forței de muncă', pp.1-279, Editura Tehnică, Chișinău, ISBN:5_85258-317-5, 279 pag., 1995

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Andronic Bogdan, Necșulescu Ecaterina, 'Eșantionare în audit-Note de curs', pp.1-119, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-505-9, 119 pag., 2018

Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Pușcaciu Rose Marie, 'Piețe de capital. Teorie, probleme si teste grilă', pp.1-341, Editura Zigotto Galați, ISBN:978-606-8085-36-4, 341 pag., 2010

Andronic Bogdan, 'Economia întreprinderii', pp.1-111, Editura Ed.Universitară Danubius Galați, ISBN:978-606-533-097-9, 111 pag., 2010

Andronic Bogdan, Jica P., 'Complexitatea cunoștințelor despre good-will', pp.1-132, Editura Tipo Moldova, Iași, ISBN:978-979-8900-95-0, 132 pag., 2007

Niculescu N.G., Adumitrăcesei I.D., Andronic Bogdan, ș.a., 'Spre un nou echilibru macroeconomic. România la cumpăna dintre secole', pp.1-315, Editura Junimea, Iași, ISBN:973-37-0927-1, 315 pag., 2004

Andronic Bogdan, 'Piețe de capital și managementul portofoliilor. Note de curs', pp.1-196, Editura Junimea, Iași, ISBN:973-37-0850- X, 196 pag., 2003

Niculescu N.G., Adumitrăcesei I.D., Andronic Bogdan, ș.a., 'Teorii și politici economice pentru România, volumul II, Micro, mezo și macroeconomice', pp.1-235, Editura Junimea, Iași, ISBN:973-37-0641-8, 235 pag., 2001

Niculescu N.G., Adumitrăcesei I.D., Andronic Bogdan, ș.a., 'Teorii și politici economice pentru România, volumul I, Structuri și mecanisme economice', pp.1-281, Editura Junimea, Iași, ISBN:973-37-0606-X, 281 pag., 2001

Andronic Bogdan, 'Fuzzy Mathematical Models in Decision Problems', Advances in Generalized Structures Approximate Reasoning and Applications, pp.171-175, Editura Performantica Press, ISBN:973-8075-14-9, 5 pag., 2001

Andronic Bogdan, Ippoliti G., Tofan I., Volf A.C., 'Lezioni di matematica', pp.1-191, Editura Junimea, Iași, ISBN:973-37-0655-8, 191 pag., 2001

Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', pp.1-260, Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

Adumitrăcesei I.D., Niculescu N.G., Niculescu E., Andronic Bogdan, ș.a., 'Economie politică (partea a III-a). Mondoeconomie. Relații economice', pp.1-219, Editura Polirom, ISBN:973-683-236-8, 219 pag., 1999

Adumitrăcesei I.D., Niculescu N.G., Niculescu E., Andronic Bogdan, ș.a., 'Economie politică (partea a II-a). Micro și macroeconomie', pp.1-225, Editura Polirom, ISBN:973-683-098-5, 225 pag., 1998

Adumitrăcesei I.D., Niculescu N.G., Andronic Bogdan, ș.a., 'Economie politică (partea I). Structuri și mecanisme economice', pp.1-235, Editura Polirom, ISBN:973-683-038-1, 235 pag., 1998

Davidescu C., Borcea V., Andronic Bogdan, 'Advanced Mathematical Concepts For Economists and Engineers', pp.1-321, Editura A92, Iași, ISBN:973-97825-9-0, 321 pag., 1996

Niculescu E., Andronic Bogdan, ș.a., 'Marketing și afaceri în economia de piață', pp.1-213, Editura Graphix, Iași, ISBN:973-95934-2-9, 213 pag., 1993

Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact

I.Bostan, D.Mateș, E.Hlaciuc, V.Grosu, M.Socoliuc, Andronic Bogdan, M.Ciubotariu, A.Apetri, Gh.Morosan, C.Mihalciuc, 'Exploitation of fishing resources in Suceava county: profitability analysis (Rb/T) of specialized farms in a mountainous region', Archives of Biological Sciences Journal, Nr.67, Vol.3, ISSN:0354-4664, pp.909-920, DOI:10.2298/ABS140307052B, factor de impact:.718, Editura Serbia, 2015 OnLine-First Issue 00, 12 pag., 2015

I.Bostan, V. Grosu, E. Hlaciuc, D. Mates, A. Burciu, M. Socoliuc, O.Bunget, A. Domil, Andronic Bogdan, 'The environmental audit (EA) and the environmental balance sheet (EBS) in Romania', Journal of Food, Agriculture & Environment (JFAE), Nr.3-4, Vol.11, ISSN:1459-0255, pp.2587-2792, factor de impact:.435, scor relativ de impact:.22, 2013

Pecherle G., Gy_rödi C., Gy_rödi R., Andronic Bogdan, 'Data wiping system with fully automated, hidden and remote destruction capabilities', WSEAS Transactions on Computers, Nr.9, Vol.9, pp.939-948, 2010

I.Bostan, Andronic Bogdan, 'Economic corelations regarding the access of company on the competitive market and conditions of production', International Journal of Metallurgy, Nr.12, Vol.xiv, ISSN:1582_2214, pp.74-77, factor de impact:.173, 2009

I.Bostan, Andronic Bogdan, 'Analysis of production function from the perspective of efficiency and elasticity', International Journal of Metallurgy, Nr.12, Vol.IV, ISSN:1582-2214, pp.78-80, factor de impact:.173, 2009

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Andronic Bogdan, 'Cybernetic elements of the market and the production system', International Journal of Metallurgy, Nr.9, Vol.XVIII, ISSN:1582-2214, pp.298-300, factor de impact:.173, 2013

Andronic Bogdan, 'APPLICATION OF FUZZY CALCULATION METHODOLOGY TO CHECK THE CORRECTNESS OF FORECAST CALCULATIONS OF FINANCIAL RETURN IN A GLOBAL CONTEXT', Euroeconomica, Nr.3, Vol.31, ISSN:1582-8859, pp.55-65, factor de impact REPEC:.07, 2012

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, 'Tourist Industry Recovers from World Economic Crisis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.176-185, factor de impact REPEC:.065, 2012

Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Turtureanu Anca Gabriela, Filip Alin, Pădure Gabriela, 'FOLOSIREA SISTEMULUI DE MONEY MANAGEMENT IN CADRUL PARITATII EUR-USD', Lucrari stiintifice ,Seria Zootehnie, Nr.15, Vol.53, ISSN:1454-7368, pp.265-275, 2011

Pușcă Corneliu Andy, Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Filip Alin, 'Gold evolution and analysis on the commodity exchange', International Journal of Management Cases, pp.71-78, 2011

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Ivan Maria Alexandra, Filip Alin, 'Ecotourism - the Main Form of Tourism Exploitation of Protected Natural Areas', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.69-77, factor de impact REPEC:.065, 2011

Andronic Bogdan, 'Travel Services Consumer Behavior Study at Meridian UTB', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.145-161, factor de impact REPEC:.065, 2011

Tureac Cornelia, Pușcă Corneliu Andy, Andronic Bogdan, Filip Alin, 'Using the System of Money Management within the AUD-USD parity', International Journal of Management Cases (IJMC), Nr.1, Vol.14, ISSN:1741-6264, pp.126-133, 2011

Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Turtureanu Anca Gabriela, Filip Alin, Pădure Gabriela, 'Analiza opiniei turiștilor din zona Moeciu prin metoda chestionarului', Lucrari stiintifice ,Seria Zootehnie, Nr.16, Vol.56, ISSN:1454-7368, pp.56-61, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iași, 6 pag., 2011

Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Turtureanu Anca Gabriela, Filip Alin, Pădure Gabriela, 'Using the system of money management within the EUR/USD parity', Lucrari stiintifice ,Seria Zootehnie, Nr.16, Vol.55, ISSN:1454-7368, pp.48-52, 2011

Andronic Bogdan, 'Analysis of the Touristic Circulation and Proposals to Increase the Touristic Potential in Dâmbovița County', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.169-183, factor de impact REPEC:.065, 2011

C. Enăchescu, C. Pahone Costuleanu, Andronic Bogdan, 'New valences of using the concepts of managerial accounting in the banking industry', Studia Universitatis _Vasile Goldiș_ Arad, Partea III-a, Seria Științe Economice, Nr.18, ISSN:1584-2339, pp.542-554, 2008

C. Pahone Costuleanu, C. Enăchescu, Andronic Bogdan, 'The strategic audit and its role in the reflection of the company real actuality', Studia Universitatis _Vasile Goldiș_ Arad, Partea III-a, Seria Științe Economice, Nr.18, ISSN:1584-2339, pp.537-541, 2008

Bostan I., Andronic Bogdan, 'Semnificații și implicații privind piețele eficiente de capital', Lucrări științifice, Univ.Agronomică și de Medicină Veterinară _Ion Ionescu de la Brad_, seria Horticultură, Vol.49, ISSN:1454-7376, pp.167-172, 2006

Andronic Bogdan, Bostan I., 'Germeni ai crizelor financiare', Lucrări științifice, Univ.Agronomică și de Medicină Veterinară _Ion Ionescu de la Brad_, seria Horticultură, Vol.49, ISSN:1454-7376, pp.109-112, 2006

Andronic Bogdan, 'Impactul politicii de dividende asupra good-will-ului', Analele Universității din Oradea, s.Științe Economice, Vol.X, ISSN:1582-5450, pp.32-35, 2001

Andronic Bogdan, 'Posibilități de estimare a rentabilității prin good-will', Analele Universității din Oradea, s.Științe Economice, Vol.X, ISSN:1582-5450, pp.29-31, 2001

Andronic Bogdan, Dumitrașcu V., 'Specificitatea problematicii creșterii economice la macroscară și la microscară', Lucrări științifice, Univ.Agronomică și de Medicină Veterinară _Ion Ionescu de la Brad_, seria Horticultură, Vol.44, ISSN:1454-7376, pp.103-106, 2001

Dumitrașcu V., Andronic Bogdan, 'Firma _totală_ _ un organism _viu_ spre o abordare bio-cibernetică a economiei firmei', Lucrări Științifice, Univ. Agronomică și de Medicină Veterinară _Ion Ionescu de la Brad", seria Horticultură, Vol.44, ISSN:1454-7376, pp.115-118, 2001

Andronic Bogdan, Dumitrașcu V., 'Condiții generale ale formării conjuncturii economice și progresul tehnico-științific', Lucrări științifice, Univ.Agronomică și de Medicină Veterinară _Ion Ionescu de la Brad_, seria Horticultură, Vol.44, ISSN:1454-7376, pp.107-110, 2001

Andronic Bogdan, 'The stock-exchange state of the company and its good-will value', Buletinul Institutului Politehnic din Iași, Nr.LI, Vol.XLVII, ISSN:1011-2855, pp.39-44, 2001

Andronic Bogdan, Dumitrașcu V., 'Abordarea comportamentului economic al firmei prin teoria dreptului de proprietate', Lucrări științifice, Univ.Agronomică și de Medicină Veterinară _Ion Ionescu de la Brad_, seria Horticultură, Vol.43, ISSN:1454-7376, pp.129-131, 2000

Andronic Bogdan, 'Applications of fuzzy sets in issues of economic decisions and analysis', Fuzzy Economic Review, Nr.2, Vol.V, pp.1-10, 2000

Andronic Bogdan, Dumitrașcu V., 'Configurații reticulare în economie', Lucrări științifice, Univ.Agronomică și de Medicină Veterinară _Ion Ionescu de la Brad_, seria Horticultură, Vol.43, ISSN:1454-7376, pp.123-128, 2000

Andronic Bogdan, Dumitrașcu V., 'Structura pieței și structura firmei _ conexiuni și cauzalități', Lucrări științifice, Univ.Agronomică și de Medicină Veterinară _Ion Ionescu de la Brad_, seria Horticultură, Vol.43, ISSN:1454-7376, pp.120-122, 2000

Andronic Bogdan, Dumitrașcu V., 'Configurațiile puterii, decizia economică și evoluția organizațională a firmei', Lucrări științifice, Univ.Agronomică și de Medicină Veterinară _Ion Ionescu de la Brad_, seria Horticultură, Vol.42, ISSN:1454-7376, pp.695-701, 1999

Andronic Bogdan, Dumitrașcu V., 'Opțiunile strategice ale firmei, un arbitraj între costurile tranzacționale și de mandat', Lucrări științifice, Univ.Agronomică și de Medicină Veterinară _Ion Ionescu de la Brad_, seria Horticultură, Vol.42, ISSN:1454-7376, pp.691-694, 1999

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Bostan I., Andronic Bogdan, 'Regimul juridico-managerial al recompensării resurselor umane', Economistul, pp.1-1, 2004

Andronic Bogdan, Dumitrașcu V., 'Dezvoltarea sistemului de piețe din România. O abordare neoinstituțională', Economistul, pp.1-1, 2004

Andronic Bogdan, Bostan I., 'Noi perspective în teoria good-will-ului. Good-will-ul patrimonial', Economistul-supliment economie teoretică și aplicată, Nr.225, pp.1-2, 2001

Andronic Bogdan, 'Situația bursieră a întreprinderii și valoarea sa de good- will', Economistul-supliment economie teoretică și aplicată, Nr.217, pp.1-1, 2001

Andronic Bogdan, 'Includerea inflației și riscului în calculele de actualizare', Tribuna Economică, Nr.27, pp.32-33, 2000

Andronic Bogdan, 'Good-will-ul în concepția economico-financiară', Tribuna Economică, Nr.12, pp.36-37, 2000

Andronic Bogdan, 'Complexitatea cunoștințelor despre good-will (parteaII)', Tribuna Economică, Nr.15, pp.18-19, 2000

Andronic Bogdan, 'Complexitatea cunoștințelor despre good-will (partea I)', Tribuna Economică, Nr.14, pp.36-37, 2000

Andronic Bogdan, 'Ratele de actualizare și de capitalizare', Tribuna Economică, Nr.20, pp.38-39, 2000

Andronic Bogdan, 'Costul mediu ponderat al capitalului', Tribuna Economică, Nr.21, pp.34-35, 2000

Andronic Bogdan, Jica P., 'Inovația și spiritul antreprenorial', Tribuna Economică, Nr.1, pp.28-29, 1999

Andronic Bogdan, Jica P., 'Capacitatea de a genera profit', Tribuna Economică, Nr.2, pp.32-33, 1999

Niculescu E., Andronic Bogdan, Dobre T., 'Nevoia și cererea de forță de muncă (partea I)', Tribuna Economică, Nr.20, pp.25-25, 1995

Niculescu E., Andronic Bogdan, Dobre T., 'Nevoia și cererea de forță de muncă (partea II)', Tribuna Economică, Nr.21, pp.24-24, 1995

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Filip Luminița Maria, Andronic Bogdan, Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Trandafir Mariana, Filip Alin, 'The Financial Market Of The Cross-Selling Insurers From Romania', International Conference on Economics and Finance (ICEF), SoSReS, Izmir _Turcia, pp.1-6, 2011

Andronic Bogdan, Bostan I., 'Aspecte calitative privind estimarea eficienței și valorii întreprinderii', Conferința Internațională de Comunicări Științifice cu tema: Tehnologii moderne, Calitate, Restructurare; Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, pp.46-50, ISBN:9975-9638-0-3, 2001

Andronic Bogdan, Sabău V., Shimada H., 'New Lifts of Sasaki Type of the Generalized Lagrange Metrics', Procedings Hokkaido Tokai University., Science and Engineering No12, Sapporo, Japan, Nr.12, pp.9-14, 1999

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Pripoaie Rodica, Dragomir Georgeta, Gheorghe Ștefan, 'The management of the water resources sustainable use in the plain areas', 12th International Scientific Conference : Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2012, Vol.IV, ISSN:1314- 2704, pp.1169-1176, 2012

Nicolau Mihaela, Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Andronic Bogdan, Necșulescu Ecaterina, Tomescu Silvia, 'The Dynamic of Environmental Expenditure of Enterprises and Public Authorities under the European Regulation and the Pressure of Financial Crisis: Evidence from Romania', Conference Proceedings of the 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-conference SGEM 2011, pp.1167-1174, 2011

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, Trandafir Mariana, Filip Luminița Maria, Andronic Bogdan, Necșulescu Ecaterina, 'Integrated complex for urban waste recycling', Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2011, ISSN:1314-2704, pp.427-434, 2011

Pușcă Corneliu Andy, Andronic Bogdan, Tureac Cornelia, 'Analysis of Futures Contract on Shares at the Monetary Financial and Commodities Exchange Sibiu', Proceedings of The 10th European Conference on Research Methods for Business and Management Studies, 2011

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Modiga Georgeta, Ivan Maria Alexandra, Filip Alin, 'Environmental quality in residential areas in the city of Galati, Romania', 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo - SGEM 2011 (Surveying Geology & mining Ecology Management), ISSN:1314-2704, pp.1049-1055, 2011

Marchis Gabriela, Tureac Cornelia, Necșulescu Ecaterina, Andronic Bogdan, Ionescu Romeo Victor, 'Anti-Crisis Management in the Autonomous Local Public Administration', International Conference on Economics Business and Marketing Management _ EBMM, pp.554-557, Editura IEEE Catalogue Number CFP 1149M-ART - Zhang Ming, ISBN:978-4244-9545-0, 4 pag., 2011

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Boboc L., Pădure Gabriela, Pripoaie Silviu, 'Integrated Management of environmental policy in the waste collection companies', 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo - SGEM 2011, ISSN:1314-2704, pp.435-442, 2011

Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Turtureanu Anca Gabriela, Grecu E., 'Management of organizational communication in the conditions of Changing', Procedings of the 7 International Conference on Management of Technological Changes, 1-3 septembrie 2011, Alexandroupolis, Greece, vol I Management of technological changes, Vol.I, pp.337-340, ISBN:978-960-99486-2-3, 2011

Marchis Gabriela, Tureac Cornelia, Necșulescu Ecaterina, Andronic Bogdan, Ionescu Romeo Victor, 'Management Information Systems based on Costs', International Conference on Economics Business and Marketing Management _ EBMM, pp.558-562, Editura IEEE Catalogue Number CFP 1149M-ART - Zhang Ming, ISBN:978-4244-9543-6, 5 pag., 2011

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, Turtureanu Anca Gabriela, Andronic Bogdan, 'RESULTS IN IMPLEMENTING THE BOLOGNA PROCESS IN HIGHER EDUCATION', 6th International Seminar QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION _ QMHE2010, pp.1-5, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Andronic Bogdan, Dumitrașcu V., 'A Post-Modern Criticism of the Modern Managerial Ethics', European Research Development in Horizon 2020, within the Jean Monet LifeLong Learning Programme, No.529342-LLP-1-2012-1-RO-AJM-IC, Suceava, România, pp.17-26, Editura Lumen Media Publishing, U.K., ISBN:978-1-910129-00-5, 10 pag., 2013

Tureac Cornelia, Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, Turtureanu Anca Gabriela, Andronic Bogdan, Pădure Gabriela, 'Aspects concerning the growth process of students preparing by using the computer-assisted instruction', _Quality Management in Higher Education_, Tulcea, Vol.I, pp.367-371, ISBN:978-973-662-566-4, 2010

Bostan I., Hlaciuc E., Andronic Bogdan, Borș L., 'The financial-economic communication at international level', Buletin UASMV _ Ion Ionescu de la Brad_ Iasi , Agricultura, Vol.51, ISSN:1454-7414, pp.1-5, 2008

Bostan I., Hlaciuc E., Andronic Bogdan, Borș L., 'Consideration concerning financial statement in the context of globalization', Buletin UASMV _ Ion Ionescu de la Brad_ Iasi , Agricultura, Vol.51, ISSN:1454-7414, pp.1-5, 2008

Bostan I., Andronic Bogdan, 'Business taxation in EU countries', _Agricultura între tradiție și superintensivizare_, Univ.Agronomică și de Medicină Veterinară _Ion Ionescu de la Brad_, secțiunea a IV-a, Știinte economice și umaniste, ISSN:1454-7414, pp.540-542, 2006

Bostan I., Andronic Bogdan, 'About the organisation_s great goals', _Agricultura între tradiție și superintensivizare_, Univ.Agronomică și de Medicină Veterinară _Ion Ionescu de la Brad_, secțiunea a IV-a, Știinte economice și umaniste, ISSN:1454-7414, pp.534-536, 2006

Andronic Bogdan, Bostan I., 'Operation environment of the firm', _Agricultura între tradiție și superintensivizare_, Univ.Agronomică și de Medicină Veterinară _Ion Ionescu de la Brad_, secțiunea a IV-a, Știinte economice și umaniste, ISSN:1454-7414, pp.537-539, 2006

Bostan I., Lămătic Gh., Andronic Bogdan, 'Modelarea economică. Funcții și curbe specifice', Zilele Academice Ieșene, a XVIII-a sesiune de comunicări științifice a Institutului de Chimie macromoleculară _Petru Poni_Iași, secțiunea Economie-Management, pp.26-30, 2004

Bostan I., Andronic Bogdan, Epure D.T., 'Regimul informațiilor și finanțarea Oficiului de Luptă românească actuală', Universitatea Petre Andrei, Facultatea de Economie, Anuar FAPA, pp.447-452, Editura Junimea, Iași, 6 pag., 2003

Andronic Bogdan, Bostan I., 'Dificultăți actuale pe piața resurselor umane din UE', A XIII-a Sesiune Științifică de comunicări, cu Tema : Echilibrul în economia românească actuală, organizată de Universitatea _Petre Andrei_, secțiunea 4, Relații economice externe, pp.432-438, Editura Junimea, Iași, 7 pag., 2003

Andronic Bogdan, Bostan I., Epure D.T., Condrea P.P., 'Investigațiile desfășurate de Oficiul de Luptă Antifraudă (OLAF) al Uniunii Europene', A XIII-a sesiune științifică _Echilibrul în economia românească actuală_, Universitatea Petre Andrei, Facultatea de Economie, pp.438-446, Editura Junimea, Iași, 9 pag., 2003

Andronic Bogdan, Blănaru A., Dumitrașcu R., 'Perspective oferite de integrarea României în Uniunea Europeană pentru ansamblul relațiilor economice externe ale țării', Anuar FAPA, pp.354-367, Editura Junimea, Iași, 14 pag., 2003

Dumitrașcu V., Andronic Bogdan, Parfichi R., 'De la gestiunea calității la calitatea gestiunii: bugetele descentralizate ale firmei _ suplețe și rigoare', Conference proceedings _Constantin Brâncuși_ University _ Faculty of Economics, pp.226-228, ISBN:973-8436-04-4, 2002

Andronic Bogdan, Dumitrașcu V., 'Simplu și complex în economie. Logica complexității economice', Conference proceedings _Constantin Brâncuși_ University _ Faculty of Economics, pp.119-122, ISBN:973-8436-02-8, 2002

Andronic Bogdan, Dumitrașcu V., 'Conexiuni între rentabilitatea exploatării, fluxurile de trezorerie și capacitatea de autofinanțare', Anuar FAPA, ISSN:1454-5454, pp.1-5, 2001

Andronic Bogdan, Dumitrașcu V., 'Abordarea solvabilității firmei în termenii fluxurilor de trezorerie', Anuar FAPA, ISSN:1454-5454, pp.1-5, 2001

Andronic Bogdan, 'Considerații privind evaluarea titlurilor mobiliare prin intermediul analizei tehnice clasice', Sesiunea Națională de Comunicări Științifice, Universitatea _Constantin Brâncuși_, Nr.5, Vol.3, pp.140-143, Editura Studii economice, Târgu-Jiu, ISBN:973-85266-0-4, 4 pag., 2001

Dumitrașcu V., Andronic Bogdan, 'Impactul dimensiunii întreprinderii asupra eficienței sistemului de management', Anuar FAPA, ISSN:1454-5454, pp.363-369, Editura Ed. Cantes, 7 pag., 2000

Dumitrașcu V., Andronic Bogdan, 'Marea corporație modernă: principiu organizatoric și reguli ale jocului', Anuar FAPA, ISSN:1454-5454, pp.370-374, Editura Ed. Cantes, 5 pag., 2000

Dumitrașcu V., Andronic Bogdan, 'Relații de putere în interiorul structurilor economice', Anuar FAPA, ISSN:1454-5454, pp.379-384, Editura Ed. Cantes, 6 pag., 2000

Dumitrașcu V., Andronic Bogdan, 'Neocolonialismul corporațional sau sfârșitul suveranității economice a statelor naționale', Anuar FAPA, ISSN:1454-5454, pp.375-378, Editura Ed. Cantes, 4 pag., 2000

Andronic Bogdan, Dumitrașcu V., 'Costurile invizibile ale întreprinderii', Anuar FAPA, ISSN:1454-5454, pp.358-362, Editura Ed.Cantes, Iași, 5 pag., 2000

Andronic Bogdan, 'Noțiunea de homeomorfism cvasiconform în spații Banach', Anuar FAPA, pp.229-234, Editura Ankarom, Iași, ISBN:973-9306-30-6, 6 pag., 1996

Andronic Bogdan, 'Mulțimi de nedeterminare', Anuar FAPA, pp.211-217, Editura Ankarom, Iași, ISBN:973-9306-30-6, 7 pag., 1996

Buda S., Andronic Bogdan, 'Aspecte privind organizarea și funcționarea pieței informațiilor în România', Anuar FAPA, pp.109-113, 1995

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Grecu E., Hancea C., 'Budgetary Fiscal Control Claim Made by Checking Duty', Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Horticulture - Economics and Management, Nr.2, Vol.67, ISSN:1843-5254, pp.260-266, 2010

Grecu E., Hancea C., Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, 'Transfer Pricing Justification and Impact on Corporate Tax', Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Horticulture - Economics and Management, Nr.2, Vol.67, ISSN:1843-5254, pp.75-80, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Andronic Bogdan, Dumitrașcu V., 'Diagnosis of the viability of industrial companies with treasury sensitivity coefficient', 9-th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives (EIRP), ISSN:2069 _ 9344, pp.193-199, 2014

Filip Alin, Andronic Bogdan, Tureac Cornelia, 'The Financial Market of the Cross and Up-Selling Insurers from Romania', 7-th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives (EIRP), ISSN:2067 _ 9211, pp.489-495, 2012

Tureac Cornelia, Filip Luminița Maria, Andronic Bogdan, 'Evolution and Impact FDI in Romania, in the Context of Macroeconomic Past and Present', 7-th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives (EIRP), ISSN:2067 _ 9211, pp.619-625, 2012

Turtureanu Anca Gabriela, Andronic Bogdan, Nuță Florian Marcel, 'Comparative Analysis of the Evolution of Business Travel Romania-Bulgaria', 7-th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives (EIRP), ISSN:2069 _ 9344, pp.931-938, 2012

Filip Luminița Maria, Andronic Bogdan, Tureac Cornelia, 'The financial market of the cross-selling insurers from Romania', EIRP Proceedings, Vol.7, pp.489-495, 2012

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Ivan Maria Alexandra, Filip Alin, 'The Sustainable Development Premises of Rural Communities', 6-th International Conference on European Integration-Realities and Perspectives (EIRP), ISSN:2067-9211, pp.69-77, 2011

Citare în carte publicată în editură străină

G Vecchiato, T Ceretta, 'Fare rete tra imprese. Manuale per costruire, governare e valutare le reti d'impresa', books.google.com, 2012 pentru: Andronic Bogdan, Cortellini Ennio, 'Sociotecnica computazionale', Editura _Aracne, ISBN:978-88-548-2113-2, 168 pag., 2008

CVSS Politica, T Ceretta, G Vecchiato, 'Fare rete tra imprese. Manuale per costruire, governare e valutare le reti d'impresa: Manuale per costruire, governare e valutare le reti d'impresa', books.google.com, 2012 pentru: Andronic Bogdan, Cortellini Ennio, 'Sociotecnica computazionale', Editura _Aracne, ISBN:978-88-548-2113-2, 168 pag., 2008

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

Lăpăduși, Mihaela Loredana, 'Indicators of Current Assets that Succinctly Express the Performance of Their Use', Ovidius University Annals, Series Economic Sciences, Nr.2, Vol.15, pp.453-457, 2015, http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15829383&AN=113732274&h=Gxv1cptyhPGjAigUYim4rVcfHxnjxWo3W81F1RR84ZSDcsqpcYHwtJxAFrAZfWRpr5N3xIO4bDtE3Fivg83LzA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15829383%26AN%3d113732274 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

AD GÂRDAN, IP GEANGU, I ANDRIESEI, G Ecaterina, 'ROLE OF MARKETING IN IMPROVING DIDACTIC ACTIVITY QUALITY IN HIGHER EDUCATION', pp.1-100, 2010 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

I Duca, R Gherghina, 'PERFORMANȚA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII, ÎNTRE RENTABILITATE ȘI CASHFLOW', pp.1-100, 2010 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

ELENA CERASELA BARBU (SPĂTARIU), 'METODE DE ANALIZĂ A COSTURILOR DE PRODUCȚIE', pp.1-242, 2004, http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33903862/teza_doctorat.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1465451785&Signature=bCUkGJ0clsrUGfShz%2FKqnGnxcCY%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTeza_doctorat.pdf pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

Citare în articol din revistă indexata BDI

A Jean-Vasile, A Alecu, 'Theoretical and Practical Approaches in Understanding the Influences of Cost-Productivity-Profit Trinomial in Contemporary Enterprises', Investments in the Green Economy, igi-global.com, 2017 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

SC COSTEA, 'THE ROLE OF INVESTMENTS IN THE COMPLEX DEVELOPMENT OF THE RURAL AREA ROLUL INVESTIȚIILOR ÎN DEZVOLTAREA COMPLEXĂ A SPAȚIULUI', ceeol.com, 2017 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

PI Gabriel, 'THE INTERCORRELATION BETWEEN TOURISM AND THE ENVIRONMENTAL EVOLUTION IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC CYCLE CASE STUDY', cactus-journal-of-tourism.ase.ro, 2017 pentru: Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, 'Tourist Industry Recovers from World Economic Crisis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.8, 2012

G MĂNESCU, 'RESEARCH ON ACHIEVING A COLLABORATIVE MODEL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN DEFENSE INSTITUTIONS', scribe.ulbsibiu.ro, 2015 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

C Rodica, C Ion, 'THE SYSTEM OF INDICATORS OF ESTIMATION THE ECONOMIC EFFICIENCY IN THE PRODUCTION OF GOAT MILK', Institute for Agriculture Economy and Rural..., 2014 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

Chetroiu, Rodica, Călin, Ion, 'The system of indicators of estimation the economic efficiency in the production of goat milk', Agrarian Economy and Rural Development - Realities and Perspectives for Romania. 5th Edition of the International Symposium, pp.296-304, 2014, https://www.econstor.eu/handle/10419/111650 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

M Minica, 'DEVELOPMENT AND EVALUATION OF HUMAN RESOURCES IN THE CONTEXT OF ACTUAL LABOR MARKET', Universitatea " Constantin Brancusi" din Targu Jiu, 2014 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

FAC Ruiz, 'La incertidumbre y la subjetividad en la toma de decisiones: una revisión desde la lógica difusa', Revista Lúmina, 2013 pentru: Andronic Bogdan, 'Applications of fuzzy sets in issues of economic decisions and analysis', Fuzzy Economic Review, Nr.2, Vol.V, 2000

ALINA-TEODORA CIUHUREANU, 'Involvement of Managerial Accounting in Ensuring The Comapny's Competitiveness on The Market', Annals of the University of Petroșani, Economics, Nr.12, Vol.2, pp.105-116, 2012, http://www.balkanmine.upet.ro/annals/economics/pdf/annals-2012-part2.pdf#page=105 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

MR Dorobantu, P Nistoreanu, 'Rural tourism and ecotourism-the main priorities in sustainable development orientations of rural local communities in Romania', Economy Transdisciplinarity, 2012 pentru: Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Ivan Maria Alexandra, Filip Alin, 'Ecotourism - the Main Form of Tourism Exploitation of Protected Natural Areas', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.7, 2011

Marius Boiță, Dorina Ardelean, Cristian Haiduc, Emilia Constantin, 'COSTS MANAGEMENT AND THE ADDED VALUE METHOD IN THE CONSUMER PERCEPTION', The USV Annals of Economics and Public Administration, Nr.2 (16), Vol.12, pp.176-183, 2012, http://annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/604/523 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

Pop, Mugurel Gabriel Sorin, 'RENTABILITATEA FINANCIARĂ - BAROMETRU AL EFICIENȚEI ECONOMICE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII', Review of Management & Economic Engineering, Nr.1, Vol.11, pp.163-178, 2012, http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=1583624X&AN=74181583&h=UWIToIPfxVdCum9NP3xmlplhXCp132Xr1bIsQE9BsbGbZfYS7pbDrp6IrzmoEQsQaMkBxSnZhF%2fgOJekAGpk%2fg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d1583624X%26AN%3d74181583 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

G Pecherle, C Gy_rödi, R Gy_rödi, ..., 'New method of detection and wiping of sensitive information', (ICCP), 2011 IEEE, 2011 pentru: Pecherle G., Gy_rödi C., Gy_rödi R., Andronic Bogdan, 'Data wiping system with fully automated, hidden and remote destruction capabilities', WSEAS Transactions on Computers, Nr.9, Vol.9, 2010

Riana Iren Radu, 'Financial Performance _ A Key Factor for Managerial Decisions', Euroeconomica, Nr.2, Vol.28, ISSN:1582-8859, pp.55-65, factor de impact REPEC:.07, 2011 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

M Lambovska, 'Performance Evaluation of Responsibility Centres within the Organization', papers.ssrn.com, 2011 pentru: Andronic Bogdan, 'Applications of fuzzy sets in issues of economic decisions and analysis', Fuzzy Economic Review, Nr.2, Vol.V, 2000

R Fenechiu, 'Strategii de adecvare a organizațiilor la situațiile de risc și criză', arthra.ugal.ro, 2010 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

M Corici, 'The impact of the information and communication technology as a factor of influence on organizational performance', Journal of Social Information, 2009 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

MC Catalina, IS Cibotariu, 'THE INFORMATIONAL SUPPORT CONCERNING THE CONCEPT OF FINANCIAL PERFORMANCE, EARNING POWER AND PROFITABLENESS WITHIN AN ENTERPRISE', Analele Universității din Oradea, s.Științe Economice, Vol.II, ISSN:1582-5450, pp.430-436, 2009 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

AT Ciuhureanu, N BALTE, 'ASPECTS REGARDING THE ROLE OF THE FINANCIAL MANAGEMENT IN ELABORATING AND IMPLEMENTING THE ORGANISATION STRATEGIES', core.ac.uk, 2009 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

Catalin Galan, Nicole Atudosiei, Mariana Marica, Daniela Fanuta Mihaila, 'AESTHETIC QUALITY OF THE FOOD PRODUCTS', Analele Universității din Craiova, seria Agricultură _ Montanologie _ Cadastru, Vol.XXXIX, pp.1-6, 2009, http://old.agro-craiova.ro/index.php/aamc/article/view/360/335 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

Poenaru, Mircea, 'SIMULAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE ALE UNUI SISTEM. APLICA_IE ÎN CAZUL INTEGRĂRII VERTICALE PENTRU A MONOPOLIZA O ALTĂ INDUSTRIE', Nr.3/4, Vol.43, ISSN:Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, pp.1-9, 2009, http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=05857511&AN=55436185&h=uppkG5eS78mq%2fJRVhjhK1IVZxIDnhnTEJVkv65m8ikqOO9ER5dXANhZHYGMCE4IwfqA1WCkYUT1ECKcpHbyAhQ%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d05857511%26AN%3d55436185 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

V Firescu, D BONDOC, 'THE SCORECARD, A FUNDAMENTAL STRATEGIC ELEMENT OF THE PERFORMANCE MANAGEMENT', Annals of the University of Craiova, Economic, 2008 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

BA Georgiana, RC Irina, 'THEORETICAL-METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS REGARDING THE ROMANIAN ENTERPRISE'S RESULTS AND PERFORMANCES', Annals of the University of Oradea, 2008 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

SIMTION, Daniela; LUCA, Roxana, 'LIMITS REGARDING PROFITABILITY ANALYSIS BASED ON FINANCIAL AND COST ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS', Bulletin of the University of Agricultural Sciences & Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture, Nr.2, Vol.65, pp.469-469, 2008, http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=18435254&AN=37567003&h=72cKdKndOJuFLrfmb22PKm4ZGmqY0hIFSu2m6A1%2fuhV%2f5DLAgXkUJsgggtVIUfjDCWHqO65v0kKpkzfgmh6EfA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d18435254%26AN%3d37567003 pentru: Andronic Bogdan, 'Performanța firmei _ Abordare transdisciplinară în analiza microeconomică', Editura Polirom, Iași, ISBN:973-683-522-7, 260 pag., 2000

Autocitare

AC PUSCA, CE TUREAC, 'GOLD EVOLUTION AND ANALYSIS ON THE COMMODITY EXCHANGE', ingentaconnect.com, 2012 pentru: Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Pușcaciu Rose Marie, 'Piețe de capital. Teorie, probleme si teste grilă', Editura Zigotto Galați, ISBN:978-606-8085-36-4, 341 pag., 2010

CE Tureac, B Andronic, AG Turtureanu,..., 'Using the system of money management within the EURUSD parity', cabdirect.org, 2011 pentru: Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Pușcaciu Rose Marie, 'Piețe de capital. Teorie, probleme si teste grilă', Editura Zigotto Galați, ISBN:978-606-8085-36-4, 341 pag., 2010

CE Tureac, G Padure, AC Filip, 'Evolution of the Mutual Funds from Alpha Bank', journals.usamvcluj.ro, 2011 pentru: Tureac Cornelia, Andronic Bogdan, Pușcaciu Rose Marie, 'Piețe de capital. Teorie, probleme si teste grilă', Editura Zigotto Galați, ISBN:978-606-8085-36-4, 341 pag., 2010

B Andronic, NH Abdel-All, 'Fuzzy sets for fuzzy context model', Journal of Fuzzy Logic and Intelligent..., 2003 pentru: Andronic Bogdan, 'Applications of fuzzy sets in issues of economic decisions and analysis', Fuzzy Economic Review, Nr.2, Vol.V, 2000

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2021

Nou!

Eșantionare în audit-Note de curs /

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania