LA ACTIVIDAD CIENTIFICA

Conf.univ.PhD. Munteanu Cristinel

Universidad Danubius Galați

Facultad de Comunicacion y Relaciones Internacionales

Departamento: Comunicacion y Relaciones Internacionales

e-mail: cristinel.munteanu@univ-danubius.ro

Estadisticas

Informes sobre las actividades Conf.univ.PhD. Munteanu Cristinel

LOS ARTICULOS CIENTIFICOS

Libro publicado el extranjero

Munteanu Cristinel, 'Tradition and Innovation in Language and Linguistics. A Coserian Perspective', pp.1-100, Editura Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 100 pag., 2017

Munteanu Cristinel, Pușcă Corneliu Andy, 'The Issue of Adultery in a Novel by Camil Petrescu. Some Prejudices and Their Legal Implications from 100 Years Ago', Andy Pușcă, Constantin Sandache, Fănel Teodorașcu (Eds.), Sexism _ Topical Issues. Case Studies. Perspectives, pp.122-133, Editura Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 12 pag., 2016

Munteanu Cristinel, 'Amintiri despre Eugeniu Coșeriu și reflecții legate de moștenirea sa științifică', Teodor Popovici [autor și editor], Marele Coșeriu - Reper fundamental al lingvisticii moderne, pp.345-353, Editura _Universul_, Chișinău, 9 pag., 2016

Munteanu Cristinel, 'On the Tolerant Masculinity of the Romanian Language', Andy Pușcă, Constantin Sandache, Fănel Teodorașcu (Eds.), Sexism _ Topical Issues. Case Studies. Perspectives, pp.113-121, Editura Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 9 pag., 2016

, 'Manipulare jurnalistică cu privire la așa-zisa _limbă moldovenească_ (reflecții din perspectiva teoriei limbajului)', Andrei Dumbrăveanu (coord.), Jurnalismul politic între corectitudine și partizanat, pp.168-186, Editura USM, Chișinău, 19 pag., 2011

, 'Acuitate auditivă în expresii idiomatice românești', Filologia modernă: realizări și perspective în context european. In memoriam acad. Silviu Berejan (coord.: Gheorghe Popa și Galaction Verebceanu), pp.230-236, Editura Chișinău, 7 pag., 2008

CNCSIS publico libros (CENAPOSS)

Munteanu Cristinel, 'Repeated Discourses and Discourse Traditions. Some Remarks on Charles F. Hockett_s Contribution', _Anadiss_ (numéro hors-série, mai 2017), In honorem / Doctor Honoris Causa Johannes Kabatek, pp.49-60, Editura Universității _Ștefan cel Mare_ din Suceava, 12 pag., 2017

Munteanu Cristinel, 'Pentru depășirea localismului cultural prin universalitate', Galați-Brăila - Trecut. Actualitate. Perspective - coord. Pușcă A., Pușcă B., Teodorașcu F., Sandache C., pp.82-90, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-450-2, 9 pag., 2017

Munteanu Cristinel, 'Eugeniu Coșeriu, Horst Geckeler, Orientări în semantica structurală, Traducere din limba engleză - Notă preliminară, comentarii și postfață', pp.1-20, Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, 20 pag., 2016

, 'Influența lui Robin George Collingwood asupra lui Eugenio Coseriu', Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc (editori), Flores Philologiae. Omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, pp.442-460, Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_, Iași, 19 pag., 2013

, 'B.P. Hasdeu, Studii de știința limbii - Prologul editorului, studiu introductiv și note', pp.1-20, Editura Institutul European, Iași, 20 pag., 2013

, 'Frazeologie românească. Formare și funcționare', pp.1-200, Editura Institutul European, Iași, 200 pag., 2013

, 'Lingvistica integrală coșeriană. Teorie, aplicații și interviuri', pp.1-200, Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, 200 pag., 2012

, 'Despre terminologia lingvistică a lui Eugeniu Coșeriu (principii, distincții, concepte)', Studii de lingvistică. Omagiu doamnei profesoare Angela Bidu-Vrănceanu (editori Isabela Nedelcu, Alexandru Nicolae, Alice Toma, Rodica Zafiu), pp.233-248, Editura Universității din București, București, 16 pag., 2011

, 'Eugeniu Coșeriu și învățarea limbilor', Manuela Nevaci (editor), Studia linguistica et philologica. Omagiu Profesorului Nicolae Saramandu, pp.597-608, Editura Universității din București, București, 12 pag., 2011

, 'Un vechi precursor al lui Eugeniu Coșeriu în privința tehnicii colajului: (Pseudo)Hermogenes din Tarsus', Cristinel Munteanu (editor), Discursul repetat între alteritate și creativitate. Volum omagial Stelian Dumistrăcel, pp.175-197, Editura Institutul European, Iași, 23 pag., 2008

, 'Tobias Peucer _ primul teoretician autentic al jurnalismului (studiu introductiv)', Tobias Peucer, De relationibus novellis / Despre relatările jurnalistice, pp.15-56, Editura _Independența Economică_, Pitești, 42 pag., 2008

, 'A vărsa apă în mare _ simplă traducere sau calc frazeologic?', Români majoritari / Români minoritari: interferențe și coabitări lingvistice, literare și etnologice, pp.295-300, Editura ALFA, Iași, 6 pag., 2008

, 'Principiile lingvisticii ca știință a culturii (formulate de Eugeniu Coșeriu)', Tobias Peucer, De relationibus novellis / Despre relatările jurnalistice, pp.159-161, Editura _Independența Economică_, Pitești, 3 pag., 2008

, 'Tobias Peucer, De relationibus novellis/Despre relatările jurnalistice - versiune românească și note de Cristian Bejan (ediție bilingvă) - prologul editorului, studiu introductiv și postfață', pp.1-20, Editura _Independența Economică_, Pitești, 20 pag., 2008

Zamfir Bălan, ș.a., 'Radu Gabriel Pârvu (coord.), Tehnici de redactare în comunicare', pp.1-150, Editura _Independența Economică_, Pitești, 150 pag., 2008

, 'Sinonime frazeologice obținute prin procedeul variației sinonimizative', Cristinel Munteanu (editor), Discursul repetat între alteritate și creativitate. Volum omagial Stelian Dumistrăcel, pp.63-76, Editura Institutul European, Iași, 14 pag., 2008

, 'Ut poesis linguistica (sau despre relația lingviștilor cu discursul repetat)', Rezultate și perspective actuale ale lingvisticii românești și străine (coordonat de Luminița Hoarță Cărăușu), pp.275-287, Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_, Iași, 13 pag., 2007

, 'Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale', pp.1-200, Editura _Independența Economică_, Pitești, 200 pag., 2007

, ș.a., 'Gabriela Rusu-Păsărin (coord.), Fundamente ale comunicării', pp.1-100, Editura _Independența Economică_, Pitești, 100 pag., 2007

, 'O perspectivă integrală asupra sinonimiei', Limba și literatura română. Regional _ național _ european, pp.295-304, Editura Casa Editorială Demiurg, Iași, 10 pag., 2006

, 'Forme ale discursului repetat ca tradiții literare europene inserate în tradiția lingvistică românească', Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, pp.235-240, Editura ALFA, Iași, 6 pag., 2006

, 'O expresie regională rară: a-i coace în gușă (cuiva)', Studia in honorem magistri Vasile Frățilă, pp.389-395, Editura Universității de Vest, Timișoara, 7 pag., 2005

CNCSIS publico libros (CENAPOSS) - Editor o coordinador

, 'Discursul repetat între alteritate și creativitate. Volum omagial Stelian Dumistrăcel', pp.1-200, Editura Institutul European, Iași, 200 pag., 2008

Traduccion publicada el extranjero

Munteanu Cristinel, 'Despre Eugeniu Coșeriu și activitatea acestuia în Montevideo', _Limba română_ (Chișinău) - Johannes Kabatek în dialog cu Olaf Blixen, Nr.2, pp.162-170, 2017

La traduccion publicada en CNCSIS reconocida editorial (CENAPOSS)

Munteanu Cristinel, 'John Dewey, Influența lui Darwin asupra filosofiei', Diacronia, Iași, Nr.3, pp.1-20, 2016

Munteanu Cristinel, 'Eugeniu Coșeriu, Horst Geckeler, Orientări în semantica structurală', pp.1-222, Editura Universității _Al. I. Cuza_, Iași, ISBN:978-606-714-227-3, 222 pag., 2016

, 'R.G. Collingwood, Metodă și metafizică', Revista de filosofie, Nr.5, Vol.LXII, pp.697-712, 2015

Articulo revisado por los colaboradores internacionales y personal editorial (BDI revista indexada y / o B +)

Pușcă Corneliu Andy, Munteanu Cristinel, 'Types of Justice in Camil Petrescu_s Jocul ielelor/Game of fairies', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.14, ISSN:1844-8062, pp.1-10, 2018

Munteanu Cristinel, 'When the Speaker Is Not Right. Some Remarks Regarding the _Masculinity_ of the Romanian Language', Philologica Jassyensia, Nr.1, Vol.XIV, pp.97-106, 2018

Pușcă Corneliu Andy, Munteanu Cristinel, 'Types of Justice in Mihail Sadoveanu_s Hanu Ancuței', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.14, ISSN:1844-8062, pp.5-15, 2018

Munteanu Cristinel, 'On Linguistic _Unconsciousness_. Some Introductory Remarks', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.2, Vol.11, ISSN:2069 _ 0398, pp.21-27, 2017

Pușcă Corneliu Andy, Munteanu Cristinel, '_O ACHITARE PĂTIMAȘ COMENTATĂ_. PEDEPSIREA ADULTERULUI CA ACT DE JUSTIȚIE PERSONALĂ ÎNTR-UN ROMAN DE CAMIL PETRESCU', Studii si cercetari stiintifice. Seria Filologie, Nr.37, pp.181-191, 2017

Munteanu Cristinel, 'Un tezaur cultural on-line: Biblioteca Digitală a Bucureștilor', Zeitschrift für romanische Philologie, Nr.4, Vol.132, pp.1253-1259, 2016

Munteanu Cristinel, 'Eugenio Coseriu and the Hermeneutical Principle of Trust', Philologica Jassyensia, Nr.1, Vol.XII, pp.77-86, 2016

Munteanu Cristinel, 'Un aspect al unei hermeneutici integrale: confirmarea sensului (cu ilustrări din Platon și Sadoveanu)', _Studii și cercetări științifice_, Seria Filologie, Nr.36, pp.15-32, 2016

Munteanu Cristinel, 'Metafora științifică în concepția lui Aristotel', Studii și cercetări științifice. Seria filologie, Nr.35, pp.23-36, 2016

Munteanu Cristinel, Cristian Moroianu, 'Sur la polygenese dans la terminologie linguistique: paronymes et homonymes terminologiques', Revue roumaine de linguistique, Nr.2, pp.1-10, 2016

Munteanu Cristinel, Rudolf Windisch, 'Züge sui generis der rumänischen Komposita des Typs frz. _coupe-papier', Romanistisches Jahrbuch, Nr.1, Vol.67, pp.67-102, 2016

Munteanu Cristinel, 'On a Phraseological Contamination within Romanian Journalistic Contexts: a se duce pe apa Dunării (_to be wasted_)', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.6, ISSN:2284 _ 5224, pp.136-142, 2016

Munteanu Cristinel, 'On Motivated Literary Character Names. A Coserian Text Linguistics Perspective', Anadiss, Suceava, Nr.21, pp.62-70, 2016

, 'Despre etimologia frazeologică multiplă. Câteva distincții suplimentare', Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria științe filologice, Nr.53, pp.51-59, 2015

, 'John Dewey și Eugeniu Coșeriu despre necesitatea exprimării (libere) în știință', Meridian critic_, Analele Universității _Ștefan cel Mare_ Suceava, Seria Filologie, Nr.2, Vol.XXIV, pp.133-138, 2015

, 'Despre receptarea românească a lingvisticii textuale coșeriene', _Meridian critic_, Analele Universității _Ștefan cel Mare_ Suceava, Seria Filologie, Nr.1, Vol.XXII, pp.149-158, 2014

, 'John Dewey cu privire la relația dintre «creativitate» și «alteritate» în limbaj', Analele Universității _Dunărea de Jos_ din Galați, Nr.1-2, Vol.XXIV (VII), ISSN:1453 _ 083X, pp.39-45, 2014

, 'Lingvistica textului ca hermeneutică a sensului', Limba Romana, Revista de stiinta si cultura, Chisinau, Nr.2, Vol.XXIV, pp.225-228, 2014

, 'Despre oameni și stiluri', _Studii și cercetări științifice_, Seria Filologie, Bacău, Nr.31, pp.33-40, 2014

, 'An Ancient Forerunner of Eugenio Coseriu regarding the Collage Technique: (Pseudo) Hermogenes of Tarsus', _Analele Științifice ale Universității «Ovidius»_ _ Seria Filologie, Nr.1, Vol.XXIV, pp.27-40, Editura Ovidius University Press, Constanța, 14 pag., 2013

, 'Despre concepția stilistică a lui G. Ivănescu (sau despre justețea unei recomandări privind cercetarea stilurilor)', Anuar de lingvistică și istorie literară, Număr special: G. Ivănescu _ 100 de ani de la naștere, Vol.LIII, pp.185-204, Editura Academiei Române, București, 20 pag., 2013

, 'Dezacordul_ în caz al atributului adjectival în limba română. O explicație dintr-o perspectivă tipologică', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1-2, Vol.VI, pp.142-148, 2013

, 'Noematologia lui B.P. Hasdeu: o anticipare a skeologiei lui E. Coșeriu', Philologica Jassyensia, Nr.2, Vol.IX, pp.85-94, 2013

, Silvia Munteanu, 'Translating Wellerisms in the Romanian Versions of Charles Dickens_ The Pickwick Papers', _Analele științifice ale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași_ (serie nouă), secțiunea III e, Lingvistică, Vol.LV, pp.147-158, 2012

, 'În contra plagiatului. Note la Remy de Gourmont, Plagiat, pastișă și parodie [traducere de Alice Toma]', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-8, Vol.XXII, pp.182-185, 2012

, 'În contra plagiatului. Notă introductivă la Remy de Gourmont, Plagiat, pastișă și parodie [traducere de Alice Toma]', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-8, Vol.XXII, pp.177-179, 2012

, 'De la Demetrios la Stelian Dumistrăcel cu privire la tratarea stilului/limbajului epistolar', _Studii și cercetări știintifice_, Seria Filologie, Bacau, Nr.28, pp.73-83, 2012

, 'Pentru o justă înțelegere a conceptului de «semnificat» la Eugeniu Coșeriu', Anuar de lingvistică și istorie literară -, Vol.LI, pp.259-276, Editura Academiei Române, București, 18 pag., 2012

, 'Aberrant Decoding and Its Linguistic Expression (An Attempt to Restore the Original Concept)', Procedia _ Social and Behavioral Sciences, Vol.63, ISSN:1877-0428, pp.229-241, 2012

, 'Despre o semnificație _pierdută_ a cuvântului român', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1, Vol.V, pp.30-39, Editura Europlus, Galați, 10 pag., 2012

, 'Problema _exprimării corecte_ și deontologia limbajului (cu un studiu de caz privind statutul cacofoniei în limba română)', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.2, Vol.V, pp.120-134, Editura Institutul European, Iași, 15 pag., 2012

, 'Ancheta dialectală ca dialectică sui generis (sau despre un alt fel de Socrate)', _Studii și cercetări științifice_, Seria Filologie, Bacău, Nr.28, pp.25-28, 2012

, Ioan S. Cârâc, 'Istoria filozofiei limbajului ca hermeneutică sui generis', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.2, Vol.IV, pp.51-60, Editura Europlus, Galați, 10 pag., 2011

, 'Principiile cercetării științifice', Strategii manageriale, Nr.4, Vol.IV, pp.25-30, Editura Independența Economică, Pitești, 6 pag., 2011

, 'Despre necesitatea implicării skeologiei lingvistice în socioterminologie (cu o privire specială asupra sintagmei _apă minerală_)', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.2, Vol.IV, pp.219-230, Editura Europlus, Galați, 12 pag., 2011

, 'Viața cuvintelor și selecția lor naturală (sau despre influența biologiei asupra lingvisticii)', Communication Interculturelle et Littérature, Nr.2, ISSN:1844-6965, pp.230-239, Editura Europlus, Galați, 10 pag., 2011

, 'Eugenio Coseriu and his Disciples on the Issue of Synonymy', Diversité et identité culturelle en Europe, Nr.1, Vol.8, pp.101-118, Editura Muzeul Literaturii Române, București, 18 pag., 2011

, 'Câteva precizări referitoare la conceptul de «semnificat» în viziunea lui Eugeniu Coșeriu', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1, Vol.IV, pp.145-152, Editura Europlus, Galați, 8 pag., 2011

, 'Când Coșeriu (pare că) greșește', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.2, Vol.IV, pp.26-50, Editura Europlus, Galați, 25 pag., 2011

, 'Problema neologismelor (ca împrumuturi) din perspectiva politicii culturii', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.2, Vol.III, pp.364-374, Editura Europlus, Galați, 11 pag., 2010

, 'Problema terminologiei în concepția lingvistică a lui Eugeniu Coșeriu', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1, Vol.III, pp.66-76, Editura Europlus, Galați, 11 pag., 2010

, Cristina-Alice Toma, 'Du terme scientifique a l_architecture textuelle relationnelle ou la rencontre terme _ connecteur', Dialogos. Science du langage et didactique des langues - Nouveaux regards sur la terminologie, Numéro coordonné par Corina Cilianu-Lascu, Nr.22, Vol.XI, pp.20-40, Editura ASE, București, 21 pag., 2010

, 'Influența ideologiei marxiste asupra concepției lingvistice a lui Iorgu Iordan și a lui Al. Rosetti (cu referire la două probleme)', Communication Interculturelle et Littérature, Nr.2, ISSN:1844-6965, pp.258-268, 2010

, 'Pagini din istoria analogiei între «cuvinte» și «bani»', Strategii manageriale, Nr.1, Vol.II, pp.44-52, Editura Independența Economică, Pitești, 9 pag., 2009

, 'Applying Eugenio Coseriu_s Linguistic Organon to Synonymy', Philologica Jassyensia, Nr.2, Vol.V, pp.51-61, 2009

, 'Expresii idiomatice românești referitoare la regnul animal. Precizări etimologice', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1, Vol.II, pp.280-290, Editura Europlus, Galați, 11 pag., 2009

, 'Lingvistica integrală _ veritabil Organon pentru cercetările privind limbajul', Sanda-Maria Ardeleanu, Ioana-Crina Coroi, Mircea A. Diaconu, Dorel Fînaru (coord.), Limbaje și comunicare. Creativitate, semanticitate, alteritate, Nr.1, Vol.X, pp.235-248, Editura Casa Editorială Demiurg, Iași, 14 pag., 2009

, 'Aristotel, Quintilian et alii despre sinonime și sinonimie', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1, Vol.1, pp.81-91, Editura Galați University Press, 11 pag., 2008

, 'Despre «virtuțile stilistice» ale textului jurnalistic', _Analele științifice ale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași_ (serie nouă), secțiunea III e, Lingvistică, Vol.LIV, pp.209-217, 2008

, Stelian Dumistrăcel, 'Limba română: între așteptări și rezultate', Academia Română _ Filiala Iași, _Prelegeri academice_, Iași, Vol.VI, pp.97-126, Editura Academiei Române, 30 pag., 2008

, 'Sugestii privind distincția dintre expresii și locuțiuni', Studia linguistica et philologica in honorem Vasile Arvinte, în _Analele științifice ale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași_ (serie nouă), secțiunea III e, Lingvistică, Vol.LIII, pp.221-232, 2007

, 'Ta twam asi _ comentarii _religioase_', _Analele Brăilei_, Brăila, Nr.6, Vol.VI, pp.131-133, 2005

, 'Observații asupra funcțiilor sinonimelor', Studia linguistica et philologica in honorem Constantin Frâncu, în _Analele științifice ale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași_ (serie nouă), secțiunea III e, Lingvistică, Vol.LI, pp.291-298, 2005

, 'Practici magice după expresii idiomatice românești (sâmbătă)', Anuarul Universității «Petre Andrei» Iași, Vol.III, pp.276-281, Editura Impakt, Iași, 6 pag., 2003

, 'Cuvântul sâmbătă în expresii idiomatice românești', Analele Universității «Dunărea de Jos» Galați, Vol.XIII, pp.114-118, 2001

Articulo en otras revistas en el extranjero

Munteanu Cristinel, 'Problema sensului la John Dewey', _Limba română_ (Chișinău), Nr.3, pp.119-128, 2017

Munteanu Cristinel, 'Calistrat Hogaș în evocarea lui Anton Marin', _Limba română_ (Chișinău), Nr.4, pp.203-210, 2017

Pușcă Corneliu Andy, Munteanu Cristinel, 'Mihail Sadoveanu și căutarea dreptății. Forme ale justiției în Hanu Ancuței', Limba Romana, Revista de stiinta si cultura, Chisinau, Nr.5-6, pp.236-247, 2017

Munteanu Cristinel, 'O contaminare frazeologică în contexte jurnalistice: a se duce pe apa Dunării', _Limba română_ (Chișinău), Nr.1, pp.112-118, 2017

Munteanu Cristinel, 'Despre competența lingvistică. De la filozofie la didactica limbii române', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, pp.64-85, 2016

, 'Logică și legislație. Câteva observații lingvistico-filosofice', _Limba română_, Chișinău, Nr.3-4, Vol.XXV, pp.101-113, 2015

, 'Câteva metafore privind valoarea descoperirilor și puterea tradiției în știință', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, pp.62-70, 2015

, 'Ilie Moromete _ filozoful. Un argument', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, pp.234-241, 2015

, 'La originea ideii de «colaj discursiv»: Platon _ Phaidros', _Limba română_, Chișinău, Nr.4, Vol.XXIV, pp.92-103, 2014

, 'Omonimele și sinonimele în concepția lui Aristotel (cu o reconsiderare a unei interpretări aparținându-i lui Constantin Noica', _Limba română_, Chișinău, Nr.1, Vol.XXIV, pp.49-57, 2014

, 'On the Real Object of Linguistics', _Energeia _ Online-Zeitschrift für Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie_, Tübingen, Nr.5, pp.43-56, 2014

, 'Despre o hermeneutică a sensului bazată pe «principiul încrederii»', _Limba română_, Chișinău, Nr.6, pp.51-61, 2014

, 'Din nou despre noematologie: contribuția lui Nicolae I. Apostolescu', _Limba română_, Chișinău, Nr.5, Vol.XXIV, pp.78-93, 2014

, 'Despre motivarea contextuală a frazeologismelor', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-4, Vol.XXIII, pp.116-128, 2013

, 'Despre expresia cai verzi pe pereți (o încercare etimologică)', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-4, Vol.XXIII, pp.152-161, 2013

, 'Discursul repetat și titlurile jurnalistice atipice', _Limba română_, Chișinău, Nr.9-12, Vol.XXIII, pp.11-19, 2013

, 'Tipuri de sinonimie', _Limba română_, Chișinău, Nr.9-12, Vol.XXIII, pp.94-104, 2013

, 'Amintiri și reflecții despre Coșeriu', _Limba română_, Chișinău, Nr.11-12, Vol.XXII, pp.38-45, 2012

, 'Problema numelor proprii din literatură în lumina unor idei ale lingvisticii coșeriene', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XXII, pp.37-45, 2012

, 'O clasificare antică a «stilurilor funcționale» în opera lui Diogenes Laertios', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XXII, pp.64-73, 2012

, 'Eugeniu Coșeriu și problema «stilurilor funcționale»', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-8, Vol.XXII, pp.124-131, 2012

, 'Cu Eugeniu Coșeriu despre literatură, istorie și politică', _Limba română_, Chișinău, Nr.9-10, Vol.XXII, pp.17-25, 2012

, 'Revista _Limba română_ din Chișinău _ un nucleu al românismului autentic', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-8, Vol.XXI, pp.48-53, 2011

, 'Cum se învață o limbă (după Eugeniu Coșeriu)', _Limba română_, Chișinău, Nr.3-6, Vol.XXI, pp.180-190, 2011

, 'Despre sâmbătă și reflexele sale în frazeologie', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XXI, pp.42-50, 2011

, 'Reflecții privind _funcția criptică_ a limbajului medical', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XX, pp.120-128, 2010

, 'Teze despre problema terminologiei. Perspectiva lui Eugeniu Coșeriu', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XX, pp.115-119, 2010

, 'Observații și sugestii privind traducerea unor poezii englezești cu formă fixă', _Limba română_, Chișinău, Nr.5-6, Vol.XX, pp.64-72, 2010

, 'Lingvistica integrală ca Organon pentru cercetările privind limbajul', _Limba română_, Chișinău, Nr.11-12, Vol.XX, pp.110-123, 2010

, Alice Toma, 'Importanța literaturii pentru învățarea limbii române ca limbă străină', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-8, Vol.XX, pp.261-270, 2010

, 'Despre _termenul_ limba română și relația sa cu adevărul științific', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XX, pp.89-102, 2010

, 'Frazeologia în primele texte literare românești', _Limba română_, Chișinău, Nr.9-10, Vol.XIX, pp.184-192, 2009

, 'Eminescu în dezbatere cu caracter_ sumativ', _Limba română_, Chișinău, Nr.9-10, Vol.XVIII, pp.199-202, 2008

, 'Despre caracterul motivat al numelor proprii din opera literară', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-8, Vol.XVIII, pp.65-80, 2008

, 'Valorile stilistice ale părților de vorbire (însemnări din perspectivă didactică)', _Limba română_, Chișinău, Nr.5-6, Vol.XVIII, pp.79-85, 2008

, 'Exerciții de stil pe tema discursului repetat', _Limba română_, Chișinău, Nr.5-6, Vol.XVIII, pp.8-12, 2008

, 'O problemă de lingvistică _financiară_: analogia cuvinte _ bani', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XVIII, pp.137-149, 2008

, 'Oameni și cai (de la Marin Preda citire)', _Limba română_, Chișinău, Nr.10-12, Vol.XVII, pp.52-59, 2007

, 'Observații privind stilul lui Fănuș Neagu', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-3, Vol.XVII, pp.143-149, 2007

, 'O analiză de (con)text', _Limba română_, Chișinău, Nr.10, Vol.XVI, pp.22-25, 2006

, 'Nu există sinonimie interlingvistică (cu referire la sinonimia frazeologică)', _Limba română_, Chișinău, Nr.4-6, Vol.XVI, pp.106-111, 2006

, 'Tehnica utilizării frazeologismelor expresive', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-9, Vol.XVI, pp.150-158, 2006

Articulo en otras revistas en el pais

Munteanu Cristinel, 'CRONICA UNUI EVENIMENT CULTURAL: _ROMÂNIA _ CENTENAR. INTERFERENȚE ÎN ARTE_', Danubius Universitas, Nr.1, Vol.1, ISSN:2668-0084, pp.11-14, 2019

Munteanu Cristinel, 'SINTAGMA _REDACTARE ACADEMICĂ_ _ UN CAZ DE IRONIE A ISTORIEI CULTURALE', Danubius Universitas, Nr.1, Vol.1, ISSN:2668-0084, pp.39-41, 2019

Munteanu Cristinel, 'Ștefan Afloroaei, Privind altfel lumea celor absurde, Editura Humanitas, București, 2013, 214 p.', Diacronia, Iași, pp.1-3, 2018

, 'Mortua est! _ o lectură din perspectivă biblică', _Analele Brăilei_, Brăila, Nr.6, Vol.VI, pp.125-129, 2005

, 'Eu nu cred nici în Iehova _ elogiu prin negație', _Analele Brăilei_, Brăila, Nr.6, Vol.VI, pp.121-123, 2005

Los articulos cientificos presentados en conferencias internacionales celebradas en el extranjero

, 'On the Importance of Coseriu_s Three Types of Linguistic Competence for the Study of Phraseological Units', International Conference _Competence _ Function _ Variation. Linguistica Coseriana V_ (University of Potsdam, october 8-10, 2015), pp.1-10, 2015

Los articulos cientificos presentados en congresos internacionales que se celebran en el pais

Munteanu Cristinel, 'Language and Hermeneutics in John Dewey_s Theory of Inquiry', THE 6th INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, pp.27-31, 2018

Munteanu Cristinel, 'Despre contribuția lui Eugeniu Coșeriu la studierea diminutivelor', Al 16-lea Colocviu Internațional al Departamentului de lingvistică: _Lingvistică românească, lingvistică romanică_ (Universitatea din București, 25-26 noiembrie 2016), pp.1-10, 2016

, 'Despre relația dintre limbaj și principiul oikeiopragiei la Platon', Colocviul Național al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie practică, ediția a VII-a: Tensiuni ale dreptății: între subiectivitate și normativitate (Universitatea _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Departamentul de Filosofie, Iași, 12-14 noiembrie 2015), pp.1-10, 2015

, 'John Dewey and Eugenio Coseriu on Creativity and Alterity in Language. Some Common Points', Sanda-Maria Ardeleanu, Ioana-Crina Coroi, Dorel Fînaru (coord.), Limbaje și Comunicare, Volumul XIII [reprezentând actele Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului _Eugeniu Coșeriu_ (ediția a XIII-a), _Dinamica limbilor și a literaturilor în epoca globalizării_, pp.86-100, Editura Casa Editorială Demiurg, Iași, 15 pag., 2015

Munteanu Cristinel, 'Despre termenul meaning la John Dewey', Liviu-George Maha (coord.), Volumul Conferinței Internaționale a Școlilor Doctorale din cadrul Universității _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, pp.177-187, Editura Performantica, Iași, 11 pag., 2015

, 'Despre terminologia metaforică și terminologia interdisciplinară dintr-o perspectivă unificatoare', Al 13-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică _ Diacronie și sincronie în studiul limbii române (Facultatea de Litere, Universitatea din București, 13-14 decembrie 2013), pp.1-10, 2013

, 'Problema «semnificatului unitar» la Eugeniu Coșeriu (cu o aplicație la cuvântul român)', Acad. Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov (editori), Lucrările celui de-al cincilea simpozion internațional de lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013 (Academia Română, Institutul de Lingvistică _Iorgu Iordan _ Alexandru Rosetti_), pp.564-580, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 17 pag., 2013

, 'Approaching Synonymy from the Integral Linguistics Point of View', Eugenia Bojoga, Oana Boc, Dumitru-Cornel Vîlcu (eds.), Coseriu: Perspectives contemporaines. Actes du deuxieme Colloque International d_études cosériennes CoseClus2009, pp.161-179, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 19 pag., 2013

, '_Dezacordul_ în caz al atributului adjectival în limba română. O abordare din perspectivă tipologică', Conferința Internațională Lexic comun / Lexic specializat: Limba română în timp și spațiu, ediția a VI-a (Universitatea _Dunărea de Jos_ din Galați, Facultatea de Litere, Galați, 11-12 iulie 2013), pp.1-10, 2013

, 'The Terminology of the Common Speaker from the Research Methodology Point of View', Conferința Internațională Paradigma Discursului Ideologic, Ediția a IV-a, Dinamica terminologiilor și (re)modelarea sistemelor de idei (Universitatea _Dunărea de Jos_ din Galați, Galați, 31 mai _ 1 iunie 2012), pp.1-10, 2012

, 'Despre concepția stilistică a lui G. Ivănescu', Colocviul Internațional «G. Ivănescu _ 100 de ani de la naștere» (Academia Română _ Filiala Iași, Institutul de Filologie Română _A. Philippide_, Universitatea _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, Facultatea de Litere, 1-2 noiembrie 2012), pp.1-10, 2012

, 'Tema «limbaj și politică» la Platon (cu o privire specială asupra conceptului de «oikeiopragie»', Conferința Internațională Lexic comun / Lexic specializat, ediția a V-a (Universitatea _Dunărea de Jos_ Galați, Facultatea de Litere, Galați, 11-12 octombrie 2012), pp.1-10, 2012

, 'Problema sinonimiei în textele religioase (o evaluare critică a unor cercetări de lingvistică românească din anii _60)', Conferința Națională _Text și Discurs Religios_ (ediția a IV-a, Universitatea _Al. I. Cuza_, Iași, 10-12 noiembrie 2011), pp.1-10, 2011

, 'Problema _semnificatului unitar_ în terminologia interdisciplinară', Colocviul Național de Terminologie _ Terminografie _ Terminotică 3T (a IX-a ediție, Academia de Științe Tehnice din România, Uniunea Latină din Paris, Comitetul Electrotehnic Român, București, 21-22 septembrie 2010), pp.1-10, 2010

Top 30%

Top Universidad Danubius Galați - Articulos Cientificos - toda la carrera

No.: 4

Puntuacion: 2988

Situado en la parte superior 6%

Top Facultad de Comunicacion y Relaciones Internacionales, Universidad Danubius Galați - toda la carrera

No.: 2

Puntuacion: 5682

Situado en la parte superior 8%

Top Facultad de Comunicacion y Relaciones Internacionales, Universidad Danubius Galați - Articulos Cientificos - toda la carrera

No.: 1

Puntuacion: 2988

Situado en la parte superior 4%

Top Facultad de Comunicacion y Relaciones Internacionales, Universidad Danubius Galați - Cita - toda la carrera

No.: 2

Puntuacion: 460

Situado en la parte superior 8%

Top Universidad Danubius Galați - 2018

No.: 6

Puntuacion: 185

Situado en la parte superior 8%

Top Universidad Danubius Galați - 2017

No.: 7

Puntuacion: 539

Situado en la parte superior 10%

Top Universidad Danubius Galați - 2016

No.: 4

Puntuacion: 746

Situado en la parte superior 6%

Top Universidad Danubius Galați - Monografias y capitulos de monografia cientifica - 2017

No.: 7

Puntuacion: 182

Situado en la parte superior 10%

Top Universidad Danubius Galați - Monografias y capitulos de monografia cientifica - 2016

No.: 6

Puntuacion: 250

Situado en la parte superior 8%

Top Universidad Danubius Galați - Articulos Cientificos - 2018

No.: 5

Puntuacion: 85

Situado en la parte superior 7%

Top Universidad Danubius Galați - Articulos Cientificos - 2017

No.: 6

Puntuacion: 112

Situado en la parte superior 8%

Top Universidad Danubius Galați - Articulos Cientificos - 2016

No.: 4

Puntuacion: 396

Situado en la parte superior 6%

Top Universidad Danubius Galați - Articulos Cientificos - 2014

No.: 2

Puntuacion: 240

Situado en la parte superior 3%

Top Universidad Danubius Galați - Conferencias - 2018

No.: 6

Puntuacion: 60

Situado en la parte superior 8%

Top Universidad Danubius Galați - Conferencias - 2015

No.: 2

Puntuacion: 135

Situado en la parte superior 3%

Top Universidad Danubius Galați - Cita - 2018

No.: 4

Puntuacion: 40

Situado en la parte superior 6%

Top Universidad Danubius Galați - Cita - 2017

No.: 4

Puntuacion: 210

Situado en la parte superior 6%

Top Facultad de Comunicacion y Relaciones Internacionales, Universidad Danubius Galați - 2018

No.: 1

Puntuacion: 185

Situado en la parte superior 4%

Top Facultad de Comunicacion y Relaciones Internacionales, Universidad Danubius Galați - 2017

No.: 2

Puntuacion: 539

Situado en la parte superior 8%

Top Facultad de Comunicacion y Relaciones Internacionales, Universidad Danubius Galați - 2016

No.: 1

Puntuacion: 746

Situado en la parte superior 4%

Top Facultad de Comunicacion y Relaciones Internacionales, Universidad Danubius Galați - 2015

No.: 2

Puntuacion: 328

Situado en la parte superior 8%

Top Facultad de Comunicacion y Relaciones Internacionales, Universidad Danubius Galați - Monografias y capitulos de monografia cientifica - 2017

No.: 2

Puntuacion: 182

Situado en la parte superior 8%

Top Facultad de Comunicacion y Relaciones Internacionales, Universidad Danubius Galați - Monografias y capitulos de monografia cientifica - 2016

No.: 1

Puntuacion: 250

Situado en la parte superior 4%

Top Facultad de Comunicacion y Relaciones Internacionales, Universidad Danubius Galați - Articulos Cientificos - 2018

No.: 1

Puntuacion: 85

Situado en la parte superior 4%

Top Facultad de Comunicacion y Relaciones Internacionales, Universidad Danubius Galați - Articulos Cientificos - 2016

No.: 1

Puntuacion: 396

Situado en la parte superior 4%

Top Facultad de Comunicacion y Relaciones Internacionales, Universidad Danubius Galați - Articulos Cientificos - 2015

No.: 2

Puntuacion: 120

Situado en la parte superior 8%

Top Facultad de Comunicacion y Relaciones Internacionales, Universidad Danubius Galați - Articulos Cientificos - 2014

No.: 2

Puntuacion: 240

Situado en la parte superior 8%

Top Facultad de Comunicacion y Relaciones Internacionales, Universidad Danubius Galați - Conferencias - 2017

No.: 2

Puntuacion: 35

Situado en la parte superior 8%

Top Facultad de Comunicacion y Relaciones Internacionales, Universidad Danubius Galați - Conferencias - 2015

No.: 1

Puntuacion: 135

Situado en la parte superior 4%

Top Facultad de Comunicacion y Relaciones Internacionales, Universidad Danubius Galați - Cita - 2018

No.: 1

Puntuacion: 40

Situado en la parte superior 4%

Top Facultad de Comunicacion y Relaciones Internacionales, Universidad Danubius Galați - Cita - 2017

No.: 1

Puntuacion: 210

Situado en la parte superior 4%

Top Facultad de Comunicacion y Relaciones Internacionales, Universidad Danubius Galați - Cita - 2015

No.: 1

Puntuacion: 60

Situado en la parte superior 4%

Las revistas cientificas de la universidad

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septiembre 2019

Nueva!

CRONICA UNUI EVENIMENT CULTURAL: _ROMÂNIA _ CENTENAR. INTERFERENȚE ÎN ARTE_ /...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics