ATTIVITA SCIENTIFICA

Lettore PhD. Ștefan Ionuț

Universita Danubius Galați

Facolta di Comunicazione e Relazioni Internazionali

Dipartimento: Comunicazione e Relazioni Internazionali

e-mail: ionut.stefan@univ-danubius.ro

Statistica

Report sulle attivita Lettore PhD. Ștefan Ionuț

ARTICOLI SCIENTIFICI

Libro pubblicato all'estero

Ștefan Ionuț, Ștefan Flavia-Tania, 'The Center-Periphery Relation in terms of the Ralation between the Dominant and Marginal Cultures in the Horizon of Multiculturalism', Center and Periphery - Studies of Communication and International Relations, pp.53-80, Editura LAP Lambert Academic Publishing, ISBN:978-3-659-68835-5, 28 pag., 2015

Ștefan Ionuț, 'Aggressiveness and Violence in social Relations', pp.1-100, Editura LAP Lambert Academic Publishing, ISBN:978-3-659-49384-3, 100 pag., 2013

Libri CNCSIS pubblicati (CENAPOSS)

Ștefan Ionuț, 'Introducere în studii europene - manual ID', pp.1-100, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-428-1, 100 pag., 2016

Ștefan Ionuț, Ștefan Flavia-Tania, 'Tema medierii în filosofiile presocratice', pp.1-200, Editura "Ars Docendi", Universitatea din București, București, ISBN:978-973-558-776-5, 200 pag., 2014

Ștefan Ionuț, 'Științe comportamentale', pp.1-200, Editura _Ars Docendi_ Universitatea din București, București, ISBN:978-973-558-770-3, 200 pag., 2014

Ștefan Ionuț, 'The Issue of Values in Tudor Vianu_s Vision', Science and Humanism in the Knowledge Society, pp.91-135, Editura _Vasile Goldiș_ University Press, Arad, ISBN:978-973-664-666-9, 45 pag., 2013

Ștefan Ionuț, 'Bioetică și deontologie medicală - note de curs', pp.1-100, Editura Fundației Universitare _Dunărea de Jos_, Galați, ISBN:978-973-627-498-5, 100 pag., 2013

Ștefan Ionuț, 'Filosofia unificării europene - note de curs', pp.1-253, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-307-9, 253 pag., 2012

Ștefan Ionuț, 'Filosofii contemporane - note de curs', pp.1-100, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-303-1, 100 pag., 2012

Ștefan Ionuț, 'Filosofia unificării europene - manual ID', pp.1-100, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-308-6, 100 pag., 2012

Ștefan Ionuț, 'Filosofii contemporane - manual ID', pp.1-100, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-315-4, 100 pag., 2012

Ștefan Ionuț, 'Concepte și metodologii de cercetare în științele sociale și politice _ manual ID', pp.1-100, Editura universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-263-8, 100 pag., 2011

Ștefan Ionuț, 'Filosofia culturii _ note de curs', pp.1-100, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-262-1, 100 pag., 2011

Ștefan Ionuț, 'Concepte și metodologii de cercetare în științele sociale și politice _ note de curs', pp.1-100, Editura universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-263-8, 100 pag., 2011

Ștefan Ionuț, ș.a., 'Introducere în științele sociale _ note de curs', pp.1-100, Editura Universitarã _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-256-0, 100 pag., 2011

Ștefan Ionuț, 'Ideologii politice în epoca contemporană - note de curs', pp.1-100, Editura universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-309-3, 100 pag., 2011

Ștefan Ionuț, Răzvan Theodorescu, 'Sud-estul european în context internațional _ manual ID', pp.1-100, Editura universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-269-0, 100 pag., 2011

Ștefan Ionuț, ș.a., 'Introducere în științele sociale _ manual ID', pp.1-100, Editura Universitarã _Danubius_, Galați, 100 pag., 2011

Ștefan Ionuț, 'Filosofia culturii _ manual ID', pp.1-100, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-314-7, 100 pag., 2011

Ștefan Ionuț, Răzvan Theodorescu, 'Cultură și civilizație europeană _ manual ID', pp.1-100, Editura universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-262-1, 100 pag., 2011

Ștefan Ionuț, 'Ideologii politice în epoca contemporană - manual ID', pp.1-100, Editura universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-310-9, 100 pag., 2011

Ștefan Ionuț, ș.a., 'Sociologia opiniei publice _ manual ID', pp.1-100, Editura Universitarã _Danubius_, Galați, 100 pag., 2011

Ștefan Ionuț, ș.a., 'Sociologia opiniei publice _ note de curs', pp.1-100, Editura Universitarã _Danubius_, Galați, 100 pag., 2011

Ștefan Ionuț, 'Aristotel si presocraticii', pp.1-200, Editura "Pelican", București, ISBN:978 _ 973 _ 1993 _ 11 - 9, 200 pag., 2010

Articolo nella pubblicazione - revisori e redazione con internazionale (BDI rivista indicizzati e / o B +)

Ștefan Ionuț, 'The center-periphery dialectics in the relation between the substantiation and well-founded ones in the pre-socratic greek philosophy', Journal of Romanian Literature Studies, Nr.13, ISSN:2248-3004, pp.348-376, Editura Arhipelag XXI PRESS, Târgu-Mureș, 29 pag., 2018

Ștefan Ionuț, 'Arguments for and against human cloning in terms of teleological and deontological theories', Revista Română de Bioetică, Nr.3, Vol.13, ISSN:1583-5170, pp.1-17, 2015

Ștefan Ionuț, 'On the Primary-Synthetic Unity of Apperception in the Critique of Pure Reason', Agathos An International Review of the Humanities and Social Sciences, Nr.1, Vol.5, ISSN:2069-1025, pp.15-31, 2014

Ștefan Ionuț, Șoimu Sebastian, 'On the Economic and Cultural Coordinate of Globalization', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.6, ISSN:2065-0272, pp.64-85, 2013

Ștefan Ionuț, Iftode Florinel, 'On The Political and Social Coordinate of Globalization', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.2, Vol.6, ISSN:2065-0272, pp.41-66, 2013

Ștefan Ionuț, 'Arguments for and against euthanasia in terms of teleological and deontological theories', Analele Universității _Dunărea De Jos_, Fascicula XVII, Medicină, Nr.1, ISSN:1583 - 2074, pp.27-40, 2013

Ștefan Ionuț, 'Heidegger and Parmenides', Agathos An International Review of the Humanities and Social Sciences, Nr.1, Vol.3, ISSN:2069-1025, pp.33-49, 2012

Ștefan Ionuț, 'Argumente pro și contra eutanasiei din perspectiva teoriilor teleologice și deontologice', Analele Universității _Dunărea De Jos_, Fascicula XX, Sociologie, Nr.7, Vol.VII, ISSN:1842-6492, pp.45-66, 2012

Ștefan Ionuț, 'David Hume and the Critical Examination of Empiricism', Agathos An International Review of the Humanities and Social Sciences, Nr.2, Vol.3, ISSN:2069-1025, pp.32-43, 2012

Ștefan Ionuț, 'Myth and philosophy in ancient Greek', Studii de știință și cultură, Universitatea de Vest _Vasile Goldiș_, Arad, Nr.2, ISSN:1841-1401, pp.145-155, 2011

Ștefan Ionuț, 'Condițiile de posibilitatea pentru instituirea ontologică a ființei în filosofia lui Parmenide', Revista de filosofie a Institutului de Filosofie și Psihologie _Constantin Rădulescu-Motru_ al Academiei Române, Nr.5-6, ISSN:2066-7566, pp.523-543, 2011

Ștefan Ionuț, 'Condiția femeii în Mauritania', Analele Universității _Dunărea De Jos_, Fascicula XX, Sociologie, Nr.6, Vol.VI, ISSN:1842-6492, pp.65-73, 2011

Ștefan Ionuț, 'Freedom of Communication - Problematic Aspects in the Horizon of International Relations', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.4, ISSN:2065-0272, pp.68-92, 2011

Ștefan Ionuț, 'American moral Value Medical System vs. French moral Value Medical System?', Analele Universității _Dunărea De Jos_, Fascicula XVII, Medicină, Nr.2, ISSN:1583 - 2074, pp.17-23, 2011

Ștefan Ionuț, 'Problema Ființei în filosofia lui Parmenide', Analele Universității "Dunărea De Jos", Fascicula Filosofie XVIII, Vol.IX, ISSN:1583 - 512X, pp.23-23, 2009

Ștefan Ionuț, 'Statutul unității originar-sintetice a apercepției în Critica rațiunii pure', Analele Universității "Dunărea De Jos", Fascicula Filosofie, Nr.4, Vol.XVIII, pp.66-66, 2004

Ștefan Ionuț, 'Problema Ființei la Parmenide', Analele Universității "Dunărea De Jos", Fascicula Filosofie, Nr.8, Vol.XVIII, ISSN:1583 - 512X, pp.48-48, 2004

Articolo in altre riviste del paese

Ștefan Ionuț, 'Motivația lecturii autentice', Dominus, Nr.101, Vol.9, ISSN:1454 - 9212, pp.3-3, 2008

Ștefan Ionuț, 'Mbm- o rețetă medicală pentru: guvernanți, manageri sau alte categorii de «șefi»', Dominus, Nr.102, Vol.9, ISSN:1454 - 9212, pp.7-7, 2008

Ștefan Ionuț, 'Despre liberalismul economic', Dominus, Nr.68, Vol.6, ISSN:1454 - 9212, pp.4-4, 2007

Ștefan Ionuț, 'Educația, încotro?', Dominus, Nr.60, Vol.5, ISSN:1454 - 9212, pp.2-2, 2005

Ștefan Ionuț, 'Problema societății deschise', Dominus, Nr.61, Vol.5, ISSN:1454 - 9212, pp.12-12, 2005

Ștefan Ionuț, 'Individualism și libertate în viziunea lui Hayek', Dominus, Nr.67, Vol.6, ISSN:1454 - 9212, pp.13-15, 2005

Ștefan Ionuț, 'Funcționarul public', Dominus, Nr.59, Vol.5, ISSN:1454 - 9212, pp.6-6, 2004

Articoli scientifici presentati a conferenze internazionali detenute all'estero e pubblicati in volumi ISI Proceedings

Ștefan Ionuț, 'Arguments for and against abortion in terms of Teleological and Deontological Theories', Conferința internațională LUMEN 2014, pp.1-5, 2014

Popa Anișoara, Duret Gabriela Nicoleta, Câmpeanu Aida Mariana, Pîrju Ionel Sergiu, Mărgărit Adriana, Ștefan Ionuț, 'Considerations on premises and methodology used for diagnosis in organizational culture', The International Conference on Management of Technological Changes, Alexandroupolis, Greece, pp.1-6, 2010

Lavori scientifici presentati a conferenze internazionali che si tengono nel paese

Ștefan Ionuț, 'The Sonia Marmeladova and Nastasia Filipovna _cases_ from the kierkegaardian perspective of the anxiety in front of the good', Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, section Literature, pp.380-387, Editura Arhipelag XXI, Târgu-Mureș, România, ISBN:978-606-93590-3-7, 8 pag., 2013

Articoli scientifici presentati a conferenze internazionali che si tengono nel paese e pubblicati di ISI Proceedings

Ștefan Ionuț, 'The Impact of European Integration on Globalization', The International Scientific Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, organizată de Universitatea _Petru Maior_, Târgu-Mureș, pp.1-5, 2014

Lavori scientifici presentati alla conferenza internazionale organizzata da UDJ

Ștefan Ionuț, Pîrju Ionel Sergiu, 'European Conservatism as a Present Political Ideology', _European Integration Realities and Perspectives_, 16-17 Mai 2015, organizată de Universitatea _Danubius_, Galați, ISSN:2067-9211, pp.325-340, 2015

Ștefan Ionuț, 'European Integration and the Process of Globalization', Conferința internațională _European Integration Realities and Perspectives_, ISSN:2067-9211, pp.325-340, 2014

Ștefan Ionuț, 'The Analytcal Framework of the Conceptualization of Globalization', Conferința Internațională _Integrare europeană _ realități și perspective_, ISSN:2067 _ 9211, pp.241-252, 2013

Ștefan Ionuț, ș.a., 'Lobbying in the European Union: practices and challenges', Conferința Internațională _Integrare europeană _ realități și perspective_, ISSN:2067 _ 9211, pp.808-815, 2011

Citando l'articolo su riviste indicizzate BDI

Ionuț Ștefan, 'THE CENTER-PERIPHERY DIALECTICS IN THE GREEK PRESOCRATIC PHYLOSOPHY', JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES, Nr.13, pp.348-375, 2018 fur: Ștefan Ionuț, 'Aristotel si presocraticii', Editura "Pelican", București, ISBN:978 _ 973 _ 1993 _ 11 - 9, 200 pag., 2010

Autocitazione

Ștefan Ionuț, 'Arguments for and against human cloning in terms of teleological and deontological theories', Revista Română de Bioetică, Nr.3, Vol.13, ISSN:1583-5170, pp.1-17, 2015 fur: Ștefan Ionuț, 'Aristotel si presocraticii', Editura "Pelican", București, ISBN:978 _ 973 _ 1993 _ 11 - 9, 200 pag., 2010

Ionuț Ștefan, 'ARGUMENTS FOR AND AGAINST EUTHANASIA IN TERMS OF TELEOLOGICAL AND DEONTOLOGICAL THEORIES', ANALELE UNIVERSITĂȚII _DUNĂREA DE JOS_ GALAȚI MEDICINĂ, FASCICULA XVII, no 1, 2013, pp.27-40, 2013 fur: Ștefan Ionuț, 'Aristotel si presocraticii', Editura "Pelican", București, ISBN:978 _ 973 _ 1993 _ 11 - 9, 200 pag., 2010

Top 30%

Le riviste scientifiche dell'universita

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Settembre 2021

Nuovo!

The center-periphery dialectics in the relation between the substantiation an...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania