ATTIVITA SCIENTIFICA

Conf.univ.PhD. Gâtej Emil-Răzvan

Universita Danubius Galați

Facolta di Comunicazione e Relazioni Internazionali

Dipartimento: Comunicazione e Relazioni Internazionali

Statistica

Report sulle attivita Conf.univ.PhD. Gâtej Emil-Răzvan

ARTICOLI SCIENTIFICI

Libri CNCSIS pubblicati (CENAPOSS)

Gâtej Emil-Răzvan, Banariu Mihail, 'Incursiune in Psihologia Terorismului', pp.1-100, Editura Pro Universitaria, ISBN:978-606-26-0995-5, 100 pag., 2019

Gâtej Emil-Răzvan, Mitrofan Laurentiu, 'Psihologie și psihopatologie socială', pp.1-500, Editura SPER, ISBN:978-606-8429-74-8, 500 pag., 2019

Gâtej Emil-Răzvan, 'Teste grilă pentru pregătirea examenului de licență', pp.1-100, Editura Universitara, ISBN:978-606-28-0831-0, 100 pag., 2018

Gâtej Emil-Răzvan, 'Teste grilă pentru pregătirea examenului de licență', pp.1-100, Editura Universitara, ISBN:978-606-28-0676-7, 100 pag., 2017

Gâtej Emil-Răzvan, Maer R., Golu I., 'Repere metodologice in organizarea lucrarilor practice in psihologie', pp.1-100, Editura Gutenberg Univers, ISBN:978-606-675-106-3, 100 pag., 2016

Gâtej Emil-Răzvan, 'Metodologia cercetarii stiintifice in Psihologie', pp.1-79, Editura Standardizarea, ISBN:978-606-8032-55-9, 79 pag., 2015

Gâtej Emil-Răzvan, 'Tehnici de comunicare si informare', pp.1-82, Editura Standardizarea, ISBN:978-606-8032-56-6, 82 pag., 2015

Gâtej Emil-Răzvan, Golu F., Gorbanescu A., 'Studii de psihologia dezvoltării', pp.1-364, Editura Universitară, ISBN:978-606-591-867-2, 364 pag., 2013

Gâtej Emil-Răzvan, 'Exerciții de meditație creativă unificatoare pentru pregătirea și optimizarea comportamentului conducătorului auto (audiobook)', pp.1-100, Editura SPER, ISBN:978-606-8429-33-5, 100 pag., 2013

Golu Florinda, Gorbanescu Adrian, Gâtej Emil-Răzvan, 'Studii de psihologia dezvoltarii, volumul II', pp.1-364, Editura Universitară, ISBN:978-606-591-867-2, 364 pag., 2013

Gâtej Emil-Răzvan, 'Meditația creativă unificatoare (MCU) în pregătirea conducătorului auto', pp.1-186, Editura SPER, ISBN:973-8383-71-5, 186 pag., 2013

Golu Florinda, Gâtej Emil-Răzvan, 'Studii de psihologia dezvoltării, volumul I', pp.1-235, Editura Universitară, ISBN:978-606-591-477-3, 235 pag., 2012

Gâtej Emil-Răzvan, Golu F., 'Studii de psihologia dezvoltării', pp.1-235, Editura Universitară, ISBN:978-606-591-477-3, 235 pag., 2012

Libri CNCSIS pubblicati (CENAPOSS) - Editore o coordinatore

Gâtej Emil-Răzvan, Laurențiu Mitrofan, Florina Coman, 'Studii aplicative în domeniul psihologiei sociale', pp.1-236, Editura SPER, ISBN:978-606-8429-23-6., 236 pag., 2013

Articolo nella pubblicazione ISI impact factor

Rizeanu Steliana, Gâtej Emil-Răzvan, Ciolacu Mihai Valentin, 'Personal Development Through Defensive Driving Techniques: Implications in the Field of Emotional Intelligence Regarding the Age Factor', American Research Journal of Geriatrics and Aging, Nr.1, Vol.1, pp.1-7, 2017

Mitrofan Laurentiu, Chraif Mihaela, Golu Florinda, Gâtej Emil-Răzvan, 'The Unifying Creative-Meditation Technique and physiological measurement of anxiety in Romanian Amateur Drivers', Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.127, pp.823-827, 2014

Chraif Mihaela, Mitrofan Laurentiu, Golu Florinda, Gâtej Emil-Răzvan, 'The Influence of Progressive Rock Music on Motivation Regarding Personal Goals, Motivation Regarding Competition and Level of Aspiration on Young Students in Psychology', Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.127, pp.847-851, 2014

Chraif Mihaela, Mitrofan Laurențiu, Golu Florinda, Gâtej Emil-Răzvan, 'The influence of relaxation music on abstract visual short term memory retrieval task at young students at psychology', Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.127, pp.852-857, 2014

Mitrofan Laurentiu, Chraif Mihaela, Golu Florinda, Gâtej Emil-Răzvan, 'The Effects of the Unifying Creative-meditation Technique as a Treatment of Self-reported Anxiety in Romanian Amateur Drivers', Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.127, pp.818-822, 2014

Gâtej Emil-Răzvan, Golu Florinda, 'The Effects of Unifying Creative Meditation on Drivers' Attention', Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.78, pp.200-204, 2013

Gâtej Emil-Răzvan, Golu Florinda, 'The Effects of Unifying-Experiential Personal Development Program on Mindfulness', Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.78, 2013

Articolo nella pubblicazione - revisori e redazione con internazionale (BDI rivista indicizzati e / o B +)

Vladu Anamaria Nicoleta, Gâtej Emil-Răzvan, Rizeanu Steliana, 'THE EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL AGGRESSIVE CHARACTERISTICS AMONG THE PERFORMANCE IN LEARNING DRIVING SKILLS', ROMANIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL STUDIES, Nr.2, Vol.7, ISSN:2559-1649, pp.22-29, 2019

Gâtej Emil-Răzvan, Vladu Anamaria Nicoleta, 'THE EFFECTS OF COMMUNICATION BY INTERACTIVE ROAD SIGNALING ON BEHAVIOR WHILE DRIVING', ROMANIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL STUDIES, Nr.2, Vol.7, ISSN:2559-1649, pp.41-48, 2019

Gâtej Emil-Răzvan, Vladu A.N., 'The effects of nonverbal enforcement on driving behaviour', Romanian Journal of Psychological Studies, Nr.2, Vol.6, ISSN:2559-1649, pp.1-10, 2018

Gâtej Emil-Răzvan, Rizeanu Steliana, Manolache G.M., 'The Effects Of Anxiety, Aggressiveness And Risk Management On Decision-Making Behavior In Online Gambling', ROMANIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL STUDIES, Nr.2, Vol.6, ISSN:2559-1649, pp.1-10, 2018

Gâtej Emil-Răzvan, Ciolacu Mihai Valentin, 'Differences in Facial Microexpression Recognition Between Students Who Study at a Technic Profile College and Those Who Study at a Humman Studies Profile', Romanian Journal of Psychological Studies, Nr.1, Vol.5, ISSN:2559-1649, pp.1-10, 2017

Gâtej Emil-Răzvan, Mitrofan Laurentiu, 'The Creative Meditation Technique as a Psychological Tool in Acquiring Defensive Driving Skills', Journal of Experiential Psychotherapy, Nr.3, Vol.20, pp.3-12, 2017

Maier Roxana, Gâtej Emil-Răzvan, 'OPTIMIZAREA REZULTATELOR ANTRENORILOR ÎN CAZUL ANTRENĂRII PILOTILOR ȘI COPILOȚILOR DE RALIU', Studia Universitatis Vasile Goldis, Physical Education & Physical Therapy Series, Nr.1, Vol.6, pp.5-10, 2017

Gâtej Emil-Răzvan, Rizeanu Steliana, Ursachi George, 'Differences Between the Self-Assessed and Observed Level of Aggressivity of Young Drivers in Traffic _ A Pilot Study', ROMANIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL STUDIES, Nr.2, Vol.5, ISSN:2559-1649, pp.37-46, 2017

Gâtej Emil-Răzvan, Rizeanu Steliana, Ciolacu Mihai Valentin, 'Effects of aggressiveness on performance in handling of a swerve vehicle', ROMANIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL APPLIED PSYCHOLOGY, Nr.4, Vol.7, pp.16-22, 2016

Maier Roxana, Gâtej Emil-Răzvan, 'Experiential Learning With a Role in Decreasing Traffic Aggressiveness', Journal of Experiential Psychotherapy, Nr.4, Vol.19, pp.13-16, 2016

Gâtej Emil-Răzvan, Maier Roxana, 'The Effects of Experiential Learning upon the Reactions of Drivers in Case of a Side-Slip', Journal of Experiential Psychotherapy, pp.1-10, 2016

GOLU FLORINDA TINELLA, Gâtej Emil-Răzvan, 'ATTENTION, ITS ROLE IN REGULATING DRIVING BEHAVIOR', International Journal of Traffic and Transportation Psychology, Nr.2, Vol.1, pp.37-45, 2013

Gâtej Emil-Răzvan, 'Disturbing Factors Of Dynamics That Interfere With Driving The Car', International Jourmal of Traffic and Transportation Psychology, Nr.1, Vol.1, pp.1-10, 2013

Gâtej Emil-Răzvan, 'Driving anxiety issues-a challenge in driver behavior', ROMANIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL APPLIED PSYCHOLOGY, Nr.1, Vol.4, pp.48-54, 2013

Golu Florinda, Gâtej Emil-Răzvan, 'Experiential Applications in the Aggressiveness--Frustration Dynamics in Teenagers', Journal of Experiential Psychotherapy, Nr.4, Vol.16, pp.3-14, 2013

Gâtej Emil-Răzvan, Vladu Anamaria Nicoleta, 'Femininity From Denial To Assumption', Journal of Experiential Psychotherapy, Nr.2, Vol.15, pp.35-39, 2012

Golu Florinda, Gâtej Emil-Răzvan, 'Experiential applications in the aggressiveness-frustration dynamic in adolescents', Journal of Experiential Psychotherapy, pp.1-10, 2012

Dumitrache Sorina Daniela, Gâtej Emil-Răzvan, 'The Effect Of Unifying Creative Meditation Technique And The Dark-Ambient Music On The Level Of Aggression, The Kinesthetic, Cognitive And Physiological Functioning', _Revista de Psihoterapie Experientiala, Nr.4, pp.1-10, 2011

Gâtej Emil-Răzvan, Mihai M., 'Study on the influence of the environment sounds on the human creativeness', International Journal of Psychology, pp.1-10, 2008

Gâtej Emil-Răzvan, Mihai M.A., 'Studiu asupra efectului sunetelor mediului asupra creativității umane', International Journal of Psichology, Nr.3-4, Vol.43, ISSN:0020-7594, pp.1-10, 2008

Articolo in altre riviste del paese

Gâtej Emil-Răzvan, 'Efectele tehnicii experiențial-unificatoare a meditației creative asupra integrării și funcționării psiho-somatice', Revista de Dezvoltare Personală Unificatoare Educația Universitară Pentru Mileniul III, ISSN:2065-1635, pp.1-10, 2011

Lavori scientifici presentati a conferenze internazionali tenute all'estero

Gâtej Emil-Răzvan, 'Studiu privind efectul mesajelor subliminale asupra comportamentului și a complexității structurilor muzicale asupra memoriei', Jurnalul conferinței de psihologie de la Moscova, Universității Lomonosov, 2006, pp.1-10, ISBN:5-7776-0079-4, 2006

Lavori scientifici presentati a conferenze internazionali che si tengono nel paese

Gâtej Emil-Răzvan, Dumbrăveanu C.C., Neagu E.A., 'Rolul influenței sociale exercitată în cadrul grupurilor de adolescent asupra formării comportamentului deviant manifestat în școală', Simpozionul național cu participare international KREATIKON _, Iași, 2014, pp.1-10, 2014

Gâtej Emil-Răzvan, Golu F., 'Unifying creative meditation effects on driver attention', The International Conference PSYCHOLOGY AND THE REALITIES OF THE CONTEMPORARY WORLD _ 4rd EDITION - PSIWORLD 2013, Vol.78, pp.200-204, 2013

Citazione nell'articolo ISI

NCH Ong, 'Assessing objective achievement motivation in elite athletes: A comparison according to gender, sport type, and competitive level', International Journal of Sport and Exercise Psychology, Editura Taylor & Francis, 1 pag., 2017 fur: Chraif Mihaela, Mitrofan Laurentiu, Golu Florinda, Gâtej Emil-Răzvan, 'The Influence of Progressive Rock Music on Motivation Regarding Personal Goals, Motivation Regarding Competition and Level of Aspiration on Young Students in Psychology', Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.127, 2014

M Anitei, M Chraif, MC Sandu, 'Gender differences in in traffic risk assuming and short term memory related to traffic situations', Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2014 fur: Gâtej Emil-Răzvan, 'Driving anxiety issues-a challenge in driver behavior', ROMANIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL APPLIED PSYCHOLOGY, Nr.1, Vol.4, 2013

M Anitei, M Chraif, MC Sandu, 'Gender differences in in traffic risk assuming and short term memory related to traffic situations', Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2014 fur: GOLU FLORINDA TINELLA, Gâtej Emil-Răzvan, 'ATTENTION, ITS ROLE IN REGULATING DRIVING BEHAVIOR', International Journal of Traffic and Transportation Psychology, Nr.2, Vol.1, 2013

MC Sandu, 'Validating Attention Tests on External Criterion on Driving School Students_Pilot Study', Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2014 fur: GOLU FLORINDA TINELLA, Gâtej Emil-Răzvan, 'ATTENTION, ITS ROLE IN REGULATING DRIVING BEHAVIOR', International Journal of Traffic and Transportation Psychology, Nr.2, Vol.1, 2013

MC Sandu, 'Validating Attention Tests on External Criterion on Driving School Students_Pilot Study', Validating Attention Tests on External Criterion on Driving School Students_Pilot Study, 2014 fur: Gâtej Emil-Răzvan, 'Driving anxiety issues-a challenge in driver behavior', ROMANIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL APPLIED PSYCHOLOGY, Nr.1, Vol.4, 2013

Citando l'articolo su riviste indicizzate BDI

S Elkosantini, S Darmoul, 'A new framework for the computer modelling and simulation of car driver behavior', SIMULATION, 2018 fur: Gâtej Emil-Răzvan, Golu Florinda, 'The Effects of Unifying Creative Meditation on Drivers' Attention', Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.78, 2013

ASD Rodrigues, 'Os efeitos de um programa de relaxação terapêutica na gestão do stress em enfermeiros', dspace.uevora.pt, 2017 fur: Chraif Mihaela, Mitrofan Laurențiu, Golu Florinda, Gâtej Emil-Răzvan, 'The influence of relaxation music on abstract visual short term memory retrieval task at young students at psychology', Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.127, 2014

N Răban-Motounu, IL Vitalia, 'Awareness Techniques and Emotional Change', Journal of Experiential Psychotherapy, 2014 fur: Gâtej Emil-Răzvan, Golu Florinda, 'The Effects of Unifying-Experiential Personal Development Program on Mindfulness', Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.78, 2013

EA Sârbu, 'Suicide by the Elderly', Revista de Asistenta Sociala, 2014 fur: Golu Florinda, Gâtej Emil-Răzvan, 'Studii de psihologia dezvoltării, volumul I', Editura Universitară, ISBN:978-606-591-477-3, 235 pag., 2012

N Răban-Motounu, IL Vitalia, 'Awareness Techniques and Emotional Change', Journal of Experiential Psychotherapy, 2014 fur: Gâtej Emil-Răzvan, Golu Florinda, 'The Effects of Unifying Creative Meditation on Drivers' Attention', Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.78, 2013

Autocitazione

ER Gâtej, L Mitrofan, 'The Creative Meditation Technique as a Psychological Tool in Acquiring Defensive Driving Skills', Journal of Experiential Psychotherapy, 2017 fur: Mitrofan Laurentiu, Chraif Mihaela, Golu Florinda, Gâtej Emil-Răzvan, 'The Effects of the Unifying Creative-meditation Technique as a Treatment of Self-reported Anxiety in Romanian Amateur Drivers', Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.127, 2014

ER Gâtej, L Mitrofan, 'The Creative Meditation Technique as a Psychological Tool in Acquiring Defensive Driving Skills', Journal of Experiential Psychotherapy, 2017 fur: Mitrofan Laurentiu, Chraif Mihaela, Golu Florinda, Gâtej Emil-Răzvan, 'The Unifying Creative-Meditation Technique and physiological measurement of anxiety in Romanian Amateur Drivers', Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.127, 2014

ER Gatej, S Rizeanu, G Ursachi, 'Differences Between the Self-Assessed and Observed Level of Aggressivity of Young Drivers in Traffic_A Pilot Study', researchgate.net, 2017 fur: Rizeanu Steliana, Gâtej Emil-Răzvan, Ciolacu Mihai Valentin, 'Personal Development Through Defensive Driving Techniques: Implications in the Field of Emotional Intelligence Regarding the Age Factor', American Research Journal of Geriatrics and Aging, Nr.1, Vol.1, 2017

ER Gâtej, L Mitrofan, 'The Creative Meditation Technique as a Psychological Tool in Acquiring Defensive Driving Skills', Journal of Experiential Psychotherapy, 2017 fur: Gâtej Emil-Răzvan, Rizeanu Steliana, Ciolacu Mihai Valentin, 'Effects of aggressiveness on performance in handling of a swerve vehicle', ROMANIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL APPLIED PSYCHOLOGY, Nr.4, Vol.7, 2016

S Rizeanu, ER Gatej, MV Ciolacu, 'Personal Development Through Defensive Driving Techniques: Implications in the Field of Emotional Intelligence Regarding the Age Factor', American Research Journal of Geriatrics and Aging, 2017 fur: Gâtej Emil-Răzvan, 'Driving anxiety issues-a challenge in driver behavior', ROMANIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL APPLIED PSYCHOLOGY, Nr.1, Vol.4, 2013

ER Gâtej, L Mitrofan, 'The Creative Meditation Technique as a Psychological Tool in Acquiring Defensive Driving Skills', Journal of Experiential Psychotherapy, 2017 fur: Maier Roxana, Gâtej Emil-Răzvan, 'Experiential Learning With a Role in Decreasing Traffic Aggressiveness', Journal of Experiential Psychotherapy, Nr.4, Vol.19, 2016

ER Gatej, S Rizeanu, G Ursachi, 'Differences Between the Self-Assessed and Observed Level of Aggressivity of Young Drivers in Traffic_A Pilot Study', researchgate.net, 2017 fur: Gâtej Emil-Răzvan, Rizeanu Steliana, Ciolacu Mihai Valentin, 'Effects of aggressiveness on performance in handling of a swerve vehicle', ROMANIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL APPLIED PSYCHOLOGY, Nr.4, Vol.7, 2016

ER Gâtej, S Rizeanu, 'Effects of aggressiveness on performance in handling of a swerve vehicle', ROMANIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL APPLIED PSYCHOLOGY, 2016 fur: Gâtej Emil-Răzvan, 'Driving anxiety issues-a challenge in driver behavior', ROMANIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL APPLIED PSYCHOLOGY, Nr.1, Vol.4, 2013

M Chraif, 'Considerations Regarding Psychological Testing', Romanian Journal of Cognitive Behavioral Therapy, 2015 fur: Chraif Mihaela, Mitrofan Laurențiu, Golu Florinda, Gâtej Emil-Răzvan, 'The influence of relaxation music on abstract visual short term memory retrieval task at young students at psychology', Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.127, 2014

L Mitrofan, M Chraif, F Golu, ER Gatej, 'The Unifying Creative-meditation Technique and Physiological Measurement of Anxiety in Romanian Amateur Drivers', Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014 fur: Gâtej Emil-Răzvan, 'Driving anxiety issues-a challenge in driver behavior', ROMANIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL APPLIED PSYCHOLOGY, Nr.1, Vol.4, 2013

L Mitrofan, M Chraif, F Golu, ER Gatej, 'The Effects of the Unifying Creative-meditation Technique as a Treatment of Self-reported Anxiety in Romanian Amateur Drivers', Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014 fur: Gâtej Emil-Răzvan, 'Driving anxiety issues-a challenge in driver behavior', ROMANIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL APPLIED PSYCHOLOGY, Nr.1, Vol.4, 2013

L Mitrofan, M Chraif, F Golu, ER Gatej, 'The Effects of the Unifying Creative-meditation Technique as a Treatment of Self-reported Anxiety in Romanian Amateur Drivers', Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2014 fur: GOLU FLORINDA TINELLA, Gâtej Emil-Răzvan, 'ATTENTION, ITS ROLE IN REGULATING DRIVING BEHAVIOR', International Journal of Traffic and Transportation Psychology, Nr.2, Vol.1, 2013

Top 30%

Le riviste scientifiche dell'universita

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Dicembre 2021

Nuovo!

THE EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL AGGRESSIVE CHARACTERISTICS AMONG THE PERFORMANCE...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania